Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - RAMMETILLATELSE - 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER Urbanhus Kjededrift AS KHM 19/01810-046 2020/03/30
U TEK 5/659 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FRØYLAND - 5/659 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FRØYLAND Rørlegger Haraldseid AS ORO01 20/02251-002 2020/03/30
U TEK RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - SVAR - ANMODNING OM UTSATT TILSVARSFRIST Klagenemnda for offentlige anskaffelser STNY 19/00948-068 2020/03/30
U TEK 58/483 - HAVNEGATA, KOPERVIK - PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 58/483 - HAVNEGATA, KOPERVIK - PÅBYGG FORRETNINGSBYGG Hereid Hus AS KIS 20/02389-003 2020/03/30
U TEK 119/7 - BYGGING/OPPGRADERING AV LANDBRUKSVEG - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 119/7 (TILLEGGSJORD) - SØKNAD OM OPPGRADERING AV LANDBRUKSVEG Myklabust Gard Sandvik Qvale BJP01 20/01807-004 2020/03/30
U TEK 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KIS 20/02383-002 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 83/12 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02443-001 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 17/17 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02434-001 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 131/1 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 18/05668-003 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 125/1 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02439-001 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 55/1 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02436-001 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 129/7 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02435-001 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 110/13 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02437-001 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 125/3 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 18/05664-003 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 137/4 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 18/05666-003 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 73/8 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02440-001 2020/03/30
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 53/4 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02442-001 2020/03/30
U TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN T Halleland AS KSU01 20/02400-002 2020/03/30
I HSE KORONAVIRUS - BREV VEDRØRENDE KARTLEGGING AV BEHOV FOR SMITTEVERNUTSTYR Uloba - Independent Living Norge SA JRE01 20/02197-049 2020/03/30
I TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - BEHOV FOR PRESISERING AV SØKNADEN KNYTTET TIL AVSLUTNING AV ETAPPE 1 - BORGAREDALEN Fylkesmannen i Rogaland MAHA2 12/00680-085 2020/03/30
I TEK 58/360 - BRYGGE B, C, D, FLYTEBRYGGER MED UTELIGGERE OG UTFYLLING I SJØ - 58/360 - TILTAKET ER IKKE FERDIG Kobbernaglen Småbåtforening EJO 08/01783-018 2020/03/30
I TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - BORGAREDALEN MILJØPARK, KARMØY KOMMUNE - HØRING AV SØKNADER Fylkesmannen i Rogaland MAHA2 12/00680-086 2020/03/30
I TEK 64/669 - STANGALAND - FORELEGGING AV TILTAK - TILBYGG NORDSTOKKE SEKUNDÆRSTASJON, 22KV JORDSLUTNINGSSPOLE - 64/669 - STANGALAND - FORELEGGING AV TILTAK - TILBYGG NORDSTOKKE SEKUNDÆRSTASJON, 22KV JORDSLUTNINGSSPOLE Haugaland Kraft Nett AS KHM 20/02433-001 2020/03/30
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - INFORMASJON OM KOTEHØYDE OG TEGNINGSLISTER Urbanhus Kjededrift AS KHM 19/01810-048 2020/03/30
U TEK 5/659 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 5/659 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 20/01836-002 2020/03/30
I TEK 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - 12/374 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 17/02187-015 2020/03/30
I SEN SKJØNNSMIDLER 2012-2020 - FORDELING AV EKSTRA SKJØNNSMIDLER TIL KOMMUNENE I ROGALAND I FORBINDELSE MED KORONAPANDEMIEN Fylkesmannen i Rogaland MOS 12/00833-043 2020/03/30
I TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - 58/59 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02272-016 2020/03/30
I TEK PLAN NR. 365 - REGULERINGSPLAN FOR MIDTSTOKKE SØR, DEL AV GNR. 61 - SVAR ANGÅENDE SPØRSMÅL OM INNSIGELSER (KOPIMOTTAKER) PLAN NR. 365 - REGULERINGSPLAN FOR MIDTSTOKKE SØR, DEL AV GNR. 61 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv JST 99/03867-189 2020/03/30
I TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - 72/45 - FORESPØRSEL OM UTSATT FRIST - DISPENSASJONSSØKNAD Rogaland fylkeskommune KIS 20/01653-007 2020/03/30
I SEN MENY AKSDAL UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING FOR KJØPMANNSHUSET AS Skatteetaten EVI1 18/00823-010 2020/03/30
I HSE KORONAVIRUS - SKJERMING AV ANSATTE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN SOM ER RISIKOGRUPPEN Helsedirektoratet SALF 20/02197-044 2020/03/30
