Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 58/244 - SKOLEGATEN, KOPERVIK. OPPSETTING AV TELEKOMMUNIKASJONSMAST - 58/244 - FERDIGATTEST - OPPSETTING AV TELEKOMMUNIKASJONSMAST Pro Invenia AS EJO 13/03232-011 2020/03/31
U TEK 146/17 - BØNESET, BØ. TILBYGG TIL EKSISTERENDE KONTORBYGNING OG SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 146/17 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL EKSISTERENDE KONTORBYGNING OG SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Bøneset Eiendom AS EJO 06/01981-018 2020/03/31
U TEK 16/55 - ENGVEGEN, MEDHAUG -ENDRET PLASSERING OG TILBYGG GARASJE - 16/55 - FERDIGATTEST - GARASJE Jan Egil Midtskog JKV 13/02223-006 2020/03/31
I HSE KORONAVIRUS - HELSEDIREKTORATET BER KOMMUNENE KARTLEGGE MULIGE NYE SENGEPLASSER Helsedirektoratet NOS01 20/02197-050 2020/03/31
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2463 - 47/12 - VIK - DELINGSTILLATELSE FOR TILLEGGSAREAL, GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Alf Bjarne Dahl HHU 19/06306-009 2020/03/31
I TEK 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 85/50 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hjr Rasmussen Bygg AS KMY 20/01728-008 2020/03/31
I HSE KORONAVIRUS - VEILEDER TIL KOMMUNENE OM LOKALE KARANTENEREGLER ELLER INNREISERESTRIKSJONER I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID-19 Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/02197-051 2020/03/31
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - BEGJÆRING OM INNSYN Kluge Advokatfirma AS OEI 19/02480-107 2020/03/31
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM BYGGVERK FOR INNKVARTERING AV ASYLSØKERE SOM FØLGE AV COVID-19 Justis- og Beredskapsdepartementet NOS01 20/00178-028 2020/03/31
I TEK GRAVESØKNAD - VÅGETUNET, AVALDSNES - FIBERTRENCHING - SØKNAD OM FORLENGELSE AV GODKJENT PLAN T Halleland AS KSU01 20/02010-003 2020/03/31
U TEK 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - 12/374 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET I K Gabrielsen JKV 17/02187-016 2020/03/31
U TEK 17/26 - RØRLEGGERMELDING: BRUKSENDRING - TILTAKSHAVER: SIMONSEN BYGGESAK: 19/6830 - 17/26 - RØRLEGGERMELDING: BRUKSENDRING - TILTAKSHAVER: SIMONSEN BYGGESAK: 19/6830 Rørlegger Bård Magne Velde IGR 20/01920-002 2020/03/31
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 20/02438-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/31
U TEK 133/149 - FEØY, NYBYGG, NAUST MED BRYGGE - 133/149 - FERDIGATTEST - BRYGGE Rolf Svendsen EJO 10/01713-018 2020/03/31
I SEN BRUKTHANDELBEVILLING - BÅT OG MOTOR AS - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - BÅT OG MOTOR AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 20/02441-001 2020/03/31
U TEK 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE - 47/708 - FERDIGATTEST, NYBYGG GARASJE Anders Fjelltun EJO 19/01483-014 2020/03/31
I SEN CHICKEN JOY GRILLRESTAURANT SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE - CHICKEN JOY GRILLRESTAURANT Sør-Vest Politidistrikt EVI1 15/01653-008 2020/03/31
I SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE NY STEDFORTREDER - KIWI VORMEDAL 615 Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/01402-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/31
I TEK TEKNISK PLAN - KROSSNESHAGEN - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING BOLIGFELT KROSSNESHAGEN - ODD HANSEN PROSJEKT AS Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 20/02460-001 2020/03/31
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR 2019 T Snørteland AS EVI1 20/01599-013 2020/03/31
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE 26.03.20 - PLAN 2103 DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. Rogaland fylkeskommune AAHO 17/00895-065 2020/03/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TAR IKKE IMOT STILLING SOM LÆRLING GKH01 19/07302-113 25 Offl.§25 2020/03/31
U TEK 11/16 - MANNES. FASADEENDRING, VEDLIKEHOLDSARBEID OG ETTERISOLERING PÅ BOLIG, INSTALLASJON VANN/AVLØP - 11/16 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING, VEDLIKEHOLDSARBEID OG ETTERISOLERING PÅ BOLIG, INSTALLASJON VANN/AVLØP Sverre Vedøy EJO 12/03846-014 2020/03/31
I TEK GRAVESØKNAD - STEINHAUGBAKKEN - GRAVESØKNAD - STEINHAUGBAKKEN T Halleland AS OSG 20/02459-001 2020/03/31
I TEK 11/125 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, DANIEL/SJØEN, CHARLOTTE - 11/125 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, DANIEL/SJØEN, CHARLOTTE Charlotte Sjøen BJP01 20/02454-001 26 Off.l.26 2020/03/31
U TEK GRAVESØKNAD - FAVNAMYRVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - FAVNAMYRVEGEN Vea Energi AS KSU01 20/02450-002 2020/03/31
U TEK GRAVESØKNAD - SVEIVAMYRVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SVEIVAMYRVEGEN T Halleland AS KSU01 20/02449-002 2020/03/31
U TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 15/1225 - UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLELSE Holon Haugesund AS JKV 18/02830-038 2020/03/31
I TEK 11/152 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, DANIEL/SJØEN, CHARLOTTE - 11/152 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, DANIEL/SJØEN, CHARLOTTE Charlotte Sjøen BJP01 20/02456-001 26 Off.l.26 2020/03/31
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASON ANNA 20/02461-001 24 Offl.§24 2020/03/31
