Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK AVTALE OM LEIE AV JORD - OLAV PEDERSEN (LEIER), GNR/BNR 61/102 - INDEKSREGULERING AV LEIEAVTALE GJELDENDE FRA 1.1.2020 Olav Pedersen NILI1 12/04368-007 2020/03/26
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - UTTALELSE I FORBINDELSE MED FORNYING AV SKJENKEBEVILLINGENE I KARMØY KOMMUNE Sør-Vest Politidistrikt EVI1 20/00155-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/26
U HSE IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP HJERNESLAG FASE 2 - SVAR - SPØRSMÅL OM IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP HJERNESLAG FASE 2 Landsforeningen For Hjerte og Lungesyke AIS 20/01627-002 2020/03/26
U TEK PLAN 4088 - DETALJREGULERING FOR DET HISTORISKE AVALDSNES - REFERAT OPPSTARTSMØTE M. PLANINITIATIV Multiconsult Norge AS YSL 20/02024-004 2020/03/26
U SEN PLAN 536-19 - REGULERINGSPLAN FOR MYKJE, VORMEDAL - JUSTERING AV AREALBRUK VED TUASTADVEGEN, GNR. 119/107, 378 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 536-19 - REGULERINGSPLAN FOR MYKJE, VORMEDAL - JUSTERING AV AREALBRUK VED TUASTADVEGEN, GNR. Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen JST 20/02328-001 2020/03/26
I TEK SKOGBRUK - TILDELINGSBREV NMSK 2020 - ØKONOMISKE VERKEMIDDEL I SKOGBRUKET Fylkesmannen i Rogaland MGR01 12/00115-068 2020/03/26
U SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SALGSBEVILLING - SVAR - HENVENDELSE OM HJEMKJØRING Skudenes Bryggeri AS EVI1 15/04320-017 2020/03/26
I TEK 58/483 - HAVNEGATA, KOPERVIK - PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - 58/483 - HAVNEGATA, KOPERVIK - PÅBYGG FORRETNINGSBYGG Hereid Hus AS KIS 20/02389-001 2020/03/26
I TEK TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER §§ 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN - KOMMUNETILSYN AVLØP - AVVIKET LUKKES, SAKEN AVSLUTTES Fylkesmannen i Rogaland RLU 19/05079-009 2020/03/26
I TEK 15/601 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANN HELEN FERKINGSTAD PIRTTINEN - 15/601 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANN HELEN FERKINGSTAD PIRTTINEN Risa AS ORO01 20/02392-001 2020/03/26
I SEN MUSIKKSELSKAPET NORDVEGEN AS (MUNOR) - PROTOKOLL GENERALFORSAMLING Musikkselskapet Nordvegen PVE01 14/02336-006 2020/03/26
I HSE KORONAVIRUS - INFORMASJON FRA INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET TIL KOMMUNER OM KORONA Integrerings- og mangfoldsdirektoratet SBJ 20/02197-041 2020/03/26
U TEK 47/528 - GRØNHAUGVEGEN,VIK -SØKNAD OM UTVIDELSE AV TERRASSE - 47/528 - FERDIGATTEST -SØKNAD OM UTVIDELSE AV TERRASSE Egil Houeland og Anne Lovise Wikre EJO 13/02532-006 2020/03/26
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL "STYRKING AV HABILITERING OG REHABILITERING I KOMMUNENE 2017-2019" OVER STATSBUDSJETTET KAPITTEL 762 POST 64 Fylkesmannen i Rogaland BSE02 12/00929-192 2020/03/26
I TEK 142/418 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BØE LOPEZ BYGGESAK 19/654 - 142/418 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 19/654 Hage & Maskin AS ALS06 19/01472-003 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-182 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-183 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-153 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-207 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-182 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-183 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD ANVO 19/07189-184 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07189-185 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-165 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-238 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-239 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-240 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-109 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-132 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-133 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-142 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-105 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-090 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-094 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-112 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-157 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-410 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-411 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-157 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-232 25 Offl §25 2020/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-143 25 Offl §25 2020/03/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-293 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - TILBUD ANVO 20/01814-044 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01814-045 