Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ REVIDERT PLANFORSLAG - PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/01939-026 2020/03/27
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NY VURDERING AV BOENHET (ER UBEBOELIG) MSA 19/01672-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/27
U TEK GRAVESØKNAD - TRONDSVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - TRONDSVEGEN T Halleland AS KSU01 20/02359-002 2020/03/27
U TEK 47/641 - DR.JENSENS VEG, VIK. NY ENEBOLIG ETTER BRANN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 47/641 - DR.JENSENS VEG, VIK. NY ENEBOLIG ETTER BRANN Vestlandshus AS JMJ03 20/02208-003 2020/03/27
I TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN - GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN T Halleland AS OSG 20/02400-001 2020/03/27
U TEK 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 15/436 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING OG GRUNNARBEIDER Hjr Rasmussen Bygg AS JKV 19/01929-010 2020/03/27
U TEK 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - FASADEENDRING OG TILBYGG - TILLATELSE TIL ENDRING - 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - FASADEENDRING OG TILBYGG I K Gabrielsen JMJ03 19/04833-014 2020/03/27
U TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - P51200 - OPPDRAGSBEKREFTELSE UAVHENGIG KONTROLL BYGNINGSFYSIKK STANGELAND SKOLE Procon AS STSP 17/02379-019 2020/03/27
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - OM FAKTURERING Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-069 2020/03/27
I TEK RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - ANMODNING OM UTSATT TILSVARSFRIST Myhre Advokatfirma AS STNY 19/00948-067 2020/03/27
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR HUSLEIE - COVID-19 - FRITAK HUSLEIE MEGA GRILL KOPERVIK AS - HOVEDGATA 52 Elvin Adnan Gaggoo NILI1 20/02390-004 2020/03/27
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 5/547 - SLOKKEVANNSKAPASITET Jostein Breivik OSG 17/01108-152 2020/03/27
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - FORKYNNING AV AVGJØRELSE KMV 18/01685-105 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/27
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02401-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/27
U TEK 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG ETTER BRANN - 142/418 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 19/00654-013 2020/03/27
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - HØRINGSBREV OM FORLENGELSE AV 60-SONE SUNDVEGEN Rogaland fylkeskommune KSU01 20/01589-003 2020/03/27
I TEK HYDRO ALUMINIUM KARMØY - TILBAKEMELDING PÅ TILTAKSORIENTERT OVERVÅKING AV KARMSUNDET I 2019 Miljødirektoratet PEID 12/03121-031 2020/03/27
U TEK 59/217, ROALD AMUNDSENS GATE, NORDRE KOPERVIK, NYBYGG GARASJE OG BODER - 59/217, VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Trond Vidar Sørensen EJO 10/01806-020 2020/03/27
I TEK 72/217 - KJØP AV BOLIGTOMT - VEDR. KJØP AV TOMT Nancy Odland NILI1 19/06527-003 2020/03/27
U TEK 112/293 - SKREVEGEN, SKRE - ADKOMSTVEG OG TERRENGENDRING - 112/293 - FERDIGATTEST - FORSTØTNINGSMUR, VEG OG TERRENGENDRING Knut Erik Gjerde JKV 17/03258-008 2020/03/27
I TEK 3/389 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 3/389 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST OG UTVIDELSE AV BRYGGE I K Gabrielsen IGR 20/02272-005 2020/03/27
I SEN MEDALJER/HEDERSTEGN - SØKNAD OM KONGELIG PÅSKJØNNELSE Fylkesmannen i Rogaland SILI 12/04783-051 26 Off.l.26 2020/03/27
I TEK 85/104 OG 85/259 - UTVIK. TILBYGG TIL EKSISTERENDE DAGLIGVAREFORRETNING - 85/104 OG 85/259 - FREMDRIFTSPLAN - BER OM UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLELSE Procon AS JKV 04/02136-039 2020/03/27
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - ANMODNING AV LOVLIGHETSKONTROLL AV DERES FORSKRIFT AV 18.03 Fylkesmannen v/Christina Tangen Bendikssen LYK 20/02192-020 2020/03/27
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2020 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Andrea Akse Mathiesen ANKO 20/02405-001 2020/03/27
I TEK 147/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BERIT ELINE YTRELAND HEIMTUN - 147/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BERIT ELINE YTRELAND HEIMTUN Tindeland Rør AS ORO01 20/02403-001 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-184 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-185 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-208 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-186 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-187 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-166 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/07099-007 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-096 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-091 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-119 