I SEN COOP PRIX AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - VEDR. SALGSBEVILLING COOP PRIX AVALDSNES EXTRA ØYGARDEN Norsk Butikkdrift AS EVI1 12/01560-056 2020/03/31
I HSE BEKYMRINGSMELDING - RETTIGHETSKLAGE - PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN - OVERSENDELSE AV KLAGE - BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/03/31
I TEK 147/591 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - 147/591 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sjo Bygg AS EJO 13/02613-009 2020/03/31
I TEK 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/494 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Torbjørn Alendal IGR 20/01435-010 2020/03/31
U SEN KJØP - BANELØFTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/2233 KJØP AV BANELØFTER/PIGGER Hako Ground & Garden AS OEI 20/02233-005 2020/03/31
U SEN KJØP - BANELØFTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/2233 KJØP AV BANELØFTER/PIGGER Felleskjøpet Rogaland Agder OEI 20/02233-006 2020/03/31
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSEGN OM TILSKOT TIL TILTAK FOR VILLE POLLINERANDE INSEKT I 2020 Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-271 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-118 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-189 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-190 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-191 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-155 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-212 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-189 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD ANVO 19/07189-190 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07189-191 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-192 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-193 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-168 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-245 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-246 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-247 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-111 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-104 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-105 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-106 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-084 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-085 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-086 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-087 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-136 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 19/07099-016 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-143 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-144 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-106 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-096 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-097 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-148 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-149 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-150 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-122 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-123 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-124 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-114 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-115 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-116 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-174 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-175 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-176 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-177 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-178 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-179 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-162 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-163 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-164 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-165 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-166 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-167 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-417 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-418 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-067 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-068 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-069 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-159 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-160 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-191 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-192 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-238 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-239 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-240 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-241 25 Offl §25 2020/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-154 25 Offl §25 2020/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-155 25 Offl §25 2020/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-156 25 Offl §25 2020/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-157 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-212 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-213 