Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02309-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/01
U TEK GRAVESØKNAD - STEINHAUGBAKKEN - SVAR - GRAVESØKNAD - STEINHAUGBAKKEN T Halleland AS KSU01 20/02459-002 2020/04/01
I TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS C - 149/417 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01181-010 2020/04/01
I TEK 57/127 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. RIVING, TILBYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - BOLIG OG BUTIKKLOKALE - 57/127 - SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRITAK FRA TEK §14 Sevland Bunyan Arkitekter AS KIS 19/07259-010 2020/04/01
U TEK 20/26 - SØRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. TILBYGG ENEBOLIG - 20/26 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JKV 13/02682-010 2020/04/01
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - SVAR VEDRØRENDE ANMODNING OM UTSATT FRIST Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-074 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/01
I SKU KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE AVALDSNES IDRETTSLAG - SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN TIL FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER OG KOMMUNAL GARANTI Avaldsnes Idrettslag OFL 20/02470-001 2020/04/01
I TEK 37/13 - VESTRE KARMØYVEG, LI - NYBYGG HAGEBOD - 37/13 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEG Rogaland fylkeskommune, forvaltning KHM 20/02472-001 2020/04/01
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - ØNSKER UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLELSE/SØKNAD OM FERDIGATTEST Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-057 2020/04/01
I TEK 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - TILBYGG - 141/50 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEG Rogaland fylkeskommune, forvaltning KIS 20/02473-001 2020/04/01
U TEK 110/10 - ROSSAVIKVEGEN, VÅGA. RIVING AV BOLIG OG NYBYGG DRIVHUS/CARPORT - 110/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSATT FRIST Eldar Johan Ellingsen EJO 11/01122-007 2020/04/01
I SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - SLIK SIKRER DAGLIGVAREBRANSJEN EN TRYGG PÅSKEHANDEL Virke dagligvare LYK 20/02192-023 2020/04/01
I TEK 29/16 - HEBNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 29/16 - KLAGE PÅ AVSLAG Jane Ingunn Holgersen HHU 19/07320-004 2020/04/01
I TEK 68/155 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - REHABILITERING, OMBYGGING, FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - 68/155 - FORESPØRSEL OM ANSVARSRETT PÅ EKSISTERENDE BYGGESØKNAD Sesilie Hagen Sverdrupsen KMY 18/04951-006 2020/04/01
I TEK 63/196 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - 63/196 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG Andrea og Harald Lokøy EDH 20/02469-001 2020/04/01
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Skudenes fjellag PCH01 20/01979-008 2020/04/01
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG 1. Skudeneshavn Sjø Speidergruppe PCH01 20/01979-009 2020/04/01
I TEK 16/151 - ENGVEGEN, MEDHAUG - TILBYGG, BOD - 16/151 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arild Maartmann JKV 15/02708-004 2020/04/01
I TEK 57/127 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. RIVING, TILBYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - BOLIG OG BUTIKKLOKALE - 57/127 - REDEGJØRELSE FOR FRISIKT UTKJØRSEL, NEDSENKNING AV FORTAU OG SKILTPLASSERING Sevland Bunyan Arkitekter AS KIS 19/07259-011 2020/04/01
I TEK 20/26 - SØRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. TILBYGG ENEBOLIG - 20/26 - TEGNINGER - SOM BYGGET I K Gabrielsen JKV 13/02682-011 2020/04/01
I TEK 1/12 - SALVØYVEGEN, VEDØY - TILBYGG ENEBOLIG - 1/12 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen EJO 18/02853-014 2020/04/01
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - SPANNE HØYDEBASSENG - UKE 13 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-093 2020/04/01
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS - 30.04.20 Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-031 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-119 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-120 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-192 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-193 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-194 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-156 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-213 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-214 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-215 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-216 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-217 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-218 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-194 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-195 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-196 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-197 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-169 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-170 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-248 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-249 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-250 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-251 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-252 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-253 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-254 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-112 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-113 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-114 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-107 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-108 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-088 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-089 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-137 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-138 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-139 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-140 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-141 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-142 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-143 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-097 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-098 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-107 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-092 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-093 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-151 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-152 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-153 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-125 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-117 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-180 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-168 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-169 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-419 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-420 