Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 123/208 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 3 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/208 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE BF4-3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00251-007 2020/03/20
U TEK 123/198 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 4 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/198 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - BF4-4 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00253-007 2020/03/20
U TEK 58/64 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELGESEN KA INVEST AS BYGGESAK: 16/5189 - 58/64 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELGESEN KA INVEST AS BYGGESAK: 16/5189 Gta AS ORO01 20/02277-002 2020/03/20
U TEK 15/436 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: VILHELMSEN BYGGESAK: 19/1929 - 15/436 - RØRLEGGERMELDING: RIVING(PLUGGING) - TILTAKSHAVER: VILHELMSEN BYGGESAK: 19/1929 Hage & Maskin AS ORO01 20/02311-002 2020/03/20
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES -RIVING AV EKSISTERENDE LAGERHALL OG NYBYGG KAI OG LAGERHALL - 86/68 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Metamorf Arkitekter AS EJO 20/01594-010 2020/03/20
I TEK TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT AMLAND - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - BOLIGFELT AMLAND - DEL 2 Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 20/01760-007 2020/03/20
I TEK TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT AMLAND - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - BOLIGFELT AMLAND - DEL 1 Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 20/01760-006 2020/03/20
I TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2322 - 140/6 - PRESSISERING OM TILLEGGSAREAL SOM SKAL OVERFØRES TIL 140/153 OPPM:20/2322 Bjørn Håkon Våge Boltfjord EDH 20/01893-008 2020/03/20
U TEK 19/3 OG 19/4 - NORDRE LIKNESVEG, ØVRE LIKNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG OMBYGGING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 19/3 OG 19/4 - NORDRE LIKNESVEG, ØVRE LIKNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG OMBYGGING BOLIG Arkitektfirma Hoem & Folstad AS IGR 19/07238-006 2020/03/20
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - ETABLERING AV PARKERINGSPLASS/PLANERING - 58/127 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KMY 19/07254-006 2020/03/20
I TEK 15/436 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: VILHELMSEN BYGGESAK: 19/1929 - 15/436 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VILHELMSEN BYGGESAK: 19/1929 Hage & Maskin AS ORO01 20/02311-003 2020/03/20
I TEK 13/184 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALAVÅG - BYGGESAK 19/7227 - 13/184 - FERDIGMELDING RØR Gta AS ALS06 19/06491-003 2020/03/20
I TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DEL AV BYGNING TIL TRENINGSSENTER - 66/839 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Geir Olav Stol KMY 19/06300-009 2020/03/20
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/02326-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/20
I TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, NYBYGG GARASJE - 7/41 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Fylkesmannen i Rogaland, forvaltning EDH 20/01748-007 2020/03/20
I SEN KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - UTTALE - PLANSTRATEGI FOR KARMØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2020 - 2023 Fylkesmannen i Rogaland HRA01 20/01561-013 2020/03/20
I TEK 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - FASADEENDRING OG TILBYGG - 57/37, 57/38 OG 57/39 - (KOPIMOTTAKER) KLAGEAVGJØRELSE I SAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Riksantikvaren JMJ03 19/04833-013 2020/03/20
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - FORSLAG TIL AVTALE OM Å UTFØRE OPPMÅLINGSFORRETNINGER PÅ KOMMUNENS VEGNE I SAMSVAR MED MATRIKKELLOVA Statens vegvesen, drift og vedlikehold RLU 17/00073-496 2020/03/20
I SEN KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - UTTALE - PLANSTRATEGI FOR KARMØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2020 - 2023 Statens vegvesen HRA01 20/01561-014 2020/03/20
U TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOENHETER BYGG 1 - SVAR - 69/79 - ENDRING I TEKNISK PLAN, SAMT DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN OG KOMMUNALE NORMER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00728-007 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-137 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-178 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-153 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-154 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-231 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-127 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-128 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-093 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-139 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-099 