Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - AVTALE OM ANSVARSFORHOLDENE FOR MIDDELALDERRUIN PÅ AVALDSNES Karmøy kirkelige fellesråd CBE02 19/01318-034 2020/03/12
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DIALOG MED ASSISTENTER - ORIENTERING OM AT VIRKE TAR VIDERE DIALOG OM PROBLEMSTILLINGEN Prima Assistanse AS CBE02 18/01699-179 2020/03/12
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT - KLAGE TNO05 19/01333-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/12
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - NÆRINGSEIENDOM - KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - NÆRINGSEIENDOM TNO05 15/01908-040 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/12
U TEK REGRESSKRAV ETTER OVERVANN - SOLHAUG 10 - KRISTEN ARNSTEIN RISDAL GJENSIDIGE FORSIKRING - 59144103,5 - SVAR - REGRESSKRAV GJENSIDIGE FORSIKRING - 59144103,5 SOLHAUG 10 Gjensidige HPE 20/01658-005 2020/03/12
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT - KLAGE TNO05 17/00261-057 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/12
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT - KLAGE TNO05 19/02005-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/12
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT - KLAGE TNO05 19/01333-014 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/12
I TEK 43/606 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. NYBYGG, ENEBOLIG - 42/606 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 143/141 OG AVTALE OM FYLLING Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/02213-002 2020/03/12
I TEK 82/120 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG CARPORT - 82/120 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE OG SØKNAD OM DISPENSASJON Tove Broen Jakobsen og Hallgeir Broen KIS 20/02163-003 2020/03/12
I TEK 112/33 - SKREVEGEN, SKRE, NYBYGG GARASJE M/LOFTSBOD - 112/33 - REVIDERT TEGNING I K Gabrielsen EDH 20/02097-006 2020/03/12
I TEK 112/33 - SKREVEGEN, SKRE, NYBYGG GARASJE M/LOFTSBOD - 112/33 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, SITUASJONSKART OG SØKNAD OM DISPENSASJON I K Gabrielsen EDH 20/02097-007 2020/03/12
I TEK 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 22/355 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BRYGGEGRENSE MOT VEG Rogaland fylkeskommune, Forvaltning KHM 20/01889-002 2020/03/12
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - (KOPIMOTTAKER) SVAR TIL SØKNAD OM TILTAK I SJØ - TILTAKET IKKE TRENGER TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN Fylkesmannen i Rogaland JKV 20/00183-015 2020/03/12
U TEK 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN. FORHÅNDSKONFERANSE - 57/4 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS KHM 20/01969-004 2020/03/12
U TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - SVAR - KLAGE VEDRØRENDE INNSYN ETTER UTBYGGING PÅ KINNESTEIN Erik Thuestad Løkås STNY 15/02215-052 2020/03/12
I TEK 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/203 - INNMÅLINGSDATA FOR BYGGESAK Novaform Haugesund AS GER01 19/06180-011 2020/03/12
I SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/06448-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/12
I TEK FARTSHUMPER - AMLANDSFELTET - FARTSHUMPER - AMLANDSFELTET Andrea Lokøy HPE 20/02224-001 2020/03/12
I SKU ÅKRAHALLEN - AVLYST ARRANGEMENT - 24-25.03.20 Åkra Idrettslag OFL 12/00077-210 2020/03/12
I TEK 74/14 - YTRALAND, TILBYGG DRIFTSBYGNING - 74/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 19/00835-008 2020/03/12
U TEK 68/330 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - BRUKSENDRING AV BOD TIL BOLIGDEL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 68/330 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - BRUKSENDRING AV BOD TIL BOLIGDEL Steinar Eilerås Bertelsen EDH 20/02008-007 2020/03/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 141/213 - E10 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TORVASTADVEGEN Odd Hansen Prosjekt AS BFH 20/00016-022 2020/03/12
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING CAFE NELLY Advokat Knut Magnus Haavik EVI1 17/01079-021 2020/03/12
I TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 19/01128-018 2020/03/12
I TEK 64/1137 - STANGALAND - BEGJÆRING OM SLETTING AV SEKSJONERING - 64/1137 - STANGALAND - BEGJÆRING OM SLETTING AV SEKSJONERING Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS HAS 20/02228-001 2020/03/12
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - INNSPILL FRA KARMØY BONDELAG - 10.03.2020 Karmøy Bondelag PCH01 12/00288-166 2020/03/12
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/05239-025 2020/03/12
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 64/272 - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE PÅ NÆRMESTE BRANNKUM Thor Inge Lie OSG 17/01108-149 2020/03/12
I TEK 22/16 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. BRUKSENDRING - 22/16 - REDEGJØRELSE/SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingar Langåker EJO 09/00237-009 2020/03/12
I TEK 69/92 - MIDTRE EIDE. NYBYGG TOMANNSBOLIG - BK2 - HUS 3 - 69/92 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hantera AS KIS 18/05303-004 2020/03/12
