Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 19/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN OLAV NESSA - 19/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN OLAV NESSA S O Lund AS OSG 20/01970-002 2020/03/18
U TEK 148/289 - DOVAFJELLSVEGEN, NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 148/289 - DOVAFJELLSVEGEN, NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE Tommy Frilund MANG 20/02027-002 2020/03/18
U TEK 69/92 - MIDTRE EIDE. NYBYGG TOMANNSBOLIG - BK2 - HUS 3 - TILLATELSE TIL ENDRING - 69/92 - MIDTRE EIDE. NYBYGG TOMANNSBOLIG - BK2 - HUS 3 Hantera AS KIS 18/05303-006 2020/03/18
U TEK RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSVAR - KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Klagenemndssekretariatet (kns) STNY 19/00948-066 2020/03/18
I TEK 102/229 - VESTHEIM INDUSTRIOMRÅDE - KJØP AV NÆRINGSTOMT C.H. EIENDOM AS (C.H BIL OG P.J SVENDSEN MASKIN AS) - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 2210956 Statens Kartverk NILI1 13/00688-013 2020/03/18
U TEK 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES - NYBYGG GARASJE OG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES - NYBYGG GARASJE OG BOD Kjetil Osnes Bøe EDH 20/02033-002 2020/03/18
U TEK 64/1264 - LENSMANNSVEGEN, STANGALAND, BRUKSENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1264 - LENSMANNSVEGEN, STANGALAND, BRUKSENDRING ENEBOLIG Sonja Elin Færøvik KHM 20/01995-002 2020/03/18
U TEK 109/32 109/50 OG 109/58 - FOSEN - BRYGGE - RAMMETILLATELSE - 109/32 109/50 OG 109/58 - FOSEN - BRYGGE I K Gabrielsen GTH 19/02006-007 2020/03/18
U TEK 43/479 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - FORSTØTNINGSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 43/479 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - FORSTØTNINGSMUR Bjarne Nornes KHM 20/02029-002 2020/03/18
U TEK 13/543 - TOSTEMSVINGEN, TJØSVOLL. NYBYGG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/543 - TOSTEMSVINGEN, TJØSVOLL. NYBYGG HAGESTUE Jon Andersen IGR 12/02799-005 2020/03/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 147/702 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TYLTERSVINGEN Berge Sag og Trelast AS BFH 20/00016-028 2020/03/18
I TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL - UTTALELSE FRA AVINOR 17.03.20 - PLAN 4081 DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL Avinor AS YSL 18/04216-023 2020/03/18
I TEK KARMØYHALLEN - UTLEIE TIL ACTIC NORGE AS - SØKNAD OM NEDSATT LEIE Actic Group NILI1 15/03653-002 2020/03/18
I TEK MINIRENSEANLEGG - ÅRSRAPPORT MINIRENSEANLEGG 2019 Biovac Environmental Technology AS ETS 12/01007-028 2020/03/18
I SEN KORONAVIRUS - BEREDSKAP - INFORMASJON FRA HAUGALAND KRAFT AS VEDRØRENDE BEREDSKAP UNDER KORONA SITUASJONEN Haugaland Kraft AS EJA 20/02300-001 2020/03/18
I TEK 3/711 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 3/711 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Hereid Hus AS IGR 20/02286-001 2020/03/18
I TEK 3/389 - ØSTHUS - TILTAK - 3/389 - TILBAKETREKKING AV MERKNAD TIL NABOVARSEL Leif Stonghaugen KRRE 20/02272-004 2020/03/18
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOENHETER BYGG 1 - 69/79 - ENDRING I TEKNISK PLAN, SAMT DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN OG KOMMUNALE NORMER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00728-006 2020/03/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 1/155 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED HOMRABRONVEGEN Trond Frode Jørgensen BFH 20/00016-029 2020/03/18
I TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - KOMMENTARER TIL KLAGE PÅ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hus28 AS GTH 17/04878-028 2020/03/18
I TEK 57/104 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV VINDUER, REPARASJON AV RÅTESKADER MM - 57/104 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/01450-005 2020/03/18
I TEK 83/191 - SKEIEVEGEN, SKEIE - NYBYGG ENEBOLIG - 83/191 - AVTALE OM GRAVING FOR VANN OG KLOAKK OVER EIENDOM Hereid Hus AS JMJ03 20/02239-002 2020/03/18
I TEK 53/31 - HOVDASTAD - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 53/31 - HOVDASTAD - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Kristoffer Sirevåg AS JMJ03 20/02298-001 2020/03/18
U TEK 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KIS 20/01728-007 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-104 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-105 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-106 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-107 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-178 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-179 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-118 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-119 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-120 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-121 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-122 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-200 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-201 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-202 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-164 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-165 