Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 43/365, 43/142 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT Kristin Guddal Eriksen NILI1 20/01751-005 2020/03/17
I TEK STANGELAND SKOLE OG STANGELANDSHALLEN - TEKNISKE PLANER - VVA ANLEGG - SUPPLERINGER TIL SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISK PLAN Norconsult AS BTH04 20/01763-008 2020/03/17
U TEK 82/223 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT/BOD - 82/223 - FERDIGATTEST Ole Stian Telstø KMY 20/01713-005 2020/03/17
U TEK 137/4 - DALSTREVEGEN, DALE - ENEBOLIG M/DRIFTSBYGNING - 137/4 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Byggmester Sven Ivar Solstrand AS KMY 14/02581-021 2020/03/17
U TEK 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TIL Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS KIS 20/02221-003 2020/03/17
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - UTBEDRING AV KAI Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 20/00183-018 2020/03/17
U TEK 48/44 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: KARL ARNE JAKOBSEN - OVERDRAGER: EIVIND SOLDAL - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 48/44 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - SØKER: KARL ARNE JAKOBSEN - OVERDRAGER: EIVIND SOLDAL Karl Arne Jakobsen BJP01 20/02111-002 2020/03/17
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING OPPM:20/2321 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING Brit Synnøve Vermundsen Solsvik EDH 19/02541-014 2020/03/17
I HSE KORONAVIRUS - ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGES TILTAKSPLAN IFB. COVID-19 Uloba - Independent Living Norge SA UKO 20/02197-020 2020/03/17
U TEK 38/60 M.FL. - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: INGE KRISTIAN MELHUS - OVERDRAGER: GUNNAR JAKKIMAINEN - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 38/60 M.FL. - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - SØKER: INGE KRISTIAN MELHUS - OVERDRAGER: GUNNAR JAKKIMAINEN Inge Kristian Melhus BJP01 20/02210-002 2020/03/17
I SEN KORONAVIRUS - INFORMASJON OM MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM GJENNOMFØRING AV FJERNMØTER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR Å BEGRENSE SPREDNING AV COVID-19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet SILI 20/02197-021 2020/03/17
U TEK 123/193 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG 6 - BK4 - 123/193 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG 6 - BK4 Berge Sag og Trelast AS JKV 18/02991-006 2020/03/17
U TEK 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - 1/155 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - NYBYGG, ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/04517-016 2020/03/17
I HSE KORONAVIRUS - INFORMASJONSSKRIV VEDR. BEREDSKAPSVURDERING I BPA-ORDNINGENE Hjemmebest Personlig Assistanse AS UKO 20/02197-029 2020/03/17
U TEK 70/5 OG 70/83 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/5 OG 70/83 - YTRE EIDE - FRADELING AV BOLIGHUS, UTTALE TIL DISPENSASJON PBL. § 11-6 Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/06722-007 2020/03/17
U TEK 149/55 - KVEDNADALSVEGEN, SPANNE - TILBYGG BOLIG OG FASADEENDRING - 149/55 - FERDIGATTEST Solid Mesterbygg AS KMY 18/01963-004 2020/03/17
U TEK STARTLÅN - STARTLÅN - KJØP AV BOLIG RBE08 20/01485-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
U TEK 12/391 - VESTRE VEAVEG, SEVLAND. NYBYGG HAGESTUE - 12/391 - FERDIGATTEST - NYBYGG HAGESTUE Arve og Margund Olsen JKV 11/01467-007 2020/03/17
I TEK 117/7 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - DRIFTSBYGNING 117/4 - SØKNAD - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) DRIFTSBYGNING 117/4 Jon Egil Frette LKS 20/02289-001 2020/03/17
U TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 119/152 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING Bjørn Olav Lilleland Bådsvik XXI 20/01494-012 2020/03/17
U TEK 58/337 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDBJØRN BROSHAUG - 58/337 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDBJØRN BROSHAUG Rørlegger Bård Magne Velde OSG 20/02253-002 2020/03/17
I TEK 3/389 - ØSTHUS - TILTAK - 3/389 - BER OM UTSETTELSE AV FRIST FOR MERKNADER Leif Stonghaugen KRRE 20/02272-002 2020/03/17
I TEK 3/389 - ØSTHUS - TILTAK - 3/389 - (KOPIMOTTAKER) PROTEST PÅ NABOVARSEL Lars Eigil Sørensen KRRE 20/02272-001 2020/03/17
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - KOMMENTARER OG FORSLAG TIL LØSNINGER OG FOTODOKUMENTERING AV MASSER Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-070 2020/03/17
I HSE KORONAVIRUS - VEDTAK ETTER LOV OM VERN MOT SMITTSOMME SYKDOMMER § 4-1 ANDRE LEDD OM STENGING AV VIRKSOMHET Helsedirektoratet AIS 20/02197-028 2020/03/17
I TEK 3/389 - ØSTHUS - TILTAK - 3/389 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Leif Stonghaugen KRRE 20/02272-003 2020/03/17
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 15/901 - ÅKRA - SPØRSMÅL VEDRØRENDE UTSKILLELSE AV TOMT Roar Bjørntvedt EDH 17/00073-492 2020/03/17
I TEK 13/355 - TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2367 - 13/355 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL Tostemmen Utbygging AS EDH 20/01778-004 2020/03/17
I TEK 147/178 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HERMANN DOMMERSNES - 147/178 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HERMANN DOMMERSNES Tekniskbureau AS ORO01 20/02290-001 2020/03/17
I HSE KORONAVIRUS - ADGANGSKONTROLL OG BESØKSSTANS I LANDETS HELSEINSTITUSJONER Helsedirektoratet BOER 20/02197-027 2020/03/17
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SKOLE FOR ELEVER I TILRETTELAGTE GRUPPER Bente Døsen v/ Karmsund vgs LIS01 20/02301-006 2020/03/17
