Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 83/164 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY MOTORCROSSKLUBB BYGGESAK: 19/7098 - 83/164 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY MOTORCROSSKLUBB BYGGESAK: 19/7098 Karsten Bjelland AS ORO01 20/00151-002 2020/03/25
U TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS E10 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS E10 O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/01521-002 2020/03/25
U TEK 43/649 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORNES BYGGESAK: 20/2031 - 43/649 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORNES Vedavågen Rør AS ORO01 20/01690-002 2020/03/25
U TEK TEKNISK PLAN - MANNESVEGEN - TEKNISK GODKJENNING VA-LEDNINGER MANNESVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/02263-005 2020/03/25
U TEK 5/618 - MOLDBAKKANE, VEA, NYBYGG TERRASSE/LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 5/618 - MOLDBAKKANE, VEA, NYBYGG TERRASSE/LEVEGG Halvar Tinkler EDH 20/02226-004 2020/03/25
U TEK 20/86 - SØRE LIKNESVEG, NODRE LIKNES. GARASJE SOM TILBYGG TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 20/86 - SØRE LIKNESVEG, NODRE LIKNES. GARASJE SOM TILBYGG TIL BOLIG Lene Bårdsen EDH 20/02259-003 2020/03/25
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 1 - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE BF5-1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00228-005 2020/03/25
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 2 - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - BF5-2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00229-005 2020/03/25
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 3 - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - BF5-3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00230-005 2020/03/25
U TEK 58/442 - LOSGATA, KOPERVIK - LEVEGG OG STØTTEMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 58/442 - REVIDERT SØKNAD - LOSGATA, KOPERVIK - LEVEGG OG STØTTEMUR Skude Mur AS KIS 20/01924-008 2020/03/25
U TEK 42/163 OG 42/184 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - STORAMYR 17 AS - 42/163 OG 42/184 -UNDERRETTING AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Storamyr 17 AS XXI 20/02331-002 2020/03/25
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02372-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/25
I TEK LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - KOMMUNEN SITT ANSVAR FOR VETERINÆRDEKNING OG BEREDSKAPSPLANLEGGING Fylkesmannen i Rogaland RLU 12/00189-035 2020/03/25
I TEK 102/22 - BYGNESVEGEN, BYGNES. NYBYGG LAGERSKUR - 102/22 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bygnes Bygg AS EJO 13/00211-005 2020/03/25
I HSE KORONAVIRUS - NASJONAL ORDNING FOR FORDELING AV SMITTEVERNUTSTYR TIL KOMMUNER I SAMARBEID MED HELSEFORETAK OVERSENDELSE AV RUTINEBESKRIVELSE Helsedirektoratet JRE01 20/02197-040 2020/03/25
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 133/77 - FEØY - FORESPØRSEL OM Å BYGGE BOD/UTESTUE Jorunn Bjørkheim Nilssen EDH 17/00073-504 2020/03/25
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - ALLE BARNEHAGER OG SKOLER ER FORTSATT STENGT Utdanningsdirektoratet LIS01 20/02301-008 2020/03/25
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02211-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/25
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02373-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/25
I TEK 47/348 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 47/348 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE Espen Sandslett Larsen KHM 20/02380-001 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-111 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-112 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-113 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-114 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-115 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-180 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-181 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-142 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-143 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-144 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-145 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-146 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-147 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-148 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-149 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-150 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-151 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-152 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-203 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-204 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-205 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-206 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD ANVO 19/07189-179 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07189-180 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-181 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-157 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-158 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-159 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-160 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-161 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-162 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-163 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-164 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-232 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-233 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-234 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-235 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-236 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-237 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-103 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-104 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-105 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-106 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-107 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-108 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-078 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-079 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-080 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-081 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-094 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-095 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-140 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-141 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-101 