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-172 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-158 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07323-036 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - TILBUD ANVO 19/07323-037 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/00119-012 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-233 25 Offl §25 2020/03/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-144 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-179 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-180 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-181 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-182 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-183 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-184 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-185 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-186 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-187 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-188 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-189 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-190 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-191 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-192 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-193 25 Offl §25 2020/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-294 25 Offl §25 2020/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-295 25 Offl §25 2020/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-296 25 Offl §25 2020/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-297 25 Offl §25 2020/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-298 25 Offl §25 2020/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-299 25 Offl §25 2020/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-300 25 Offl §25 2020/03/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-301 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 20/01797-014 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01797-015 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 20/01797-016 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01797-017 25 Offl §25 2020/03/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - ARBEIDSAVTALE MSE 20/01816-062 25 Offl §25 2020/03/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - TILBUD MSE 20/01816-063 25 Offl §25 2020/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - ARBEIDSAVTALE REKRU 20/01817-032 25 Offl §25 2020/03/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - TILBUD REKRU 20/01817-033 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - TILBUD ANVO 20/02039-055 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02039-056 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) INSTITUSJONSKOKK 50% - TILBUD ANVO 20/02041-006 25 Offl §25 2020/03/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) INSTITUSJONSKOKK 50% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02041-007 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02183-015 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80 % - SØKNAD ANVO 20/02184-003 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - SØKNAD ANVO 20/02195-009 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - SØKNAD ANVO 20/02195-010 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - SØKNAD ANVO 20/02195-011 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - SØKNAD ANVO 20/02375-002 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - SØKNAD ANVO 20/02375-003 25 Offl §25 2020/03/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER BPA 69.64 % - SØKNAD ANVO 20/02375-004 25 Offl §25 2020/03/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD MSE 20/02340-003 25 Offl §25 2020/03/27
I TEK 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE - 70/84 - KLAGE PÅ VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 19/06029-008 2020/03/27
I TEK 11/137 - MANNESVEGEN, MANNES - PÅBYGG - 11/137 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Rogaland fylkeskommune. Forvaltning IGR 20/02404-001 2020/03/27
I TEK 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE - 119/152 - BEKREFTELSE PÅ BRANNKRAV EI60 Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KIS 20/02383-003 2020/03/27
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 104/3 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 104/3 Landbruksdirektoratet LKS 18/05656-003 2020/03/27
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 54/5 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - BIOLOGISK MANGFOLD 54/5 Landbruksdirektoratet LKS 14/03440-004 2020/03/27
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 53/1 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 53/1 Landbruksdirektoratet LKS 14/03510-004 2020/03/27
