Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/2289 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LARSEN/STEINKJELLÅ BYGGESAK: 19/5766 - 15/2289 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LARSEN/STEINKJELLÅ BYGGESAK: 19/2033 S O Lund AS ORO01 19/02043-002 2020/04/06
U TEK 15/1842 - ÅKRA - NYBYGG NATURSTEINSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/1842 - ÅKRA - NYBYGG NATURSTEINSMUR Karmøy Kirkelig Fellesråd IGR 20/00065-004 2020/04/06
U TEK SØKNAD OM FRITAK FOR HUSLEIE - COVID-19 - FORELØPIG SVAR - FRITAK HUSLEIE MEGA GRILL KOPERVIK AS - HOVEDGATA 52 Mega Grill Kopervik AS NILI1 20/02390-006 2020/04/06
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST MSA 20/02523-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/06
I HSE KORONAVIRUS - HENVISNING AV PASIENTER TIL SYKEHUSETS POLIKLINIKKER I PANDEMI-TID Helse Fonna Hf AIS 20/02197-053 2020/04/06
I TEK SKOGBRUK - RESULTATKARTLEGGING FOR MILJØ OG SKOGBRUKSTILTAK 2020 Fylkesmannen I Rogaland MGR01 12/00115-069 2020/04/06
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-4 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-4 T Halleland AS ORO01 20/02500-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-5 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-5 T Halleland AS ORO01 20/02501-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-6 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-6 T Halleland AS ORO01 20/02502-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-7 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-7 T Halleland AS ORO01 20/02503-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-8 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-8 T Halleland AS ORO01 20/02504-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-9 - 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-9 T Halleland AS ORO01 20/02505-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-10 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-10 T Halleland AS ORO01 20/02506-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-11 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-11 T Halleland AS ORO01 20/02507-001 2020/04/06
I SEN LOKALBRYGG AS - SALGSBEVILLING - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 Lokalbrygg AS EVI1 20/02535-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-12 - 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-12 T Halleland AS ORO01 20/02508-001 2020/04/06
I TEK VARSEL - VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Eckardt Gaarde Møller PEID 20/02545-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B 1-13 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAK OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B 1-13 T Halleland AS ORO01 20/02526-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B 1 - 14 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B 1 - 14 T Halleland AS ORO01 20/02528-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS OMRÅDE: B 1 - 15 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS OMRÅDE: B 1 - 15 T Halleland AS ORO01 20/02530-001 2020/04/06
I TEK 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS ORMÅDE: B 1 - 16 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAK OG TRELAST AS ORMÅDE: B 1 - 16 T Halleland AS ORO01 20/02533-001 2020/04/06
I TEK FRILUFTSOMRÅDER - STRANDRYDDING - SENTRALE ANBEFALINGER Friluftsrådet Vest PCH01 12/01121-048 2020/04/06
I TEK 64/1535 - STANGALAND. NYBYGG, ENEBOLIG - 64/1535 - MOTTATT MANGLER - KART MED SIKTLINJER OG AVSTANDSERKLÆRING Hellvik Hus Karmøy AS KHM 20/02186-005 2020/04/06
I TEK 147/629 - TOMT K3, 9-12, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/629 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS EJO 05/03115-005 2020/04/06
I TEK 147/629 - TOMT K3, 13-16, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/629 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS EJO 05/03150-005 2020/04/06
I TEK 147/630 - TOMT K4, 1-3, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/630 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS EJO 05/03151-005 2020/04/06
I TEK 147/622 TOMT K5, 5-6, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/622 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS EJO 05/03155-006 2020/04/06
I TEK 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN - NYBYGG FRYSELAGER MED TAKOVERBYGG TIL EKSISTERENDE - 57/4 - KOMMENTAR TIL MOTTATT NABOVARSEL Rogaland fylkeskommune KHM 20/01969-005 2020/04/06
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOENHETER BYGG 1 - 69/79 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 1 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 19/00728-008 2020/04/06
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - KRAV OM FORHANDLING HTA ETTER KAPITTEL 4 PUNKT 4.2.4 TUS 20/01537-009 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2020/04/06
I SKU OVERGANGSRUTINE FOR BARNEHAGE OG SKOLE/SFO - HØRINGSUTTALELSE FRA STOKKASTRAND SKOLE - 03.04.2020 Stokkastrand Skole KBE03 20/01607-003 2020/04/06
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - 58/127 - SKISSE SOM VISER UTKRAGNING UTOVER KOMMUNEDELPLANENS OG REGULERINGSPLANENS FORMÅLS GRENSE Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 20/02240-007 2020/04/06