U TEK 15/1318 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KENNETH BRUN - 15/1318 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KENNETH BRUN Bjelland Vvs AS OSG 20/02256-003 2020/03/17
U TEK 142/727 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG TORMOD HAUSKEN - 142/727 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG TORMOD HAUSKEN Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 20/02254-003 2020/03/17
U SKU SKOLEMILJØ - SKOLEMILJØ Universitetet I Stavanger EEH 20/01835-003 2020/03/17
U TEK 119/22 - OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL - DELEGASJONSVEDTAK - OMDISPONERING - LANDBRUK - SØKNAD OMDISPONERING 119/22 Arvid Widvey BJP01 20/02175-002 2020/03/17
U TEK 1/166 - VESTVEGEN, VEDØY - TILBYGG ENEBOLIG - 1/166 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 13/02524-008 2020/03/17
U TEK 11/404 - MANNESVEGEN, MANNES, NYANLEGG VA LEDNING - RAMMETILLATELSE - 11/404 - MANNESVEGEN, MANNES, NYANLEGG VA LEDNING Rh Oppmåling Rune Hemnes IGR 20/02106-004 2020/03/17
I TEK 22/189 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - MONTERING AV PEIS OG STÅLPIPE - 22/189 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingar Langåker EJO 14/02097-004 2020/03/17
I TEK 46/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJURSEN, SANDER/THORSEN, ELISEBETH - 46/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJURSEN, SANDER/THORSEN, ELISEBETH Elisebeth Thoresen BJP01 20/02261-001 26 Off.l.26 2020/03/17
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVARBREV - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01922-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/17
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 86/246 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KTM EIENDOM AS Procon AS REK 20/00006-051 2020/03/17
U TEK 86/114- PRESTANESVEGEN, AVALDSNES. FORSTØTNINGSMUR - SVAR - 86/114 - KLAGE PÅ GEBYR FOR FERDIGATTEST Ben Jarle Flokketvedt GTH 12/02014-021 2020/03/17
I TEK 11/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, BJØRG LILLIAN - 11/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, BJØRG LILLIAN Bjørg Lillian Nilsen BJP01 20/02267-001 26 Off.l.26 2020/03/17
I TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Novaform Haugesund AS JKV 17/04738-017 2020/03/17
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSTARTSMØTE FØR OPPSTART AV ARBEIDSUTPRØVINGEN AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I HSE OMSORGSPLAN 2020 - INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER - UTBETALINGSBREV - TILSKUDD - SAKSNR. 13584610 3 - REF.: VELFERDSTEKNOLOGI KOPERVIK/BYGNES Husbanken BSE02 17/02436-007 2020/03/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON -BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02268-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I TEK 43/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV JORUNN KNUTSEN - 43/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV JORUNN KNUTSEN Kristoffer Sirevåg AS ORO01 20/02273-001 2020/03/17
U TEK 13/318 - TJØSVOLL, ÅKRA. OPPGRADERE EKSISTERENDE LEDNINGSANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 13/318 - TJØSVOLL, ÅKRA. OPPGRADERE EKSISTERENDE LEDNINGSANLEGG Karmøy Kommune Var Kloakk IGR 19/06828-003 2020/03/17
I TEK 148/357 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 148/357 - OPPDATERT SØKNAD OM DISPENSASJON OG KVITTERING FOR NABOVARSEL Vegard Aksnes IGR 20/01870-004 2020/03/17
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 24 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-115 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-099 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-100 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-101 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-102 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-103 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-169 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-170 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-171 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-172 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-173 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-174 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-175 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-176 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-177 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-101 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-102 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-103 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-104 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-105 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-106 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-107 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-108 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-109 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-110 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - TRUKKET ANVO 19/07131-111 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-112 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-113 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-114 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-115 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-116 25 Offl §25 2020/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-117 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-181 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-182 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-183 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-184 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-185 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-186 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-187 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-188 