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-065 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-086 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-131 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-117 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-101 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-102 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-161 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-162 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-064 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-149 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-150 25 Offl §25 2020/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-137 25 Offl §25 2020/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-169 25 Offl §25 2020/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-170 25 Offl §25 2020/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-171 25 Offl §25 2020/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-172 25 Offl §25 2020/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-173 25 Offl §25 2020/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-174 25 Offl §25 2020/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-175 25 Offl §25 2020/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-176 25 Offl §25 2020/03/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-177 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE KOPERVIK OG AVALDSNES/NORHEIM HELSESTASJON - SØKNAD ANVO 20/01890-004 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-022 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-023 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-024 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-025 25 Offl §25 2020/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - SØKNAD ANVO 20/02182-004 25 Offl §25 2020/03/20
U TEK 148/863 - NORHEIM - MELDING OM BYGGING AV HAGESTUE - SVAR - 148/863 - TILBAKEMELDING FRA ARKITEKT I PROSESSEN Hallvard Mellingen Lothe EDH 20/02202-007 2020/03/20
I TEK 43/649 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/649 - MOTTATT MANGLER - OPPDATERT PLANTEGNING OG PERSPEKTIVTEGNING STØTTEMUR Sandve Trelast AS KHM 20/02031-005 2020/03/20
I TEK 147/657, 147/658 OG 147/659 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BYGG - 147/657, 147/658 OG 147/659 - FIRMAETS FUNKSJONER I SAKEN KAN SLETTES Birkeland Maskinentreprenør AS JMJ03 19/04880-007 2020/03/20
I SEN VERGEORDNING KULTURARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING - UTTALELSE - VERGEORDNING - KULTURARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING Sør-Vest Politidistrikt EVI1 20/02136-005 2020/03/20
I TEK INNLANDSFISKE - VANNMILJØ - TILSKUDDSORDNING FOR TILTAK SOM FREMMER INNLANDSFISKE I ROGALAND Rogaland Fylkeskommune PCH01 13/01475-014 2020/03/20
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - UTTALE TIL SØKNAD OM REDUSERT FRISIKTSONE Rogaland fylkeskommune, Forvaltning GTH 15/04024-066 2020/03/20
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 20/02326-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/20
I SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN TIL VENNETREFF - 19.02 - 21.02.21 Karmøy Helsesportlag OFL 12/02035-066 2020/03/20
U TEK 20/86 - NEDRE LIKNES, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 20/86 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Lene Bårdsen HAS 19/07073-019 2020/03/20
U TEK 20/86 - NEDRE LIKNES, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 20/86 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Odd Inge Fikstveit Tønnesen HAS 19/07073-020 2020/03/20
I TEK 4/498 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG, BOLIG - 4/498 - MOTTATT MANGLER - KVITTERING FOR NABOVARSEL, ERKLÆRING OM ANSVARSRETT, BRANNPROSJEKTERING SLOKKEVANN MM Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/07143-005 2020/03/20
I TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG GJERDE - 15/1009 - ULOVLIGHETSOPPFØLGING Advokat Christian Tumyr Kjær JKV 16/02466-031 2020/03/20
I TEK 58/245 - KOPERVIK. RØMNINGSTRAPP FRA 2. ETASJE - 58/245 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kobbernaglen Småbåtforening EJO 11/02983-009 2020/03/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 15/2386 - BESTILLING AV NABOLISTE John Stian Johannessen GEL 20/00031-054 2020/03/20
U TEK TEKNISK PLAN - BJØRKEVEGEN - BJØRKEVEGEN - REVIDERT TEKNISK PLAN Hus28 AS BTH04 20/02074-004 2020/03/20
U SEN KORONAVIRUS - BEREDSKAPS- OG HANDLINGSPLAN SEKTOR EIENDOM - MULIGE KONSEKVENSER KNYTTET TIL CORONAVIRUSET - FORCE MAJEURE-SITUASJON Til våre leverandører og samarbeidspartnere KRWI 20/02255-004 2020/03/20
I TEK GRAVESØKNAD - SKJENSVOLDVEGEN - GRAVESØKNAD - SKJENSVOLDVEGEN T Halleland AS OSG 20/02335-001 2020/03/20
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILBUD - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/20
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILBUD - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/20
