Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 95/32 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 20/1806 - 95/32 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 20/1806 Hage & Maskin AS ORO01 20/01740-002 2020/03/10
U TEK 109/32 109/50 OG 109/58 - FOSEN - BRYGGE - SAK TIL UTTALE - 109/32, 109/50 OG / 109/58 - FOSEN - UTVIDELSE AV BRYGGEANLEGG Rogaland Fylkeskommune GTH 19/02006-003 2020/03/10
U TEK 12/152 - SEVLAND, BYGGETILSYN - 12/152 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN - SVEHOLMVEGEN Olav Emil Hansen JKV 20/01466-002 2020/03/10
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/601 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 2 Ann Helen Ferkingstad Pirttinen MAHA1 13/00434-288 2020/03/10
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/655 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 3 Kristin Maartmann MAHA1 13/00434-290 2020/03/10
U TEK 127/9 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: LINDTNER OG ØPSTEBØ BYGGESAK 20/1888 - 127/9 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: LINDTNER OG ØPSTEBØ BYGGESAK 20/1888 Tindeland Rør AS ORO01 20/01845-002 2020/03/10
U TEK 82/19 - HINDERÅKER - SØKNAD OM DISPENSASJON - 82/19 - HINDERÅKER - UTTALE DISPENSASJON PBL § 11-6/1-8 Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/05434-007 2020/03/10
U TEK 29/16 - HEBNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 29/16 - HEBNES - AVSLAG DISPENSASJON FRADELING AV BOLIGHUS PÅ FESTET TOMT Jane Ingunn Holgersen HHU 19/07320-003 2020/03/10
U TEK 94/113 - MELANDBAKKEN, MELAND, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERSTUE - 94/113 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, VINTERSTUE Marianne Holmen JKV 19/05849-006 2020/03/10
U TEK 22/175 - FERKINGSTAD - FASADEENDRING SJØHUS/FRITIDSBOLIG - 22/175 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING, SJØHUS/FRITIDSBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS JKV 18/00157-012 2020/03/10
U TEK 66/851 - SEKSJ. 4, ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. LEGGING AV TERRASSE OG HAGESTUE - 66/851 - FERDIGATTEST - LEGGING AV TERRASSE OG HAGESTUE Henrik Pedersen Dahle EJO 12/01830-006 2020/03/10
U TEK 57/590 - SKUDENESHAVN. RIVING AV HALL - 57/590 - FERDIGATTEST - RIVING AV HALL Petter J. Rasmussen AS EJO 09/00217-008 2020/03/10
U TEK 127/9 - LEIRVEGEN, AVALDSNES - RIVING BOLIG OG UTHUS, NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 127/9 - LEIRVEGEN, AVALDSNES. TILLATELSE- REVIDERT SØKNAD Vestlandshus AS KIS 20/01888-005 2020/03/10
U TEK 133/150 - FEØY - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 133/150 - FERDIGATTEST Kurt Egil Gausel KMY 14/03056-015 2020/03/10
U TEK 147/58 - MOKSHEIM - BRUKSENDRING I ROMBRUK - 147/58 - FERDIGATTEST Silje Szerminska KMY 20/01727-006 2020/03/10
U TEK 64/211 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK: 19/631 - 64/211 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK: 19/631 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01776-003 2020/03/10
U TEK 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, PÅBYGG ENEBOLIG, FASDEENDRING - 66/194 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 19/00619-005 2020/03/10
U TEK 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/203 - FERDIGATTEST - NYBYGG LAGERHALL Novaform Haugesund AS EJO 19/06180-010 2020/03/10
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Aslaug Olena Johannessen EDH 20/01597-005 2020/03/10
U SEN VERGEORDNING KULTURARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING - UTTALELSE - VERGEORDNING KULTURARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 20/02136-002 2020/03/10
U TEK 13/429 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG GARASJE - 13/429 - FERDIGATTEST - TILBYGG GARASJE Leif Gunnar Stava JKV 18/04250-004 2020/03/10
U TEK 47/449 - SOLVIGVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 47/449 - FERDIGATTEST- RIVING OG NYBYGG GARASJE Jonny Økland EJO 20/00198-010 2020/03/10
U SEN GRATULASJONER/INVITASJONER/REPRESENTASJON/MARKERINGER - ORDFØRER - NOMINERING AV KANDIDATER FRA KARMØY TIL MARKERING AV FRIGJØRINGSDAGEN OG DEN NASJONALE VETERANDAGEN 2020 Fylkesmannen I Rogaland EVI1 12/02618-036 2020/03/10
U TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - SVAR - VEDR. VEDTAK OM GODKJENNELSE AV REFUSJON - SAKSNR. 17/2379-12 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS STNY 17/02379-014 2020/03/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 71/108 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Roald Johansen GEL 20/00031-046 2020/03/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 87/91 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jan Roger Nordbjørn GEL 20/00031-047 2020/03/10
I TEK 85/216 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLAS BIL EIENDOM AS - 85/216 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLAS BIL EIENDOM AS Olas Bil Eiendom AS BJP01 20/02176-001 2020/03/10
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK/REDUSERTE KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 20/02187-001 24 Offl.§24 2020/03/10
I TEK 64/1535 - STANGALAND. NYBYGG, ENEBOLIG - 64/1535 - STANGALAND. NYBYGG, ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS KHM 20/02186-001 2020/03/10
U TEK GRAVESØKNAD - CARL LUNDBERGSVEG - SVAR - GRAVESØKNAD - CARL LUNDBERGSVEG Vea Energi V/linda Gundersen KSU01 20/02092-002 2020/03/10
I TEK 95/30 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/30 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 20/01818-006 2020/03/10
I TEK 95/29 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/29 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 20/01820-007 2020/03/10
I TEK 95/31 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/31 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 20/01819-006 2020/03/10
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I HELSEPERSONELLOVEN Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-023 2020/03/10
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00689-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/10