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-189 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-190 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-191 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-192 25 Offl §25 2020/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-193 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-194 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-195 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-196 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-197 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-198 25 Offl §25 2020/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-199 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TRUKKET ANVO 19/07189-161 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-162 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-163 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-146 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-147 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-148 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-149 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-209 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-210 25 Offl §25 2020/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-211 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-212 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-213 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-214 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-215 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-216 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-217 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-218 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-219 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-220 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-221 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-222 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-223 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-224 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-225 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-226 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-090 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-091 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-092 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-093 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-094 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-095 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-096 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-090 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-091 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-092 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - TRUKKET ANVO 19/07231-093 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-094 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-095 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-096 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-097 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-098 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-071 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-072 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-073 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-074 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-075 25 Offl §25 2020/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-076 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-121 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-122 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-123 25 Offl §25 2020/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-124 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-066 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-067 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-068 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-069 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-070 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-071 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-072 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-073 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-074 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-075 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-076 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-077 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-078 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-079 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-080 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-081 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-082 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-083 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-084 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-085 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-086 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-087 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-088 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-089 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-090 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-091 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-136 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-137 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-095 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TRUKKET ANVO 19/07191-096 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-059 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - TRUKKET ANVO 19/07192-060 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-061 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-062 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-063 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-128 25 Offl §25 2020/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-129 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-130 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-098 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-099 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-158 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-159 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-381 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-382 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-383 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-384 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-385 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-386 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-387 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-388 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-389 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-390 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-391 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-392 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-393 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-394 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-395 25 Offl §25 2020/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-396 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07323-035 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - BEKREFTELSE ANVO 19/07324-026 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - BEKREFTELSE ANVO 19/07324-027 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-058 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-059 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - TRUKKET ANVO 19/07326-060 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-061 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-062 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-133 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-134 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-135 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-136 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-137 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-138 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-139 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-140 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-141 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-142 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-143 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-144 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-170 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-171 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-172 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-173 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-174 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-175 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-176 25 Offl §25 2020/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-177 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-200 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-201 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-202 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-203 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-204 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-205 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-206 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-207 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-208 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-209 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-210 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-211 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-212 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-213 25 Offl §25 2020/03/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-136 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-152 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-153 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-154 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-155 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-156 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-157 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-158 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - AVSLAG ANVO 20/00037-159 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-160 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-161 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-162 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-163 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TRUKKET ANVO 20/00037-164 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-165 25 Offl §25 2020/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-041 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - AVSLAG ANVO 20/01815-024 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - AVSLAG ANVO 20/01815-025 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - AVSLAG ANVO 20/01815-026 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - TILBUD ANVO 20/01815-027 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01815-028 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - AVSLAG ANVO 20/01815-029 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - AVSLAG ANVO 20/01815-030 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - AVSLAG ANVO 20/01815-031 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - AVSLAG ANVO 20/01815-032 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-017 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-018 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-019 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-020 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-021 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-022 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-023 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-024 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-025 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-026 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-027 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-028 25 Offl §25 2020/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - BEKREFTELSE SALF 20/01800-029 25 Offl §25 2020/03/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK KART OG OPPMÅLINGSINGENIØR - SØKNAD MSE 20/02040-009 25 Offl §25 2020/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02183-007 25 Offl §25 2020/03/17