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-102 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-103 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-104 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-089 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-090 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-091 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-092 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-093 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-141 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-142 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-143 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-144 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-145 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-118 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-108 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-109 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-110 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-111 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-171 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-142 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-143 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-144 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-145 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-146 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-147 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-148 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-149 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-150 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-151 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-152 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-153 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-154 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-155 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-156 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-403 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-404 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-405 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-406 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-407 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-408 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-409 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - AVSLAG ANVO 19/07234-030 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - AVSLAG ANVO 19/07234-031 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - AVSLAG ANVO 19/07234-032 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-037 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-038 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-039 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-065 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-066 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-151 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-152 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-153 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-154 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-155 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-156 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-183 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-184 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-185 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-186 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-187 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-188 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-227 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-228 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-229 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-230 25 Offl §25 2020/03/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-231 25 Offl §25 2020/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-141 25 Offl §25 2020/03/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-142 25 Offl §25 2020/03/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-289 25 Offl §25 2020/03/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-290 25 Offl §25 2020/03/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-291 25 Offl §25 2020/03/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-292 25 Offl §25 2020/03/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - AVSLAG MSE 20/01556-038 25 Offl §25 2020/03/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - AVSLAG MSE 20/01556-039 25 Offl §25 2020/03/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - AVSLAG MSE 20/01556-040 25 Offl §25 2020/03/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - AVSLAG MSE 20/01556-041 25 Offl §25 2020/03/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - AVSLAG MSE 20/01556-042 25 Offl §25 2020/03/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - AVSLAG MSE 20/01556-043 25 Offl §25 2020/03/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - AVSLAG MSE 20/01556-044 25 Offl §25 2020/03/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - AVSLAG MSE 20/01556-045 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - SØKNAD ANVO 20/02182-005 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - SØKNAD ANVO 20/02182-006 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02183-011 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02183-012 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - SØKNAD ANVO 20/02195-007 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/02270-005 25 Offl §25 2020/03/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 20/02337-002 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-005 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-006 25 Offl §25 2020/03/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-007 25 Offl §25 2020/03/25
U TEK 102/171 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/171 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING Eskild Kvala AS KIS 20/02105-003 2020/03/25
U TEK 86/248 - FRITAK FRA EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT MSA 20/02354-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/25
U TEK 13/379 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, JØRAN ANDRE - SVAR - 13/379 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, JØRAN ANDRE Jøran Andre Mannes BJP01 20/02364-002 2020/03/25
U TEK 52/11, 52/12, 52/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDANGER, FREDRIK SVENDSEN/LINDANGER, KAMILLA SVENDSEN - SVAR - 52/11, 52/12, 52/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDANGER, FREDRIK SVENDSEN/LINDANGER, KAMILLA SVENDSEN Kamilla Svendsen Lindanger BJP01 20/02370-002 2020/03/25
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDDSBREV 2020 - TILSKUDD FOR BEMANNINGSNORM I BARNEHAGER Utdanningsdirektoratet ESO 12/00773-243 2020/03/25