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/02138-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD ANVO 19/07129-077 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07129-078 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD ANVO 19/07129-079 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07129-080 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD ANVO 19/07129-081 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07129-082 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD ANVO 19/07129-083 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07129-084 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07129-085 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD ANVO 19/07129-086 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD ANVO 19/07129-087 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07129-088 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07129-089 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD ANVO 19/07129-090 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD ANVO 19/07129-091 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07129-092 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07129-093 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD ANVO 19/07129-094 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD ANVO 19/07129-095 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07129-096 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-125 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-126 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-127 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-128 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-129 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-130 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-131 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-132 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-133 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-134 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-135 25 Offl §25 2020/03/10
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - ERKLÆRING Edb-Tjenester Norge Limited EJO 19/04891-019 26 Off.l.26 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-136 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-137 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-138 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-139 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-140 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-141 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-142 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-143 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-144 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-145 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-146 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-147 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-148 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-149 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-150 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-174 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-175 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-126 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-117 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-118 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-206 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-110 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-087 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-077 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-078 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-079 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-080 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-081 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-082 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-083 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-084 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-085 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-086 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-087 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-088 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-089 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-090 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-091 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-092 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-093 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-065 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-066 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-067 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-068 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-069 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-070 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-071 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-072 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-073 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-074 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-075 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-076 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-077 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-078 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-079 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-080 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-081 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-082 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-083 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-084 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-085 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-086 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-087 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-088 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-089 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-152 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-153 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-154 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-155 