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-166 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-150 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-151 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-227 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-228 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-229 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-230 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-097 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-098 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-099 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-100 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-099 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-100 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-101 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-102 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-125 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-126 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-092 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-097 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-064 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-085 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-100 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-160 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-138 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-139 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-140 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-141 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-397 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-398 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-399 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-400 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-095 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-096 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-097 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-098 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-099 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-100 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-101 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-102 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-103 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-104 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-105 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-106 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-107 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-108 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-109 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-110 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-111 25 Offl §25 2020/03/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-112 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-063 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-145 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-146 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-147 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-178 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-179 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-180 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-181 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-214 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-215 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-216 25 Offl §25 2020/03/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-166 25 Offl §25 2020/03/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-167 25 Offl §25 2020/03/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-168 25 Offl §25 2020/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-076 25 Offl §25 2020/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-078 25 Offl §25 2020/03/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-079 25 Offl §25 2020/03/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - INTERVJU ANVO 20/01736-064 25 Offl §25 2020/03/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - INTERVJU ANVO 20/01736-065 25 Offl §25 2020/03/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - INTERVJU ANVO 20/01736-066 25 Offl §25 2020/03/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - INTERVJU ANVO 20/01736-067 25 Offl §25 2020/03/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - INTERVJU ANVO 20/01736-068 25 Offl §25 2020/03/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 20/01798-004 25 Offl §25 2020/03/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK KART OG OPPMÅLINGSINGENIØR - BEKREFTELSE MSE 20/02040-012 25 Offl §25 2020/03/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK KART OG OPPMÅLINGSINGENIØR - BEKREFTELSE MSE 20/02040-013 25 Offl §25 2020/03/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK KART OG OPPMÅLINGSINGENIØR - BEKREFTELSE MSE 20/02040-014 25 Offl §25 2020/03/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK KART OG OPPMÅLINGSINGENIØR - BEKREFTELSE MSE 20/02040-015 25 Offl §25 2020/03/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK KART OG OPPMÅLINGSINGENIØR - BEKREFTELSE MSE 20/02040-016 25 Offl §25 2020/03/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK KART OG OPPMÅLINGSINGENIØR - BEKREFTELSE MSE 20/02040-017 25 Offl §25 2020/03/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK KART OG OPPMÅLINGSINGENIØR - BEKREFTELSE MSE 20/02040-018 25 Offl §25 2020/03/18
