Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 64/1535 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MADSEN BYGGESAK: 20/2186 - 64/1535 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MADSEN BYGGESAK: ? S O Lund AS ORO01 20/01777-002 2020/04/07
U SKU KLAGE PÅ TILBUD - KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. VESENTLIG ENDRING I INDIVIDUELL PLAN BNO 20/02413-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/07
U TEK 15/630 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/630 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG I. K. Gabrielsen JKV 16/03910-008 2020/04/07
U TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/02937-029 2020/04/07
U TEK 119/530 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - OPPFØRING AV STØTTEMUR - 119/530 - FERDIGATTEST - OPPFØRING AV STØTTEMUR Eirik Andresen Mjelde JKV 15/04039-008 2020/04/07
I TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - INFORMASJON - TILSKUDDSORDNINGER PÅ LANDBRUKSOMRÅDET - BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET OG BEREDSKAPSPLANLEGGING UNDER DEN PÅGÅENDE SITUASJONEN MED KORONAVIRUSET Fylkesmannen i Rogaland BJP01 12/01731-103 2020/04/07
U TEK 5/499 - TØKJE-VEA - TILBYGG BOLIG - 5/499 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Arne og Anne K. Johannessen EJO 14/03076-004 2020/04/07
U TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - 13/355 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Garvik Prosjekt AS JKV 19/00293-017 2020/04/07
I TEK TEKNISK PLAN - BJØRNÅSVEGEN - TEKNISK PLAN TIL GODKJENNING Cowi AS BTH04 20/02555-001 2020/04/07
U TEK 119/530 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 119/530 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL ENEBOLIG, HAGESTUE Eirik Andresen Mjelde JKV 12/04746-006 2020/04/07
U TEK 47/350 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ALF ANDREASSEN - 47/350 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ALF ANDREASSEN Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 20/02513-003 2020/04/07
U TEK 79/154 - RØDKLEV, VISNES - INSTALLASJON AV HEIS/LØFTEPLATFORM - 79/154 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 19/06711-004 2020/04/07
U TEK 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY - 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY Hage & Maskin AS OSG 20/02492-002 2020/04/07
I TEK 110/79 - VÅGA - BYGGETILSYN - 110/79 - UTTALELSE VEDRØRENDE ULOVLIG FORHOLD Rune Endresen JKV 20/02269-002 2020/04/07
I TEK 140/125, KVEDNAVIKVEGEN, OSNES. FORSTØTNINGSMUR - 140/125 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Thorgersen Bygg og Thorgersen Bygg og Betong EJO 06/02100-008 2020/04/07
I TEK 64/1519 - MONSAVIKVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 64/1519 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 19/06049-006 2020/04/07
I TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG - 16/237 - KOSTNADSOVERSLAG FOR OPPARBEIDELSE VEG Garvik Prosjekt AS IGR 20/02157-006 2020/04/07
I TEK 148/59 MFL. - NORHEIM - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP - 148/59 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Cowi AS EJO 17/00820-006 2020/04/07
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00218-014 2020/04/07
I HSE KORONAVIRUS - PRAKTISERING AV REGELVERK OM INDIVIDUELL PLAN, KOORDINATOR OG KOORDINERING - SOM FØLGE AV MIDLERTIDIGE ENDRINGER I HELSELOVGIVNINGEN Helsedirektoratet RKV 20/02197-055 2020/04/07
U TEK 64/1535 - STANGALAND. NYBYGG, ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 64/1535 - STANGALAND. NYBYGG, ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS KHM 20/02186-006 2020/04/07
I TEK 66/4 MFL. OG 66/845 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/4 MFL OG 66/845 - FULLMAKT Rogaland fylkeskommune, planlegging og utbygging EDH 20/01851-005 2020/04/07
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 4-5 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00231-010 2020/04/07
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 1 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE BF5-1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00228-006 2020/04/07
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 2 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - BF5-2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00229-006 2020/04/07
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 3 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - BF5-3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00230-006 2020/04/07
I TEK 119/441 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. TILBYGG TIL BOLIG - 119/441 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 119/411 Karmøy Kommune, sektor eiendom GTH 20/02038-004 2020/04/07
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - SKADERAPPORT Takst Team Holding AS JTH 15/02071-207 2020/04/07
