Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 118/16 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - ØNSKE OM UTTALE I FORBINDELSE MED BYGGING AV LANDBRUKSVEG Rogaland fylkeskommune ALI 20/01808-002 2020/03/11
U TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. Fylkesmannen I Rogaland YSL 18/05019-038 2020/03/11
U TEK 22/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KENNETH KVILHAUG - 22/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KENNETH KVILHAUG S O Lund AS OSG 20/02085-002 2020/03/11
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV LOKKET OG PARKERINGSLOKK I KOPERVIK KARMØY GEDDON Inventum Servering AS HPE 20/01552-022 2020/03/11
U TEK 72/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED SKÅR HANSEN - 72/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED SKÅR HANSEN Tekniskbureau AS OSG 20/02102-003 2020/03/11
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILBAKEMELDING ETTER OPPFØLGINGSMØTET Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-068 2020/03/11
I TEK 22/356 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. NYBYGG ENEBOLIG - 22/356 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/02205-001 2020/03/11
I TEK 47/641 - DR.JENSENS VEG, VIK. NY ENEBOLIG ETTER BRANN - 47/641 - DR. JENSENS VEG, VIK. NY ENEBOLIG ETTER BRANN Vestlandshus AS KHM 20/02208-001 2020/03/11
U TEK 148/156 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - NORHEIM SANITETSFORENING - 148/156 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - NORHEIM SANITETSFORENING Bråstein & Stelander AS OSG 20/02142-002 2020/03/11
U TEK 57/195 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SPEKTER EIENDOM AS - 57/195 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SPEKTER EIENDOM AS Vedavågen Rør AS OSG 20/02135-002 2020/03/11
I TEK STANGELAND SKOLE - AVSTÅELSE AV GRUNN/RETTIGHET - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE - OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Anne Margrete Lie STNY 20/01839-002 2020/03/11
U TEK 44/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN VIDAR WIIK - 44/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN VIDAR WIIK Kristoffer Sirevåg AS OSG 20/02171-002 2020/03/11
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Trond Martin Nilsen EDH 20/02099-005 2020/03/11
I TEK 15/950 - RØRLEGGERMELDING: BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI AS - 15/950 - FERDIGMELDING RØR Sig Halvorsen AS ALS06 20/01986-003 2020/03/11
I TEK 43/606 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. NYBYGG, ENEBOLIG - 43/606 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. NYBYGG, ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/02213-001 2020/03/11
U TEK 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jakob Høines EDH 20/02083-004 2020/03/11
I SEN HØRINGER - 2020 - HØRING - GJENNOMGÅELSE AV NÆRMERE ANGITTE PROBLEMSTILLINGER OM INKASSOLOVEN Justis- og Beredskapsdepartementet VIJO 20/00178-022 2020/03/11
I TEK 43/606 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EGELAND BYGGESAK: 20/2213 - 43/606 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EGELAND BYGGESAK: 20/2213 Hage & Maskin AS ORO01 20/02216-001 2020/03/11
U TEK 124/9 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG, SODALUT-FABRIKK - 124/9 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - OPPSETTING AV BYGG OG BETONGARBEIDER Pds Arkitekt AS JKV 19/05999-010 2020/03/11
I TEK 147/222 - MOKSHEIM. FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 147/222 - MOTTATT MANGLER - INFORMASJON OM TINGLYST ERKLÆRING, SITUASJONSKART OG PRODUKTBROSJYRE Haugaland Kraft Nett AS KHM 19/05534-004 2020/03/11
U TEK 1/178 - SØRATRE-VEDAVÅGEN, NYBYGG GARASJE - 1/178 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Johnny Nilsen EJO 13/00560-007 2020/03/11
I TEK 123/206 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 1 - 19/249 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - BF4-1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00249-006 2020/03/11
I TEK 123/207 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 2 - 123/207 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE BF4-2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00250-006 2020/03/11
I TEK 123/208 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 3 - 123/208 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE BF4-3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00251-006 2020/03/11
I TEK 123/198 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 4 - 123/198 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - BF4-4 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00253-006 2020/03/11
I TEK 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - 15/392 - REDEGJØRELSE OG SUPPLERING TIL SØKNAD, REVIDERTE TEGNINGER, KART, ERKLÆRING OG RAPPORT BRANNVANN Eskild Kvala AS IGR 19/01647-007 2020/03/11
I TEK 148/863 - NORHEIM - MELDING OM BYGGING AV HAGESTUE - 148/863 - NORHEIM - MELDING OM BYGGING AV HAGESTUE Rhonda Helen Nes Lothe EDH 20/02202-001 2020/03/11
I TEK 13/318 - TJØSVOLL, ÅKRA. OPPGRADERE EKSISTERENDE LEDNINGSANLEGG - 13/318 - SØKNAD OM DISPENSASJON Karmøy Kommune Var Kloakk IGR 19/06828-002 2020/03/11
I TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Håkonsen Bygg AS ALA04 20/02204-001 2020/03/11
I TEK 66/208 - AUSTREIM - TILBYGG BOLIG - VINDFANG - 66/208 - MOTTATT MANGLER - FOTOGRAFIER Ivan Jan Aase KIS 13/04322-003 2020/03/11
U TEK 17/25 - SEKSJ. 4 - SØRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - NYBYGG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 17/25 - SEKSJ. 4 - SØRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - NYBYGG HAGESTUE Morten Vea EDH 20/02158-002 2020/03/11
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 149/177 - SPANNE - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT MM FOR BYGGING AV GARASJE Trond Johnsen IGR 17/00073-489 2020/03/11
I TEK 95/32 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/32 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 20/01806-007 2020/03/11
I TEK 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS KIS 20/02221-001 2020/03/11
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E10 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E10 Odd Hansen AS KIS 20/02025-002 2020/03/11
U HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - FORLENGELSE AV AVTALE OM NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS Aski AS CBE02 17/01157-023 2020/03/11
U TEK 43/458 - STUBBEVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING - 43/458 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING Lars Magne og Lill Oddrun Hillesland EJO 19/04860-005 2020/03/11
I TEK 58/105 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HÅKONSEN UTLEIE AS - 58/105 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - HÅKONSEN UTLEIE AS Haugaland Rørleggertjeneste AS ALS06 20/00613-005 2020/03/11
U TEK 95/30 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/30 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Garvik Prosjekt AS JKV 20/01818-008 2020/03/11
U TEK 95/31 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/31 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Garvik Prosjekt AS JKV 20/01819-007 2020/03/11
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - VEDR. ENDRINGER - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-049 2020/03/11
U TEK 95/29 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/29 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Garvik Prosjekt AS JKV 20/01820-008 2020/03/11