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/00007-085 26 Off.l.26 2020/04/06
I TEK 119/144 - TUASTADVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG - 119/144 - REVIDERT SØKNADSKJEMA, SØKNAD OM DISPENSAJSON OG TEGNING Joakim Eilertsen Nordset EDH 20/02206-006 2020/04/06
U TEK 119/144 - TUASTADVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/144 - TUASTADVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG Joakim Eilertsen Nordset EDH 20/02206-005 2020/04/06
I SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - SVAR PÅ ANMODNING OM LOVLIGHETSKONTROLL Fylkesmannen i Rogaland VIJO 20/02192-026 2020/04/06
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 47/61 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TROND INGE VIKENE Trygve J Sjøen AS REK 20/00006-064 2020/04/06
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDD TIL MERUTGIFTER KOMMUNENE HAR TIL INNKJØP AV NYE LÆREMIDLER TIL FAGFORNYELSEN HØSTEN 2020 Utdanningsdirektoratet LIS01 12/00773-244 2020/04/06
I TEK 120/23 - TUASTAD, TILBYGG FRITIDSBOLIG OG FLYTTING VEG + FORSTØTNINGSMUR - 120/23 - UTTALELSE VEDRØRENDE KULTURMINNE - DISPENSASJON - TILBYGG FRITIDSBOLIG OG FLYTTING AV VEG OG FORSTØTNINGSMUR Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv GTH 20/02203-008 2020/04/06
I TEK 64/669 - STANGALAND - FORELEGGING AV TILTAK - TILBYGG NORDSTOKKE SEKUNDÆRSTASJON, 22KV JORDSLUTNINGSSPOLE - 64/669 - (KOPIMOTTAKER) UTTALELSE VEDRØRENDE KULTURMINNE - TILBYGG NORDSTOKKE SEKUNDÆRSTASJON Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/02433-003 2020/04/06
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 -(KOPIMOTTAKER) FORELØPIG SVAR - MELDING OM SAKSBEHANDLINGSTID Arbeidstilsynet KMY 19/00631-034 2020/04/06
I SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/00022-098 26 Off.l.26 2020/04/06
I TEK 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KIS 20/02521-001 2020/04/06
I TEK 15/21 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNIG - 15/21 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNIG Bostyrer Dag Arne Østlund EDH 20/02522-001 2020/04/06
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG BYGG 3 - 69/79 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 3 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 19/00917-009 2020/04/06
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BRUKSENHETER BYGG 2 - 69/79 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 2 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 19/00729-007 2020/04/06
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - SJEKK AV PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 2103 - TURVEI SLETTEN-REVUR Rogaland fylkeskommune AAHO 17/00895-070 2020/04/06
I TEK 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN - NYBYGG FRYSELAGER MED TAKOVERBYGG TIL EKSISTERENDE - 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN - NYBYGG FRYSELAGER MED TAKOVERBYGG TIL EKSISTERENDE Petter J. Rasmussen AS KHM 20/01969-006 2020/04/06
I TEK VANNSKADE - VORMEDALSVEGEN 251 - SABAN BAJRAM 343404554985 - VARSEL OM REGRESSKRAV SKADENUMMER 343404554985 Fremtind Forsikring AS OSG 20/02541-001 2020/04/06
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - COVID-19 - ORIENTERING OM HELSEDIREKTORATETS VEILEDNING OG ANBEFALINGER OM IDRETTSAKTIVITET Helsedirektoratet JAH 20/02301-010 2020/04/06
I TEK 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 20/02534-001 2020/04/06
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING- FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 20/00178-031 2020/04/06
I TEK 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - 58/337 - KLAGE PÅ VEDTAK Waad Abdullah Ahmad GTH 20/02221-005 2020/04/06
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL TIDENS MINDE Gjestfrie Hus Drift AS EVI1 20/01599-025 2020/04/06
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL BLONDEFABRIKKEN GJESTGIVERI Gjestfrie Hus Drift AS EVI1 20/01599-026 2020/04/06
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - HØRING - FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE, KARMØY KOMMUNE, ROGALAND, VEDTATT XX.XX.XXXX Byen Vår Kopervik LYK 20/02192-025 2020/04/06
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-028 25 Offl.§25 2020/04/06
I TEK 62/12 - SUNNANÅ - NYDYRKING - 62/12 - REVIDERT SITUASJONSKART Vassbakk & Stol AS KIS 19/02244-006 2020/04/06
I SKU AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03548-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/06
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/03276-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/06
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-029 25 Offl.§25 2020/04/06
U SEN KJØP - MIDJESTYRT MINILASTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/191 KJØP - MIDJESTYR MINILASTER HAUGTRAC AS OEI 20/00191-006 2020/04/06
U SEN KJØP - MIDJESTYRT MINILASTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/191 KJØP - MIDJESTYR MINILASTER Ålgård Landbrukssenter AS OEI 20/00191-007 2020/04/06
U SEN KJØP - MIDJESTYRT MINILASTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/191 KJØP - MIDJESTYR MINILASTER Felleskjøpet Rogaland Agder OEI 20/00191-008 2020/04/06