I TEK 11/137 - MANNESVEGEN, MANNES - FASADEENDRING OG TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 11/137 - MANNESVEGEN, MANNES - FASADEENDRING OG TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JMJ03 20/02404-002 2020/04/07
U TEK 29/12 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE AS - 29/12 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE AS S O Lund AS OSG 20/02531-002 2020/04/07
U TEK EIENDOMSSKATT - EIENDOMSSKATT HBR02 19/01632-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/07
U TEK 66/88 - NORDALSVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG 3 STK BOLIGER I REKKE MED GARASJE - 66/88 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 18/04607-010 2020/04/07
U TEK 64/696 - FURUVEGEN - STANGALAND - NYBYGG HAGESTUE - 64/696 - FERDIGATTEST Terje Frøyland-Jensen KMY 14/03474-005 2020/04/07
I TEK 109/32 109/50 OG 109/58 - FOSEN - BRYGGE - 109/32 109/50 OG 109/58 - (KOPIMOTTAKER) SAK TIL FISKERIDIREKTORATET FOR UTTALE Karmsund Havn IKS JKV 19/02006-008 2020/04/07
I TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL - UTTALELSE FRA HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL Haugaland Brann og Redning IKS YSL 18/04216-025 2020/04/07
I TEK 43/432 - STUBBEVEGEN, HØYNES - BRUKSENDRING SOKKELETASJE OG INNREDNING LOFT - 43/432 - STUBBEVEGEN, HØYNES - BRUKSENDRING SOKKELETASJE OG INNREDNING LOFT Dagny Elin Mjåseth KHM 20/02557-001 2020/04/07
U TEK 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - SAK TIL UTTALE - 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS IGR 20/02094-002 2020/04/07
I TEK 39/3 - SYREVEGEN - GRØDHEIM - UTSLIPPSTILLATELSE - 39/3 - SIGNERT SERVICEAVTALE MED BIOVAC E.T. AS ANLEGGSNR. 17733 Biovac Environmental Technology AS ETS 14/04140-005 2020/04/07
I TEK 119/400 - MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - 119/400 - MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG Duco AS JMJ03 20/02119-002 2020/04/07
I TEK 3/711 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 3/711 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON OG KVITTERING/SVAR PÅ NABOVARSEL Hereid Hus AS IGR 20/02286-004 2020/04/07
I SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 14/04602-024 26 Off.l.26 2020/04/07
I SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING KIWI 611 ÅKRA Skatteetaten EVI1 12/00376-044 26 Off.l.26 2020/04/07
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 14 KORMT BRYGGHUS AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04054-033 2020/04/07
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 14 PARK INN HAUGESUND AIRPORT NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01535-037 2020/04/07
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 17/01079-023 26 Off.l.26 2020/04/07
I SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SALGSBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 14 SKUDENES BRYGGERI AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/04320-019 2020/04/07
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 14 SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00010-076 2020/04/07
I SEN T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING SALGSBEVILLING - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 14 T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01650-024 2020/04/07
I SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. TIDENS MINDE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 14 GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. TIDENS MINDE NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01563-028 2020/04/07
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING KIWI 635 LANGÅKER Skatteetaten EVI1 12/01400-054 26 Off.l.26 2020/04/07
I TEK 83/199 OG 84/98 - SKEIE OG VÅGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 83/199 OG 84/98 -(KOPIMOTTAKER) - MANGELBREV VIDERSENDT Statens vegvesen - Region vest HAS 19/06052-003 2020/04/07
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-1 - 123/187 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02778-007 2020/04/07
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-2 - 123/187 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02779-007 2020/04/07
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-3 - 123/187 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02780-006 2020/04/07
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - FELTMODNING OG STØTTEMURER Urbanhus Kjededrift AS JKV 19/01810-051 2020/04/07
U TEK 29/12 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES - BRUKSENDING AV LAGERHUS TIL ADMINISTRASJONSBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 29/12 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES - BRUKSENDING AV LAGERHUS TIL ADMINISTRASJONSBYGG Boligleverandøren Karmøy AS KHM 20/01821-004 2020/04/07