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-214 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-215 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-216 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-217 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-218 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-219 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-220 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-221 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-222 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-223 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM INSTITUSJONSKOKK - TILBUD ANVO 20/00038-009 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM INSTITUSJONSKOKK - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00038-010 25 Offl §25 2020/03/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-080 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/01632-017 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/01632-018 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - TILBUD ANVO 20/01632-019 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01632-020 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/01632-021 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/01632-022 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - TRUKKET ANVO 20/01736-069 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 20/01798-012 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01798-013 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - AVSLAG ANVO 20/01798-014 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - AVSLAG ANVO 20/01798-015 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - AVSLAG ANVO 20/02182-019 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - TILBUD ANVO 20/02182-020 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02182-021 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - AVSLAG ANVO 20/02182-022 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - AVSLAG ANVO 20/02182-023 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - AVSLAG ANVO 20/02182-024 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - AVSLAG ANVO 20/02182-025 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - AVSLAG ANVO 20/02182-026 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-003 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-004 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-005 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-006 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-007 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDER BPA 54,45% - AVSLAG ANVO 20/02194-008 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDER BPA 54,45% - AVSLAG ANVO 20/02194-009 25 Offl §25 2020/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - SØKNAD MSE 20/02196-008 25 Offl §25 2020/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - SØKNAD MSE 20/02196-009 25 Offl §25 2020/03/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 20/02337-004 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02375-006 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - AVSLAG ANVO 20/02375-007 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02375-008 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - AVSLAG ANVO 20/02375-009 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02375-010 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - AVSLAG ANVO 20/02375-011 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02375-012 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - AVSLAG ANVO 20/02375-013 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - SØKNAD ANVO 20/02375-014 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02375-015 25 Offl §25 2020/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - AVSLAG ANVO 20/02375-016 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-013 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-014 25 Offl §25 2020/03/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE MSE 20/02340-006 25 Offl §25 2020/03/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE MSE 20/02340-007 25 Offl §25 2020/03/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-009 25 Offl §25 2020/03/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-010 25 Offl §25 2020/03/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-011 25 Offl §25 2020/03/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-012 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-002 25 Offl §25 2020/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-003 25 Offl §25 2020/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD MSE 20/02420-003 25 Offl §25 2020/03/31
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 25 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-118 2020/03/31
I TEK 149/473 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/473 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Askeland Byggmester AS KMY 17/04321-016 2020/03/31
I TEK 148/996 - NORHEIMTUNET, NORHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 148/996 - INNMÅLINGSDATA BYGG OG VA Birkeland Maskinentreprenør AS GER01 18/00937-008 2020/03/31
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - RAMMEVILKÅR FOR PRIVATE TJENESTEYTERE I BARNEVERNET Barne- og Familiedepartementet AIS 20/00178-026 2020/03/31