I TEK VANNSKADE 12.11.19 - SJENARVEGEN 8, ÅKREHAMN - ELSE JOHANNE FJELD DAHL/ARNE EDVIN DAHL 982284 (CODAN) / 343404552153 (FREMTIND) - SKADENUMMER 982284- TILLEGGSFAKTURA 982284 (CODAN) / 343404552153 (FREMTIND) Codan Forsikring OSG 19/06742-011 2020/03/30
I TEK GRAVESØKNAD - SVEIVAMYRVEGEN - GRAVESØKNAD - SVEIVAMYRVEGEN T Halleland AS OSG 20/02449-001 2020/03/30
I TEK GRAVESØKNAD - FAVNAMYRVEGEN - GRAVESØKNAD - FAVNAMYRVEGEN Vea Energi AS OSG 20/02450-001 2020/03/30
I TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/03388-026 2020/03/30
I SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING - STANGELAND MATSENTER AS Skatteetaten EVI1 20/00155-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Nord-Karmøy Historielag ANKO 20/00039-149 2020/03/30
I TEK RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 20/02453-001 24 Offl.§24 2020/03/30
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/02452-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-116 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-117 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-187 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-188 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-154 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-211 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-188 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-167 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-242 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-243 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-244 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-110 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-082 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-083 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-135 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-095 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-147 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-121 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-160 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-161 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-414 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-415 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-416 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-158 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-190 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-237 25 Offl §25 2020/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-150 25 Offl §25 2020/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-151 25 Offl §25 2020/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-152 25 Offl §25 2020/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-153 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - SØKNAD ANVO 20/02375-005 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-011 25 Offl §25 2020/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-012 25 Offl §25 2020/03/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-006 25 Offl §25 2020/03/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-007 25 Offl §25 2020/03/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-008 25 Offl §25 2020/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD MSE 20/02420-002 25 Offl §25 2020/03/30
I SEN KIWI NORHEIM 691 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING Skatteetaten EVI1 15/00128-031 2020/03/30
I SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING Skatteetaten EVI1 12/01402-048 2020/03/30
I HSE KORONAVIRUS - INNRAPPORTERING AV DØDSFALL OG DØDSÅRSAKER TIL FOLKEHELSEINSTITUTTET IFM. COVID-19-PANDEMIEN Folkehelseinstituttet NOS01 20/02197-046 2020/03/30
I TEK 133/149 - FEØY, NYBYGG, NAUST MED BRYGGE - 133/149 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rolf Svendsen EJO 10/01713-017 2020/03/30
I TEK 69/90 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/90 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING Øygarden Bolig AS HAS 20/02416-001 2020/03/30
I HSE KORONAVIRUS - REVIDERT RUTINE FOR FORDELING AV SMITTEVERNUTSTYR Helsedirektoratet JRE01 20/02197-047 2020/03/30
I TEK 64/696 - FURUVEGEN - STANGALAND - NYBYGG HAGESTUE - 64/696 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Terje Frøyland-Jensen KMY 14/03474-004 2020/03/30
I SEN KORONAVIRUS - VEILEDNING OM RETTSGRUNNLAG FOR BRUK AV TVANG MM - SMITTEVERN - COVID-19 Helsedirektoratet KANE1 20/02197-048 2020/03/30
I TEK 11/16 - MANNES. FASADEENDRING, VEDLIKEHOLDSARBEID OG ETTERISOLERING PÅ BOLIG, INSTALLASJON VANN/AVLØP - 11/16 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sverre Vedøy EJO 12/03846-013 2020/03/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 20/02388-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
I TEK 64/272 - KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - RIVING AV BOLIG Liv Judith Gressgård ANNA 20/02458-001 2020/03/30
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - VEDRØRENDE PÅLEGG OG FRISTER - VESENTLIG OG GYLDIG GRUNN FOR UTSATT FRIST Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-073 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
I TEK 47/708 - GRANBERGVEGEN, VIK, NYBYGG GARASJE - 47/708 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Anders Fjelltun EJO 19/01483-012 2020/03/30