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/02552-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/07
I TEK 15/1225 - ÅKRA - NYBYGG TRIBUNE - 15/1225 - ÅKRA - NYBYGG TRIBUNE Pds Arkitekt AS IGR 20/02558-001 2020/04/07
I SEN GUTENBERG AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/00012-092 26 Off.l.26 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-238 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-239 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-106 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-107 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-106 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-107 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-173 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-174 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-130 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-131 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-206 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-207 25 Offl §25 2020/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-208 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-209 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-210 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-211 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07196-187 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07196-188 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-442 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-443 25 Offl §25 2020/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-115 25 Offl §25 2020/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-116 25 Offl §25 2020/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-189 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-190 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-191 25 Offl §25 2020/04/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-270 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM INSTITUSJONSKOKK - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00038-011 25 Offl §25 2020/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-309 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - TILBUD ANVO 20/01736-071 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01736-072 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - TILBUD ANVO 20/01736-073 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01736-074 25 Offl §25 2020/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-013 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/02270-017 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/02270-018 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/02270-019 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/02270-020 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/02270-021 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - TILBUD ANVO 20/02270-022 25 Offl §25 2020/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02270-023 25 Offl §25 2020/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ANVO 20/02338-006 25 Offl §25 2020/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ANVO 20/02338-007 25 Offl §25 2020/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-018 25 Offl §25 2020/04/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - TILBUD MSE 20/02340-008 25 Offl §25 2020/04/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - ARBEIDSAVTALE MSE 20/02340-009 25 Offl §25 2020/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - SØKNAD ANVO 20/02399-003 25 Offl §25 2020/04/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD REKRU 20/02420-007 25 Offl §25 2020/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-008 25 Offl §25 2020/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-009 25 Offl §25 2020/04/07
I TEK 15/1645 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG - 15/1645 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes JKV 19/05527-005 2020/04/07
I TEK 58/57 - EIDEVEGEN, KOPERVIK - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 58/57 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 19/05442-006 2020/04/07
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING Skatteetaten EVI1 12/01403-047 26 Off.l.26 2020/04/07
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING KIWI TORVASTAD Skatteetaten EVI1 12/00374-065 26 Off.l.26 2020/04/07
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - SAMMENSLÅING AV FRIKORT EGENANDELSTAK 1 OG 2 Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-033 2020/04/07
I TEK 83/181-VIKAVÅGEN, SKEIE. GJENOPPFØRING AV NAUST ETTER STORM - 83/181 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Torhild Harriet Kalstø EJO 05/01524-012 2020/04/07
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 16/64 - MEDHAUG - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV LEVEGG Knut Skaug IGR 17/00073-518 2020/04/07
