Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - SØKNAD OM NETTSALG OG UTLEVERING AV VARER HAUGALAND ØLUTSALG AS Haugalandet Ølutsalg AS EVI1 18/02531-018 2020/04/02
I TEK 4/467 - MUNKAJORD - FORHÅNDSKONFERANSE - 4/467 - MUNKAJORD - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS IGR 20/02487-001 2020/04/02
I TEK 66/815 - NORDALSVÅGEN, AUSTREIM. UTFYLLING I SJØ OG NYBYGG NAUST - 66/815 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Kristian Rasmussen EJO 09/00061-009 2020/04/02
I TEK 66/88 - NORDALSVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG 3 STK BOLIGER I REKKE MED GARASJE - 66/88 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 18/04607-009 2020/04/02
I TEK 15/630 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/630 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JKV 16/03910-007 2020/04/02
I TEK 110/72 - FOSNAVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG - 110/72 - SØKNAD OM FERDIGATTEST 123tak AS JKV 16/00016-006 2020/04/02
I TEK 138/36 - TORVASTADVEGEN, NORDRE HÅLAND, TILBYGG BOLIG, INNGANGSPARTI OG BALKONG - 138/36 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Johannes Leiknes Nag KMY 16/00331-004 2020/04/02
I SEN WONG HOUSE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/00086-051 26 Off.l.26 2020/04/02
I SEN T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING SALGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/01650-023 26 Off.l.26 2020/04/02
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Kopervik speidegruppe PCH01 20/01979-010 2020/04/02
I SEN EXTRA SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/01710-037 26 Off.l.26 2020/04/02
I TEK 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - 15/392 - REVIDERTE TEGNINGER, PLAN 1ETG. OG FASADE VEST Eskild Kvala AS IGR 19/01647-008 2020/04/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 123/171 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Veronica Lie Hammer GEL 20/00031-059 2020/04/02
I SEN COOP PRIX VEDAVÅGEN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/01709-030 26 Off.l.26 2020/04/02
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/01707-041 26 Off.l.26 2020/04/02
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - GODKJENT PLAN FOR INREDNING AV RESTERENDE FORRETNINGSLOKALE Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-058 2020/04/02
I SEN EXTRA KOPERVIK SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/01711-052 26 Off.l.26 2020/04/02
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-1 - 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-1 T Halleland AS ORO01 20/02489-001 2020/04/02
I TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-2 - 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-2 T Halleland AS ORO01 20/02491-001 2020/04/02
I TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - PLANINITIATIV / OPPSTARTSMØTEREFERAT - ENDRING AV REGULERINGSPLAN, TOMT FOR BARNESKOLE KOPERVIK. JUSTERING AV VEG 66/237 MFL. Eskild Kvala AS AAHO 20/02532-001 2020/04/02
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - KLAGE PÅ VEDTAKETS VARIGHET NJO 18/04617-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
I HSE HØRINGER - 2020 - UTSATT HØRINGSFRIST - FORSLAG TIL ALTERNATIV REGULERING AV PASIENTFORLØP I SPESIALISTHELSETJENESTEN Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-030 2020/04/02
I HSE HØRINGER - 2020 - FORLENGET HØRINGSFRIST FOR NOU 2019: 26 Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-029 2020/04/02
I SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/02
I SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/01706-047 26 Off.l.26 2020/04/02
U SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/02
I SEN EXTRA MOKSHEIM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 14/02012-035 26 Off.l.26 2020/04/02
U TEK 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 4 - FORELØPIG SVAR - 5/512 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen EJO 18/04536-010 2020/04/02
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 2020 Kompani Haugesund AHT01 12/00023-159 2020/04/02
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02476-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/02
I TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/02
I SEN HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 17/00167-008 26 Off.l.26 2020/04/02
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10.12 4 LEDD. MELLOM FAGFORBUNDET OG KARMØY KOMMUNE VEDR. RUSVIKVEGEN 3 B OG C Kompetansesenteret I Stavanger HSB 12/00092-357 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
U TEK 66/815 - NORDALSVÅGEN, AUSTREIM. UTFYLLING I SJØ OG NYBYGG NAUST - 66/815 - FERDIGATTEST - UTFYLLING I SJØ OG NYBYGG NAUST Svein Kristian Rasmussen EJO 09/00061-010 2020/04/02
I TEK 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY - 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY Hage & Maskin AS ORO01 20/02492-001 2020/04/02
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 3/699 - SPØRSMÅL OM TILBYGG NÆRMERE NABOGRENSE ENN FIRE METER Hein Tangen JMJ03 17/00073-516 2020/04/02
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
I TEK 142/387 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - VEDR. KJØP AV TILLEGGSAREAL - 142/387 Even Kristian Laugen NILI1 20/01640-002 2020/04/02
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SLOKKEVANNKAPASITET PÅ BRANNKUM 20609, HUSØY Firesafe AS OSG 17/01108-157 2020/04/02
U TEK STARTLÅN - NYTT VEDTAK - STARTLÅN - KJØP AV BOLIG RBE08 20/00117-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
U TEK 63/14 - NORDSTOKKE - VESENTLIG TERRENGINNGREP - 63/14 - NORDSTOKKE - VESENTLIG TERRENGENDRING Birkeland Maskinentreprenør AS KIS 20/02448-003 2020/04/02
U TEK 110/72 - FOSNAVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG - 110/72 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG 123tak AS JKV 16/00016-007 2020/04/02
U TEK 107/1 - LINDØYVEGEN, LINDØY - TILBYGG OFFENTILG TOALETT - SAK TIL UTTALE - 107/1 - LINDØYVEGEN, LINDØY - TILBYGG OFFENTILG TOALETT Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/04879-005 2020/04/02
U TEK 140/125, KVEDNAVIKVEGEN, OSNES. FORSTØTNINGSMUR - 140/125, MANGLENDE FERDIGATTEST - FORSTØTNINGSMUR - PURRING Thorgersen Bygg og Thorgersen Bygg og Betong EJO 06/02100-007 2020/04/02
