Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 115/112 - PEDERSBAKKEN, SØNDRE EIKE, RESTAURERING AV EKSISTERENDE MUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 115/112 - PEDERSBAKKEN, SØNDRE EIKE, RESTAURERING AV EKSISTERENDE MUR Christian Sandvik Jensen KRRE 19/05981-004 2020/04/03
U TEK 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - RAMMETILLATELSE - 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG Sandve Trelast AS KIS 19/06845-007 2020/04/03
U TEK PLAN 3000-5 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN - FJERNING AV GANGVEG - 69/79 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN 3000-5 - ENDRING AV DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN - FJERNING AV GANGVEG - 69/79 Sss Tomteselskap AS AAHO 20/02266-003 2020/04/03
U TEK PLAN 3000-5 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN - FJERNING AV GANGVEG - 69/79 - ANNONSE- PLAN 3000-5 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN - FJERNING AV GANGVEG - 69/79 KK-nettside AAHO 20/02266-004 2020/04/03
U TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS GTH 17/00579-010 2020/04/03
U TEK 57/127 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. RIVING, TILBYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - BOLIG OG BUTIKKLOKALE - RAMMETILLATELSE - 57/127 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. RIVING, TILBYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - BOLIG OG BUTIKKLOKALE Sevland Bunyan Arkitekter AS KIS 19/07259-009 2020/04/03
I SKU RIKSSAMLINGSJUBILEUM HAFRSFJORD 2022 - RIKSSAMLINGSJUBILEUM HAFRSFJORD 2022 - ENDELIG ORGANISERING OG FINANSIERINGSMODELL Sola Kommune JAH 20/02509-001 2020/04/03
I HSE HELSETJENESTER/FOREBYGGENDE HELSETJENESTER - SVAR PÅ VARSEL OM ALVORLIG HENDELSE Statens Helsetilsyn BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/03
U TEK 4/498 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG, BOLIG - RAMMETILLATELSE - 4/498 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG, BOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/07143-006 2020/04/03
U TEK 119/327 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE/GJENOPPBYGGING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/327 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE/GJENOPPBYGGING Jostein Haga EDH 20/02117-004 2020/04/03
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/01532-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/03
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/2253 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Marta Izabela Polanska NILI1 20/00006-061 2020/04/03
U TEK 112/217 - SKREVEGEN, SKRE - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 112/217 - SKREVEGEN, SKRE - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG FRITIDSBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 20/02076-004 2020/04/03
U TEK 15/684 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/684 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE I K Gabrielsen IGR 20/02477-002 2020/04/03
I TEK 3/389 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 3/389 - MOTTATT MANGLER - SNITTEGNING I K Gabrielsen IGR 20/02272-007 2020/04/03
I TEK 43/275 OG 43/276 - HØYNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 43/275 OG 43/276 - HØYNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Terje Eriksen XXI 20/02511-001 26 Off.l.26 2020/04/03
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-3 - 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-3 T Halleland AS ORO01 20/02499-001 2020/04/03
U TEK 63/196 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 63/196 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG Andrea og Harald Lokøy EDH 20/02469-002 2020/04/03
I TEK 12/103 OG 12/192 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 12/103 OG 12/192 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Hjr Rasmussen Bygg AS AMJ 20/02512-001 2020/04/03
I TEK 69/79 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SSS TOMTEUTVIKLING BYGGESAK: 19/728 19/729 OG 19/917 - 69/79 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 19/728 19/729 OG 19/917 Halvorsen Sig AS ALS06 19/00986-003 2020/04/03
U TEK 119/661 - SPANNAVEGEN, MYKJE, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 119/661 - VURDERING AV NY PLASSERING Jorunn Marit Rasmussen Langåker JMJ03 19/06726-006 2020/04/03
I TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/1 - UTTALE TIL DISPENSASJON - FRADELING DRIFTSBYGNING AVALDSNES PRESTEGÅRD Fylkesmannen i Rogaland HHU 19/03643-012 2020/04/03
I TEK 38/273 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE, LANDSKAPSSIKRING/TERRENGINNGREP - 38/273 - UTTALE VEDRØRENDE KULTURMINNE - TERRENGENDRING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/06573-007 2020/04/03
I TEK 148/357 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 148/357 - UTTALELSER VEDRØRENDE KULTURMINNER - TILBYGG TIL BOLIG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 20/01870-006 2020/04/03
I TEK 83/191 - SKEIEVEGEN, SKEIE - NYBYGG ENEBOLIG - 83/191 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 20/02239-005 2020/04/03
I TEK 64/930 - GRANVEGEN, STANGALAND - BRUKSENDRING DEL AV STUE TIL SOVEROM I SOKKELLEILIGHET - 64/930 - GRANVEGEN, STANGALAND - BRUKSENDRING DEL AV STUE TIL SOVEROM I SOKKELLEILIGHET Oddbjørn Sævik KHM 20/02518-001 2020/04/03
I TEK 142/764 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 142/764 - SØKNAD OM IGANSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 19/07159-006 2020/04/03
U TEK 149/292 - STEMMEMYR, SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2116 - 149/292 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2116 Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen MAH 20/02323-021 2020/04/03
I TEK 102/171 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/171 - REDEGJØRELSE FOR FRISIKTSONE Eskild Kvala AS KIS 20/02105-004 2020/04/03
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - KOORDINATER BOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS GER01 18/02937-031 2020/04/03
I TEK 119/530 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - OPPFØRING AV STØTTEMUR - 119/530 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eirik Andresen Mjelde JKV 15/04039-007 2020/04/03
I TEK 119/530 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 119/530 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eirik Andresen Mjelde JKV 12/04746-005 2020/04/03
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN/SAMSVARSSERKLÆRINGER Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/02937-030 2020/04/03
I TEK 63/14 - NORDSTOKKE - VESENTLIG TERRENGINNGREP - 63/14 - BEKREFTELSE PÅ AT TILTAKET IKKE PÅFØRER VASSDRAG/BEKK FORURENSNING Birkeland Maskinentreprenør AS KIS 20/02448-005 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-199 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-200 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-201 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-202 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-222 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-223 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-111 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-112 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-113 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-114 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-115 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-116 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-117 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-118 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-119 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-120 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-121 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-122 