Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 122/38 OG 122/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEND KRISTIAN OFTEDAL - 122/63 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEND KRISTIAN OFTEDAL Rørlegger'n 1 AS ALS06 20/01495-003 2020/03/13
I TEK 122/38 OG 122/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEND KRISTIAN OFTEDAL - 122/38 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEND KRISTIAN OFTEDAL Rørlegger'n 1 AS ALS06 20/01495-004 2020/03/13
U TEK 15/1649 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JARLE GRINDHAUG - 15/1649 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JARLE GRINDHAUG Vassbakk & Stol AS OSG 20/01769-002 2020/03/13
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-292 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
U TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - RAMMETILLATELSE - 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER Hlm Arkitektur AS IGR 19/00631-028 2020/03/13
U TEK 142/764 - TEKNISK PLAN, REGULERT VEG FORAN BOLIGTOMT I HÅLANDVEGEN - TEKNISK GODKJENNING REGULERT VEG FORAN BOLIGTOMT I HÅLANDVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/01781-008 2020/03/13
I SEN KORONAVIRUS - INFORMASJON TIL KOMMUNER MED FLYPLASSER Helsedirektoratet EJA 20/02197-001 2020/03/13
I SEN KORONAVIRUS - INFORMASJON TIL KOMMUNER MED FLYPLASSER - TYSK Helsedirektoratet EJA 20/02197-002 2020/03/13
U TEK 112/33 - SKREVEGEN, SKRE, NYBYGG GARASJE M/LOFTSBOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 112/33 - SKREVEGEN, SKRE, NYBYGG GARASJE M/LOFTSBOD Eirik Aksnes EDH 20/02097-005 2020/03/13
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG Byggmester Skaar AS KIS 20/02240-001 2020/03/13
I TEK 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG VASKEHALL - 148/872 - (KOPIMOTTAKER) AVSLUTTET BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE Arbeidstilsynet IGR 20/00128-007 2020/03/13
U TEK 147/222 - MOKSHEIM. FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 147/222 - MOKSHEIM. FORELEGGING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KHM 19/05534-005 2020/03/13
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 20/00183-016 2020/03/13
I TEK 148/ 116, NORHEIMVEGEN, NORHEIM. BRUKSENDRING FRA GATE- KJØKKEN TIL LEILIGHET - 148/116 - TREKKER SEG SOM ANSVARLIG FOR TILTAK Edb-Tjenester Norge Limited KMY 08/01304-009 2020/03/13
I TEK 58/245 - KOPERVIK. RØMNINGSTRAPP FRA 2. ETASJE - 58/245 - ØNSKER INFORMASJON OM HVA SOM TRENGS FOR Å SØKE FERDIGATTEST Kobbernaglen Småbåtforening EJO 11/02983-008 2020/03/13
I TEK 15/1004 OG 15/2102 - ÅKRA - RIVING AV DRIFTSBYGNING - 15/1004 OG 15/2102 - MELDING OM RIVING AV DRIFTSBYGNING Karl Sjøen IGR 20/02241-001 2020/03/13
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited EJO 19/04891-020 2020/03/13
U TEK 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 18/04517-013 2020/03/13
I TEK 69/92 - MIDTRE EIDE. NYBYGG TOMANNSBOLIG - BK2 - HUS 3 - 69/92 - TEGNING AV FJELLKNAUS Hantera AS KIS 18/05303-007 2020/03/13
I TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING OPPM:20/2321 - 2/5 - SIGNATUR FRA HJEMMELSHAVER EINAR TVEIT Einar Tveit EDH 19/02541-013 2020/03/13
I TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2289 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG TREKKING AV KLAGE Garvik Prosjekt AS IGR 19/05766-008 2020/03/13
I SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KLUBB 83 Lisbeth Skilhagen Haaheim v/ Skåre sokn ANKO 19/00027-060 2020/03/13
I TEK 2/24 - SÆVIK - FORHÅNDSKONFERANSE - 2/24 - FORESPØRSEL OM MØTE VEDRØENDE DELING OG BYGGING Lars Bårdsen IGR 20/02246-001 2020/03/13
U TEK 43/606 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EGELAND BYGGESAK: 20/2213 - SVAR: 43/606 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EGELAND BYGGESAK: 20/2213 Hage & Maskin AS ORO01 20/02216-002 2020/03/13
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
I TEK 95/29 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/29 - PRODUKTDOKUMENTASJON FOR TILSYN Garvik Prosjekt AS JKV 20/01820-009 2020/03/13
U TEK 43/606 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. NYBYGG, ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 43/606 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. NYBYGG, ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/02213-003 2020/03/13
I TEK 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/494 - REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART I K Gabrielsen IGR 20/01435-004 2020/03/13
I TEK 147/222 - MOKSHEIM. FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 147/222 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEG Haugaland Kraft Nett AS KHM 19/05534-006 2020/03/13
U TEK 11/365 - MANNESVEGEN, MANNES - BRUKSENDRING VERKSTED TIL SELSKAPSLOKALE, TILBYGG HOVEDHUS - 11/365 - PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE OG VEDTAK OM TVANGSMULKT Svein Arve Mannes JKV 14/01470-013 2020/03/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-368 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
I TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL - UTTALELSE FRA MATTILSYNET - 12.03.20 PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL Mattilsynet YSL 18/04216-022 2020/03/13
I TEK 1/155 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JØRGENSEN BYGGESAK: 18/4517 - 1/155 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JØRGENSEN BYGGESAK: 18/4517 S O Lund AS ORO01 20/02248-001 2020/03/13
I TEK 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - 1/155 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/04517-015 2020/03/13
I TEK 102/22 - BYGNESVEGEN, BYGNES. NYBYGG LAGERSKUR - 102/22 - SVAR PÅ BYGGETILSYN (FRA SAK 20/1715) Bygnes Bygg Eiendom ANS KIS 13/00211-003 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-176 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-128 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-129 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-145 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-208 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-088 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-089 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-061 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-084 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-089 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-102 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-097 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-157 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-128 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-132 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-177 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-014 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02183-003 25 Offl §25 2020/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - SØKNAD ANVO 20/02195-002 25 Offl §25 2020/03/13
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - LINJESTREKK OVER ENGVEGEN - 17.03.2020 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-241 2020/03/13
U TEK 118/1 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - BRYGGEVEGEN - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM OPPGRADERING AV VEG TIL BRYGGA PÅ GNR 118 BNR 1 Myklabust Gard Sandvik Qvale BJP01 20/01965-003 2020/03/13
I TEK 123/193 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG 6 - BK4 - 123/194 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 18/02991-005 2020/03/13
I TEK LEIEAVTALE - BASESTASJON FEØY - 133/3 - UNDERTEGNET LEIEAVTALE - BASESTASJON FEØY Magnar Mathiassen MAAA1 19/01965-002 2020/03/13
U TEK 148/863 - NORHEIM - MELDING OM BYGGING AV HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/863 - NORHEIM - MELDING OM BYGGING AV HAGESTUE Hallvard Mellingen Lothe EDH 20/02202-003 2020/03/13
I TEK 147/55 - KRAV OM INNLØSNING - 147/55 - KRAV OM INNLØSNING - SAK 14/3400-51 - ARKIVKODE PLANNR. 5065: GODKJENT PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG KRAV OM INNLØSNING OG EKSPROPRIASJON Advokat Christoffer A. Falkeid STNY 20/02243-001 2020/03/13
U SEN PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - ANMODNING AV MIDLER 2020 Rogaland Fylkeskommune REDA 12/00096-060 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Eventyrhagen Barnehage ETH01 16/01128-715 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Fladaberg Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-716 2020/03/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03478-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Hakkebakkeskogen Barnehage ETH01 16/01128-717 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Kirketunet Barnehage ETH01 16/01128-718 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-719 2020/03/13
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/13
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - 133/153 - SVARBREV - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Arne Sander Paulsen ALS06 20/01488-110 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-720 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-721 2020/03/13
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Kopervik Idrettslag OFL 20/02244-002 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Ryvingen Barnehage ETH01 16/01128-722 2020/03/13
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Ferkingstad Idrettslag OFL 20/02244-003 2020/03/13
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Kolnes Idrettslag OFL 20/02244-004 2020/03/13
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-061 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS ETH01 16/01128-723 2020/03/13
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Torvastad Idrettslag OFL 20/02244-005 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Små Barnehager AS ETH01 16/01128-724 2020/03/13
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-062 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/13