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - BEKREFTELSE ANVO 19/07105-011 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - BEKREFTELSE ANVO 19/07105-012 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - BEKREFTELSE ANVO 19/07105-013 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - BEKREFTELSE ANVO 19/07105-014 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - BEKREFTELSE ANVO 19/07105-015 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-125 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - INTERVJU ANVO 19/07234-027 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - INTERVJU ANVO 19/07234-028 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - INTERVJU ANVO 19/07234-029 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-168 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/00119-009 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - TRUKKET ANVO 20/00119-010 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/00119-011 25 Offl §25 2020/03/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-133 25 Offl §25 2020/03/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-038 25 Offl §25 2020/03/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - SØKNAD MSE 20/00069-005 25 Offl §25 2020/03/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-074 25 Offl §25 2020/03/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 20/01556-037 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/01632-007 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - INTERVJU ANVO 20/01632-008 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/01632-009 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/01632-010 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - INTERVJU ANVO 20/01632-011 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/01632-012 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/01632-013 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 20/01797-006 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 20/01797-007 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - TRUKKET ANVO 20/01799-055 25 Offl §25 2020/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - TRUKKET ANVO 20/01799-056 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-006 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE KOPERVIK OG AVALDSNES/NORHEIM HELSESTASJON - SØKNAD ANVO 20/01890-003 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-015 25 Offl §25 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) INSTITUSJONSKOKK 50% - SØKNAD ANVO 20/02041-002 25 Offl §25 2020/03/10
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 , 2019 OG 2020 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-105 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/10
I TEK 114/334 OG 114/335 - BJØRGEVEGEN, NORDRE EIKE - KLAGE PÅ MANGLEDE SVAR PÅ SØKNAD OM IGANGSETTING OG RETURNERTE SAKER BYGGESAK 16/4074 OG 16/4075 - 114/334 - PURRING PÅ TILBAKELDING IGANGSETTINGSTILLATELSE Advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS GTH 20/01504-002 2020/03/10
I TEK 149/55 - KVEDNADALSVEGEN, SPANNE - TILBYGG BOLIG OG FASADEENDRING - 149/55 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Solid Mesterbygg AS KMY 18/01963-003 2020/03/10
I TEK 19/3 - FRADELING ETTER JORDLOVEN - 19/3 - SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN Friluftsrådet Vest HHU 19/05781-003 2020/03/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/02026-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON -BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 20/02154-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/10
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/545 - SVAR - KOMMENTAR/INNVENDING TIL RESULTAT FRA OPPMÅLINGSFORRETNING Leiv Andreas Austreid HAS 19/05750-170 2020/03/10
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - INNSPILL FRA VEST KARMØY GRUNNEIERLAG Vest-Karmøy Grunneierlag SA PCH01 12/00288-165 2020/03/10
I SEN EXTRA SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 10 EXTRA SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01710-035 2020/03/10
I SEN COOP PRIX AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 10 COOP PRIX AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01560-055 2020/03/10
I SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 10 KIWI 611 ÅKRA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00376-043 2020/03/10
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 10 KIWI AVALDSNES 613 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01403-046 2020/03/10
I SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 10 KIWI 696 SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01343-042 2020/03/10
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL WE CARE CUP 2020 Minneforeningen Marius Amland SILI 19/00027-059 2020/03/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02168-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/10
I SEN REMA 1000 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 10 REMA 1000 SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01856-034 2020/03/10
I SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 10 SKUDENES BRYGGERI AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/02250-019 2020/03/10
I SEN T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING SALGSBEVILLING - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 10 T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01650-022 2020/03/10
U TEK 85/189 -VÅRVEGEN, UTVIK, TILBYGG ENEBOLIG, BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 85/189 -VÅRVEGEN, UTVIK, TILBYGG ENEBOLIG, BOD Steinar Mathias Larsen EDH 20/02100-002 2020/03/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 20/02170-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/10
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-043 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/10
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/10
I TEK FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SØKNAD OM FRITAK/REDUSERT EIENDOMSSKATT MSA 20/02188-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 16/03902-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/10