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - TILBUD ANVO 20/01814-046 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01814-047 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - TILBUD ANVO 20/01814-048 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01814-049 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - TILBUD ANVO 20/01814-050 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01814-051 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE KOPERVIK OG AVALDSNES/NORHEIM HELSESTASJON - INTERVJU ANVO 20/01890-010 25 Offl §25 2020/03/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE KOPERVIK OG AVALDSNES/NORHEIM HELSESTASJON - INTERVJU ANVO 20/01890-011 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - SØKNAD ANVO 20/02182-007 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - SØKNAD ANVO 20/02182-008 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02183-013 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02183-014 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - SØKNAD ANVO 20/02195-008 25 Offl §25 2020/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - SØKNAD MSE 20/02196-005 25 Offl §25 2020/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - SØKNAD MSE 20/02196-006 25 Offl §25 2020/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - SØKNAD MSE 20/02196-007 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/02270-006 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/02270-007 25 Offl §25 2020/03/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 20/02337-003 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-008 25 Offl §25 2020/03/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-009 25 Offl §25 2020/03/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD MSE 20/02340-002 25 Offl §25 2020/03/26
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SØKNAD OM ARBEIDSVARSLING FOR VIKAVEGEN 2 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-244 2020/03/26
U SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SVAR SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG - 2020/2021 Fysioterapeut Morten Ekornsæter OFL 20/01844-026 2020/03/26
U TEK 138/2 - NORDRE HÅLAND - BYGGETILSYN - 138/2 - SAKEN AVSLUTTES Torstein Haaland KMY 18/03187-004 2020/03/26
I TEK 43/649 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/649 - BEKREFTELSE PÅ AVSTANDSERKLÆRING FRA 43/635 Karmøy Kommune, sektor eiendom KHM 20/02031-009 2020/03/26
U TEK 148/122 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HELGE ROLF SØRENSEN - 148/122 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HELGE ROLF SØRENSEN Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 20/02391-003 2020/03/26
I TEK 43/649 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/649 - SIGNERT AVSTANDSERKLÆRING FRA 43/635 Karmøy Kommune, sektor eiendom KHM 20/02031-010 2020/03/26
I SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - RETNINGSLINJER TIL KOMMUNALE VEDTAK OM SMITTEVERN Fylkesmannen i Rogaland KANE1 20/02192-019 2020/03/26
I TEK GRAVESØKNAD - VALBERGÅSEN 5A/5B - LOGGBOK Linda Gundersen for Aase & Svendsen AS KSU01 19/05587-007 2020/03/26
U TEK 16/55 - ENGVEGEN, MEDHAUG -ENDRET PLASSERING OG TILBYGG GARASJE - 16/55 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST ENDRET PLASSERING OG TILBYGG GARASJE Jan Egil Midtskog JKV 13/02223-004 2020/03/26
I TEK GRAVESØKNAD - NORHEIMSMARKA 11 - LOGGBOK Linda Gundersen KSU01 19/06727-003 2020/03/26
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - SVAR - VANNLEDNING TIL VORMEDALSVEGEN 201 - ENDRING AV MIDLERTIDIG LØSNING NYTT LEDNINGSANLEGG I VORMEDALSVEGEN Geir Tundal Kjetland JTH 17/00780-117 2020/03/26
I TEK 6/14 - KJØP AV TOMT TIL BRANNSTASJON PÅ VEA - VEDR. AVSTÅELSE AV GRUNN GNR. 6, BNR. 14 KARMØY KOMMUNE Wegner Advokatfirma AS STNY 19/05277-007 2020/03/26
I TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 47/655 - VIKEVÅGEN BÅTFORENING Bjørge Naley GTH 18/03388-024 2020/03/26
I TEK 64/1065 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - BRUKSENDRING AV KJELLERROM TIL ROM FOR VARIG OPPHOLD - 64/1065 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Dagny Elin Mjåseth KMY 20/02265-003 2020/03/26
U TEK BYGGING AV OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG - SKUDENESHAVN - AVROP PÅ RAMMEAVTALE RIE OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG Cowi AS STSP 19/05361-009 2020/03/26
U TEK 64/696 - FURUVEGEN - STANGALAND - NYBYGG HAGESTUE - 64/696 - FURUVEGEN - STANGALAND - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG HAGESTUE Terje Frøyland-Jensen KMY 14/03474-003 2020/03/26
U TEK 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK TIL UTTALE - 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rogaland fylkeskommune EDH 20/02160-004 2020/03/26