U TEK REKRUTTERINGSSAK KART OG OPPMÅLINGSINGENIØR - BEKREFTELSE MSE 20/02040-019 25 Offl §25 2020/03/18
U TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - FERDIGATTEST - REHABILITERING BARNEHAGE Novaform Haugesund AS JKV 17/04738-018 2020/03/18
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 Sportsklubben Nord OFL 20/02244-021 2020/03/18
I TEK 52/5 - SKITNADAL. NYBYGG VEDSKJUL/ REDSKAPSBOD - 52/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sigmund Stava v/Else Marie Stava EJO 11/01330-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/18
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 20/02244-022 2020/03/18
U TEK 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER I K Gabrielsen IGR 20/01435-007 2020/03/18
I TEK 83/63 - VISNESVEGEN, SKEIE - TILBYGG TERRASSE OG HAGESTUE - 83/63 - REVIDERT SØKNAD Øyvind Hogneland Hansen EDH 20/01509-004 2020/03/18
I TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE Klaus Eriksen AMJ 20/02293-001 2020/03/18
U TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - SAK TIL UTTALE - 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 19/04786-015 2020/03/18
U TEK 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON Kurt Seland KIS 20/00227-002 2020/03/18
U TEK 15/1318 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KENNETH BRUN - 15/1318 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - KENNETH BRUN Kenneth Brun ALS06 20/02256-004 2020/03/18
U TEK 142/727 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG TORMOD HAUSKEN - 142/727 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - DAG TORMOD HAUSKEN Dag Tormod Hausken ALS06 20/02254-004 2020/03/18
I TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - 72/45 - VARSEL OM KULTURHISTORISK BEFARING - DISPENSASJON FOR BYGGEGRENSE MOT VEI - NYBYGG GARASJE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 20/01653-005 2020/03/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-369 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/18
I TEK 25/57 OG 25/58, LANGÅKER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/57 OG 25/58, LANGÅKER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jakob Bårdsen HHU 20/02294-001 2020/03/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-370 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/18
U TEK BYGGING AV OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG - SKUDENESHAVN - SØKNAD OM BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSE OMSORGSBOLIGER KARMØY KOMMUNE Skatteetaten STSP 19/05361-007 2020/03/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-371 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/18
I TEK PLAN 2122 - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. - AUSTIGARD 12 - DETALJPLAN PLAN 2122 Vikanes Bungum Arkitekter AS BHA02 19/05181-012 2020/03/18
U TEK 22/189, SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. TILBYGG ENEBOLIG - 22/189, FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG I. K. Gabrielsen EJO 13/00102-009 2020/03/18
I TEK 86/83 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BØTEHALL - 86/83 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet EJO 20/01824-003 2020/03/18
I TEK 142/759 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYBYGG KONTORBYGG, PARKERINGSPLASS OG MUR - 142/759 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 19/05760-010 2020/03/18
I TEK KOPERVIK PARKERINGSHUS - ANG. ROTARYSCENEN Ivar Clausen NILI1 19/06441-006 2020/03/18
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK - INNHENTE OPPLYSNINGER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/03/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 4/11 - BESTILLING AV NABOLISTE Olav Munkejord GEL 20/00031-052 2020/03/18
U TEK 148/1046 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/1046 - FERDIGATTEST Pds Arkitekt AS KMY 18/02072-023 2020/03/18
U TEK 13/543 - TOSTEMSVINGEN, TJØSVOLL. NYBYGG HAGESTUE - 13/543 - FERDIGATTEST NYBYGG HAGESTUE Jon Andersen EJO 12/02799-006 2020/03/18
I TEK TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN - TEKNISK PLAN - BØKELUNDEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/06490-011 2020/03/18
U TEK 74/14 - YTRALAND, TILBYGG DRIFTSBYGNING - 74/14 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 19/00835-009 2020/03/18
I TEK 147/657, 147/658 OG 147/659 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BYGG - 147/657 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Tga Entreprenør AS JMJ03 19/04880-006 2020/03/18
I TEK 41/4 - ØVRE RISDAL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 41/1 - DELINGSSØKNAD TREKKES Reidun Annbjørg Kjerstad Gytri EDH 20/01855-004 2020/03/18
U TEK 112/214 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/214 OG 112/1 - SVAR - KLAGE PÅ MATRIKKELFØRING AV KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Fylkesmannen I Rogaland MAH 19/06416-036 2020/03/18