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - BYGGEMØTE 1 - REFERAT REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 Sigbjørn, Anja, Anbjørn Vats Anlegg AS AKR02 19/00080-022 2020/03/17
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT - KLAGE TNO05 19/02005-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/17
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT - KLAGE TNO05 19/02005-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/17
U TEK 148/863 - NORHEIM - MELDING OM BYGGING AV HAGESTUE - SVAR - 148/863 - SPØRSMÅL OM DISPENSASJON I FORBINDELSE MED MOTTATT MANGLEBREV Rhonda Helen Nes Lothe EDH 20/02202-005 2020/03/17
U TEK 15/137 OG 15/695 - RÅDHUSVEGEN/ESEBJØR, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG LEILIGHETSBYGG MED NÆRINGSLOKALE - 15/137 - UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JKV 16/03295-028 2020/03/17
U TEK 42/48 - RØRLEGGERMELDING - BRAKKERIGG - SANDVE TRELAST AS - 42/48 - RØRLEGGERMELDING - BRAKKERIGG - SANDVE TRELAST AS Vassbakk & Stol AS OSG 20/02262-002 2020/03/17
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING OPPM:20/2321 - 2/5 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Brit Synnøve Vermundsen Solsvik EDH 19/02541-015 2020/03/17
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT - KLAGE TNO05 19/01333-015 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - VEDTAK OM BEGRENSNING I VAREHANDEL OG REGULERING AV ANTALL PASSASJERER SOM KAN NYTTE KOLLEKTIVTILBUD - KARMØY KOMMUNE Kystbussen AS LYK 20/02192-006 2020/03/17
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLL § 5-1 VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I TEK 59/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GJERTSEN, AGNES SYNNØVE - 59/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GJERTSEN, AGNES SYNNØVE Agnes Synnøve Gjertsen BJP01 20/02275-001 26 Off.l.26 2020/03/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I TEK 56/4 - FRADELING ETTER JORDLOVEN PARKERINGSPLASS VED SNØRTELAND, AUSTRE KARMØYVEG - 56/4 - SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN - PARKERINGSPLASS VED SNØRTELAND, AUSTRE KARMØYVEG Friluftsrådet Vest HHU 20/02276-001 2020/03/17
I TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - 51/2 - SØKNAD TREKKES John Søren Falnes KIS 19/00910-012 2020/03/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE SOM BESØKSHJEM/AVLASTNINGSHJEM ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SVAR - TILBAKEBETALING AV AVGIFT FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - AVLYST ARRANGEMENT Skudenes Event AS EVI1 20/00007-032 2020/03/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
U TEK OVERVÅKING AV TJØSVOLLVASSDRAGET - SVAR PÅ SØKNAD, OVERVÅKING AV TJØSVOLLVASSDRAGET Karmøy kommune, Sektor VAR PCH01 20/01685-003 2020/03/17
U TEK BYGGING AV OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG - SKUDENESHAVN - SØKNAD OM BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSE OMSORGSBOLIGER KARMØY KOMMUNE Karmøy Kemnerkontor STSP 19/05361-006 2020/03/17
U SEN PLAN NR. 490-1 - AVALDSNES PRESTEGARD - ENDRING AV §1 I REGULERINGSBESTEMMELSENE - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN NR. 490-1 - AVALDSNES PRESTEGARD - ENDRING AV §1 I REGULERINGSBESTEMMELSENE Opplysningsvesenets fond JST 20/02274-002 2020/03/17
U TEK ÅKRAHALLEN - INDEKSREGULERING TILSYNSAVTALE ÅKRAHALLEN PER 1.1.2020 Åkra Idrettslag NILI1 12/00077-211 2020/03/17
I TEK 58/64 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELGESEN KA INVEST AS BYGGESAK: 16/5189 - 58/64 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELGESEN KA INVEST AS BYGGESAK: 16/5189 Gta AS ORO01 20/02277-001 2020/03/17
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Avaldsnes Idrettslag OFL 20/02244-007 2020/03/17
I TEK 12/78 - SEVLAND, MIDLERTIDIG PLASSERING AV BOLIGBRAKKE - 12/78 - SEVLAND - MIDLERTIDIG PLASSERING AV BOLIGBRAKKE Sveholmen AS EDH 20/01463-004 2020/03/17
U TEK 22/189 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - MONTERING AV PEIS OG STÅLPIPE - 22/189 - FERDIGATTES - PEIS OG STÅLPIPE Ingar Langåker EJO 14/02097-005 2020/03/17
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 Avaldsnes Idrettslag MKR02 20/02245-006 2020/03/17
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Kopervik Idrettslag OFL 20/02244-008 2020/03/17
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 Åkra Idrettslag OFL 20/02244-009 2020/03/17
U TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1483 - 149/359 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1483 Raglamyr Handelspark AS MAH 20/01719-016 2020/03/17
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Ferkingstad Idrettslag OFL 20/02244-010 2020/03/17
U TEK HÅVIKHALLEN - INDEKSREGULERING TILSYNSAVTALE HÅVIKHALLEN PER 1.1.2020 Avaldsnes Idrettslag NILI1 12/00263-147 2020/03/17
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 Åkra Idrettslag MKR02 20/02245-007 2020/03/17