U SEN EURO SUPPLY BERGEN A/S - AVD. SJUR LOTHE SKIPSHANDEL A/S, BØ, 4262 AVALDSNES SALGSBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING EURO SUPPLY BERGEN A/S - AVD. SJUR LOTHE SKIPSHANDEL A/S Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/01326-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 12.03.20 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/00895-069 2020/04/02
U TEK 140/34, STORØY, OSNES. SPRENGING OG BORTKJØRING AV FJELL - 140/34, MANGLENDE FERDIGATTEST PURRING - SPRENGING OG BORTKJØRING AV FJELL FJELL Birkeland Maskinentreprenør AS EJO 07/03495-006 2020/04/02
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - TJENESTEAVTALE 3 - VEDRØRENDE TILBUD I SPESIALISTHELSETJENESTEN KARMØY KOMMUNE OG HELSE FONNA Helse Fonna Hf NOS01 12/00176-091 2020/04/02
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - TJENESTEAVTALE 5 - ANVARSFORDELING VED PAS. SOM TRENGER KOMMUNALE TJENESTER DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER Helse Fonna Hf NOS01 12/00176-092 2020/04/02
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - KUNNGJØRING DELLEVERANSE - AUTOMATIKK - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 5 MERCELL NORGE AS TMS01 19/07273-001 2020/04/02
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - KUNNGJØRING DELLEVERANSE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 MERCELL NORGE AS TMS01 19/07273-002 2020/04/02
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - KUNNGJØRING DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 MERCELL NORGE AS TMS01 19/07273-003 2020/04/02
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - KUNNGJØRING DELLEVERANSE - BYGG - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 2 MERCELL NORGE AS TMS01 19/07273-004 2020/04/02
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - KUNNGJØRING DELLEVERANSE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 MERCELL NORGE AS TMS01 19/07273-005 2020/04/02
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - KUNNGJØRING - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG Doffin TMS01 19/07273-006 2020/04/02
I TEK 4/121- SKARSVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG GARASJE/BOD - 4/121 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Kåre Kloster EJO 11/01371-004 2020/04/02
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/03193-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
I TEK 85/182 - VÅRVEGEN, UTVIK, TILBYGG BOLIG, REDSKAPSBOD - 85/182 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rolf Hansen KMY 18/01884-003 2020/04/02
I TEK 5/499 - TØKJE-VEA - TILBYGG BOLIG - 5/499 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arne og Anne K. Johannessen EJO 14/03076-003 2020/04/02
I TEK 16/202 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - FASADEENDRING - ISOLERE/BYGGE INN HAGESTUE - 16/202 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - FASADEENDRING - ISOLERE/BYGGE INN HAGESTUE Ole Harald Seim EDH 20/02497-001 2020/04/02
I TEK 119/27 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG RENOVERING AV FRITIDSBOLIG - 119/27 - MOTTATT MANGLER - SØKNADSSKJEMA, NABOERKLÆRING, NABOVARSEL MM Hans Birger Hjertaker JMJ03 20/00161-003 2020/04/02
I TEK 141/115 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/115 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Halvor Lillesund EDH 20/02498-001 2020/04/02
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02476-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/02
I TEK 13/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HJR RASMUSSEN BYGG PROSJEKT AS - 13/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HJR RASMUSSEN BYGG PROSJEKT AS Hjr Rasmussen Bygg Prosjekt AS BJP01 20/02481-001 2020/04/02
U TEK 2/433 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVINNESLAND, KENNETH - SVAR - 2/433 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVINNESLAND, KENNETH Kenneth Kvinnesland BJP01 20/02475-002 2020/04/02
U TEK 13/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HJR RASMUSSEN BYGG PROSJEKT AS - SVAR - 13/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HJR RASMUSSEN BYGG PROSJEKT AS Hjr Rasmussen Bygg Prosjekt AS BJP01 20/02481-002 2020/04/02
U SEN KARMØY FORLIKSRÅD - FASTE MØTEFULLMEKTIGER 2017-2020 - SVAR - MØTEFULLMEKTIGER I KARMØY OG HAUGESUND FORLIKSRÅD Sør-Vest Politidistrikt EDA 16/04847-006 2020/04/02
U TEK 82/120 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG CARPORT - SVAR - 82/120 - KLAGE PÅ VEDTAK OG GEBYR Tove Broen Jakobsen GTH 20/02163-007 2020/04/02
U SKU KLAGE PÅ TILBUD - KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. VESENTLIG ENDRING I INDIVIDUELL PLAN BNO 20/02410-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
U SKU KLAGE PÅ TILBUD - KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. VESENTLIG ENDRING I INDIVIDUELL PLAN BNO 20/02412-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02401-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/02
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/02937-027 2020/04/02
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/02937-028 2020/04/02
I TEK 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JMJ03 20/02484-001 2020/04/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ VEDTAK NJO 18/04617-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL - UPPER CRUST/POINT Select Service Partner AS EVI1 20/01599-021 2020/04/02
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TV-RAPPORT - STONGVEGEN 15 Norva24 Vest AS AGAN 16/00902-067 2020/04/02
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TV-RAPPORT - STONGVEGEN 13 Norva24 Vest AS MAHA1 16/00902-066 2020/04/02
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 8 BOENHETER B1 - BYGG 17 - 123/200 - SPØRSMÅL OM IGANGSETTING OG HØYDE B1 - BYGG 17 Berge Sag og Trelast AS JKV 19/07362-004 2020/04/02
I TEK 64/669 - STANGALAND - FORELEGGING AV TILTAK - TILBYGG NORDSTOKKE SEKUNDÆRSTASJON, 22KV JORDSLUTNINGSSPOLE - 64/669 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE - FORELEGGING AV TILTAK FOR TILBYGG TIL NORDSTOKKE SEKUNDÆRSTASJON Fylkesmannen i Rogaland KHM 20/02433-002 2020/04/02
I TEK 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD - 149/418 - SAMTYKKEERKLÆRING Vigleik Tvedt EDH 19/07228-010 2020/04/02
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - KULTURDEPARTEMENTETS KOMPENSASJONSORDNING FOR AVLYSTE ARRANGEMENTER Norsk Musikkråd JAH 20/02301-009 2020/04/02