I SEN KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - UTTALE FRA MATTILSYNET - 11.03.2020 Mattilsynet HRA01 20/01561-006 2020/03/12
I SEN VERGEORDNING KULTURARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING - UTTALELSE VEDR. VERGEORDNING - KULTURARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING Inventum Gruppen EVI1 20/02136-003 2020/03/12
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - PROGRAM FOR TILSYN MED BARNEVERNET I KARMØY KOMMUNE SITT ARBEID MED UNDERSØKELSER Fylkesmannen i Rogaland AIS 12/00140-257 2020/03/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 54/10 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GRETHE LOVISE HÅRVIK Rh Oppmåling Rune Hemnes REK 20/00006-048 2020/03/12
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 10.03.2020 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Statens Vegvesen YSL 16/00593-057 2020/03/12
I SKU SKOLEMILJØ - SVAR PÅ HENVENDELSE OM BRUK AV IKKE-ANONYM SPØRREUNDERSØKELSE Utdanningsdirektoratet EEH 20/01835-002 2020/03/12
U TEK 64/646 - NONSLIVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG, RIVING GARASJE OG NYBYGG BOD/CARPORT - 64/646 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 19/05144-006 2020/03/12
I TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/02360-014 2020/03/12
I TEK PLAN 4087 - DETALJREGULERING FOR MOLO GASSRØRKULLVERT PÅ KALSTØ - UTTALE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 10.03.2020 PLAN 4087 - DETALJREGULERING FOR MOLO GASSRØRKULLVERT PÅ KALSTØ Fylkesmannen i Rogaland YSL 20/00597-012 2020/03/12
U TEK 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM BRUKSENDRING BADEHUSET, HOLMEN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM BRUKSENDRING BADEHUSET, HOLMEN Jan Petter Midbøe KHM 16/01388-024 2020/03/12
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - OPPDATERT RIGGPLAN Karmøy Kommune sektor eiendom IGR 19/00631-029 2020/03/12
I HSE KORONAVIRUS - RUNDSKRIV - INFORMASJON OM DEKNING AV TAP OG UTGIFTER SOM FØLGE AV KORONAVIRUSET Helse- og Omsorgsdepartementet BSE02 20/02197-006 2020/03/12
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 58/368 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Jon Kåre Vannes MAAA1 20/00006-049 2020/03/12
I SEN KORONAVIRUS - KORONA: BE OM BISTAND FRA FRIVILLIG SEKTOR OG SØRG FOR GODE HYGIENETILTAK PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT Helsedirektoratet MALA3 20/02197-007 2020/03/12
I HSE KORONAVIRUS - SAMARBEID OM Å REDUSERE RISIKO FOR SMITTE AV KORONA Helse Fonna Hf AIS 20/02197-009 2020/03/12
I TEK 83/191 - SKEIEVEGEN, SKEIE - NYBYGG ENEBOLIG - 83/191 - SKEIEVEGEN, SKEIE - NYBYGG ENEBOLIG Hereid Hus AS KIS 20/02239-001 2020/03/12
I HSE KORONAVIRUS - RUNDSKRIV 1-2/2020 - INFORMASJON OM DEKNING AV TAP OG UTGIFTER SOM FØLGE AV KORONAVIRUSET (RETTELSE) Helse- og Omsorgsdepartementet BSE02 20/02197-010 2020/03/12
U TEK FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM ETTERGIVELSE/NEDSETTELSE EIENDOMSSKATT MSA 20/02188-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/12
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING - MODULVOGNTOG PÅ VEGER SOM ER TILLATT FOR 24 M TØMMERVOGNTOG Statens Vegvesen MGR01 20/00178-024 2020/03/12
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00810-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/12
I TEK 87/28 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENRIK VÅGE - 87/28 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENRIK VÅGE Sig Halvorsen AS ORO01 20/02232-001 2020/03/12
U SKU ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - FORLENGELSE AV DISPENSASJON FRA NETTO LEKE OG OPPHOLDSAREAL I ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE Trygge Barnehager AS RHO 14/01272-023 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-097 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-159 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-160 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-088 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-144 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-207 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-070 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-134 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-100 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-101 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-096 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-131 25 Offl §25 2020/03/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-134 25 Offl §25 2020/03/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-039 25 Offl §25 2020/03/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - SØKNAD MSE 20/00069-006 25 Offl §25 2020/03/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-075 25 Offl §25 2020/03/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-027 25 Offl §25 2020/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 20/01797-008 25 Offl §25 2020/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 20/01797-009 25 Offl §25 