I TEK 12/76 - SEVLAND - RIVING AV BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 12/76 - GJENPART AV NABOVARSEL OG REVIDERTE TEGNINGER OG KART ETTER UTTALE Eskild Kvala AS IGR 19/04779-015 2020/03/18
I SEN KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 10.03.20 Rogaland Fylkeskommune HRA01 20/01561-009 2020/03/18
I TEK 67/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN TORE ASALDAL - 67/3 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN TORE ASALDAL Haugaland Rørleggertjenester AS ALS06 19/02016-004 2020/03/18
U TEK 52/5 - SKITNADAL. NYBYGG VEDSKJUL/ REDSKAPSBOD - 52/5 - FERDIGATTEST VEDSKJUL/ REDSKAPSBOD Sigmund stava v/Else Marie Stava EJO 11/01330-007 2020/03/18
I SEN KORONAVIRUS - KORONAVIRUSET - BEREDSKAP FOR KOMMUNENS BOSTØTTEARBEID Husbanken VIJO 20/02197-030 2020/03/18
I SKU OPPLYSNINGSPLIKT - VEDTAK OPPLYSNINGSPLIKT - EGENMELDT SYKEFRAVÆR Statistisk sentralbyrå BLI01 15/04728-006 2020/03/18
I HSE HELSETJENESTER/FOREBYGGENDE HELSETJENESTER - BREV FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/03/18
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - SVAR PÅ SØKNAD OM SKILT TIL PARKERING KUNSTBANE Rogaland fylkeskommune KSU01 20/01589-002 2020/03/18
I TEK 47/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OVESEN, RUTH KARIN NALEY/POLLESTAD, EIVOR - 47/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OVESEN, RUTH KARIN NALEY/POLLESTAD, EIVOR Eivor Pollestad BJP01 20/02297-001 26 Off.l.26 2020/03/18
I HSE KORONAVIRUS - HELSE FONNA OPPRETTAR MEDISINSK RÅDGJEVINGSTELEFON FOR KOMMUNE- OG SMITTEVERNOVERLEGAR Helse Fonna Hf MEI 20/02197-031 2020/03/18
U TEK 41/4 - ØVRE RISDAL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 41/4 - RETUR AV SØKNAD Ronny Rasmussen EDH 20/01855-005 2020/03/18
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON ALS06 20/02140-002 24 Offl.§24 2020/03/18
I HSE KORONAVIRUS - CORONA BEREDSKAP 17.03.20 Uloba - Independent Living Norge SA UKO 20/02197-032 2020/03/18
I HSE KORONAVIRUS - VEDTAK OM STENGING AV VIRKSOMHET- INFORMASJON TIL TURNUSFYSIOTERAPAUTAR Fylkesmannen I Rogaland AIS 20/02197-033 2020/03/18
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 57/4 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SKUDE FRYSERI AS Kristian Endresen NILI1 20/00006-052 2020/03/18
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK/REDUSERTE KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 20/02187-002 24 Offl.§24 2020/03/18
U TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - FERDIGBEFARING PRIVAT VEG OG LEKEPLASS TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA Hallgeir Mørch BTH04 17/01567-043 2020/03/18
I HSE KORONAVIRUS - FYLKESMANNEN SKAL HA KOPI AV ALLE LOKALE VEDTAK OM KARANTENE, INNREISE SAMT ANDRE VEDTAK RETTET MOT KRITISK INFRASTRUKTUR Fylkesmannen I Rogaland MEI 20/02197-034 2020/03/18
I TEK 127/6 - VIKSHÅLAND - NYBYGG LØE - 127/6 - ØNSKER RÅD I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV LANDBRUKSVERKSTED Hans Christian Arnøy EDH 20/02302-001 2020/03/18
U TEK 47/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OVESEN, RUTH KARIN NALEY/POLLESTAD, EIVOR - SVAR - 47/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OVESEN, RUTH KARIN NALEY/POLLESTAD, EIVOR Eivor Pollestad BJP01 20/02297-002 2020/03/18
U TEK 67/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN TORE ASALDAL - 67/3 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JOHN TORE ASALDAL John Tore Asaldal ALS06 19/02016-005 2020/03/18
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SPØRSMÅL ÅPEN BARNEHAGE OG SKOLE - SAMFUNNSKRITISKE FUNKSJONER Fylkesmannen I Rogaland LIS01 20/02301-007 2020/03/18
I SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - VEDTAK OM BEGRENSNING I VAREHANDEL Norsk Butikkdrift AS LYK 20/02192-012 2020/03/18
I SEN KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - 17.03.20 Fiskeridirektoratet HRA01 20/01561-010 2020/03/18
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/02304-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/18
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-065 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/18
U TEK 148/357 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - SAK TIL UTTALE - 148/357 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 20/01870-005 2020/03/18
I TEK KOBBERNAGLEN SMÅBÅTFORENING - SMÅBÅTHAVN - ÅRSMØTEDOKUMENT 2020 - KOBBERNAGLEN SMÅBÅTFORENING Kobbernaglen Småbåtforening HPE 15/04411-007 2020/03/18
I HSE KORONAVIRUS - TESTING AV APOTEKPERSONELL Helsedirektoratet AIS 20/02197-035 2020/03/18
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - SVAR - BREV ANGÅENDE VEDTAK FOR KYSTBUSSEN AV 17.03.20 Tide Buss AS LYK 20/02192-008 2020/03/18
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA Coop v/Sissel Aasrud Bergseteren LYK 20/02192-009 2020/03/18
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - FORSKRIFT OM TILTAK FOR Å FOREBYGGE OG MOTVIRKE OVERFØRING AV KORONAVIRUS (COVID-19) FOR KARMØY KOMMUNE, VEDTATT 18.03.2020. Anne Kjellesvik v/Radissonblu LYK 20/02192-011 2020/03/18
I SEN VERGEORDNING KULTURARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING - UTTALELSE - VERGEORDNING KULTURARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING Hinderaker & Visnes Vel EVI1 20/02136-004 2020/03/18