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 15/1225 - SØKNAD OM FORLENGET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Holon Haugesund AS JKV 18/02830-037 2020/03/30
I SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - HANDLEHJELP TIL SÅRBARE GRUPPER OG PERSONER I KARANTENE/ISOLASJON Norgesgruppen ASA LYK 20/02192-022 2020/03/30
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 148/515 - NORHEIM - FORESPØRSEL OM OPPFØRING AV GRILLHYTTE Atle Midtskogen IGR 17/00073-509 2020/03/30
I SEN MENY KARMSUNDGATA UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL - SØKNAD OM FORNYELSE AV BEVILLING Helgø Meny Rogaland AS EVI1 17/05508-010 2020/03/30
U TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG - 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 20/02157-005 2020/03/30
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-106 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/30
U TEK PLAN 2125 - DETALJREGULERING FOR DEL AV VEA SJOARVEG 5/17 M.FL. - REFERAT FRA DIALOGMØTE - FORELØPIGE RÅD - PLAN 2125 - DETALJREGULERING FOR DEL AV VEA SJOARVEG 5/17 M.FL. Eskild Kvala AS AAHO 20/02065-011 2020/03/30
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 148/947 - FORESPØRSEL OM NYBYGG I NOREVEGEN Haugaland Handelspark AS IGR 17/00073-508 2020/03/30
I HSE KORONAVIRUS - SAMHANDLING VED KORONA- KARANTENE ELLER SMITTE Uloba - Independent Living Norge SA UKO 20/02197-045 2020/03/30
U TEK TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN - SVAR - TEKNISK PLAN - BØKELUNDEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/06490-013 2020/03/30
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/02326-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
U TEK 148/122 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HELGE ROLF SØRENSEN - 148/122 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - HELGE ROLF SØRENSEN Helge Rolf Sørensen ALS06 20/02391-004 2020/03/30
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING Juristforbundet TUS 20/01535-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING Tekna TUS 20/01535-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
U TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/9 I KARMØY KOMMUNE Olsen Bjørg Marit XXI 20/01846-001 2020/03/30
U TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/9 I KARMØY KOMMUNE Mackinnon John Angus XXI 20/01846-002 2020/03/30
U TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4901 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/9 I KARMØY KOMMUNE Olsen Morten XXI 20/01846-003 2020/03/30
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 20/00017-008 2020/03/30
U TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - SVAR - 72/45 - FORESPØRSEL OM UTSATT FRIST - DISPENSASJONSSØKNAD Rogaland fylkeskommune KIS 20/01653-008 2020/03/30
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - TRAFIKKSIKKERHET - NORHEIMVEGEN - MERKNAD TIL REGULERINGSPLAN 5096 Kristian Lindaas Sørensen HPE 17/00247-246 2020/03/30
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Norheim og Spanne Friluftslag PCH01 20/01979-007 2020/03/30
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/727 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STONGVEGEN 63 Jan Inge Lund MAHA1 18/04276-096 2020/03/30
U TEK 147/591 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - 147/591 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Rune og June Thorland EJO 13/02613-008 2020/03/30
U TEK 147/263 - BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM - TERASSE/SOMMERSTUE - 147/263 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Vibecke Olsen EJO 13/02375-005 2020/03/30
I TEK 63/14 - NORDSTOKKE - VESENTLIG TERRENGINNGREP - 63/14 - NORDSTOKKE - VESENTLIG TERRENGENDRING Birkeland Maskinentreprenør AS KIS 20/02448-001 2020/03/30
I HSE KORONAVIRUS - ORIENTERING OM MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM ENDRINGER I HELSELOVGIVNINGEN FOR Å AVHJELPE KONSEKVENSER UNDER UTBRUDDET AV COVID-19 Helsedirektoratet NOS01 20/02197-043 2020/03/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO KBE03 20/02169-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
I TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - KLAGE PÅ VEDTAK OM FORHÅNDSSAMTYKKE - REF.SAKSNUMMER 17/2379-17 (DELEGERT SAK NR. 202/20) Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS GTH 17/02379-021 2020/03/30
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 5/659 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SLETTATUNET, VEAVÅGEN Halvar Frøiland BFH 20/00016-033 2020/03/30
I TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - TILLEGG TIL KLAGE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS GTH 17/02379-022 2020/03/30
I TEK 91/1 - MIDLERTIDIG KONSESJON ETTER HUSDYRKONSESJONFORSKRIFTEN § 9B UTVIK, ASBJØRN - 91/1 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG KONSESJON ETTER HUSDYRKONSESJONFORSKRIFTEN § 9B Last og Landbruk Asbjørn Utvik LKS 20/02457-001 2020/03/30