U TEK 131/27 - KLOAKK MED AVLØP TIL TETT TANK - SVAR - 131/27 - KLAGE PÅ VEDTAK Paul Karsten Dahle GTH 19/05500-004 2020/03/17
U TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1483 - 149/359 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1483 ORSTAD INVESTERING AS MAH 20/01719-017 2020/03/17
U TEK SKUDEHALLEN - INDEKSREGULERING TILSYNSAVTALE SKUDEHALLEN PER 1.1.2020 Skudenes Ungdoms- & Idrettslag NILI1 12/01376-250 2020/03/17
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Sk Vedavåg Karmøy OFL 20/02244-011 2020/03/17
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 Karmøy Svømmeklubb OFL 20/02244-012 2020/03/17
U TEK NORHEIMSHALLEN - INDEKSREGULERING TILSYNSAVTALE NORHEIMSHALLEN PER 1.1.2020 Sportsklubben Nord NILI1 12/01178-126 2020/03/17
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Kolnes Idrettslag OFL 20/02244-013 2020/03/17
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Torvastad Idrettslag OFL 20/02244-014 2020/03/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VERGEFULLMAKT RBE08 16/02791-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - 51/2 - SØKNAD TREKKES John Søren Falnes HHU 19/01380-016 2020/03/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I TEK 147/3 - MOKSHEIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON - 147/3 - MOKSHEIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON Karmøy Kommune - sektor VAR KIS 20/02279-001 2020/03/17
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SVAR- REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - FORELØPIG SVAR - VEDRØRENDE KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER TNO05 15/02054-175 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/17
I HSE KORONAVIRUS - RADIOLOGI VED KARANTENE OG MULIG CORONA SMITTE Helse Fonna Hf AIS 20/02197-024 2020/03/17
I SEN KORONAVIRUS - BREV TIL ALLE KOMMUNER OM AT DE MÅ OPPRETTHOLDE VARETRANSPORT VEI-INFRASTRUKTUR I FORBINDELSE MED COVID-19 Helsedirektoratet MALA3 20/02197-025 2020/03/17
I TEK 149/471 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG 6-MANNSBOLIG 1 - 149/471 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Block Watne AS KMY 18/03521-005 2020/03/17
U TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - 51/2 - RETUR AV SØKNAD John Søren Falnes KIS 19/00910-013 2020/03/17
I TEK 3/132 - VESTRE VEAVEG, ØSTHUS - FASADEENDRING, PÅBYGG OG TAKOVERBYGG BOLIG - 3/132 - OPPDATERT SITUASJONSPLAN Hereid Hus AS IGR 20/01899-007 2020/03/17
I TEK 22/189, SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. TILBYGG ENEBOLIG - 22/189 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen EJO 13/00102-007 2020/03/17
I TEK 22/189, SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. TILBYGG ENEBOLIG - 22/189 - REVIDERTE TEGNINGER - AS BUILDT I K Gabrielsen EJO 13/00102-008 2020/03/17
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Avaldsnes Idrettslag OFL 20/02244-015 2020/03/17
I TEK 5/424 - SLETTAVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG - 5/424 - REVIDERTE TEGNINGER (REDUSERT LOFTSPLAN) I K Gabrielsen IGR 19/05091-005 2020/03/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SVAR PÅ HENDVENDELSER MEM01 16/03871-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 Åkra Idrettslag OFL 20/02244-016 2020/03/17
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 20/00061-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 Karmøy Svømmeklubb OFL 20/02244-017 2020/03/17
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/02280-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I TEK 63/279 - SEKSJ 13 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 63/279 - SEKSJ. 13 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Robert Bakken KMY 19/01272-008 2020/03/17
I SEN KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - MERKNAD FRA JAN MARTON JENSEN - 16.03.20 Jan Marton Jensen HRA01 20/01561-008 2020/03/17
U TEK 59/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GJERTSEN, AGNES SYNNØVE - SVAR - 59/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GJERTSEN, AGNES SYNNØVE Agnes Synnøve Gjertsen BJP01 20/02275-002 2020/03/17
I TEK 93/9 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KNUT MAGNE KOLSTØ - LEIER: SVEIN STÅLE KOLSTØ - 93/9 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KNUT MAGNE KOLSTØ - LEIER: SVEIN STÅLE KOLSTØ Svein Ståle Kolstø LKS 20/02281-001 2020/03/17
I TEK 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER - 102/195 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JKV 16/03163-032 2020/03/17
I TEK GRAVESØKNAD - MISJONSVEGEN - GRAVESØKNAD - MISJONSVEGEN T Halleland AS OSG 20/02291-001 2020/03/17
U TEK 11/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, BJØRG LILLIAN - SVAR - 11/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, BJØRG LILLIAN Bjørg Lillian Nilsen BJP01 20/02267-002 2020/03/17
I SEN PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET AVTALE - VIKAR ISTV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE - VIKARIAT SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
U TEK 46/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJURSEN, SANDER/THORSEN, ELISEBETH - SVAR - 46/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJURSEN, SANDER/THORSEN, ELISEBETH Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/02261-002 2020/03/17
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING VED OPPVEKST- OG KULTURETATEN Vilde Waller Skarsgård GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - AVLYSER TILSYN Arbeidstilsynet AIS 12/00140-258 2020/03/17
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM DELVIS FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKT ETTER OPPLL § 2-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 16.03.20 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00593-058 2020/03/17