U TEK 64/272 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - RIVING AV BOLIG ANNA 20/02458-002 24 Offl.§24 2020/04/07
U TEK 22/328 - NORDRE FERKINGSTAD VEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG - GARASJE - 22/328 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG, GARASJE Geir Sævland JKV 19/02041-010 2020/04/07
I SEN HØRINGER - 2020 - HØRING OM NEDSETTELSE AV INNDRIVINGSKOSTNADER Justis- og Beredskapsdepartementet VIJO 20/00178-032 2020/04/07
U TEK 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Ymas AS IGR 20/02094-003 2020/04/07
I TEK 122/128 - SOLDALVEGEN, RØYKSUND - FORSTØTNINGSMUR - 122/128 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Rogaland fylkeskommune, forvaltning GTH 20/00189-005 2020/04/07
I TEK 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/283 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON OG GJENPART AV NABOVARSEL Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KIS 20/02521-003 2020/04/07
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 20/02554-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/07
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - ROLF KÅRE HELLE - UKE 14 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-094 2020/04/07
U TEK 148/497 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/497 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Haugaland Prosjektservice AS IGR 20/02546-003 2020/04/07
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - DOKUMENTASJON PÅ UTFØRT ARBEID OG INNLEVERT KJØRETØY OG BATTERIER Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-075 2020/04/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 5/455 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Roy Egil Schultz Kvale GEL 20/00031-060 2020/04/07
I TEK 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/186 - UTTALELSE VEDRØRENDE KULTRUMINNE - DISPENSASJON FRADELING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv EDH 20/02160-005 2020/04/07
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02553-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/07
I SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. BLONDEFABRIKKEN SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 18/01350-023 26 Off.l.26 2020/04/07
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - KJØRING AV KORONA-PASIENTER Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-072 2020/04/07
I TEK 48/17 - HILLESLAND - FLYTTING AV ADKOMST - 48/17 - SKJENAVEGEN, HILLESLAND - FLYTTING AV ADKOMST Kjell Reidar Hillesland KIS 20/02561-001 2020/04/07
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 102/229 - SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER Statens Kartverk NILI1 19/02008-029 2020/04/07
U TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - SPØRSMÅL TIL UTTALE PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00593-059 2020/04/07
I TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Kari Helgeland HAS 20/02563-001 2020/04/07
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 149/138 OG 360 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Cowi AS REK 20/00006-068 2020/04/07
I TEK FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET PÅ HAUGALANDET - REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA <> 12.03.2020 Emilie Moi Eikje BJP01 19/00593-008 2020/04/07
I TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS JKV 17/02547-013 2020/04/07
I SEN OLAV HAUGE KOLONIAL AS (JOKER) SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING OLAV HAUGE KOLONIAL AS Skatteetaten EVI1 12/01705-027 26 Off.l.26 2020/04/07
I TEK 12/39 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND - GARASJE - 12/39 - SØKNAD OM FERDIGATTEST O.k. Tveit AS JKV 18/05210-008 2020/04/07
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 12/39 - SEVLAND - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED RIVING OG NYBYGG BOLIG North Ark AS IGR 17/00073-520 2020/04/07
U TEK 47/350 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ALF ANDREASSEN - 47/350 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD Klara Gjestsen Andreassen ALS06 20/02513-004 2020/04/07
U TEK 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS KIS 20/02221-006 2020/04/07
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV STOLPEJAKTEN I KARMØY OG HAUGESUND Haugesund Idrettslag Orientering REDA 13/00440-064 2020/04/07
U TEK 149/473 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/473 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Askeland Byggmester AS KMY 17/04321-017 2020/04/07
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEN FOR 2020 TNO05 19/01742-010 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/07
I TEK 119/447 - VARDEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/447 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS JKV 19/06334-003 2020/04/07