U TEK 71/130 - VEITEBORVEGEN, BREKKE. NYBYGG GARASJE - 71/130 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Heimir Petursson EJO 12/05227-004 2020/03/11
I TEK 22/356 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: STAVA BYGGESAK: 20/2205 - 22/356 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: STAVA BYGGESAK: 20/2205 Gta AS ORO01 20/02218-001 2020/03/11
U SEN KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER - SIGNERT AVTALE - 20/93 KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER TH-Teknikk as OEI 20/00093-012 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-151 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-152 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-153 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-154 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-155 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-156 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-157 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-158 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-086 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-087 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-127 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-119 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-120 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-121 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-122 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-123 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-124 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-125 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-126 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-127 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-128 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-129 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-130 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-131 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-132 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-133 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-134 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-135 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-136 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-137 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-138 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-139 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-140 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-141 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-142 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-143 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-111 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-112 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-113 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-114 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-115 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-116 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-117 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-088 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-089 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-090 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-091 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-092 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-093 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-094 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-095 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-096 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-097 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-098 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-099 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-100 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-101 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-102 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-103 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-104 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-105 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-106 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-107 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-108 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-109 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-110 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-111 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-112 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-113 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-114 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-115 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-116 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-117 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-118 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-119 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-120 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-121 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-122 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-123 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-124 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-125 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-126 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-127 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-128 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-129 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-130 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-131 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-132 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-133 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-058 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-068 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-069 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-070 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-071 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-072 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-073 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-074 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-075 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-076 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-077 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-078 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-079 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-080 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-081 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-082 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-083 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-088 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-069 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-070 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-071 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-072 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-073 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-074 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-075 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-076 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-077 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-078 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-079 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-080 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-081 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-082 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-083 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-084 