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILBUD - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/20
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILBUD - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/20
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILBUD - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/20
I TEK - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUUS, MANGOR - - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUUS, MANGOR Mangor Huus BJP01 20/02330-001 26 Off.l.26 2020/03/20
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 5/72 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - DANIEL NILSEN Daniel Nilsen REK 20/00006-053 2020/03/20
I TEK 42/163 OG 42/184 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - STORAMYR 17 AS - 42/163 OG 42/184 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - STORAMYR 17 AS Storamyr 17 AS XXI 20/02331-001 2020/03/20
I SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - LOKALE VEDTAK OM SMITTEVERN Fylkesmannen I Rogaland EJA 20/02192-018 2020/03/20
U TEK 3/711 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 3/711 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Hereid Hus AS IGR 20/02286-003 2020/03/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ARO07 19/05333-146 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/20
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN 13.03.2020 - HØRING - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. Statens Vegvesen AAHO 17/00895-064 2020/03/20
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - REFERAT DRØFTINGSMØTE STUTØY Rogaland fylkeskommune JST 18/00564-069 2020/03/20
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-551 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/20
U TEK 12/9 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - SVAR - 12/9 - AVKLARINGER TIL KRAV OM RETTING Hild Astrid Valle ALA04 20/01871-002 2020/03/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO KBE03 20/02332-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/20
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD - SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOR Validé Haugesundregionen AS PVE01 12/00208-117 2020/03/20
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - VEDTAK GJORT AV KARMØY KOMMUNE I FORBINDELSE MED KORONASITUASJONEN Fylkesmannen i Rogaland EJA 20/02192-014 2020/03/20
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-552 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/20
I SEN VERGEORDNING KULTURARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING - UTTALELSE FRA KOORDINATOR I NOROSUN - VERGEORDNING Sauda Kommune EVI1 20/02136-006 2020/03/20
I TEK 72/96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM YTRELAND, WILLIAM - 72/96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM William Endresen Ytreland BJP01 20/02333-001 26 Off.l.26 2020/03/20
I TEK 3/723, 187 OG 727 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER KARMØY KOMMUNE - 3/723, 3/187 OG 3/727 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER - 2020/2237939/200 - KARMØY KOMMUNE Statens Kartverk AMJ 20/02199-003 2020/03/20
I TEK 21/17 - FJERNING AV STEIN - 21/17 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL FJERNING AV STEIN Jan Ove Tønnesen LKS 20/02334-001 2020/03/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/00902-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/20
U TEK GNR. 58, BNR. 360, BRYGGE B, C, D, FLYTEBRYGGER MED UTELIGGERE OG UTFYLLING I SJØ - GNR. 58, BNR. 360 MANGLENDE FERDIGATTEST, BRYGGE B, C, D, FLYTEBRYGGER MED UTELIGGERE OG UTFYLLING I SJØ Kobbernaglen småbåtforening EJO 08/01783-017 2020/03/20
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 1/227 - VEDØY - DIVERSE SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED KOMMENDE BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 17/00073-497 2020/03/20
U TEK 58/103 OG 58/104 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 58/103 OG 58/104 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Knut Lundberg ALA04 20/01897-003 2020/03/20
U TEK 72/96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM YTRELAND, WILLIAM - SVAR - 72/96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM William Endresen Ytreland BJP01 20/02333-002 2020/03/20
I TEK 138/2 - NORDRE HÅLAND - BYGGETILSYN - 138/2 - RIVING ER GJENNOMFØRT Torstein Haaland KMY 18/03187-003 2020/03/20
U TEK - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUUS, MANGOR - FORELØPIG SVAR - - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUUS, MANGOR Mangor Huus BJP01 20/02330-002 2020/03/20
U TEK 83/181-VIKAVÅGEN, SKEIE. GJENOPPFØRING AV NAUST ETTER STORM - 83/181-MANGLENDE FERDIGATTEST. GJENOPPFØRING AV NAUST ETTER STORM Torhild Harriet Kalstø EJO 05/01524-011 2020/03/20
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV/LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 20/00118-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/20
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/02480-099 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/20