I TEK FRILUFTSOMRÅDER - TILSAGN OM STATSTILSKUDD TIL TILTAK I STATLIG SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER 2020 Rogaland fylkeskommune PCH01 12/01121-049 2020/04/07
I SEN TORKELLSEN AS SALGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING TORKELLSEN AS Skatteetaten EVI1 12/01714-022 26 Off.l.26 2020/04/07
U TEK 138/36 - TORVASTADVEGEN, NORDRE HÅLAND, TILBYGG BOLIG, INNGANGSPARTI OG BALKONG - 138/36 - FERDIGATTEST Johannes Leiknes Nag KMY 16/00331-005 2020/04/07
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLELSE/SØKNAD OM FERDIGATTEST Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-059 2020/04/07
U TEK RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 20/02453-002 24 Offl.§24 2020/04/07
U TEK 95/26 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - NYBYGG 4 BOLIGER I REKKE MED BODER OG MURER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 95/26 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - NYBYGG 4 BOLIGER I REKKE MED BODER OG MURER Garvik Prosjekt AS KHM 20/01991-004 2020/04/07
I SKU ELEVSAK - SVAR - INNHENTING AV ELEVMAPPE SWI Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/07
U TEK 12/39 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND - GARASJE - 12/39 - FERDIGATTEST - GARASJE O.k. Tveit AS JKV 18/05210-009 2020/04/07
U TEK KOMMUNALE LEGESENTRE - UTLEIE - INDEKSREGULERING AV HUSLEIE PER 1.1.2020 Avaldsnes Legesenter AS NILI1 12/00612-031 2020/04/07
U TEK 119/447 - VARDEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/447 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Hereid Hus AS JKV 19/06334-004 2020/04/07
I TEK 7/62 - VESTRE KARMØYVEG - RAGNVALDJORD - BRUKSENDRING - SOVEROM I KJELLER - 7/62 - VESTRE KARMØYVEG - RAGNVALDJORD - BRUKSENDRING - SOVEROM I KJELLER Linda Skulstad EDH 20/02565-001 2020/04/07
I SEN REMA 1000 BYGNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING REMA 1000 BYGNES Skatteetaten EVI1 14/02909-026 26 Off.l.26 2020/04/07
I SEN EURO SUPPLY BERGEN A/S - AVD. SJUR LOTHE SKIPSHANDEL A/S, BØ, 4262 AVALDSNES SALGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/01326-016 26 Off.l.26 2020/04/07
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 22. - 23.08.2020 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-213 2020/04/07
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - OPPFØLGING AV FOUSAM-SAK - BREV TIL KOMMUNANE KARMØY, TYSVÆR OG HAUGESUND Helse Fonna Hf NOS01 12/00176-093 2020/04/07
U SEN LOKALBRYGG AS - SALGSBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR NETTSALG AV ØL I GRUPPE 1 - LOKALBRYGG AS - Sør-Vest Politidistrikt EVI1 20/02535-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/07
I SEN GODTGJØRING FOR LEGER VED KOMMUNALT ARBEID RETTET MOT KORONAVIRUSET - AVTALE OM GODTGJØRING FOR LEGER VED KOMMUNALT ARBEID RETTET MOT KORONAVIRUSET VIJO 20/02560-001 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2020/04/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO KBE03 20/02332-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/07
U TEK 66/680 - TILGANG TIL KUM I IVAR ÅSENS VEG 51 - 66/680 - TILGANG TIL KUM I IVAR ÅSENS VEG 51 Bengt Holten ETS 20/02495-001 2020/04/07
I TEK RENOVASJONSAVGIFT - PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 20/02453-003 24 Offl.§24 2020/04/07
I TEK 64/127 - GRENSEJUSTERING - AVTALE - SØKNAD OM GRENSEJUSTERING Bjørn Oddvar Madsen NILI1 20/02384-002 2020/04/07
I SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER TES02 20/01907-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/07
U SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER Veldes Malerservice AS TES02 20/01907-008 2020/04/07
U SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER Malermesterfirma Emberland AS TES02 20/01907-009 2020/04/07
U SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER Risanger & Sønn as TES02 20/01907-010 2020/04/07
I SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - UTTALELSE OM VANDELSVURDERING VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING Skatteetaten EVI1 18/02531-021 26 Off.l.26 2020/04/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/02732-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/07
U TEK 63/196 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE, NYBYGG GARASJE - 63/196 - HØGÅSVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLEDE FERDIGATTEST NYBYGG GARASJE Harald Lokøy KMY 15/01410-007 2020/04/07
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SVAR - OMLEGGING EKS. VANNLEDNINGER I VEKTARHAGEN I SKUDENESHAVN Vassbakk & Stol AS OSG 17/01108-164 2020/04/07
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE, KARMØY KOMMUNE, ROGALAND - VEDTATT 07.04.2020 Byen Vår Kopervik LYK 20/02192-028 2020/04/07
U TEK 47/348 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/348 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE Espen Sandslett Larsen KHM 20/02380-002 2020/04/07