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-085 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-086 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-087 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-088 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-089 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-090 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-091 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-092 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-093 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-094 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-095 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-096 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-097 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-098 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-099 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-090 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-091 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-092 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-093 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-094 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-095 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-156 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-126 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-127 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-350 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-351 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-352 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-353 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-354 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-355 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-356 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-357 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-169 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-176 25 Offl §25 2020/03/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-280 25 Offl §25 2020/03/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-281 25 Offl §25 2020/03/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-282 25 Offl §25 2020/03/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-283 25 Offl §25 2020/03/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-284 25 Offl §25 2020/03/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-285 25 Offl §25 2020/03/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-286 25 Offl §25 2020/03/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-287 25 Offl §25 2020/03/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-288 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - INTERVJU ANVO 20/00830-013 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - AVSLAG ANVO 20/00830-014 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - BEKREFTELSE ANVO 20/00830-015 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - BEKREFTELSE ANVO 20/00830-016 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - INTERVJU ANVO 20/00830-017 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - BEKREFTELSE ANVO 20/00830-018 25 Offl §25 2020/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - INTERVJU ANVO 20/00830-019 25 Offl §25 2020/03/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - ARBEIDSAVTALE MSE 20/01300-091 25 Offl §25 2020/03/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - TILBUD MSE 20/01300-092 25 Offl §25 2020/03/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - ARBEIDSAVTALE MSE 20/01300-093 25 Offl §25 2020/03/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - TILBUD MSE 20/01300-094 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT, 65,73 % - SØKNAD ANVO 20/01631-002 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-007 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-008 25 Offl §25 2020/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-016 25 Offl §25 2020/03/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 20/02181-002 25 Offl §25 2020/03/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 20/02181-003 25 Offl §25 2020/03/11
U SEN KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER - KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER TH-Teknikk AS OEI 20/00093-013 2020/03/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/02138-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
I TEK 129/5 OG 129/10 - STANGE - TERRENGENDRING - FULLDYRKING - 129/5 OG 129/10 - OBSERVASJONER OM FORURENSET GRUNN Kjartan Windsand Vestre m/fl KMY 13/03825-013 24 Offl.§24 2020/03/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05783-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01750-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON ANNA 20/02141-002 24 Offl.§24 2020/03/11
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/11
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-048 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/11
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/02179-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/11
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/11
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/11
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV LOKKET, PARKERINGSLOKK OG PARKERINGSHUS I KOPERVIK 07.06.20 - 14.06.20 KOPERVIKFESTIVALEN Inventum Servering AS HPE 20/01552-023 2020/03/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00678-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024 - VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMER FOR PERIODEN 01.01.21-31.12.24 Haugalandet og Sunnhordaland SILI 20/01791-004 2020/03/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03317-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ANNA 20/02139-002 24 Offl.§24 2020/03/11
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV LOKKET OG PARKERINGSLOKK I KOPERVIK OKTOBERROCK Inventum Servering AS HPE 20/01552-024 2020/03/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02354-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/02028-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U TEK 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune EDH 20/02160-003 2020/03/11
U TEK 57/161 RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE HARALD VIKRA - 57/161 KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ARNE HARALD VIKRA Arne Harald Vikra ALS06 18/00361-004 2020/03/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 66/704 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ludvig Jakobsen GEL 20/00031-048 2020/03/11
U TEK 58/105 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HÅKONSEN UTLEIE AS - 58/105 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - HÅKONSEN UTLEIE AS Håkonsen Utleie AS ALS06 20/00613-006 2020/03/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO KBE03 20/02153-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U TEK 11/108 - MANNESVEGEN, MANNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 11/108 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN - MANNESVEGEN 67 GARVIK PROSJEKT AS JKV 14/03090-009 2020/03/11
U TEK 119/327 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE/GJENOPPBYGGING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/327 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE/GJENOPPBYGGING Jostein Haga EDH 20/02117-002 2020/03/11
U TEK ANMODNING OM OPPRETTING AV HUMMERRESERVAT - SVAR - ANMODNING OM OPPRETTING AV HUMMERRESERVAT I KARMØY KOMMUNE Naturvernforbundet I Rogaland PCH01 20/01626-002 2020/03/11