2020/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 20/01797-010 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 20/01798-003 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-009 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-010 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-011 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-012 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-013 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-017 25 Offl §25 2020/03/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 20/02181-004 25 Offl §25 2020/03/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 20/02181-005 25 Offl §25 2020/03/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 20/02181-006 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLINGER 62-75 % (ELH) - SØKNAD ANVO 20/02182-002 25 Offl §25 2020/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02183-002 25 Offl §25 2020/03/12
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM GLADE MAIDAGER I ÅKREHAMN 07-10.05.20 Åkrehamn Vekst MGR01 20/01552-025 2020/03/12
I SEN EXTRA KOPERVIK SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Coop Sørvest SA EVI1 12/01711-051 26 Off.l.26 2020/03/12
I SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING EXTRA AVALDSNES Coop Sørvest SA EVI1 12/01706-046 26 Off.l.26 2020/03/12
U TEK 95/32 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/32 - IGANGSETTINGSTILLATTELSE - HELE TILTAKET Garvik Prosjekt AS JKV 20/01806-009 2020/03/12
U TEK 82/120 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 82/120 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG CARPORT Tove Broen Jakobsen KIS 20/02163-004 2020/03/12
U TEK 118/73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KJETLAND, ØYVIND/KJETLAND, JOSTEIN - SVAR - 118/73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KJETLAND, ØYVIND/KJETLAND, JOSTEIN Jostein Kjetland BJP01 20/02220-002 2020/03/12
U TEK 78/5 - STOKKDAL - PÅBYGG FLYHANGAR - 78/5 - FERDIGATTEST Omega Areal AS KMY 18/03269-008 2020/03/12
I TEK 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Thor og Henriette Larsen JHE 20/02222-001 2020/03/12
U TEK 118/72 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KJETLAND, TORBJØRN/KJETLAND, ØYVIND/KJETLAND, JOSTEIN - SVAR - 118/72 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KJETLAND, TORBJØRN/KJETLAND, ØYVIND/KJETLAND, JOSTEIN Jostein Kjetland BJP01 20/02215-002 2020/03/12
I SEN EXTRA MOKSHEIM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING EXTRA MOKSHEIM Coop Sørvest SA EVI1 14/02012-034 26 Off.l.26 2020/03/12
I TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER - 15/115 - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS GTH 19/02716-006 2020/03/12
U TEK 79/133 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLAS BIL EIENDOM AS - SVAR - 79/133 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLAS BIL EIENDOM AS Olas Bil Eiendom AS BJP01 20/02207-002 2020/03/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 15/29 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Arna Johanna Liknes GEL 20/00031-049 2020/03/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 95/29 - 95/30 - 95/31 - 95/32 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED HÅVIKVEGEN Garvik Tomteutvikling AS BFH 20/00016-023 2020/03/12
I TEK 5/618 - MOLDBAKKANE, VEA, NYBYGG TERRASSE/LEVEGG - 5/618 - MOLDBAKKANE, VEA, NYBYGG TERRASSE/LEVEGG Halvar Tinkler EDH 20/02226-001 2020/03/12
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
U SEN KORONAVIRUS - SVAR PÅ SØKNAD Hilde Flokketvedt Klippen Veavågen SMA01 20/02197-005 2020/03/12
U HSE STØTTEKONTAKT - DIGITALE TIMELISTER Annhild Årvik SKLO 20/02191-002 2020/03/12
U TEK 72/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED SKÅR HANSEN - 72/175 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ALFRED SKÅR HANSEN Alfred Skår Hansen ALS06 20/02102-004 2020/03/12
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - 133/79 - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Kjell Storesund ALS06 20/01488-109 2020/03/12
I TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - MELDING FRA LEVERANDØR - RØRFORNYING VÅREN 2020 ETS 20/01843-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
U TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING VÅREN 2020 ETS 20/01843-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
I TEK 72/31 - SUNDVEGEN, SKÅR, REHABILITERING AV BRYGGER - 72/31 - SUNDVEGEN, SKÅR, REHABILITERING AV BRYGGER I K Gabrielsen KIS 20/02231-001 2020/03/12
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-055 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 107/22 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED FOSNAVEGEN Trygve Skjold BFH 20/00016-025 2020/03/12
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-056 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
U SKU 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - SVAR - 15/173 - VALG AV FASADEPLATER Hjr Rasmussen Bygg AS AAL 18/03897-026 2020/03/12