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 Kolnes Idrettslag MKR02 20/02245-001 2020/03/13
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 Torvastad Idrettslag MKR02 20/02245-002 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Små Barnehager Haugesund ETH01 16/01128-725 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Steinarskogen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-726 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Steinhaugane Fus Barnehage ETH01 16/01128-727 2020/03/13
U SEN RAMMEAVTALE - EIENDOMSMEGLERTJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 20/1950 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 20/01950-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/13
U SEN RAMMEAVTALE FOR KONTORREKVISITA, FRITT SKOLEMATERIELL OG KOPIPAPIR - AVTALE - 15/3903 RAMMEAVTALE OM KOPIPAPIR, KONTORREKVISITA OG FRITT SKOLEMATERIELL Kjosavik AS (Norengros) OEI 15/03903-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/03/13
U SEN RAMMEAVTALE FOR KONTORREKVISITA, FRITT SKOLEMATERIELL OG KOPIPAPIR - AVTALE - 15/3903 RAMMEAVTALE OM KOPIPAPIR, KONTORREKVISITA OG FRITT SKOLEMATERIELL Kjosavik AS (Norengros) OEI 15/03903-004 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/03/13
U SEN RAMMEAVTALE - EIENDOMSMEGLERTJENESTER - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - 20/1950 EIENDOMSMEGLER A AS TES02 20/01950-003 2020/03/13
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILLEGGSINFORMASJON - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 19/06523-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/13
U SEN 3/723, 187 OG 727 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER KARMØY KOMMUNE - 3/723, 187 OG 727 - MELDING/SAMMENFØYING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen TVI 20/02199-002 2020/03/13
I TEK 137/4 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HALVORSEN BYGGESAK 14/2581 - 137/4 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 14/2581 Inge Vaaga AS ALS06 15/04788-003 2020/03/13
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 Ferkingstad Idrettslag MKR02 20/02245-003 2020/03/13
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 Kopervik Idrettslag MKR02 20/02245-004 2020/03/13
I TEK 93/61, 93/66, 93/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVERNENES, ARNT OVE - 93/61, 93/66, 93/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVERNENES, ARNT OVE Arnt Ove Kvernenes BJP01 20/02247-001 26 Off.l.26 2020/03/13
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-063 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 1/48 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Lars Arve Fredriksen GEL 20/00031-050 2020/03/13
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-064 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 1/1 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Lars Arve Fredriksen GEL 20/00031-051 2020/03/13
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-549 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-728 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-729 2020/03/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Vassbrekke Fus Kulturbarnehage AS ETH01 16/01128-730 2020/03/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-097 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/13
U TEK 5/618 - MOLDBAKKANE, VEA, NYBYGG TERRASSE/LEVEGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 5/618 - MOLDBAKKANE, VEA, NYBYGG TERRASSE/LEVEGG Halvar Tinkler EDH 20/02226-002 2020/03/13
I SEN RAMMEAVTALE - EIENDOMSMEGLERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1950 TES02 20/01950-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/13
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00873-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
U SKU AKTIVITETSKORT/ DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/03501-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
U SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/06448-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2020 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Sk Vedavåg Karmøy OFL 20/02244-006 2020/03/13
U TEK 93/61, 93/66, 93/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVERNENES, ARNT OVE - SVAR - 93/61, 93/66, 93/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVERNENES, ARNT OVE Arnt Ove Kvernenes BJP01 20/02247-002 2020/03/13
U SEN INNFORDRING - SLETTING AV UTLEGGSFORRETNING JAK 18/04336-550 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/01977-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/13
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2020 Sk Vedavåg Karmøy MKR02 20/02245-005 2020/03/13
U TEK 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - BYGGESØKNAD GNR/BNR 22/355 - SAK NR. 20/1889 - MANGLER MOTTATT DEPONERINGSPLAN FOR MATJORD Hjr Rasmussen Bygg AS HHU 20/01889-003 2020/03/13
U HSE AVLASTNING - STANS AV FAMILIEAVLASTNING Synnøve Klovning SKLO 18/00053-003 2020/03/13