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-123 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-124 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-125 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-126 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-156 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-157 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-158 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-159 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-160 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-161 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-162 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-163 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-164 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-165 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-166 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-167 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-168 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-169 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-170 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-171 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-172 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-165 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-166 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-167 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-168 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-169 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-170 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-171 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-172 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-173 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-174 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-175 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-176 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-177 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TILBUD ANVO 19/07328-198 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07328-199 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-181 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-182 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-183 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-184 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-185 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-186 25 Offl §25 2020/04/03
I SEN HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING - HØYEVARDE FYRHOTELL Skatteetaten EVI1 17/00043-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-187 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-188 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-189 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-190 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-191 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-192 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-193 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-194 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-195 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-196 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-197 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-198 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-199 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-200 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-201 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-202 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-203 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-204 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-205 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-206 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-207 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-208 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-209 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-210 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-211 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-212 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-213 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-214 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-215 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-216 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-217 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-218 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-219 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-220 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-221 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-222 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-223 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-224 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-225 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-226 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-227 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-228 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-229 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-230 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-231 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-232 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-233 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-234 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-235 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-236 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-237 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-238 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-239 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-240 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-241 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-242 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-243 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-244 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-245 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-246 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-247 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-248 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-249 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-250 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-251 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-252 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-253 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-254 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-255 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-256 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-257 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-258 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-259 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-260 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-261 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-262 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-263 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-264 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-265 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-266 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-267 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-268 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-269 25 Offl §25 2020/04/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-308 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - INTERVJU ANVO 20/02183-036 25 Offl §25 2020/04/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - INTERVJU ANVO 20/02183-037 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-012 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - SØKNAD SALF 20/02376-002 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-017 25 Offl §25 2020/04/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-018 25 Offl §25 2020/04/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-019 25 Offl §25 2020/04/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-020 25 Offl §25 2020/04/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-021 25 Offl §25 2020/04/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-022 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - SØKNAD ANVO 20/02378-003 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-008 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-009 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-010 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - SØKNAD ANVO 20/02398-003 25 Offl §25 2020/04/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD MSE 20/02420-005 25 Offl §25 2020/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - SØKNAD ANVO 20/02482-002 25 Offl §25 2020/04/03