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 145/9 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD SØKNADSOMGANG 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02408-001 2020/03/27
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 140/6 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02418-001 2020/03/27
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 84/5 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02415-001 2020/03/27
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 47/38 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 47/38 Landbruksdirektoratet LKS 14/03594-004 2020/03/27
I TEK 20/23 - REGIONALT MILJØTILSKUDD - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 20/23 Landbruksdirektoratet LKS 18/04687-002 2020/03/27
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - GNR/BNR 110/10 FRETTE, LARS OVE - RYDDING AV GAMMEL KYSTLYNGHEI - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 110/10 Landbruksdirektoratet LKS 12/01256-004 2020/03/27
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 134/5 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD SØKNADSOMGANG 2019 Landbruksdirektoratet LKS 20/02409-001 2020/03/27
I TEK 2/24 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET INNGJERDING FOR BEITING AV LYNGMARK - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 2019 INNGJERDING FOR BEITING AV LYNGMARK Landbruksdirektoratet LKS 19/05899-004 2020/03/27
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 75/5 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 2019 Landbruksdirektoratet LKS 14/03536-004 2020/03/27
I TEK 120/23 - TUASTAD, TILBYGG FRITIDSBOLIG OG FLYTTING VEG + FORSTØTNINGSMUR - 120/23 - UTTALE - DISPENSASJON FOR FORSTØTNINGSMUR, VEGTRASE OG TAKOVERBYGG Fylkesmannen i Rogaland GTH 20/02203-007 2020/03/27
I TEK 117/7 - REGIONALT MILJØTILSKUDD - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD 117/7 Landbruksdirektoratet LKS 19/00026-003 2020/03/27
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 136/5 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 2019 Landbruksdirektoratet LKS 18/05652-003 2020/03/27
I TEK GAVER/PRISER - NOMINASJON KANDIDAT FRÅ ROGALAND TIL NASJONAL KULTURLANDSKAPSPRIS 2020 Fylkesmannen i Rogaland LKS 12/03304-013 2020/03/27
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - FORLENGELSE AV AVTALE OM 2 LEGEVIKARER NordVik, Nordiske Lægevikarer ApS CBE02 20/01464-023 2020/03/27
I TEK 20/24 - SIGBJØRN LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - 20/24 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Sigbjørn Liknes LKS 18/01847-008 2020/03/27
I TEK 21/15 - EINAR BERG PRODUKSJONSTILSKUDD - 21/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Einar Berg LKS 18/02167-010 2020/03/27
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 3. OFFENTLIG ETTERSYN PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Fylkesmannen i Rogaland YSL 16/01518-076 2020/03/27
I SEN KORONAVIRUS - INFORMASJON OM MIDLERTIDIG ÅPNING AV "SKRIV TIL OSS"-FUNKSJONEN FOR BRUKERE AV SOSIALE TJENESTER NAV VIJO 20/02197-042 2020/03/27
I TEK 131/12 - HILMAR MARTIN EIDE PRODUKSJONSTILSKUDD - 131/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Hilmar Martin Eide LKS 18/02042-008 2020/03/27
U TEK 43/11 OG 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/11 OG 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jakob Høines EDH 19/04705-007 2020/03/27
I TEK 128/3 - JAKOBSEN OLAF A PRODUKSJONSTILSKUDD - 128/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Jakobsen Olaf A LKS 18/02161-008 2020/03/27
I TEK 129/6 - KNUT SELSAAS PRODUKSJONSTILSKUDD - 129/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Knut Selsaas LKS 18/02018-010 2020/03/27
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 20/00118-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/27
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - KORRIGERT DATO TIL 30.07.21 - 08.08.21 - GJELDER LEIE AV BLIKSHAVN Roverleir KFUK-KFUM-speiderne TVI 12/01968-165 2020/03/27
U SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2020 - SVAR - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Andrea Akse Mathiesen ANKO 20/02405-002 2020/03/27
U TEK 85/104 OG 85/259 - UTVIK. TILBYGG TIL EKSISTERENDE DAGLIGVAREFORRETNING - 85/259 - UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLELSE Procon AS JKV 04/02136-040 2020/03/27
U SKU DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - SVAR - SØKNAD OM NY GRUNNSKOLE ETTER FRISKOLELOVEN Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS BAN03 12/02234-010 2020/03/27
