Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 30/13 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 30/13 Landbruksdirektoratet LKS 20/02428-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 131/12 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 131/12 Landbruksdirektoratet LKS 20/02430-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 71/5 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 71/5 Landbruksdirektoratet LKS 20/02431-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 16/28 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 16/28 Landbruksdirektoratet LKS 20/02429-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 133/7 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 133/7 Landbruksdirektoratet LKS 18/05660-003 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 128/2 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 128/2 Landbruksdirektoratet LKS 20/02427-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 54/2 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/2 Landbruksdirektoratet LKS 14/03512-004 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 63/10 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 63/10 Landbruksdirektoratet LKS 20/02425-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 142/16 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 142/16 Landbruksdirektoratet LKS 20/02426-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 70/2 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 70/2 Landbruksdirektoratet LKS 18/05667-003 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 101/8 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 101/8 Landbruksdirektoratet LKS 20/02424-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 83/16 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 83/16 Landbruksdirektoratet LKS 20/02423-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/1 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/1 Landbruksdirektoratet LKS 18/05663-003 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 17/14 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 17/14 Landbruksdirektoratet LKS 18/05658-003 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/7 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/7 Landbruksdirektoratet LKS 19/00019-003 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 77/1 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 77/1 Landbruksdirektoratet LKS 20/02422-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 25/7 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 25/7 Landbruksdirektoratet LKS 18/05657-003 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 85/50 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 85/50 Landbruksdirektoratet LKS 20/02421-001 2020/03/28
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 56/9 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 56/9 Landbruksdirektoratet LKS 14/03537-004 2020/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-209 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TRUKKET ANVO 19/07099-010 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/07099-011 25 Offl §25 2020/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-146 25 Offl §25 2020/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-173 25 Offl §25 2020/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-412 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/00119-015 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/00119-016 25 Offl §25 2020/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-234 25 Offl §25 2020/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-235 25 Offl §25 2020/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-145 25 Offl §25 2020/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-146 25 Offl §25 2020/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-147 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-194 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-195 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-196 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-197 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-198 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-199 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-200 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-201 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-202 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-203 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-204 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-205 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-206 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-207 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-208 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-209 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-210 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-211 25 Offl §25 2020/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-302 25 Offl §25 2020/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-303 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - BEKREFTELSE ANVO 20/02182-011 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - BEKREFTELSE ANVO 20/02182-012 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - BEKREFTELSE ANVO 20/02182-013 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - BEKREFTELSE ANVO 20/02182-014 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - BEKREFTELSE ANVO 20/02182-015 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - BEKREFTELSE ANVO 20/02182-016 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - BEKREFTELSE ANVO 20/02182-017 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-018 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-019 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-020 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-021 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-022 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-023 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-024 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-025 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-026 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-027 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-028 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-029 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-030 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02183-031 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02184-006 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02184-007 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT X2 65,73 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02185-005 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDER BPA 54,45% - BEKREFTELSE ANVO 20/02194-006 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDER BPA 54,45% - BEKREFTELSE ANVO 20/02194-007 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - BEKREFTELSE ANVO 20/02195-014 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - BEKREFTELSE ANVO 20/02195-015 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - BEKREFTELSE ANVO 20/02195-016 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - BEKREFTELSE ANVO 20/02195-017 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - BEKREFTELSE ANVO 20/02195-018 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - BEKREFTELSE ANVO 20/02195-019 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - BEKREFTELSE ANVO 20/02195-020 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - BEKREFTELSE ANVO 20/02195-021 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - BEKREFTELSE ANVO 20/02195-022 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - BEKREFTELSE ANVO 20/02195-023 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02270-010 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02270-011 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02270-012 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02270-013 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02270-014 25 Offl §25 2020/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02270-015 25 Offl §25 2020/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-010 25 Offl §25 2020/03/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-002 25 Offl §25 2020/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - SØKNAD ANVO 20/02399-002 25 Offl §25 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Urbanhus Haugesund As MAH 20/00048-040 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Årvik Dag Rune MAH 20/00048-041 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Eide Alice Lund MAH 20/00048-042 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Eide Eivind MAH 20/00048-043 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Årekol Aud Elna MAH 20/00048-044 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Haukås Øystein MAH 20/00048-045 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Nawrot Dagmara Barbara MAH 20/00048-046 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Nawrot Piotr Tomasz MAH 20/00048-047 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Vikingstad Anita M K MAH 20/00048-048 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Urban Bygg As MAH 20/00048-049 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Salvesen Mariann MAH 20/00048-050 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Urbanhus Haugesund As MAH 20/00048-051 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Urbanhus Haugesund As MAH 20/00048-052 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Urbanhus Haugesund As MAH 20/00048-053 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Bruås Cecilie MAH 20/00048-054 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Hauge Rebecca MAH 20/00048-055 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Hebnes Inger Kristin MAH 20/00048-056 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Håland Ronny Nordgård MAH 20/00048-057 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Ingvaldsen Øystein MAH 20/00048-058 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Kvinnesland Arne MAH 20/00048-059 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Moldesæther Britt Reidun MAH 20/00048-060 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Olsen Cathrine Kvamsø MAH 20/00048-061 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Olsen Øystein MAH 20/00048-062 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Overgaard Kjeld MAH 20/00048-063 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Overgaard Nataliya MAH 20/00048-064 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Sakstad Silje Antonsen MAH 20/00048-065 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Salvesen Mariann MAH 20/00048-066 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Steffensen Håkon Øvrevik MAH 20/00048-067 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Steffensen Susanne Ø MAH 20/00048-068 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Stensen John Arne MAH 20/00048-069 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Taranger Kjartan Carlheim MAH 20/00048-070 2020/03/28
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 9 TOMTER 115/31 I KARMØY KOMMUNE Vikingstad Anita M K MAH 20/00048-071 2020/03/28