I TEK 3/723, 187 OG 727 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER KARMØY KOMMUNE - 3/723, 187 OG 727 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Karmøy Kommune AMJ 20/02199-001 2020/03/11
U TEK 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/12 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Jakob Høines EDH 20/02083-005 2020/03/11
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Trond Martin Nilsen EDH 20/02099-006 2020/03/11
U TEK EIENDOMSSKATT - SVAR - EIENDOMSSKATT - BOENHETER MSA 20/01611-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/11
I TEK 143/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 143/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/02200-001 2020/03/11
U TEK 58/173 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK HAVN AS - 58/173 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK HAVN AS Sig Halvorsen AS OSG 20/02166-003 2020/03/11
I TEK 143/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SORTLAND, JONATAN LEE OG JOEY LEE - 143/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SORTLAND, JONATAN LEE OG JOEY LEE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/02201-001 26 Off.l.26 2020/03/11
I TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - 66/960 - 66/961, RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk ALA04 20/00214-033 2020/03/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO KBE03 20/02169-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U SKU SØKNAD OM OPPLEVELSEKORTET - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03621-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/01561-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 25/2 - SPØRSMÅL OM ØNSKET TILBYGG TIL EKSISTERENDE BYGG Boligleverandøren Karmøy AS KHM 17/00073-487 2020/03/11
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 146/149 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV GARASJE Nils Henry Pros-Verme KIS 17/00073-488 2020/03/11
U TEK 143/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 143/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/02200-002 2020/03/11
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-053 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/11
I TEK 120/23 - TUASTAD, TILBYGG FRITIDSBOLIG OG FLYTTING VEG + FORSTØTNINGSMUR - 120/23 - TUASTAD, TILBYGG FRITIDSBOLIG OG FLYTTING AV VEG + FORSTØTNINGSMUR Svein Jarle Fagerheim GTH 20/02203-001 2020/03/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00689-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
U TEK 143/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SORTLAND, JONATAN LEE OG JOEY LEE - SVAR - 143/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SORTLAND, JONATAN LEE OG JOEY LEE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/02201-002 2020/03/11
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER F&B SOLARIUM - TILTAK FOR Å REDUSERE SMITTEFARE VED SOLARIEBRUK/HOS TRENINGSSENTRE Skoi Trening og Helse AS BAN01 17/02064-006 2020/03/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00740-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
I TEK 119/114 - TUASTADVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG - 119/114 - TUASTADVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG Joakim Eilertsen Nordset EDH 20/02206-001 2020/03/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00859-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/11
I TEK 79/133 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLAS BIL EIENDOM AS - 79/133 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLAS BIL EIENDOM AS Olas Bil Eiendom AS BJP01 20/02207-001 2020/03/11
U SEN VEGLYS OG GATELYS - ERKLÆRING 85/14. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 12/01112-055 2020/03/11
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILDELINGSBESLUTNING - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT Extensor AS KRWI 19/06055-024 2020/03/11
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - TILDELINGSBESLUTNING - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT CompuGroup Medical Norway AS KRWI 19/06055-025 2020/03/11
U SEN 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM RESEKSJONERING - MELDING/RESEKSJONERING 148/936. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 20/01511-005 2020/03/11
I TEK 3/199 - TEKNISK PLAN - VEG / VANN OG AVLØP - HANS ERNST MØRCH - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 2198699 Statens Kartverk NILI1 14/02517-025 2020/03/11
I TEK 38/60 M.FL. - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: INGE KRISTIAN MELHUS - OVERDRAGER: GUNNAR JAKKIMAINEN - 38/60 M.FL. - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - SØKER: INGE KRISTIAN MELHUS - OVERDRAGER: GUNNAR JAKKIMAINEN Gunnar Jaakkimainen Ung BJP01 20/02210-001 26 Off.l.26 2020/03/11
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02211-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/11
U TEK 11/8 - MANNES - BYGGETILSYN - 11/8 - BYGGETILSYN - GNR./BNR. 11/8, MANNES Lillian Steinkjellå JKV 20/02212-001 2020/03/11
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-054 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/11
I TEK 118/72 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KJETLAND, TORBJØRN/KJETLAND, ØYVIND/KJETLAND, JOSTEIN - 118/72 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KJETLAND, TORBJØRN/KJETLAND, ØYVIND/KJETLAND, JOSTEIN Jostein Kjetland BJP01 20/02215-001 26 Off.l.26 2020/03/11
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2020 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Sven Morten Amland ALS06 20/02217-001 2020/03/11
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2020 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Maud Ellen Mikkelsen ALS06 20/02217-002 2020/03/11
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2020 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Linda Ferkingstad ALS06 20/02217-003 2020/03/11
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER F&B SOLARIUM - TILTAK FOR Å REDUSERE SMITTEFARE VED SOLARIEBRUK Norsk Solariumservice AS BAN01 17/02064-007 2020/03/11
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - SVAR - 59/41- KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Håkonsen Bygg AS ALA04 20/02204-002 2020/03/11
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2020 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Marit Helene Hauge Sanson ALS06 20/02217-004 2020/03/11
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - INFORMASJON OM KURSOPPLEGG FOR ADMINISTRATIV BEREDSKAP I KOMMUNANE - ROVVILTSKADAR PÅ BEITEDYR Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-268 2020/03/11
I TEK 118/73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KJETLAND, ØYVIND/KJETLAND, JOSTEIN - 118/73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KJETLAND, ØYVIND/KJETLAND, JOSTEIN Jostein Kjetland BJP01 20/02220-001 26 Off.l.26 2020/03/11
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD Mats Einar Skeie PCH01 12/00690-269 2020/03/11
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SKADEFELLING AV GÅS Svein Ståle Kolstø PCH01 12/00690-270 2020/03/11
U SEN KORONAVIRUS - AVLYSNING AV ARRANGEMENT Skudenes Event AS ved Martin Langåker REDA 20/02197-004 2020/03/11
U TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - KUNNGJØRING - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN MERCELL NORGE AS HDO 20/02219-001 2020/03/11
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER F&B SOLARIUM - TILTAK FOR Å REDUSERE SMITTEFARE HOS TRENINGSSENTRE Storhall Karmøy AS BAN01 17/02064-008 2020/03/11