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - LANTERNEN RESTAURANDU SKIP O´HOOOIII AS Skip O'hoooiii AS EVI1 20/01599-022 2020/04/02
I SEN SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND LUFTHAVN SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 15/01154-016 26 Off.l.26 2020/04/02
I SEN PARKERINGSTILLATLESE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/02479-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 61/102 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Eskild Kvala AS REK 20/00006-062 2020/04/02
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - ENDRINGSBILLAG - HELSESJEKK MED EVENTUELL OPPRYDDING I ESA Sikri AS MVE01 12/00126-159 2020/04/02
I TEK 12/103 OG 12/192 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - VALLE, HILD ASTRID - 12/103 OG 12/192 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - Hild Astrid Valle SLA08 20/02480-001 26 Off.l.26 2020/04/02
I TEK 83/28 - SKEIE - REPARASJON AV MOLO/TERRENGENDRING OG NATURSTEINSKANT - 83/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Geir Kalstø EJO 14/00075-033 2020/04/02
I TEK 102/41 - BYGNES - OPPFØRING AV GJERDE - 102/41 - BYGNES - OPPFØRING AV GJERDE Karmøy Kommune, sektor VAR KIS 19/07174-002 2020/04/02
I TEK 13/106 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNA HUFTHAMMER - 13/106 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNA HUFTHAMMER S O Lund AS ALS06 19/05498-003 2020/04/02
I TEK 4/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN KÅRE KLOSTER - 4/121 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN KÅRE KLOSTER S O Lund AS ALS06 20/01697-003 2020/04/02
I TEK 86/246 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALLER - 86/246 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALLER Procon AS KHM 20/02485-001 2020/04/02
I TEK 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JMJ03 20/02484-003 2020/04/02
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING Skatteetaten EVI1 12/00010-075 26 Off.l.26 2020/04/02
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 3/699 - SPØRSMÅL OM TILBYGG NÆRMERE NABOGRENSE ENN FIRE METER Hein Tangen JMJ03 17/00073-515 2020/04/02
I SEN EURO SUPPLY BERGEN A/S - AVD. SJUR LOTHE SKIPSHANDEL A/S, BØ, 4262 AVALDSNES SALGSBEVILLING - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING Euro Supply Bergen A/S - (Avd. Sjur Lothe Skipshandel) EVI1 12/01326-014 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-121 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-122 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-123 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-195 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-196 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-197 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-198 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-157 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-219 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-220 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-221 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-198 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-199 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-200 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-201 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-171 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-172 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-173 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-255 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-256 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-257 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-115 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-109 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-110 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-111 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-144 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-145 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-146 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-147 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-099 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-100 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-145 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-146 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-147 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-108 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-109 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-110 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-094 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-095 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-098 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-099 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-154 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-155 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-126 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-127 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-118 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-119 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-120 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-181 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-182 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-183 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-184 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-185 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-186 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-187 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-188 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-189 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-190 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-170 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-171 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-423 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-424 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-425 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-040 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-041 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-072 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-164 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-196 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-197 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-245 