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 15/375 - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE FLYTEBRYGGE Ketil Dømbe IGR 17/00073-506 2020/03/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Sivertsen Marylyn XXI 19/07285-013 2020/03/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Mannes John Tomassen XXI 19/07285-014 2020/03/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Mannes Kornelius XXI 19/07285-015 2020/03/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Mannes Lilly Johanne XXI 19/07285-016 2020/03/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Ragnvaldjord Else Jorunn XXI 19/07285-017 2020/03/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Hansen Geir Thomas XXI 19/07285-018 2020/03/27
I TEK 149/399 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HOVLAND, LARS/URANGSÆTER, NATALIE - 149/399 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HOVLAND, LARS/URANGSÆTER, NATALIE Eiendomsmegler Vest AS BJP01 20/02406-001 2020/03/27
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - SØKNAD OM ARBEIDSVARSLING FOR VIKAVEGEN 2 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-245 2020/03/27
U SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE - SALGSBEVILLING MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Sør-Vest Politidistrikt EVI1 14/04602-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/27
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - SVAR - HØRINGSBREV OM FORLENGELSE AV 60-SONE SUNDVEGEN Rogaland fylkeskommune KSU01 20/01589-004 2020/03/27
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/61, 131/53 131/54 OG 138/38 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/02166-030 2020/03/27
I TEK 33/6 - KNUT SANDVE PRODUKSJONSTILSKUDD - 33/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Knut Sandve LKS 18/02064-008 2020/03/27
I TEK 30/11 - SANDHÅLAND KÅRE B PRODUKSJONSTILSKUDD - 30/11 - PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Sandhåland Kåre B LKS 18/01904-008 2020/03/27
I TEK 23/7 - NES GÅRD & HESTESKYSS PRODUKSJONSTILSKUDD - 23/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Nes Gård & Hesteskyss LKS 18/02306-008 2020/03/27
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRA-HALLENE - 04.04.20 Håndballstyret Åkra IL TVI 12/00077-212 2020/03/27
U SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTALLELSE SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 ÅKREHAMN Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/01587-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/27
I TEK 79/154 - RØDKLEV, VISNES - INSTALLASJON AV HEIS/LØFTEPLATFORM - 79/154 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 19/06711-003 2020/03/27
U TEK KORONAVIRUS - BEREDSKAPS- OG HANDLINGSPLAN SEKTOR EIENDOM - HMS-PROSEDYRER COVID 19 - RENHOLD Til alle renholdere i Karmøy kommune BMES 20/02255-005 2020/03/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 148/947 - FORESPØRSEL OM NYBYGG I NOREVEGEN Haugaland Handelspark AS IGR 17/00073-507 2020/03/27
U TEK 119/530 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 119/530 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Eirik Andresen Mjelde JKV 12/04746-004 2020/03/27
U TEK KORONAVIRUS - BEREDSKAPS- OG HANDLINGSPLAN SEKTOR EIENDOM - ENDRING AV ARBEIDSOPPGAVER Til alle renholdere i Karmøy kommune BMES 20/02255-006 2020/03/27
U TEK 149/399 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HOVLAND, LARS/URANGSÆTER, NATALIE - SVAR - 149/399 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HOVLAND, LARS/URANGSÆTER, NATALIE Eiendomsmegler Vest AS BJP01 20/02406-002 2020/03/27
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - ETABLERING AV PARKERINGSPLASS/PLANERING - 58/127 - (KOPIMOTTAKER) PÅBUD OM UMIDDELBAR STENGING AV AVKJØRSEL Rogaland fylkeskommune, forvaltning KIS 19/07254-007 2020/03/27
I SEN KJØP - BANELØFTER - TILBUD - 20/2233 KJØP AV BANELØFTER/PIGGER OEI 20/02233-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/27
I TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - TILBUD - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/27
I TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - TILBUD - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/27
I TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - TILBUD - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/27
I SEN KJØP - BANELØFTER - TILBUD - 20/2233 KJØP AV BANELØFTER/PIGGER OEI 20/02233-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/27
I TEK BYGGING AV OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG - SKUDENESHAVN - BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSE - FORESPØRSEL OM YTTERLIGERE OPPLYSNINGER Skatteetaten STSP 19/05361-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/27
U SEN RAMMEAVTALE - EIENDOMSMEGLERTJENESTER - AVTALE - 20/1950 MEGLERHUSET RELE HAUGESUND AS TES02 20/01950-021 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/03/27
I TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - HØRING AV SØKNADER - BORGAREDALEN MILJØPARK Fylkesmannen i Rogaland MAHA2 12/00680-084 2020/03/27
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/61, 131/53, 131/54 OG 138/38 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kirkelig Fellesråd v/Kjetil Osnes Bøe HAS 19/02166-031 2020/03/27
I SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - SPESIALISTHELSETJENESTEN PBU POL SITT TJENESTETILBUD, UNDER DEN PÅGÅENDE COVID - 19 PANDEMIEN Helse Stavanger Hf MALA3 20/02192-021 2020/03/27
U SKU SKOLESTART - UTSATT - SVAR - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 20/01603-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/27
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - KORRIGERT DATO TIL 30.07.21 - 08.08.21 - GJELDER LEIE AV BLIKSHAVN Roverleir KFUK-KFUM-speiderne TVI 12/01968-166 2020/03/27
U SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - SVAR - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 20/00961-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/27
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 68/425 - SLETTING AV TINGLYST RETTIGHET Statens Kartverk NILI1 19/02008-028 2020/03/27
U TEK 68/300 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/300 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL ENEBOLIG Espen Pedersen KMY 16/01468-003 2020/03/27
I TEK 5/16 - SVENSEN SVEIN PRODUKSJONSTILSKUDD - 5/16 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Svensen Svein LKS 18/01978-007 2020/03/27
I TEK 125/1 - HELGELAND, JAN OLAV PRODUKSJONSTILSKUDD - 125/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Helgeland Jan Olav LKS 18/02063-010 2020/03/27
I TEK 139/5 - JOHN KRISTIAN HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 139/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 John Kristian Hausken LKS 18/02270-010 2020/03/27
I SEN RAMMEAVTALE - EIENDOMSMEGLERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1950 MEGLERHUSET RELE HAUGESUND AS TES02 20/01950-022 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/03/27
I TEK 75/9 - KALLEVIK OLE PETTER PRODUKSJONSTILSKUDD - 75/9 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Kallevik Ole Petter LKS 18/02264-008 2020/03/27
I TEK 83/12 - JAN MAGNUS HILLESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 83/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Hillesland Jan Magnus LKS 18/02039-008 2020/03/27
U TEK 57/63 OG 57/65 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- SKIFTE AV VINDU MED DØR - 57/63 OG 57/65 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- SKIFTE AV VINDU MED DØR Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/01947-004 2020/03/27
I SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/27
I TEK 48/17 - KJELL REIDAR HILLESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 48/17 - SØKNAD OM PRODUKJSONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Kjell Reidar Hillesland LKS 18/02269-010 2020/03/27
I TEK 31/10 - LEIV K. HAGA PRODUKSJONSTILSKUDD - 31/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Leiv K Haga LKS 14/00610-009 2020/03/27
I TEK 7/24 - BÅRDSEN JAN HÅKON J PRODUKSJONSTILSKUDD - 7/24 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Bårdsen Jan Håkon J LKS 18/02284-009 2020/03/27
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - KANSELLERING AV KUNNGJØRING - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Doffin OEI 19/02480-101 2020/03/27
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/02480-104 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/27
I TEK 131/1 - GRØNNINGEN TOR ASLE PRODUKSJONSTILSKUDD - 131/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Grønningen Tor Asle LKS 18/01886-008 2020/03/27
I TEK 28/1 - SVEIN MAGNE SKJØLINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 28/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Svein Magne Skjølingstad LKS 18/01931-009 2020/03/27
I TEK 58/302 - STRANDGATA, KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 58/302 - STRANDGATA, KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 20/02417-001 2020/03/27
I HSE KJØP AV KORTTIDSPLASSER - AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE V/HELSE- OG OMSORGSETATEN OG BOKN KOMMUNE OM KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER Bokn Kommune NOS01 20/00939-008 2020/03/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 149/360, 138 - BESTILING AV NABOLISTE - BYGGESAK Lill-Tove Tungland Grønflaten GEL 20/00031-057 2020/03/27
I HSE KJØP AV KORTTIDSPLASSER - DATABEHANDLERAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE V/HELSE- OG OMSORGSETATEN BEHANDLINGSANSVARLIG OG BOKN KOMMUNE - DATABEHANDLER Bokn Kommune NOS01 20/00939-009 2020/03/27
U TEK 149/292 - STEMMEMYR, SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2116 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 8 TOMTER 149/292 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune V/anette Tonstad MAH 20/02323-006 2020/03/27
U SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - SIGNERT AVTALE - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER AUDIOGUIDE AS KRWI 20/01900-020 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/03/27