I TEK 102/59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ODD HANSEN PROSJEKT AS - 102/59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS BJP01 20/02283-001 2020/03/17
U TEK 44/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN VIDAR WIIK - 44/25 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JAN VIDAR WIIK Jan Vidar Wiik ALS06 20/02171-004 2020/03/17
U TEK 15/731 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJØRN ARNE HVEDING - 15/731 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - BJØRN ARNE HVEDING Bjørn Arne Hveding ALS06 20/01938-004 2020/03/17
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - 115/31 - OPPMÅLINGSFORETNINGEN AVLYST STD:19/5154 ANITA M K VIKINGSTAD MAH 20/00048-038 2020/03/17
U TEK 15/1649 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JARLE GRINDHAUG - 15/1649 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JARLE GRINDHAUG Jarle Grindhaug ALS06 20/01769-004 2020/03/17
U TEK 122/38 OG 122/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEND KRISTIAN OFTEDAL - 122/38 OG 122/63 -KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SVEND KRISTIAN OFTEDAL Svend Kristian Oftedal ALS06 20/01495-005 2020/03/17
U TEK 102/59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ODD HANSEN PROSJEKT AS - SVAR - 102/59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS BJP01 20/02283-002 2020/03/17
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED TEKNISK ETAT Kjell Ingve Arnø MSE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I HSE KORONAVIRUS - INFORMASJON OM BEREDSKAP I TANNHELSETJENESTEN I ROGALAND Tannhelse Rogaland FKF KTV 20/02197-023 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Bru Jofrid Kjellbjørg ALA04 19/07289-057 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Bru Jofrid Kjellbjørg ALA04 19/07289-058 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Åkra Fjellag ALA04 19/07289-059 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Johannessen John Einar ALA04 19/07289-060 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Medhaug Else Borgny ALA04 19/07289-061 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Linette Eline G ALA04 19/07289-062 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Mosbron Erling Johan ALA04 19/07289-063 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Steinsvåg Klara ALA04 19/07289-064 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Mosbron Didrik Marton ALA04 19/07289-065 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Mosbron Silje Nordal ALA04 19/07289-066 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Skoglund Helene ALA04 19/07289-067 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Haugeberg Ingard ALA04 19/07289-068 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Liknes Arna Torunn ALA04 19/07289-069 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Liknes Inger ALA04 19/07289-070 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Liknes Nils Magnar ALA04 19/07289-071 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Nes Norodd ALA04 19/07289-072 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Nes Solfrid ALA04 19/07289-073 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Marit ALA04 19/07289-074 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Eliassen Torlaug ALA04 19/07289-075 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Bru Jofrid Kjellbjørg ALA04 19/07289-076 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Grindhaug Govert Einar ALA04 19/07289-077 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Grindhaug Geir Erling ALA04 19/07289-078 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Ragnhild Synnøve Mannes ALA04 19/07289-079 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Tordis Olaug Hauge Olsen ALA04 19/07289-080 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Tor Marton Hauge ALA04 19/07289-081 2020/03/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Egil Mosbron ALA04 19/07289-082 2020/03/17
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM JURIST VED TEKNISK ETAT Liv Gøril Johannessen KJTY Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I TEK 149/463 - KJØP AV INDUSTRITOMT RAGLAMYR - KORRESPONDANSE - 149/463 - KJØP AV INDUSTRITOMT RAGLAMYR Ako Invest AS NILI1 20/02292-001 2020/03/17
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 20/02244-018 2020/03/17
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 Skudenes Ungdoms- & Idrettslag MKR02 20/02245-008 2020/03/17
I TEK RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 20/02288-001 24 Offl.§24 2020/03/17
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/17
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - ARVID JOHNSEN - UKE 11 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-090 2020/03/17
I SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - BREV ANGÅENDE VEDTAK FOR KYSTBUSSEN AV 17.03.20 Tide Buss AS LYK 20/02192-007 2020/03/17
U SEN RAMMEAVTALE FOR KONTORREKVISITA, FRITT SKOLEMATERIELL OG KOPIPAPIR - SIGNERT AVTALE - 15/3903 RAMMEAVTALE OM KOPIPAPIR, KONTORREKVISITA OG FRITT SKOLEMATERIELL Kjosavik AS (Norengros) OEI 15/03903-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/03/17
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 Sportsklubben Nord OFL 20/02244-019 2020/03/17
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 Sportsklubben Nord MKR02 20/02245-009 2020/03/17
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 Kolnes Idrettslag OFL 20/02244-020 2020/03/17
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 Kolnes Idrettslag MKR02 20/02245-010 2020/03/17
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - 115/31 - OPPMÅLINGSFORETNINGEN AVLYST STD:19/5154 Urbanhus Haugesund AS MAH 20/00048-039 2020/03/17