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-246 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-247 25 Offl §25 2020/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-174 25 Offl §25 2020/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-175 25 Offl §25 2020/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-176 25 Offl §25 2020/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-177 25 Offl §25 2020/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-178 25 Offl §25 2020/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-179 25 Offl §25 2020/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-180 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-224 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-225 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - BEKREFTELSE MSE 20/00149-011 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - BEKREFTELSE MSE 20/00149-012 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - BEKREFTELSE MSE 20/00149-013 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - BEKREFTELSE MSE 20/00149-014 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - BEKREFTELSE MSE 20/00149-015 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - BEKREFTELSE MSE 20/00149-016 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - BEKREFTELSE MSE 20/00149-017 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - BEKREFTELSE MSE 20/00149-018 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - BEKREFTELSE MSE 20/00149-019 25 Offl §25 2020/04/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-080 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-064 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-065 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-066 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-067 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-068 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-069 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-070 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-071 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-072 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-073 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-074 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-075 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-076 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-077 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-078 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-079 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-080 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-081 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-082 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-083 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-084 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-085 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - AVSLAG MSE 20/01816-086 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - INTERVJU ANVO 20/02183-032 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - INTERVJU ANVO 20/02183-033 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - INTERVJU ANVO 20/02183-034 25 Offl §25 2020/04/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - INTERVJU ANVO 20/02183-035 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-011 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - BEKREFTELSE MSE 20/02196-012 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - BEKREFTELSE MSE 20/02196-013 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - BEKREFTELSE MSE 20/02196-014 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - BEKREFTELSE MSE 20/02196-015 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - BEKREFTELSE MSE 20/02196-016 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - BEKREFTELSE MSE 20/02196-017 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - BEKREFTELSE MSE 20/02196-018 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - BEKREFTELSE MSE 20/02196-019 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - BEKREFTELSE MSE 20/02196-020 25 Offl §25 2020/04/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - BEKREFTELSE MSE 20/02196-021 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80-100 % - SØKNAD ANVO 20/02271-002 25 Offl §25 2020/04/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-015 25 Offl §25 2020/04/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-016 25 Offl §25 2020/04/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-017 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - SØKNAD ANVO 20/02378-002 25 Offl §25 2020/04/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-007 25 Offl §25 2020/04/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD MSE 20/02420-004 25 Offl §25 2020/04/02
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/02348-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
I TEK 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 122/212 - REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JMJ03 20/02484-002 2020/04/02
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/02
U TEK 30/18 - SANDHÅLAND, SANDVE. TILBYGG, DRIFTSBYGNING OG REDSKAPSHUS - 30/18 - RETUR AV SØKNAD Leif Rune Nordbø IGR 16/01843-005 2020/04/02
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/02
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - ENDRING AV REGNINGSMOTTAKER - EIENDOMSSKATT MSA 20/01922-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/02
U HSE AVLASTNING - OPPSTART AV FAMILIEAVLASTNING Synnøve Klovning SKLO 18/00053-004 2020/04/02
I HSE FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL - SØKNAD OM FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL Jan Ove Høie AIS 20/02486-001 2020/04/02
U SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM NETTSALG OG UTLEVERING AV VARER Haugalandet Ølutsalg AS EVI1 18/02531-019 2020/04/02
U TEK 118/16 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - 118/16 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSEB MOT FV 554 Myklabust Gard Sandvik Qvale BJP01 20/01808-007 2020/04/02
U SEN PARKERINGSTILLATLESE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/02479-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/02
U TEK 83/28 - SKEIE - REPARASJON AV MOLO/TERRENGENDRING OG NATURSTEINSKANT - 83/28 - FERDIGATTEST - REPARASJON AV MOLO/TERRENGENDRING OG NATURSTEINSKANT Geir Kalstø EJO 14/00075-034 2020/04/02