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - OMSETNINGSRAPPORT FOR SKUDENES BRYGGERI Skudenes Bryggeri AS EVI1 20/01599-011 2020/03/25
I SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM FORNYELSE AV BEVILLING Skudenes Bryggeri AS EVI1 17/02250-020 2020/03/25
I SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SALGSBEVILLING - HENVENDELSE OM HJEMKJØRING Skudenes Bryggeri AS EVI1 15/04320-016 2020/03/25
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SVAR - PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 20/02258-002 24 Offl.§24 2020/03/25
I TEK 113/48 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 113/48 - OVERSIKT OVER DISPSENSASJONER Garvik Prosjekt AS JMJ03 19/02318-011 2020/03/25
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/180 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT INDRETREVEGEN 9 A Ken Michael Gunderstad MAHA1 18/00968-115 2020/03/25
I TEK 64/211 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK: 19/631 - 64/211 - RØRLEGGERMELDING - BRAKKE - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK: 19/631 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01776-004 2020/03/25
I TEK PLAN 2116 - DETALJREGULERING AV DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - 5/7 MFL. - FORESPØRSEL OM BIOLOGISK KARTLEGGING Norconsult AS, avd. Haugesund AAHO 18/02698-041 2020/03/25
U TEK 15/643, SJØENVEGEN, ÅKRA. TILBYGG TIL BOLIG - 15/643 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG TIL BOLIG Nils Garmann Stava JKV 05/01654-010 2020/03/25
U TEK 64/211 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK: 19/631 - 64/211 - RØRLEGGERMELDING - BRAKKE - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK: 19/631 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01776-005 2020/03/25
U TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - VEDRØRENDE KLAGE PÅ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG Trond Kjetil Jakobsen GTH 17/04878-029 2020/03/25
I HSE KORONAVIRUS - BEREDSKAP - RUNDSKRIV OM FORSKRIFT OM KARANTENE MV. VED ANKOMST TIL NORGE Helsedirektoratet NOS01 20/02300-003 2020/03/25
I TEK 2/110 - SÆVIKVEGEN, SÆVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 2/110 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen EJO 15/04791-007 2020/03/25
U TEK 102/22 - BYGNESVEGEN, BYGNES. NYBYGG LAGERSKUR - 102/22 - FERDIGATTEST - NYBYGG LAGERSKUR Bygnes Bygg AS EJO 13/00211-006 2020/03/25
I TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - KOORDINATER FOR PLASSERING AV HYTTE Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma JHE 19/02325-017 2020/03/25
I TEK 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - 57/701 - TEGNING - TAKPLAN MED TAKTERRASSE Sandve Trelast AS KIS 19/06845-008 2020/03/25
U TEK 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - SVAR - 21/17 - KLAGE PÅ VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 19/06723-009 2020/03/25
I TEK 15/1579 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LUND, LARS KRISTIAN - 15/1579 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LUND, LARS KRISTIAN Reidar Sund Revisjon AS BJP01 20/02381-001 2020/03/25
I TEK 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE - 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KIS 20/02383-001 2020/03/25
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/181 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT INDRETREVEGEN 9 C Petter Wathne MAHA1 18/00968-117 2020/03/25
I TEK 15/90 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AANENSEN, ALBERT/RAABE, ANNE CHRISTIN - 15/90 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AANENSEN, ALBERT/RAABE, ANNE CHRISTIN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 20/02382-001 2020/03/25
I TEK 47/528 - GRØNHAUGVEGEN,VIK -SØKNAD OM UTVIDELSE AV TERRASSE - 47/528 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Anne Lovise Wikre EJO 13/02532-005 2020/03/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 109/28 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Paul Espeland GEL 20/00031-056 2020/03/25
U TEK 22/186 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL KARMØY CATERING - VEDR. DISPENSASJON TIL FRADELINGSSØKNAD KARMØY CATERING Karsten Stava NILI1 19/04851-008 2020/03/25
U TEK 115/224 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - PÅBYGG GARASJE - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 115/224 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - PÅBYGG GARASJE Robert Johannesen EDH 20/02362-003 2020/03/25
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 43/649 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED ØYGARDSHAUGEN Veronica Nornes BFH 20/00016-032 2020/03/25
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING - REGIONALPLAN JÆREN 2050 - FASE 2 Rogaland Fylkeskommune EIST 20/00178-025 2020/03/25
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/181 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT INDRETREVEGEN 9 D Gunnar Aanestad MAHA1 18/00968-118 2020/03/25
I TEK 130/16 - EINAR VIKINGSTAD PRODKSJONSTILSKUDD - 130/16 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Einar Vikingstad LKS 18/02179-006 2020/03/25
I TEK 17/14 - KALSTØ EDVAR PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Kalstø Edvar LKS 18/02149-008 2020/03/25
U TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER - SVAR - 15/115 - KLAGE PÅ VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 19/02716-007 2020/03/25
U TEK 64/127 - GRENSEJUSTERING - AVTALE - 64/127 - E-POSTKORRESPONDANSE OM GRENSEJUSTERING Bjørn Oddvar Madsen NILI1 20/02384-001 2020/03/25
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES -RIVING AV EKSISTERENDE LAGERHALL OG NYBYGG KAI OG LAGERHALL - 86/68 - AVFALLSPLAN FOR BYGG 5 Metamorf Arkitekter AS EJO 20/01594-015 2020/03/25
U TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES -RIVING AV EKSISTERENDE LAGERHALL OG NYBYGG KAI OG LAGERHALL - 86/68 - IGANGSETTINGSTILLATELSE HELE TILTAKET Metamorf Arkitekter AS EJO 20/01594-014 2020/03/25
U TEK 15/2466 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - DISPENSASJON GRENSEJUSTERING - 15/2466 Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma GTH 20/00042-002 2020/03/25
I TEK 33/15 - ELLINGSEN JOHN PRODUKSJONSTILSKUDD - 33/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Ellingsen John LKS 18/01854-008 2020/03/25
U TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG Byggmester Skaar AS KIS 20/02240-003 2020/03/25
U TEK 2/110 - SÆVIKVEGEN, SÆVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 2/110 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG I. K. Gabrielsen EJO 15/04791-008 2020/03/25
I TEK 47/16 - KURT ARILD NALEY PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/16 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Naley Kurt Arild LKS 18/02081-009 2020/03/25