U TEK 83/191 - SKEIE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 83/191 - SKEIE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Vedavågen Rør AS KIS 20/01989-003 2020/03/10
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - LYNGVEGEN, KOPERVIK - STANGELAND SKOLE Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 17/00247-239 2020/03/10
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Aslaug Olena Johannessen EDH 20/01597-006 2020/03/10
I TEK AVTALER - LEKEPLASSER - 57/385 - AVTALE OM TILKOMST TIL LEKEPLASS Oskar Andreas Nilsen MKR02 20/00218-005 2020/03/10
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SVAR - FORESPØRSEL AV 02.03.20 OM INNSYN I DOKUMENTER Espira Gruppen ETH01 16/01128-714 2020/03/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 20/02174-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/10
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Jorunn Margrethe Thorsen ALS06 20/01488-108 2020/03/10
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - VEDRØRENDE LANGVAKTER VED AVDELING TORVESTAD - LILABJØRGVN - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTE Norsk Sykepleierforbund MAHA 12/00092-355 2020/03/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO KBE03 20/01765-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/10
I TEK 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG RØRLEGGERMELDING: 19/1966 - 85/50- SVAR PÅ MANGELBREV Hjr Rasmussen Bygg AS KIS 20/01728-005 2020/03/10
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG KARMØY RØDE KORS Karmøy Røde Kors EJA 12/00224-116 2020/03/10
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - INFORMASJON OM KURSOPPLEGG FOR ADMINISTRATIV BEREDSKAP I KOMMUNANE - ROVVILTSKADAR PÅ BEITEDYR Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-266 2020/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - TAR IKKE IMOT ANVO 20/00122-015 25 Offl.§25 2020/03/10
U SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SVAR - SØKNAD OM NY STYRER OG STEDFORTREDER - EXTRA AVALDSNES Coop Sørvest EVI1 12/01706-045 2020/03/10
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG HBR02 18/00413-223 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/10
I TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - RAPPORT - VURDERING AV PLANLAGT TURSTI RUNDT TJØSVOLLVATNET NATURRESERVAT Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina PCH01 12/01250-032 2020/03/10
U TEK 85/216 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLAS BIL EIENDOM AS - SVAR - 85/216 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLAS BIL EIENDOM AS Olas Bil Eiendom AS BJP01 20/02176-002 2020/03/10
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - MERKNADER FRA NILS J BOWITZ-ØYGARDEN - 09.03.2020 Nils Johannes Severin Bowitz-Øygarden YSL 16/00593-056 2020/03/10
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN 30. APRIL 2020 - VALG AV VALGKOMITE Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-030 2020/03/10
I TEK 149/492 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/492 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk HAS 20/01661-004 2020/03/10
I TEK 43/458 - STUBBEVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING - 43/458 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lars Magne og Lill Oddrun Hillesland EJO 19/04860-003 2020/03/10
I TEK 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 148/936 - KLAGEFRIST RESEKSJONERING John Gilbert Helgeland MAH 20/01511-004 26 Off.l.26 2020/03/10
U TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - ENDRINGER I INNSENDT PLANFORSLAG - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-048 2020/03/10
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-045 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/10
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/10
I TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - KLAGE PÅ VEDTAK OM EKSPROPRIASJON - REGULERINGSPLAN 2041 ÅKREHAMN Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-052 2020/03/10
I TEK 82/260 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT - 82/260 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sølvi Jakobsen KMY 20/01712-005 2020/03/10
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 3966 STONGSVINGEN - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Marton Sørheim OSG 17/01108-148 2020/03/10
U TEK 133/149 - FEØY, NYBYGG, NAUST MED BRYGGE - 133/149 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST BRYGGE Rolf Svendsen EJO 10/01713-016 2020/03/10
I TEK 3/132 - VESTRE VEAVEG, ØSTHUS - NY INNKJØRSEL, FASADEENDRING, PÅBYGG OG TAKOVERBYGG BOLIG - 3/132 - TREKKER DELER AV BYGGESØKNAD Hereid Hus AS IGR 20/01899-006 2020/03/10
I TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - KLAGE TIL FYLKESMANNEN I ROGALAND PÅ KARMØY KOMMUNES VEDTAK OM REFUSJON Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS STNY 17/02379-015 2020/03/10
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - KVALAVÅG MONTESSORISKOLE 17.mai komiteen Kvalavåg Montessoriskole AKP 20/01722-006 2020/03/10
U TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT MSA 20/02165-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/10
U TEK 58/233 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. FASADEENDRING, TILBYGG OG ENDRING AV TAKKONSTRUKSJON PÅ ENEBOLIG - 58/233 - VARSEL OM PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK OG TVANGSMULKT Leon Dale EJO 11/00622-024 2020/03/10
U TEK 52/5 - SKITNADAL. NYBYGG VEDSKJUL/ REDSKAPSBOD - 52/5 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Sigmund Audun Stava EJO 11/01330-005 2020/03/10
U TEK 86/186 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG INDUSTRIBYGG - TØRKEBYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 86/186 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG INDUSTRIBYGG - TØRKEBYGG Helgesen Tekniske Bygg AS KHM 20/01656-004 2020/03/10
U TEK GNR/BNR. 4/121, SKARSVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG GARASJE/BOD - GNR/BNR. 4/121, MANGLENDE TINGLYST ERKLÆRING OG FERDIGATTEST NYBYGG GARASJE/BOD Jan Kåre Kloster EJO 11/01371-003 2020/03/10