Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - UTTALELSE I FORBINDELSE MED FORNYING AV SALGSBEVILLINGENE I KARMØY KOMMUNE Skatt Vest EVI1 20/00155-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/23
U TEK PLAN 3049 - DETALJREGULERING FOR BYGNES HAGEBY - 102/26 M.FL. - REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE/PLANINITIATIV - PLAN 3049 - DETALJREGULERING FOR BYGNES HAGEBY - 102/26 M.FL. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 20/02030-005 2020/03/23
U TEK PLAN 187-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALSNESET - ENDRING AV BESTEMMELSER OM TAKFORM OG BYGGEHØYDE FOR 53/77-82 - GODKJENT 24.2.2020 - ANNONSE - PLAN 187-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALSNESET - ENDRING AV BESTEMMELSER OM TAKFORM OG BYGGEHØYDE FOR 53/77-82 - GODKJENT 24.2.2020 HA / KK-nettside BHA02 19/06112-009 2020/03/23
U TEK 123/206 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 1 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/206 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - BF4-1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00249-007 2020/03/23
U TEK PLAN 4082 - DETALJREGULERING - FAST BRU TIL STORØY - 140/26,27,31,34,35 - TILBAKEMELDING INNKOMMET PLANFORSLAG Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 18/04769-016 2020/03/23
U TEK 123/207 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 2 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/207 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE BF4-2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00250-007 2020/03/23
U TEK 102/22 - BYGNESVEGEN, BYGNES. NYBYGG LAGERSKUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 102/22 - BYGNESVEGEN, BYGNES. NYBYGG LAGERSKUR Bygnes Bygg AS KIS 13/00211-004 2020/03/23
U TEK 8/17 - TANGEN - BYGGETILSYN - 8/17 - VEDTAK OM TVANGSMULKT Geir Tangjerd JKV 19/01523-008 2020/03/23
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 17/26 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED NORDRE ÅDLANDSVEG Grethe Simonsen BFH 20/00016-030 2020/03/23
U TEK 120/23 - TUASTAD, TILBYGG FRITIDSBOLIG OG FLYTTING VEG + FORSTØTNINGSMUR - SAK TIL UTTALE - 120/23 - TUASTAD, TILBYGG FRITIDSBOLIG OG FLYTTING VEG + FORSTØTNINGSMUR Rogaland fylkeskommune GTH 20/02203-005 2020/03/23
U TEK 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 19/01929-007 2020/03/23
I TEK 86/248 - FRITAK FRA EIENDOMSSKATT - 86/248 - SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT MSA 20/02354-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/23
U TEK GRAVESØKNAD - SKJENSVOLDVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SKJENSVOLDVEGEN T Halleland AS KSU01 20/02335-002 2020/03/23
I SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - PRAKTISERING AV SMITTEVERNBEREDSKAP I DAGLIGVAREBUTIKK Norgesgruppen ASA LYK 20/02192-015 2020/03/23
I SKU KOMPETANSEUTVIKLING - MANDAT - SAMARBEIDSFORUM FOR DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING I ROGALAND Fylkesmannen i Rogaland LVS 12/00434-112 2020/03/23
U TEK 64/1065 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - BRUKSENDRING AV KJELLERROM TIL ROM FOR VARIG OPPHOLD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1065 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - BRUKSENDRING AV KJELLERROM TIL ROM FOR VARIG OPPHOLD Dagny Elin Mjåseth og Sigvart H Hansen KHM 20/02265-002 2020/03/23
I TEK 86/68 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSØYVEGIEN 135 AS BYGGESAK: 20/1594 - 86/68 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSØYVEGIEN 135 AS BYGGESAK: 20/1594 Tindeland Rør AS ORO01 20/02351-001 2020/03/23
U TEK 47/528 - GRØNHAUGVEGEN,VIK -SØKNAD OM UTVIDELSE AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/528 - GRØNHAUGVEGEN,VIK -SØKNAD OM UTVIDELSE AV TERRASSE Egil Houeland og Anne Lovise Wikre KHM 13/02532-004 2020/03/23