U TEK 12/76 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JAN DAHL BYGGESAK: 19/4779 - 12/76 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JAN DAHL Gta AS ORO01 19/05852-003 2020/03/31
U TEK 147/591 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - 147/591 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Sjo Bygg AS EJO 13/02613-010 2020/03/31
U TEK 148/996 - NORHEIMTUNET, NORHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 148/996 - FERDIGATTEST Byggconsultvest Ronny Johnsen KMY 18/00937-007 2020/03/31
I TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS EJO 19/06511-015 2020/03/31
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - KOMPETANSE I BARNEVERNET, VARSLING TIL FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, OG REGULERING AV BRUK AV SAKKYNDIGE I BARNEVERNET Barne- og Familiedepartementet AIS 20/00178-027 2020/03/31
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SVAR SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN TIL VENNETREFF - 19.02 - 21.02.21 Karmøy Helsesportlag OFL 12/02035-067 2020/03/31
U HSE TILSYNSSAK - MANGLENDE ENKELTVEDTAK - SVAR - TILSYNSSAK - MANGLENDE ENKELTVEDTAK - KARMØY KOMMUNE RKV 20/02346-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/31
U TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DEL AV BYGNING TIL TRENINGSSENTER - 66/839 - FERDIGATTEST Geir Olav Stol KMY 19/06300-010 2020/03/31
I TEK 20/26 - SØRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. TILBYGG ENEBOLIG - 20/26 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 13/02682-009 2020/03/31
I TEK 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD, LEVEGG - 15/1435 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skude Mur AS JKV 19/04773-007 2020/03/31
I SEN E134 HAUKELIVEGEN AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 4. JUNI 2020 - E134 HAUKELIVEGEN AS E134 Haukelivegen AS PVE01 14/01199-012 2020/03/31
I TEK 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON - 118/32 - ENDRING AV SØKNAD OG TILLEGGSOPPLYSNINGER Kurt Seland KIS 20/00227-004 2020/03/31
U TEK 64/1535 - STANGALAND. NYBYGG, ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 64/1535 - STANGALAND. NYBYGG, ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS KHM 20/02186-004 2020/03/31
I TEK 119/327 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE/GJENOPPBYGGING - 119/327 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER, KART OG AVSTANDSERKLÆRING Jostein Haga EDH 20/02117-003 2020/03/31
U TEK 149/417 - SPANNE - OPPARBEIDELSE AV FELLESANLEGG - 149/417 - FERDIGATTEST - OPPARBEIDELSE AV FELLESANLEGG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01177-016 2020/03/31
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00868-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/31
U TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS B - 149/417 - FERDIGATTEST- NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS B Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01180-011 2020/03/31
U TEK 16/151 - ENGVEGEN, MEDHAUG - TILBYGG, BOD - 16/151 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG Arild Maartmann JKV 15/02708-003 2020/03/31
U TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS A - 149/417 - FERDIGATTEST - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS A Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01178-011 2020/03/31
U TEK 64/1065 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - BRUKSENDRING AV KJELLERROM TIL ROM FOR VARIG OPPHOLD - 64/1065 - FERDIGATTEST Dagny Elin Mjåseth KMY 20/02265-004 2020/03/31
I TEK OPPDRETT AV FISK, SKALLDYR, KAMSKJELL - FORSLAG TIL NY PLASSERING - LOKALITET 10029 TUHOLMANE Rogaland Fylkeskommune PCH01 12/00586-022 2020/03/31
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 20/02452-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/31
I TEK 21/17 - FJERNING AV STEIN - UTTALELSE VEDRØRENDE KULTURMINNER - FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE Rogaland fylkeskommune LKS 20/02334-003 2020/03/31
U SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM FORLENGELSE AV SKJENKEBEVILLING KAFFEBAREN AS Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/00022-096 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/31
I TEK 149/417 - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN - A. UTVIK AS - OVERTAKELSEPROTOKOLL - SPANNATOPPEN A Utvik AS RLU 18/04353-011 2020/03/31
I TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING / KLAGE - JOHAN SVERDRUP GASSRØR OG KRAFTKABEL - NOTAT TIL KLAGE Advokatfirmaet Lund & Co DA MSA 19/00775-013 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/31
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 12/374 MELDING OM ADRESSETILDELING VED TVEITHOLMVEGEN Geir Olav Våge BFH 20/00016-034 2020/03/31
I TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hus28 AS KMY 17/04878-030 2020/03/31
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/02348-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/31
U TEK 21/17 - FJERNING AV STEIN - 21/17 - SVAR PÅ SØKNAD OM FJERNING AV STEIN. Fagerhaug Kjøttproduksjon DA LKS 20/02334-002 2020/03/31
U TEK 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD, LEVEGG - 15/1435 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skude Mur AS JKV 19/04773-008 2020/03/31