I TEK 87/8 - OLAV AUESTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 87/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Olav Auestad LKS 18/01860-008 2020/03/25
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/182 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT INDRETREVEGEN 9 E Silje Therese Ådnesen MAHA1 18/00968-119 2020/03/25
I TEK 57/163 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/163 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 20/02385-001 2020/03/25
I TEK 83/3 - ERIK GRØNNINGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 83/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Grønningen Erik LKS 18/02048-009 2020/03/25
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/337 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING Gunnlaug Broshaug XXI 20/01809-022 2020/03/25
I TEK 105/1 - TERJE LEIRVÅG PRODUKSJONSTILSKUDD - 105/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Terje Leirvåg LKS 18/02289-008 2020/03/25
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/337 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING Elmar Eliassen XXI 20/01809-023 2020/03/25
U TEK 110/10 - ROSSAVIKVEGEN, VÅGA. RIVING AV BOLIG OG NYBYGG DRIVHUS/CARPORT - 110/10 - TILLATELSE UTGÅTT Eldar Johan Ellingsen EJO 11/01122-005 2020/03/25
I TEK 12/152 - SEVLAND, BYGGETILSYN - 12/152 - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT Olav Emil Hansen JKV 20/01466-003 2020/03/25
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - LEIE AV BLIKSHAVN - 21.07-01.08.2021 Roverleir KFUK-KFUM-speiderne TVI 12/01968-162 2020/03/25
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - SALGSOPPGAVER IFLG.LEVRANDØR Feøy Dagligvare Jorunn M Thorsen EVI1 20/01599-012 2020/03/25
U TEK 95/26 OG 95/27 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 95/26 OG 95/27 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Garvik Tomteutvikling AS HAS 20/02368-002 2020/03/25
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - FORELØPIG SVAR - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER TNO05 15/02054-177 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/25
U SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - MELDING TIL LEVERANDØR - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/25
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02386-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/25
U TEK 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG - 20/9 - FERDIGATTEST - TILBYGG/PÅBYGG ENEBOLIG Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS JKV 19/00831-011 2020/03/25
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - FORESPØRSEL OM BEHOV FOR ARBEID OG TJENESTER OG UTSETTELSE AV FRIST FOR TILBAKEFØRING Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-072 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/25
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL VED ENKELTANLEDNING - VORMEDAL GRENDAHUS SA Vormedal Grendahus SA EVI1 20/00007-033 2020/03/25
I TEK 60/127, 60/140 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 60/127, 60/140 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Henriette Sørbø Grønås BJP01 20/02387-001 26 Off.l.26 2020/03/25
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - TNO05 15/02054-178 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/25
U SEN RUSH HAUGESUND AS - SERVERINGSBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - RUSH HAUGESUND AS Rush Haugesund AS EVI1 20/01720-005 2020/03/25
U SKU SKOLEBYTTE - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 20/02360-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 20/02388-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/25
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/322 58/322 I KARMØY KOMMUNE Sunde Lene Christin ALA04 20/02104-004 2020/03/25
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/322 58/322 I KARMØY KOMMUNE Sunde Roar ALA04 20/02104-005 2020/03/25
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/322 58/322 I KARMØY KOMMUNE Bredahl Harald ALA04 20/02104-006 2020/03/25
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/322 58/322 I KARMØY KOMMUNE Årseth Liv Marit ALA04 20/02104-007 2020/03/25
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/322 58/322 I KARMØY KOMMUNE Sagstad Rolf F Finne ALA04 20/02104-009 2020/03/25
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/322 58/322 I KARMØY KOMMUNE Ragnvaldjord Hilde ALA04 20/02104-010 2020/03/25
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/322 58/322 I KARMØY KOMMUNE Alvestad Ane Steingildra ALA04 20/02104-011 2020/03/25
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/322 58/322 I KARMØY KOMMUNE Hauge Geir ALA04 20/02104-012 2020/03/25
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/322 58/322 I KARMØY KOMMUNE Skeie Kristine Elisabeth ALA04 20/02104-013 2020/03/25
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/322 58/322 I KARMØY KOMMUNE Vedøy Arvid ALA04 20/02104-014 2020/03/25
I TEK 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 15/436 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hjr Rasmussen Bygg AS JKV 19/01929-008 2020/03/25
U TEK 84/54 - VISNESVEIEN, VÅGE. BASSENG - 84/54 - BER OM REDEGJØRELSE Geir Heimdal EJO 04/02132-005 2020/03/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 13/03758-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/25
I TEK TILLATELSE TIL LEDNINGSGRØFT - 66/880 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - RETT TIL Å ANLEGGE, DRIFTE OG VEDLIKEHOLDE VANN- OG AVLØPSLEDNING Karmøyvegen 982, 984 og 986 MAAA1 20/02161-002 2020/03/25
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR HUSLEIE - COVID-19 - ANMODNING REFUSJON AV HUSLEIE - KARMØY KINO Karmøy Kino AS NILI1 20/02390-002 2020/03/25
I TEK 148/122 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HELGE ROLF SØRENSEN - 148/122 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HELGE ROLF SØRENSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 20/02391-001 2020/03/25
I TEK 148/122 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HELGE ROLF SØRENSEN - 148/122 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - HELGE ROLF SØRENSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 20/02391-002 2020/03/25
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR HUSLEIE - COVID-19 - FRITAK HUSLEIE ACTIC AS - KARMØYHALLEN Actic Group NILI1 20/02390-001 2020/03/25
I SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - MELDING FRA LEVERANDØR - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/25
U TEK 3/57 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/57 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Vea Eiendom & Utleie AS ALA04 19/07321-020 2020/03/25