I TEK 43/245 - HØYNES - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE - 43/245 - HØYNES - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE Rune Næss BFH 20/02341-001 2020/03/23
I TEK 11/8 - MANNES - NYBYGG, CONTAINERE (2 STK) TIL LAGRING - 11/8 - MANNES - NYBYGG, CONTAINERE (2 STK) TIL LAGRING Frode Steinkjellå IGR 20/02344-001 2020/03/23
I TEK 43/649 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/8649 - REVIDERT AVKJØRSELPLAN Sandve Trelast AS KHM 20/02031-006 2020/03/23
I TEK 82/120 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG CARPORT - 82/120 - KLAGE PÅ VEDTAK OG GEBYR Tove Broen Jakobsen GTH 20/02163-006 2020/03/23
I HSE KORONAVIRUS - KORT HØRINGSRUNDE - PRIORITERING AV HELSEHJELP UNDER COVID-19-KRISEN Helsedirektoratet NOS01 20/02197-039 2020/03/23
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER TNO05 15/02054-176 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/23
I TEK 15/2386 OG 15/2387 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/2386 OG 15/2387 - SVAR PÅ BYGGETILSYN - ER IGANG MED SØKNADSPROSESS Bjørn Olav Johannessen JKV 20/02250-003 2020/03/23
I TEK 114/143 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - FORHÅNDSKONFERANSE - 114/143 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Espen Eriksen GTH 20/02352-001 2020/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-156 25 Offl §25 2020/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-133 25 Offl §25 2020/03/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-104 25 Offl §25 2020/03/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-105 25 Offl §25 2020/03/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-106 25 Offl §25 2020/03/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-107 25 Offl §25 2020/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ANVO 20/02338-002 25 Offl §25 2020/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ANVO 20/02338-003 25 Offl §25 2020/03/23
I TEK 133/6 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 133/6 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM FRITAK FOR NABOVARSLING, ORIGINAL ERKLÆRING OG KRAV OM SAMMENSLÅING John Bendik Helmersen HHU 19/06804-004 2020/03/23
I TEK 142/28 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 142/28 - MOTTATT MANGLER, SØKNADSSKJEMA, SØKNAD OM DISPENSASJON, ORIGINAL ERKLÆRING OG SITUASJONSKART Advokat Didrik Ferkingstad HHU 20/02021-004 2020/03/23
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - SØKNAD OM FRITAK FRA KRAV I RAMMETILLATELSE OG PLAN OG NORMALPROFIL FOR VEG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/04891-022 2020/03/23
I SEN KORONAVIRUS - BEREDSKAP - HELSEDIREKTORATET BER FYLKESMENNENE SIKRE AT KOMMUNENE IVARETAR SITT SØRGE FOR ANSVAR FOR AT BEFOLKNINGEN TILBYS NØDVENDIGE ALLMENNLEGETJENESTER Helsedirektoratet EJA 20/02300-002 2020/03/23
I TEK 5/618 - MOLDBAKKANE, VEA, NYBYGG TERRASSE/LEVEGG - 5/618 - MOTTATT MANGLER - TEGNING OG SITUASJONSKART Halvar Tinkler EDH 20/02226-003 2020/03/23
I TEK 17/19 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/19 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Nils Magne Jakobsen HHU 20/02347-001 2020/03/23
I TEK 58/127 - ANALYSERESULTATER AV TOMTEGRUNN ETTER BRANN - 58/127 - E-POSTKORRESPONDANSE - ANALYSERESULTATER AV TOMTEGRUNN ETTER BRANN Tarjei Skaar PEID 20/02342-001 2020/03/23
I TEK GRAVESØKNAD - ØYGARDSVEGEN - GRAVESØKNAD - ØYGARDSVEGEN Ramudden AS OSG 20/02358-001 2020/03/23
I TEK GRAVESØKNAD - TVERRVEGEN - GRAVESØKNAD OG ARBEIDSVARSLINGSPLAN - TVERRVEGEN T Halleland AS OSG 20/02355-001 2020/03/23
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 15/1903 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR LETT TAK PÅ TERRASSE Kenneth Andreassen IGR 17/00073-500 2020/03/23