U TEK BYGGING AV OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG - SKUDENESHAVN - AVROP RAMMEAVTALE RIV OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG HR Prosjekt AS STSP 19/05361-010 2020/03/26
I TEK FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SØKNAD OM NEDSETTELSE/ETTERGIVELSE AV UTLIGNET EIENDOMSSKATT HBR02 20/02188-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/26
I TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/26
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 15/375 - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE FLYTEBRYGGE Ketil Dømbe IGR 17/00073-505 2020/03/26
I TEK 120/23 - TUASTAD, TILBYGG FRITIDSBOLIG OG FLYTTING VEG + FORSTØTNINGSMUR - 120/23 - MOTTATT MANGLER - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Edb-Tjenester Norge Limited GTH 20/02203-006 2020/03/26
U TEK 60/127, 60/140 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 60/127, 60/140 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Christian Tumyr Kjær BJP01 20/02387-002 2020/03/26
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 25.03.20 PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/01518-075 2020/03/26
U TEK 15/90 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AANENSEN, ALBERT/RAABE, ANNE CHRISTIN - SVAR - 15/90 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AANENSEN, ALBERT/RAABE, ANNE CHRISTIN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 20/02382-002 2020/03/26
U TEK 15/1579 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LUND, LARS KRISTIAN - SVAR - 15/1579 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LUND, LARS KRISTIAN Reidar Sund Revisjon AS BJP01 20/02381-002 2020/03/26
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - REIARSVANN-KILDE - UKE 11 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-092 2020/03/26
I TEK 112/293 - SKREVEGEN, SKRE - ADKOMSTVEG OG TERRENGENDRING - 112/293 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Knut Erik Gjerde JKV 17/03258-007 2020/03/26
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - 47/633 OG 47/721 - SAMMENSLÅING - MANGELBREV Torbjørn Nornes HAS 19/00769-028 2020/03/26
U TEK 3/57 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/57 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Morgan Langåker ALA04 19/07321-032 2020/03/26
U TEK 3/57 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/57 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Knutianne Kristensen ALA04 19/07321-033 2020/03/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 13/03758-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/26
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - 47/366 OG 47/722 - SAMMENSLÅING - MANGELBREV Helge Karsten Dahle HAS 19/00769-029 2020/03/26
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE HAUGALANDET NORHEIMSMARKA 15 - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN Kristen videregående skole Haugalandet AS KANE1 19/05151-004 2020/03/26
I TEK 82/102 - HINDERÅKER - GARASJE - 82/102 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEG Rogaland fylkeskommune, forvaltning KIS 20/02396-001 2020/03/26
I TEK 86/248 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, UTVIDELSE AV KAI, PELING OG UTFYLLING I SJØ - 86/248 - (KOPIMOTTAKER) UTTALELSE VEDRØRENDE KULTURMINNER - UTVIDELSE AV KAI, PELING OG UTFYLLING I SJØ Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv PEID 20/02020-004 2020/03/26
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - 58/127 - TILSVAR TIL UTTALE FRA SEKTOR SAMFERDSEL OG UTTEMILJØ Byggmester Skaar AS KIS 20/02240-004 2020/03/26
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL YTTERDØR Nina Irene Mehus Havnen AAL 17/00116-109 2020/03/26
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02386-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/26
I TEK 58/244 - SKOLEGATEN, KOPERVIK. OPPSETTING AV TELEKOMMUNIKASJONSMAST - 58/244 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING AV ANSVARSRETTER Pro Invenia AS EJO 13/03232-010 2020/03/26
I TEK PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 24.03.20 - PLAN 577-2 REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER Rogaland fylkeskommune AAHO 19/06035-009 2020/03/26
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 115/189 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - MARGARETH BØ BLINDHEIM Berge Sag og Trelast AS REK 20/00006-056 2020/03/26
I TEK 110/10 - ROSSAVIKVEGEN, VÅGA. RIVING AV BOLIG OG NYBYGG DRIVHUS/CARPORT - 110/10 - ØNSKER UTSETTELSE AV FRIST FOR FERDIGSTILLELSE Eldar Johan Ellingsen EJO 11/01122-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/26
I TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 47/655 - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune, sektor eiendom GTH 18/03388-025 2020/03/26
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-293 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/26
I TEK 16/55 - ENGVEGEN, MEDHAUG -ENDRET PLASSERING OG TILBYGG GARASJE - 16/55 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Egil Midtskog JKV 13/02223-005 2020/03/26
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - RAPPORT - TV UNDERSØKELSE TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN LARS TOR HALVORSEN AKR02 18/03018-054 2020/03/26
U TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING VÅREN 2020 ETS 20/01843-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/26
I TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - MELDING FRA LEVERANDØR - RØRFORNYING VÅREN 2020 ETS 20/01843-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/26
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - ØNSKER OPPARBEIDELSE AV LEKEPLASS INKLUDERT I OMSØKT TILTAK Urbanhus Kjededrift AS KHM 19/01810-047 2020/03/26
U TEK 140/107, GAVLAVEGEN, OSNES. NYBYGG, GARASJE OG TILBYGG BOLIG - 140/107, VARSEL OM PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK OG TVANGSMULKT Tommy Bauge EJO 06/02410-009 2020/03/26
U TEK 15/601 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANN HELEN FERKINGSTAD PIRTTINEN - 15/601 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANN HELEN FERKINGSTAD PIRTTINEN Risa AS OSG 20/02392-002 2020/03/26
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 5/547 - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Jostein Breivik OSG 17/01108-151 2020/03/26
I TEK 66/88 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4607 - 66/88 - FERDIGMELDING RØR 84A BYGGESAK: 18/4607 O.hansen & Sønner A/s ALS06 18/04629-003 2020/03/26
I TEK 66/88 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4607 - 66/88 - FERDIGMELDING RØR 84 B BYGGESAK: 18/4607 O.hansen & Sønner A/s ORO01 18/04629-005 2020/03/26
I TEK 66/88 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4607 - 66/88 - FERDIGMELDING RØR 84 C BYGGESAK: 18/4607 O.Hansen & Sønner A/s ORO01 18/04629-006 2020/03/26
I TEK 66/88 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4607 - 66/88 - TETTHETSPRØVING BYGGESAK: 18/4607 O.hansen & Sønner A/s ORO01 18/04629-004 2020/03/26
U TEK 12/78 - SEVLAND, MIDLERTIDIG PLASSERING AV BOLIGBRAKKE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 12/78 - SEVLAND, MIDLERTIDIG PLASSERING AV BOLIGBRAKKE Gabriel Reidar Garvik EDH 20/01463-005 2020/03/26
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - LEIE AV BLIKSHAVN - 21.07-01.08.2021 Roverleir KFUK-KFUM-speiderne TVI 12/01968-163 2020/03/26
I TEK 118/7 - MYKLEBUST KNUT H PRODUKSJONSTILSKUDD - 118/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Myklebust Knut H LKS 18/02145-009 2020/03/26
I TEK 62/2 - STAVA NILS SØNDENÅ PRODUKSJONSTILSKUDD - 62/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Stava Nils Søndenå LKS 18/02153-006 2020/03/26
I TEK 146/1 - TROND ROALD BØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 146/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Trond Roald Bø LKS 18/02077-009 2020/03/26
I TEK 61/14 - JARLE OLSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 61/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Olsen Jarle LKS 18/02103-009 2020/03/26
I TEK 23/5 - GEORG FERKINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 23/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Georg Ferkingstad LKS 18/01848-008 2020/03/26
I TEK 52/6 - TJØSTHEIM, HÅKON PRODUKSJONSTILSKUDD - 52/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Tjøstheim Håkon LKS 18/02307-005 2020/03/26
I TEK 126/2 - ODD INGE VIKSHÅLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 126/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Vikshåland Odd Inge LKS 18/02062-008 2020/03/26
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN 04-06.06.21 Haugaland Kfuk-Kfum-Speidarar TVI 12/01968-164 2020/03/26
I TEK 128/5 - TRYGVE UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - 128/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Utvik Trygve LKS 18/02102-009 2020/03/26
U TEK LEIE AV JORD - EIER: KARMØY KOMMUNE - LEIER: GAUTE J. LUNDBERG - 64/28 - INDEKSREGULERING AV LEIEAVTALE GJELDENDE FRA 1.1.2020 Gaute Helle Lundberg NILI1 14/01070-005 2020/03/26
I TEK 75/8 - OLE INGE THORSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 75/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG - OKTOBER 2019 Ole Inge Thorsen LKS 18/01930-008 2020/03/26
U TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/1 - AVALDSNES - MAIL UTSENDT 25.03.20 - UTSATT FRIST FOR UTTALE FRA RIKSANTIKVAREN Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen HHU 19/03643-011 2020/03/26