U TEK 12/434 - SEVLAND - BYGGETILSYN - SVAR - 12/434 - KLAGE PÅ PÅLEGG OM RETTING OG TVANGSMULKT Espen Langåker GTH 19/06183-006 2020/04/03
I TEK 47/350 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ALF ANDREASSEN - 47/350 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ALF ANDREASSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 20/02513-001 2020/04/03
U TEK PLAN 2077 - DETALJREGULERING FOR FV47 - MEDHAUG - BUSSLOMMER - 16/178 M.FL - PLAN 2077 - MERKNADER - DETALJREGULERING FOR FV47 - MEDHAUG - BUSSLOMMER - 16/178 M.FL Cowi AS v/ Lill-Tove Grønflaten BHA02 14/02486-027 2020/04/03
I TEK 47/350 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ALF ANDREASSEN - 47/350 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - ALF ANDREASSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 20/02513-002 2020/04/03
I TEK 15/1842 - ÅKRA - NYBYGG NATURSTEINSMUR - 15/1842 - REVIDERT SØKNAD OM NATURSTEINSMUR Karmøy Kirkelig Fellesråd IGR 20/00065-005 2020/04/03
I SKU NY SKOLE/IDRETTSSHALL I SONE 3/NAVN - MERKNAD FRA GUNNAR GJERTSEN - 01.04.20 Gunnar Gjertsen OFL 18/05194-008 2020/04/03
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - STYREPROTOKOLL 31.02.20 - HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 14/01307-056 2020/04/03
I TEK 147/629 - TOMT K3, 5-8, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/629 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS EJO 05/03114-006 2020/04/03
I TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - 13/355 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 19/00293-016 2020/04/03
U TEK 147/178 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HERMANN DOMMERSNES - 147/178 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - HERMANN DOMMERSNES Hermann Severin Dommersnes ALS06 20/02290-004 2020/04/03
I SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - E-POSTKORRESPONDANSE: FORESPØRSEL OM UTSATT FRIST - PLAN 5106 Rogaland fylkeskommune JST 19/00707-031 2020/04/03
U TEK 3/444 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV DIDRIKSEN - 3/444 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV DIDRIKSEN Gustav Didriksen ALS06 20/01468-004 2020/04/03
U TEK PLAN 2077 - DETALJREGULERING FOR FV47 - MEDHAUG - BUSSLOMMER - 16/178 M.FL - PLAN 2077 - MERKNADER - DETALJREGULERING FOR FV47 - MEDHAUG - BUSSLOMMER - 16/178 M.FL Cowi AS v/ Lill-Tove Grønflaten BHA02 14/02486-028 2020/04/03
U TEK 13/106 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNA HUFTHAMMER - 13/106 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANNA HUFTHAMMER Anna Hufthammer ALS06 19/05498-004 2020/04/03
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/03
U TEK 4/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN KÅRE KLOSTER - 4/121 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JAN KÅRE KLOSTER Jan Kåre Kloster ALS06 20/01697-004 2020/04/03
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/03193-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/03
I TEK P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - SAMSPILLSENTREPRISE - NYE IDRETTSHALLER PÅ ÅKRA - 15/702 - AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG SIGNE JORUNN ANDERSSON - UTBYGGING AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA M.M. Signe Jorunn Andersson STNY 17/04361-014 2020/04/03
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - REFERAT EVALUERING AV AKTIVITETSPLAN 03.02.02 MALY 19/05761-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/03
I SEN ELEVSAK - VARSEL OM ERSTATNINGSKRAV KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/03
U TEK 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/12 I KARMØY KOMMUNE Høines Jakob XXI 20/02319-001 2020/04/03
U TEK 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/12 I KARMØY KOMMUNE Haakonsen Håkon Olav XXI 20/02319-002 2020/04/03
U TEK 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/12 I KARMØY KOMMUNE Haakonsen Kristin Berg XXI 20/02319-003 2020/04/03
U TEK 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/12 I KARMØY KOMMUNE Liknes Ruth Inger XXI 20/02319-004 2020/04/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TAR IKKE IMOT STILLING SOM LÆRLING GKH01 19/07302-114 25 Offl.§25 2020/04/03
I SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. TIDENS MINDE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING - TIDENS MINDE BAR Skatteetaten EVI1 15/01563-027 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/03
U TEK 63/14 - NORDSTOKKE - VESENTLIG TERRENGINNGREP - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 63/14 - NORDSTOKKE - VESENTLIG TERRENGINNGREP Birkeland Maskinentreprenør AS KIS 20/02448-004 2020/04/03
I SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. BLONDEFABRIKKEN SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VERØRENDE VANDELSVURDERING - GJESTFRIE HUS DRIFT AS Skatteetaten EVI1 18/01350-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/03
U HSE ANSKAFFELSE - ELS - SVAR PÅ DERES INNSPILL OM KOMPENSASJON OG DAGBØTER Touchpoint Medical Nordic AS CBE02 18/01631-015 2020/04/03
U TEK 16/202 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - FASADEENDRING - ISOLERE/BYGGE INN HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 16/202 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - FASADEENDRING - ISOLERE/BYGGE INN HAGESTUE Ole Harald Seim EDH 20/02497-003 2020/04/03
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 42/225 - ØYGARDSHAUGEN - SØRHÅLAND - FORESPØRSEL OM SØKNAD FOR BYGGING AV MUR Andre Brenne GTH 17/00073-517 2020/04/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02514-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/03
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL. - VEDLAGT OVERSENDES REVIDERT FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING Procon AS BHA02 17/00332-083 2020/04/03
U TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - AVVIST LEVERANDØR - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/03
U TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/03
I TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/01805-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/03
U TEK 94/47 - MELAND - FASADEENDRING ENEBOLIG - 94/47 - MANGLENDE FERDIGATTEST - FASADEENDRING ENEBOLIG Anders Hansen JKV 13/01985-005 2020/04/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/01577-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/03
U TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - VEDRØRENDE FORESPØRSEL OM MIDLERTIDIG TILTAK - 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE Randi og Jarle Kaldråstøyl GTH 19/02958-014 2020/04/03
U TEK 133/6 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 133/6 - FEØY - MAIL ANGÅENDE MANGELFULL NABOVARSLING (NY FRIST INNEN 27.04.20) John Bendik Helmersen HHU 19/06804-005 2020/04/03