I TEK 58/406 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANE STEINGILDRA ALVESTAD - 58/406 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANE STEINGILDRA ALVESTAD Vedavågen Rør AS ORO01 20/02349-001 2020/03/23
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOR Validé Haugesundregionen AS PVE01 12/00208-118 2020/03/23
U TEK 15/911 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 15/911 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Christine H. og Kristian Gustavsen JKV 13/02133-005 2020/03/23
U TEK 20/80 - NEDRE LIKNES - NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 20/80 - NEDRE LIKNES - NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE Trygve Eriksen EDH 19/04831-003 2020/03/23
I TEK UNDERSØKELSE AV PFAS-FORURENSET GRUNN - HAUGESUND LUFTHAVN - VARSEL OM PÅLEGG OM UNDERSØKELSE AV PFAS-FORURENSET GRUNN - HAUGESUND LUFTHAVN Miljødirektoratet PEID 20/02343-001 2020/03/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02325-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 38/225 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - SPØRSMÅL OM BYGGEGRENSE MOT VEI Jacob Lie Simonsen JMJ03 17/00073-498 2020/03/23
I TEK 15/1481 - STALL FRISK HESTESENTER HEIDI JOHANNE ØVREBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 15/1481 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Stall Frisk hestesenter ved Heidi Johanne Øvrebø LKS 18/05188-004 2020/03/23
U TEK TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - MANGLENDE OPPFØLGING AV INSPEKSJONSRAPPORT - KARMØY KOMMUNE PLIKTOPPFYLLELSER - VAR-AVD. VANN Fylkesmannen i Rogaland RLU 12/00140-261 2020/03/23
I TEK 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/161 - STIKNINGSDATA OG BELIGGENHETSKONTROLL Torleif og Sigurd Ytreland AS GER01 17/04391-021 2020/03/23
I TEK 63/14 - SIGVE BORE PRODUKSJONSTILSKUDD - 63/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Bore Sigve LKS 19/02408-002 2020/03/23
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2020 - NEDLEGGELSE AV ANLEGGSENHETER Kulturdepartementet OFL 16/00248-408 2020/03/23
I TEK 119/3 - ØYSTEIN MYGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 119/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Øystein Myge LKS 19/02401-002 2020/03/23
U TEK 15/436 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: VILHELMSEN BYGGESAK: 19/1929 - 15/436 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VILHELMSEN BYGGESAK: 19/1929 Hage & Maskin AS ORO01 20/02311-004 2020/03/23
U TEK 20/26 - SØRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. TILBYGG ENEBOLIG - 20/26 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JKV 13/02682-008 2020/03/23
I TEK 135/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJUR STAVA - 135/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJUR STAVA Sig Halvorsen AS ORO01 20/02350-001 2020/03/23
U TEK FELLESFØRING VEAVÅGEN - LYSMAST FELL19-127-T1 STØLSHAUGVEGEN 11 - SVAR - SØKNAD OM FELLESFØRING FELL20-24 FTTH KARMØY VEAVÅGEN, VEABYGDA 2, KARMØY KOMMUNE JOVIKVEGEN 30 OG 49 Oneco Networks AS HPE 19/07318-004 2020/03/23
I TEK 63/10 - LISE KATHRINE AMLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 63/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Lise Kathrine Amland LKS 19/04772-002 2020/03/23
I TEK 133/7 - TORSNES GÅRD V/CHRISTIANSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 133/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Torsnes Gard v/K B Christiansen LKS 18/02099-006 2020/03/23
U TEK 19/3 - FRADELING ETTER JORDLOVEN - 19/3 - SVAR PÅ BREV MOTTATT 09.03.20 - ANGÅENDE FRADELING ETTER JORDLOVEN Friluftsrådet Vest HHU 19/05781-004 2020/03/23
U TEK 147/3 - MOKSHEIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 147/3 - MOKSHEIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON Karmøy Kommune - sektor VAR KIS 20/02279-002 2020/03/23