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-421 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-422 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-070 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-071 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-161 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-162 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-163 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-193 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-194 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-195 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - TILBUD ANVO 20/00119-017 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00119-018 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-242 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-243 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-244 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-158 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-159 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-160 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-161 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-162 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-163 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-164 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-165 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-166 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-167 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-168 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-169 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-170 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-171 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-172 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-173 25 Offl §25 2020/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-042 25 Offl §25 2020/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-078 25 Offl §25 2020/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-079 25 Offl §25 2020/04/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-081 25 Offl §25 2020/04/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-304 25 Offl §25 2020/04/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-305 25 Offl §25 2020/04/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-306 25 Offl §25 2020/04/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-307 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - INTERVJU ANVO 20/01736-070 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-053 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-054 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-055 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-056 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-057 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-058 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-059 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-060 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-061 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-062 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-063 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-064 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-065 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 20/01814-066 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 75% - TILBUD ANVO 20/01928-009 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 75% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01928-010 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 75% - TILBUD ANVO 20/01928-011 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 75% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01928-012 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIERE LEDIG 80 % OG 100 % - TILBUD ANVO 20/02064-007 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIERE LEDIG 80 % OG 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02064-008 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-008 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-009 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-010 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80 % - TILBUD ANVO 20/02184-008 25 Offl §25 2020/04/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02184-009 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - SØKNAD MSE 20/02196-010 25 Offl §25 2020/04/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - SØKNAD MSE 20/02196-011 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-015 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-016 25 Offl §25 2020/04/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-013 25 Offl §25 2020/04/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-014 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-004 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-005 25 Offl §25 2020/04/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-006 25 Offl §25 2020/04/01
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-108 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/01
I HSE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG ARBEIDS-OG VELFERDSETATEN I ROGALAND - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG NAV ROGALAND Nav Rogaland SBJ 13/01244-009 2020/04/01
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-109 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/01
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR 2019 - SMIÅ BISTRO Tmp Restaurantdrift AS EVI1 20/01599-015 2020/04/01
I TEK 118/16 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 31.03.2020 118/16 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG Rogaland fylkeskommune BJP01 20/01808-006 2020/04/01
U SEN RAMMEAVTALE - MALING OG TAPET - FORLENGELSE AV AVTALE Veldes Malerservice AS TES02 15/04923-007 2020/04/01
I TEK 37/13 - VESTRE KARMØYVEG, LI - NYBYGG HAGEBOD - 37/13 - VESTRE KARMØYVEG, LI - NYBYGG HAGEBOD North Ark AS KHM 20/02472-002 2020/04/01
U TEK 83/199 OG 84/98 - SKEIE OG VÅGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 83/199 OG 84/98 - MANGELBREV Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/06052-002 2020/04/01
U TEK 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/56 I KARMØY KOMMUNE Didriksen Didrik XXI 20/01646-009 2020/04/01
U TEK 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/56 I KARMØY KOMMUNE Didriksen Evy Merete XXI 20/01646-010 2020/04/01
U TEK 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/56 I KARMØY KOMMUNE Brun Kjell XXI 20/01646-011 2020/04/01
U TEK 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/56 I KARMØY KOMMUNE Brun Roy Steven XXI 20/01646-012 2020/04/01
U TEK 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/56 I KARMØY KOMMUNE Mørch Aksel XXI 20/01646-013 2020/04/01
U TEK 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/56 I KARMØY KOMMUNE Mørch Tomas XXI 20/01646-014 2020/04/01
U TEK 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/56 I KARMØY KOMMUNE Fredriksen Arne XXI 20/01646-015 2020/04/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 20/02438-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/01
U SEN CHICKEN JOY GRILLRESTAURANT SERVERINGSBEVILLING - SVAR - GODKJENNING AV NY DAGLIG LEDER - CHICKEN JOY GRILLRESTAURANT Chicken Joy Grillrestaurant Arlene Belarmino Lataza Tobia... EVI1 15/01653-009 2020/04/01
U TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/01
U TEK FELLING AV TRÆR - SVAR - SKOGFELLING I TUROMRÅDET - RIDESTIENE I VISNES Kobberverkets Venner MKR02 20/02133-002 2020/04/01
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING - INVENTUM SERVERING AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Skatteetaten EVI1 16/00623-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/01
U TEK REGISTRERING AV BYGGINFORMASJON - 15/1793 - RETTING I MATRIKKELEN Annette Katrine Knutsen BFH 19/02045-006 2020/04/01
I TEK 15/684 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 15/684 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE I K Gabrielsen IGR 20/02477-001 2020/04/01
U TEK 16/151 - ENGVEGEN, MEDHAUG - TILBYGG, BOD - 16/151 - FERDIGATTEST - TILBYGG, BOD Arild Maartmann JKV 15/02708-005 2020/04/01
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM FINANSIERING TIL MANUSARBEID - DOKUMENTAR "KVINNENE OG KRIGEN" Smau Media AS ANKO 12/00023-158 2020/04/01
U TEK 50/20 - FALNESVEGEN, FALNES P. GÅRD - STÅLRØRPIPE - 50/20 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST STÅLRØRPIPE Gunnar Svela BFH 16/00102-006 2020/04/01
I TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 15/21 - BESTILLING AV NABOLISTE - VEIRETT OG GRENSEJUSTERING Dag Arne Østlund GEL 20/00031-058 2020/04/01
I TEK 2/433 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVINNESLAND, KENNETH - 2/433 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVINNESLAND, KENNETH Kenneth Kvinnesland BJP01 20/02475-001 26 Off.l.26 2020/04/01
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 42/225 - ØYGARDSHAUGEN - SØRHÅLAND - FORESPØRSEL OM SØKNAD FOR BYGGING AV MUR Andre Brenne GTH 17/00073-514 2020/04/01
I HSE TILSKUDD INN, RUS-OG BOLIGOPPFØLGING - TILSKOT TIL KOMMUNALT RUSARBEID OVER STATSBUDSJETTET KAPITTEL 0765 POST 62 FOR 2020 Fylkesmannen i Rogaland BSE02 12/00713-059 2020/04/01
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SØKNAD STØTTE TIL VENNEFESTEN KARMØY 2020 Komiteen for Vennefesten Karmøy REDA 20/01301-011 2020/04/01
I HSE KORONAVIRUS - RETNINGSLINJE FOR ORDINÆR PASIENTTRANSPORT AV PERSONER MED MISTENKT OG ELLER BEKREFTET KORONASMITTE (COVID19) Helsedirektoratet CBE02 20/02197-052 2020/04/01
I TEK PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - 01.04.2020 PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER Fiskeridirektoratet AAHO 19/06035-010 2020/04/01
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER - 2020/2273480/200 - RBE08 20/00118-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/01
U SEN MERKURPROGRAMMET (STØTTE TIL UTKANTSBUTIKKER) - MERKURPROGRAMMET (STØTTE TIL UTKANTSBUTIKKER) v/Jorunn M. Thorsen Feøy Dagligvare PVE01 15/00931-009 2020/04/01
U TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/01
U TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/01
U TEK 148/997 - NORHEIMTUNET, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE RØRLEGGERMELDING: 18/1830 - 148/997 - FERDIGATTEST Byggconsultvest Ronny Johnsen KMY 18/00938-007 2020/04/01
U TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS C - 149/417 - FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01181-011 2020/04/01
U TEK 1/12 - SALVØYVEGEN, VEDØY - TILBYGG ENEBOLIG - 1/12 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen EJO 18/02853-015 2020/04/01
U TEK 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 85/50 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hjr Rasmussen Bygg AS KMY 20/01728-010 2020/04/01
I SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 01.04.2020 PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. Statens Vegvesen JST 19/00707-027 2020/04/01
I SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SVAR FRA POLITIET - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Sør-Vest Politidistrikt EVI1 14/04602-023 2020/04/01
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/01
U TEK SØKNAD OM FRITAK FOR HUSLEIE - COVID-19 - FORELØPIG SVAR - ANMODNING REFUSJON AV HUSLEIE - KARMØY KINO Karmøy Kino AS NILI1 20/02390-005 2020/04/01
U TEK 138/36 - TORVASTADVEGEN, NORDRE HÅLAND, TILBYGG BOLIG, INNGANGSPARTI OG BALKONG - 138/36 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG BOLIG, INNGANGSPARTI OG BALKONG Johannes Leiknes Nag KMY 16/00331-003 2020/04/01
U TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/436 I KARMØY KOMMUNE Vilhelmsen Bodil Ve JHE 20/00861-005 2020/04/01
U TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/436 I KARMØY KOMMUNE Vilhelmsen Vidar Vilhelm JHE 20/00861-006 2020/04/01
U TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/436 I KARMØY KOMMUNE Ferkingstad Jostein JHE 20/00861-007 2020/04/01
U TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/436 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Leif JHE 20/00861-008 2020/04/01
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/01
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/01
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 104/3 - SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD - 104/3 Jan Kåre Helgeland LKS 18/05656-004 2020/04/01
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 129/7 - SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD - 129/7 Stangeveien 51 Karl Arne Hagen LKS 20/02435-002 2020/04/01
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 125/3 - SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD - 125/3 Per Endre Vikingstad LKS 18/05664-004 2020/04/01
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 53/1 - SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD - 53/1 Anne Lise Anne Lise Blikshavn LKS 14/03510-005 2020/04/01
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 30/13 - SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD - 30/13 Kjell Arvid Sandhåland LKS 20/02428-002 2020/04/01
U TEK 4/96 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 4/96 - MOB - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune GER01 20/01444-020 2020/04/01
U TEK 4/96 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 4/96 - MOB - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune v/Nina G. Lindøe GER01 20/01444-021 2020/04/01
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL 2019 - SJUR LOTHE SKIPSHANDEL Eurosupply AS EVI1 20/01599-024 2020/04/01
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING - OPPLEV AVALDSNES AS Skatteetaten EVI1 12/01678-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/01
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KAPASITETSMÅLING 12/74 Stillasgruppen AS OSG 17/01108-156 2020/04/01
I TEK 3/444 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV DIDRIKSEN - 3/444 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV DIDRIKSEN S O Lund AS ALS06 20/01468-003 2020/04/01
I SEN KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ARRANGEMENT MED FOREDRAG OM MAT OG VIN - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING - KARMSUNDET BÅT, MAT & VIN AS Skatteetaten EVI1 18/05501-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/01
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - ALKOHOLOMSETNING - INVENTUM SERVERING AS Inventum Servering AS EVI1 20/01599-023 2020/04/01