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-057 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-058 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 107/23 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED FOSNAVEGEN Trygve Skjold BFH 20/00016-026 2020/03/12
U SEN KORONAVIRUS - VEDRØRENDE SØKNAD Pit Stop ved Lena Olsen SMA01 20/02197-008 2020/03/12
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 64/272 - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Thor Inge Lie OSG 17/01108-150 2020/03/12
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-059 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - LINJESTREKK OVER ENGVEGEN - 17.03.2020 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/00247-240 2020/03/12
U TEK 90/170 OG 90/171 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - NYGAARD, FRODE - 90/171 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING NYGAARD, FRODE Frode Nygaard SLA08 20/02113-002 2020/03/12
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BESKJED OM HJEMSENDTE ELEVER Hovden Skigymnas AS BAN03 20/02301-002 2020/03/12
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKYMRING RUNDT COVID-19 SV BAN03 20/02301-001 2020/03/12
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - SVAR - BER OM SÆRSKILT FORHANDLING HÅKON WIIK Delta TUS 20/01537-007 2020/03/12
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING Delta TUS 20/01535-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/12
U TEK 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG VASKEHALL - 148/872 - RETUR AV SØKNAD Hille Melbye Arkitekter AS IGR 20/00128-006 2020/03/12
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10.12 4. LEDD MELLOM FAGFORBUNDET OG KARMØY KOMMUNE VEDR. TORVESTAD - LITLABJØRGVN. Kompetansesenteret I Stavanger MAHA 12/00092-356 2020/03/12
I TEK 15/2463 - ÅKRA, SØKNAD OM SEKSJONERING - 15/2463 - ÅKRA, SØKNAD OM SEKSJONERING Advokat Didrik Brun Ferkingstad HAS 20/02236-001 2020/03/12
U TEK 149/99 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 149/99 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Daniel Tolås MAH 19/07074-026 2020/03/12
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - 66/88 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 Rett Bolig AS ALA04 20/00214-034 2020/03/12
U TEK 149/99 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 149/99 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Daniel Tolås MAH 19/07074-027 2020/03/12
U TEK 82/260 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT - 82/260 - FERDIGATTEST Sølvi Jakobsen KMY 20/01712-006 2020/03/12
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - 66/88 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 TURID KIRSTEN KRISTENSEN ALA04 20/00214-035 2020/03/12
U TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - VEDTAK OM FORHÅNDSSAMTYKKE - P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Karmøy Kommune Teknisk Etat STNY 17/02379-017 2020/03/12
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - 66/88 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 Hjørdis Eike ALA04 20/00214-036 2020/03/12
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-095 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
U TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - TILLEGGSINFORMASJON - RØRFORNYING VÅREN 2020 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen ETS 20/01843-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
I SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - SIGNERT AVTALE MELLOM NIKU NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING OG KARMØY KOMMUNE Stiftelsen Norsk Institutt For Kulturminneforskning JAH 12/00173-092 2020/03/12
U TEK 3/203 - NESVEGEN, ØSTHUS - RIVING OG GJENNOPPBYGGING BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 3/203 - NESVEGEN, ØSTHUS - RIVING OG GJENNOPPBYGGING BOLIG I K Gabrielsen IGR 20/01827-002 2020/03/12
U SEN KJØP - BANELØFTER - KUNNGJØRING - 20/2233 KJØP AV BANELØFTER/PIGGER Doffin OEI 20/02233-001 2020/03/12
U TEK 5/537 OG 5/543 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SOLSTEIN AS - 5/537 OG 5/543 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING SOLSTEIN AS Solstein AS v/ Gyda Dickson ALA04 20/00170-004 2020/03/12
U TEK 58/174 OG 58/172 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - HELGESEN KA INVEST AS - 58/172 OG 58/174 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING HELGESEN KA INVEST AS Helgesen KA Invest AS ALA04 20/02078-004 2020/03/12
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/431 58/431 I KARMØY KOMMUNE Haaland Jorunn ALA04 20/01759-002 2020/03/12
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/431 58/431 I KARMØY KOMMUNE Håvarstein Ingleid Marie ALA04 20/01759-003 2020/03/12
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/431 58/431 I KARMØY KOMMUNE Solli Svenn Åke Hermansen ALA04 20/01759-004 2020/03/12
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 58/431 58/431 I KARMØY KOMMUNE Oftedal Øyvind ALA04 20/01759-005 2020/03/12
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-060 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/02480-096 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/12