I TEK 85/218 - UTVIK - TILTAK - 85/218 - NY MERKNAD TIL NABOVARSEL ER SENDT TIL SØKER VIA ALTINN Aina Hellen Lanton KIS 20/00071-002 2020/03/23
I TEK 48/15 - PRODUKSJONSTILSKUDD - EIVIND SOLDAL PRODUKSJONSTILSKUDD - 48/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Eivind Soldal LKS 20/02345-001 2020/03/23
I TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - MANGLENDE VARSLING OM ANLEGGSARBEIDER Elisabeth Marken Danielsen EIST 17/02379-018 2020/03/23
I HSE TILSYNSSAK - MANGLENDE ENKELTVEDTAK - TILSYNSSAK - MANGLENDE ENKELTVEDTAK - KARMØY KOMMUNE RKV 20/02346-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/23
U HSE TILSKUDD INN, RUS-OG BOLIGOPPFØLGING - SØKNAD OG RAPPORTERING PÅ TILSKUDD - KOMMUNALT RUSARBEID- KAP 0765 POST 62 Fylkesmannen I Rogaland JGL 12/00713-058 2020/03/23
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV - GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR GJESTEELEV VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/23
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-372 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/23
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - VANNLEDNING TIL VORMEDALSVEGEN 201 - ENDRING AV MIDLERTIDIG LØSNING Geir Tundal Kjetland JTH 17/00780-116 2020/03/23
U HSE LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL - LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL 4. KVARTAL 2019 Folkehelseinstituttet BSE02 12/02991-041 2020/03/23
I TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/1009 - ULOVLIGHETSOPPFØLGING Advokat Christian Tumyr Kjær JKV 16/04864-012 2020/03/23
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 148/264 - RØRINSPEKSJON - SKOGVEGEN 23 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-025 2020/03/23
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - FORELØPIG SVAR - REVIDERT SØKNAD OM UNDERHOLDNING PÅ BU OG BEHANDLINGSHJEM I KARMØY KOMMUNE Hugo Austevik REDA 20/01301-010 2020/03/23
U TEK 11/8 - MANNES - NYBYGG, CONTAINERE (2 STK) TIL LAGRING - VARSEL OM AVSLAG OG PÅLEGG OM RETTING - 11/8 - MANNES - NYBYGG, CONTAINERE (2 STK) TIL LAGRING Frode Steinkjellå IGR 20/02344-003 2020/03/23
U TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/1009 - UTGÅTT MIDLERTIDIG TILLATELSE - BOLIG Karmøy kommune, sektor Eiendom JKV 16/04864-013 2020/03/23
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN 04-06.06.21 Haugaland Kfuk-Kfum-Speidarar TVI 12/01968-161 2020/03/23
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 148/266 - RØRINSPEKSJON - SKOGVEGEN 27 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-026 2020/03/23
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 3/711 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - VEDØY TOM CHRISTIAN, LINDANGER KAROLINE Hereid Hus AS REK 20/00006-054 2020/03/23
I TEK TURSTI REVUR - SLETTEN, VEA - E-POSTKORRESPONDANSE - GJELDER TURSTI REVUR-SLETTEN, VEA Bjørn Oddvar Madsen EKA 19/04834-003 2020/03/23
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS - ANG. PANTELÅN Opplev Avaldsnes AS PVE01 12/02473-049 2020/03/23
I TEK GRAVESØKNAD - TRONDSVEGEN - GRAVESØKNAD - TRONDSVEGEN T Halleland AS OSG 20/02359-001 2020/03/23
U SEN OPPLEV AVALDSNES AS - SVAR: FORSPØRSEL OM PANTELÅN Opplev Avaldsnes AS PVE01 12/02473-048 2020/03/23
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-553 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/23
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 148/242 - RØRINSPEKSJON - SKOGVEGEN 29 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-027 2020/03/23
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-106 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/23
I SKU AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 20/02356-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/23