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE Fagfogbundet TUS 20/01537-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
U TEK 115/64 OG 115/4 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 115/64 OG 115/4 - MELDING OM UTFØRT RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Gunnvor J. Midtgaard MAH 20/01987-009 2020/03/30
I TEK 64/1553 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG OG BOD - 64/1553 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG OG BOD - NY SØKNAD I K Gabrielsen KHM 19/06749-003 2020/03/30
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE OG SAKSLISTE - 27.04.20 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 14/01307-055 2020/03/30
U TEK 129/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR ANDREAS HAUSKEN - 129/42 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - EINAR ANDREAS HAUSKEN Einar Andreas Hausken ALS06 19/01708-003 2020/03/30
I TEK PLAN NR. 365 - REGULERINGSPLAN FOR MIDTSTOKKE SØR, DEL AV GNR. 61 - HENVENDELSE TIL ROGALAND FYLKESKOMMUNE PLAN NR. 365 - REGULERINGSPLAN FOR MIDTSTOKKE SØR, DEL AV GNR. 61 Wegner Advokatfirma AS JST 99/03867-188 2020/03/30
U SEN RAMMEAVTALE - EIENDOMSMEGLERTJENESTER - SIGNERT AVTALE - 20/1950 MEGLERHUSET RELE HAUGESUND AS TES02 20/01950-023 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/03/30
U TEK 148/59 - NORHEIMVEGEN, NORHEIM - TILBYGG SMÅDYRKLINIKK - 148/59 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Bernt Karl Lande EJO 13/04049-006 2020/03/30
I SEN LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN - VEDRØRENDE LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN Anders Vedøy JST 19/00300-004 2020/03/30
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 148/515 - NORHEIM - FORESPØRSEL OM OPPFØRING AV GRILLHYTTE Atle Midtskogen IGR 17/00073-510 2020/03/30
U TEK 148/59 MFL. - NORHEIM - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP - 148/59 MFL. - MANGLENDE FERDIGATTEST - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP Cowi AS EJO 17/00820-005 2020/03/30
U TEK 63/41 - BÅRASTEMVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE OG FASADEENDRING - 63/41 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE OG FASADEENDRING Wade Charles Beatty EJO 13/02142-004 2020/03/30
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 63/196 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ANDREA OG HARALD LOKØY I K Gabrielsen REK 20/00006-058 2020/03/30
U TEK 139/33 -TORVASTADVEGEN, HAUSKE. RIVING AV UTHUS OG NYBYGG, GARASJE MED UTHUS - 139/33 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Astrid Dagny Jægtvik EJO 05/02919-015 2020/03/30
I TEK 15/2472 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN - 15/2472 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN Sig. Halvorsen AS ORO01 20/02455-001 2020/03/30
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/684 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - JOACHIM KRISTOFFERSEN Joachim Kristoffersen NILI1 20/00006-057 2020/03/30
U TEK 142/744 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 142/744 - OPPMÅLINGSSAK - MANGELBREV Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge HAS 20/01526-002 2020/03/30
U TEK 22/13 - OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL - 22/13 - STATUS GAMMEL SAK - OMLEGGING AV VEG v/advokat Jan Henrik Høines Advokatfirmaet Eurojuris HHU 16/04008-004 2020/03/30
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - VARSEL OM UTSTIKKING SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING Willy Hetland JTH 16/04912-038 2020/03/30
U TEK RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 20/02288-002 24 Offl.§24 2020/03/30
I TEK 147/178 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HERMANN DOMMERSNES - 147/178 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HERMANN DOMMERSNES Tekniskbureau AS ALS06 20/02290-003 2020/03/30
U SEN HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING - HØYEVARDE FYRHOTELL Sør-Vest Politidistrikt EVI1 17/00043-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
U TEK 85/106 - VISNESVEGEN, UTVIK. TILBYGG, GARASJE - 85/106 - MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG, GARASJE PURRING Jaroslaw Kalinowski EJO 13/02441-004 2020/03/30
U TEK 85/28 - UTVIK - FLYTTING AV FLYTEBRYGGER OG ETABLERING AV BØLGEDEMPER - 85/28 - MANGLENDE FERDIGATTEST - PURRING - FLYTTING AV FLYTEBRYGGER OG ETABLERING AV BØLGEDEMPER Karmsund Abr Eiendom AS EJO 13/00906-006 2020/03/30
U SEN MENY KARMSUNDGATA UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL - UTTALELSE - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - NETTHANDEL I KARMØY FOR MENY KARMSUNDGATA Sør-Vest Politidistrikt EVI1 17/05508-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30
I TEK 57/41 - LEIE TÅKELURFABRIKKEN - VEDR. OPPUSSING PÅ TÅKELURFABRIKKEN Angunn Johannessen NILI1 19/05098-006 2020/03/30
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 133/77 - FEØY - FORESPØRSEL OM Å BYGGE BOD/UTESTUE Jorunn Bjørkheim Nilssen EDH 17/00073-511 2020/03/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00868-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/30