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 53/31 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - WENCHE THOMASSEN North Ark AS REK 20/00006-066 2020/04/06
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 149/536 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ORSTAD INVESTERING AS Holon Stavanger AS REK 20/00006-065 2020/04/06
I TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - 72/45 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEG Rogaland fylkeskommune, forvaltning KIS 20/01653-009 2020/04/06
I TEK 29/12 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE AS - 29/12 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE AS S O Lund AS ORO01 20/02531-001 2020/04/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-026 25 Offl §25 2020/04/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-007 25 Offl §25 2020/04/06
I TEK 41/2 - ØVRE RISDAL - NYBYGG NAUST MED FRITIDSBOLIG OG FYLLING I SJØ TIL KAI - 41/2 - ØVRE RISDAL - NYBYGG NAUST MED FRITIDSBOLIG OG FYLLING I SJØ TIL KAI Novaform Haugesund AS KHM 20/02547-001 2020/04/06
U TEK 68/155 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - REHABILITERING, OMBYGGING, FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - 68/155 - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM ANSVARSRETT Sesilie Hagen Sverdrupsen KMY 18/04951-007 2020/04/06
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM FELLING AV GRÅGÅS John Gunnar Liknes PCH01 12/00690-272 2020/04/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASON ANNA 20/02461-002 24 Offl.§24 2020/04/06
U TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 19/05766-010 2020/04/06
I SKU OVERGANGSRUTINE FOR BARNEHAGE OG SKOLE/SFO - HØRINGSUTTALELSE FRA SØRHÅLAND BARNESKOLE - 03.04.2020 Sørhåland Barneskole AS KBE03 20/01607-002 2020/04/06
I SEN GRATULASJONER/INVITASJONER/REPRESENTASJON/MARKERINGER - ORDFØRER - ORIENTERING OM ENDREDE RAMMER FOR MARKERINGEN 8.MAI Forsvarsdepartementet SILI 12/02618-037 2020/04/06
I SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - UTTALE FRA HAUGESUND POLITISTASJON - FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE Haugesund politistasjon LYK 20/02192-027 2020/04/06
I TEK 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - 57/701 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sandve Trelast AS JKV 19/06845-009 2020/04/06
I TEK TEKNISK PLAN FOR BK6 PÅ LYNGTUNET - REVIDERT TEKNISK GODKJENNING - 05.04.20 TEKNISK PLAN FOR BK6 PÅ LYNGTUNET Cowi AS BTH04 20/01669-007 2020/04/06
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 99/61 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ROGER RØRTVEIT OG ELIN MATLAND Hereid Hus AS REK 20/00006-067 2020/04/06
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/449 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Maria Eriksen Halvorsen REK 20/00006-063 2020/04/06
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 17/04054-032 26 Off.l.26 2020/04/06
I TEK OPPDRETT AV FISK, SKALLDYR, KAMSKJELL - TILLATELSE TIL NY ENDRET PLASSERING AV AKVAKULTURANLEGG - LOKALITET 10029 Kystverket Vest PCH01 12/00586-023 2020/04/06
U TEK 40/1 - NEDRE RISDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - SAK TIL UTTALE - 40/1 - NEDRE RISDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Rogaland fylkeskommune KHM 20/01894-003 2020/04/06
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Urbanhus Kjededrift AS JKV 19/01810-049 2020/04/06
I TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL - BER OM UTSATT FRIST FOR UTTALELSE Fylkesmannen i Rogaland YSL 18/04216-024 2020/04/06
U TEK OPPDRETT AV FISK, SKALLDYR, KAMSKJELL - SVAR - FORSLAG TIL NY PLASSERING - LOKALITET 10029 TUHOLMANE Rogaland Fylkeskommune PCH01 12/00586-024 2020/04/06
U TEK 148/357 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 148/357 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING Vegard Aksnes IGR 20/01870-007 2020/04/06
U TEK 57/238 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TO VINDUER OG DØR - 57/238 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TO VINDUER OG DØR Foreningen Gamle Skudeneshavn KHM 20/02366-003 2020/04/06
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 8261 OG 6101 SEVLANDVEGEN - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Stillasgruppen AS OSG 17/01108-158 2020/04/06
I SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - TILBUD - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER TES02 20/01907-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/06
I SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - TILBUD - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER TES02 20/01907-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/06
I SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - TILBUD - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER TES02 20/01907-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/06
U SEN OPPLEV AVALDSNES AS - SITUASJON OG TILTAK FOR OPPLEV AVALDSNES AS Opplev Avaldsnes AS PVE01 12/02473-050 2020/04/06
I SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/03814-062 26 Off.l.26 2020/04/06
I TEK 38/18, 209 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 38/18, 209 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN Otto Eriksen XXI 20/02542-001 26 Off.l.26 2020/04/06
I SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - SVAR FRA POLITIET - SØKNAD OM FORLENGELSE AV SKJENKEBEVILLING Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/00022-099 2020/04/06
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Stig Lennart Haaland JTH 15/02071-206 2020/04/06
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10.12.4. LEDD MELLOM FAGFORBUNDET OG KARMØY KOMMUNE VEDR. TOMASVEIEN 17 Kompetansesenteret I Stavanger ELH 12/00092-358 2020/04/06
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 20607 HUSØYVEGEN - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Firesafe AS OSG 17/01108-159 2020/04/06
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - UTTALELSE FRA HAUGALAND BRANN OG REDNING - PLANID 4071 DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Haugaland brann og redning iks YSL 16/01518-077 2020/04/06
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-068 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/06
U TEK 47/609 - LEIE AV GRUNN - 47/609 - LEIE AV GRUNN Einar Vårvik NILI1 20/02536-001 2020/04/06
I TEK 5/691 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE - 5/691 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmøy Kommune BJP01 20/02538-001 2020/04/06
I SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SALGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 15/04320-018 26 Off.l.26 2020/04/06
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - FORELØPIG SVAR - STATNETT SF, ANMODNING OM RETTING AV UTSKREVET EIENDOMSSKATT FOR 2017, 2018 OG 2019 Statnett SF MSA 17/03756-048 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/06
U TEK 12/103 OG 12/192 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 12/103 OG 12/192 - SØKNAD OK, MEN ØNSKER AVKLARING Hjr Rasmussen Bygg AS v/ Ronny Tangen ALA04 20/02512-002 2020/04/06
I SEN KORONAVIRUS - KORONASITUASJONEN- FYLKESKOMMUNES ROLLE OG MULIGHETER FOR BISTAND TIL PARTNERNE I PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE ROGALAND Rogaland Fylkeskommune REDA 20/02197-054 2020/04/06
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 8197 BÆVÅGEN - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Firesafe AS OSG 17/01108-161 2020/04/06
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - OMLEGGING EKS. VANNLEDNINGER I VEKTARHAGEN I SKUDENESHAVN Vassbakk & Stol AS OSG 17/01108-163 2020/04/06
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/01587-054 26 Off.l.26 2020/04/06
U TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. Eskild Kvala AS AAHO 20/02532-004 2020/04/06
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 5640 OG 6132 SKUDENESHAVN - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Firesafe AS OSG 17/01108-162 2020/04/06
U SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER TES02 20/01907-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/06
U TEK 38/18, 209 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 38/18, 209 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN Kari Johanne Thorshaug XXI 20/02542-002 2020/04/06
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 14 CAFE NELLY NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/01079-022 2020/04/06
I SEN EXTRA SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 14 COOP EXTRA SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01710-038 2020/04/06
I SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 14 HAUGALANDET ØLUTSALG AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/02531-020 2020/04/06
I SEN KARMØY KYSTKULTUR AS (TIDL. KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 14 KARMØY SELSKAPSUTLEIE NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00503-050 2020/04/06
I TEK 148/497 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 148/497 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Haugaland Prosjektservice AS IGR 20/02546-001 2020/04/06
I TEK 147/263 - BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM - TERASSE/SOMMERSTUE - 147/263 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjetil Håland EJO 13/02375-006 2020/04/06
I SEN KIWI NORHEIM 691 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 14 KIWI NORHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/00128-032 2020/04/06
I SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 14 KIWI SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01343-043 2020/04/06
I SEN REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 14 REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00378-060 2020/04/06
I TEK 42/184 - SØRHÅLAND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 42/184 - SØRHÅLAND - SØKNAD OM SEKSJONERING Eskild Kvala AS HAS 20/02548-001 2020/04/06
I TEK 22/328 - NORDRE FERKINGSTAD VEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG - GARASJE - 22/328 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Geir Sævland JKV 19/02041-008 2020/04/06
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 14 LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00007-086 2020/04/06
U HSE SPESIALISERING I ALLMENNMEDISIN FOR LEGER - RAPPORTERING ALIS VEST 2019 Bergen Kommune AIS 19/02960-004 2020/04/06