U TEK 135/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJUR STAVA - 135/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJUR STAVA Sig Halvorsen AS OSG 20/02350-002 2020/03/23
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 148/262 - RØRINSPEKSJON - SKOGVEGEN 19 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-028 2020/03/23
U TEK 58/406 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANE STEINGILDRA ALVESTAD - 58/406 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANE STEINGILDRA ALVESTAD Vedavågen Rør AS OSG 20/02349-002 2020/03/23
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 148/303 - RØRINSPEKSJON - SKOGVEGEN 17 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-029 2020/03/23
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - 148/265 - RØRINSPEKSJON - SKOGVEGEN 25 Norva24 Vest AS JTH 16/04912-030 2020/03/23
I TEK 64/741 - FURUVEGEN, STANGALAND. TILBYGG GARASJE. - 64/741 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Arve Einarsen EJO 12/03753-009 2020/03/23
I SEN T-FORBINDELSEN - GJENNOMFØRING - T-FORBINDELSEN - GARANTIBELØP Statens Vegvesen MOS 12/00594-024 2020/03/23
U TEK 73/18 - SUNDVEGEN, SUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1647 - 73/18 - UTSETTELSE AV OPPMÅLINGSFORRETNING Steinar Viland JHE 18/03637-026 2020/03/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 15/1903 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR LETT TAK PÅ TERRASSE Kenneth Andreassen IGR 17/00073-501 2020/03/23
I SEN MUSIKKSELSKAPET NORDVEGEN AS (MUNOR) - MUNOR - PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2019 Musikkselskapet Nordvegen PVE01 14/02336-005 2020/03/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 149/347 - SPANNE - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR TAKOVERBYGG - NORHEIM BARNEHAGE Norgeshus Karmøy v/Tormod Dankel IGR 17/00073-502 2020/03/23
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 20/00136-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/23
I TEK 83/191 - SKEIEVEGEN, SKEIE - NYBYGG ENEBOLIG - 83/191 - OPPDATERT SØKNAD OM DISPENSASJON Hereid Hus AS JMJ03 20/02239-003 2020/03/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - MELDING FRA KARMØY KOMMUNE V/AREAL- OG BYGGESAK Haaland & Thuestad AS RLU 17/00073-503 2020/03/23
U TEK 83/191 - SKEIEVEGEN, SKEIE - NYBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 83/191 - SKEIEVEGEN, SKEIE - ERSTATNINGSBOLIG Rogaland fylkeskommune JMJ03 20/02239-004 2020/03/23
I TEK 143/4 - GUNNARSHAUG, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 143/4 - KLAGE PÅ VEDTAK Sverre Skudal HHU 19/05860-005 2020/03/23
U TEK 66/815-NORDALSVÅGEN, AUSTREIM. UTFYLLING I SJØ OG NYBYGG NAUST - 66/815- VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Svein Kristian Rasmussen EJO 09/00061-008 2020/03/23
U TEK 114/143 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - FORHÅNDSKONFERANSE - SVAR - 114/143 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Espen Eriksen GTH 20/02352-002 2020/03/23
I TEK 17/15 - PRODUKSJONSTILSKUDD - SVEIN STOL PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Svein Stol LKS 20/02357-001 2020/03/23
U TEK 4/169 - MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEINENSOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 - 4/169 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 Gerd Bokneberg ALA04 20/00049-019 2020/03/23
U TEK 4/169 - MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEINENSOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 - 4/169 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING (IKKE ORDINÆR) TIL NABO STD:19/6739 Karl Rasmussen ALA04 20/00049-020 2020/03/23
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - SVAR - PRAKTISERING AV SMITTEVERNBEREDSKAP I DAGLIGVAREBUTIKK Norgesgruppen ASA LYK 20/02192-017 2020/03/23