U TEK GRAVESØKNAD - VÅGETUNET, AVALDSNES - FIBERTRENCHING - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV GODKJENT PLAN T Halleland AS KSU01 20/02010-004 2020/03/31
U TEK 11/125 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, DANIEL/SJØEN, CHARLOTTE - SVAR - 11/125 OG 152- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, DANIEL/SJØEN, CHARLOTTE Charlotte Sjøen BJP01 20/02454-002 2020/03/31
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 22/135 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED BYGGFORNYING Byggdetalj AS GTH 17/00073-512 2020/03/31
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - OVERSENDELSE AV UTFYLLENDE MERKNADER TIL KLAGE OVER EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET FOR 2019 TNO05 19/02761-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/31
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - FORESPØRSEL OM KAPASITET I BRANNKUM Firesafe AS OSG 17/01108-153 2020/03/31
I HSE BPA-ORDNINGEN - FORESPØRSEL FRA FAGFORBUNDET SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/03/31
I HSE BPA-ORDNINGEN - FORESPØRSEL FRA FAGFORBUNDET SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/03/31
U TEK 3/389 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST OG UTVIDELSE AV BRYGGE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 3/389 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST OG UTVIDELSE AV BRYGGE I K Gabrielsen IGR 20/02272-006 2020/03/31
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - DISPENSASJON FOR PLIKTEN TIL Å BYGGE TILFLUKTSROM FRA SIVILFORSVARET Hlm Arkitektur AS KMY 19/00631-033 2020/03/31
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - ANMODNING OM OPPLYSNINGER - SØKNAD OM SALGSBEVILLING REMA 1000 ÅKREHAMN Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/01587-052 2020/03/31
U TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Petter J. Rasmussen AS EJO 19/06511-016 2020/03/31
U TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1691 - 43/439 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Lars Ove Aadnesen XXI 20/01848-014 2020/03/31
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 22/135 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED BYGGFORNYING Byggdetalj AS GTH 17/00073-513 2020/03/31
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00810-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/31
U TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1691 - 43/439 - UNDERRETTING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Olga Nornes XXI 20/01848-015 2020/03/31
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00868-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/31
U HSE BPA-ORDNINGEN - SVAR - FORESPØRSEL FRA FAGFORBUNDET SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/03/31
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM HALLTID KARMØY KOMMUNE SESONGEN 2020-21 Nhf Region Sør Vest OFL 12/02035-068 2020/03/31
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KORMT BRYGGHUS A/S Kormt Brygghus AS EVI1 20/01599-014 2020/03/31
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - HALLSØKNAD NORHEIMHALLEN OG KARMØYHALLEN SESONGEN 2020/2021 Norges Bandyforbund OFL 12/02035-069 2020/03/31
U TEK 110/72 - FOSNAVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG - 110/72 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG 123tak AS JKV 16/00016-005 2020/03/31
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM Å KUNNE DISPONERE NORHEIMSHALLEN - 2020-21 Badmintonkrets Sør OFL 12/02035-070 2020/03/31
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 123/200 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG OG TRELAST AS Berge Sag og Trelast AS NILI1 20/00006-059 2020/03/31
I TEK PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERINGSPLASS - - UTTALE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 29.03.2020 Rogaland fylkeskommune BHA02 17/04968-011 2020/03/31
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - FORESPØRSEL OM KAPASITET I BRANNKUMMER Firesafe AS OSG 17/01108-154 2020/03/31
U TEK 15/1435 OG 15/1947 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 15/1435 OG 15/1947 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING May Karin Kynbråten Healey JHE 20/00002-015 2020/03/31
U TEK 15/1435 OG 15/1947 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 15/1435 OG 15/1947 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Ingard Haugeberg JHE 20/00002-016 2020/03/31
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 58/222 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Sivilarkitekt Mnal Leif Larsen AS REK 20/00006-060 2020/03/31
I SEN HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING - HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Sør-Vest Politidistrikt EVI1 17/00043-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/31
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Norsk Butikkdrift AS EVI1 20/01599-017 2020/03/31
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Norsk Butikkdrift AS EVI1 20/01599-016 2020/03/31
U TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - SØKNAD OM STATLIGE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2020 Samferdselsdepartementet HPE 12/04400-046 2020/03/31