Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB Skip O'hoooiii AS EVI1 12/00007-084 26 Off.l.26 2020/03/09
U TEK 41/15 - ØVRE RISDAL - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - SVAR - 41/15 - ØVRE RISDAL - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG Arne Magnus Remø KIS 19/07170-002 2020/03/09
U TEK 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING DEL AV BYGG, BRUKSENDING, PÅBYGG OG FASADEENDRING - RAMMETILLATELSE - 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING DEL AV BYGG, BRUKSENDING, PÅBYGG OG FASADEENDRING Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 20/01841-005 2020/03/09
I SKU KUNSTUTVALG - FORESPØRSEL OM SAMARBEID VEDRØRENDE SKULPTUR AV BUSSERULLS I SENTRUMSPARKEN ÅKREHAMN Åkrehamn Vekst JAH 20/02209-003 2020/03/09
U TEK 95/32 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 95/32 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KHM 20/01806-006 2020/03/09
U TEK 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE Eskild Kvala AS KIS 19/06029-007 2020/03/09
U TEK 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG GARASJE OG FORSTØTNINGSMURER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG GARASJE OG FORSTØTNINGSMURER I K Gabrielsen KIS 20/01696-006 2020/03/09
U TEK 57/311 SEKSJ. 8 - POSTVEGEN, SKUDENESHAVN - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 57/311 SEKSJ. 8 - POSTVEGEN, SKUDENESHAVN - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE Leif Arne Larsen KIS 20/02003-003 2020/03/09
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/658 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅKRAVEGEN 18 Jorunn Gunvor Knutsen MAHA1 13/00434-300 2020/03/09
I TEK 119/22 - OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL - SØKNAD OMDISPONERING Arvid Widvey BJP01 20/02175-001 2020/03/09
I SKU SØKNAD OM OPPLEVELSEKORTET - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03621-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I SEN TAUSHETSPLIKT - SPØRSMÅL ANG. BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT BAN01 20/02180-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT MSA 20/02165-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/09
U TEK 66/242 - BYGGETILSYN - 66/242 - PÅLEGG BYGGETILSYN. Tore Slettli Bårdsen KMY 19/01071-006 2020/03/09
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - LYNGVEGEN, KOPERVIK - STANGELAND SKOLE Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 17/00247-238 2020/03/09
U TEK 15/1600 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/1600 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG Trygve J Sjøen AS IGR 20/01908-004 2020/03/09
I SEN LOKALE FORHANDLINGER 2020 - GENERELT - DRØFTINGSMØTE - EKSTRA TILLITSVALGTRESSURSER Fagforbundet Karmøy TUS 20/01533-002 2020/03/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 25/11 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SØRE LANGÅKERVEG Ingvald Brekkå BFH 20/00016-021 2020/03/09
I TEK 1/15 - VEDØY - BYGGETILSYN - 1/15 - REDEGJØRELSE FOR BYGGING AV FORSTØTNINGSMUR MOT VEG Stava Mekaniske Verksted AS EJO 20/01796-002 2020/03/09
U TEK GNR. 72, BNR. 181, INDRETREVEGEN, SKÅR. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 72/181 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Handelsbanken JKV 05/03272-020 2020/03/09
U TEK TILLATELSE TIL LEDNINGSGRØFT - TILLATELSE TIL LEDNINGSGRØFT Abeba Teklay Tareke MAAA1 20/02161-001 2020/03/09
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/03/09
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-027 25 Offl.§25 2020/03/09
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 15/00984-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN/FAMILIEAVLASTER 2018 - 2020 - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-026 25 Offl.§25 2020/03/09
I TEK 58/173 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK HAVN AS - 58/173 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK HAVN AS Sig Halvorsen AS ORO01 20/02166-001 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-124 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-125 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-116 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-205 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-060 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-086 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-067 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-087 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-068 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-064 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-348 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-349 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-175 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - SØKNAD ANVO 20/00229-002 25 Offl §25 2020/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-014 25 Offl §25 2020/03/09
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - HOVEDGATA 20 - KOPERVIK Linda Gundersen v/ Vea energi KSU01 17/00247-237 2020/03/09
U SEN INNFORDRING - KOMMUNALE GEBYRER IMK 18/04336-548 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
U TEK 142/139 - STORESUNDVEGEN, STORASUND, NYBYGG GARASJE - SVAR - 142/139 - REVIDERT TEGNING, SPØRSMÅL OM DET MÅ SØKES OM ENDRING AV TILLATELSE Alf Våland KIS 18/03261-012 2020/03/09
U TEK 22/116 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: FERKINGSTAD HAVN BÅRFORENING - 22/116 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: FERKINGSTAD HAVN BÅRFORENING S O Lund AS KHM 20/02036-003 2020/03/09
I TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 - SAMTYKKE TIL FRADELING Eiendomsmegler 1 EDH 20/02099-004 2020/03/09
I TEK 13/429 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG GARASJE - 13/429 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leif Gunnar Stava JKV 18/04250-003 2020/03/09
I TEK 47/449 - SOLVIGVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 47/449 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jonny Økland EJO 20/00198-008 2020/03/09
I TEK 138/2 - BREKKE - BYGGETILSYN - 138/2 - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR RIVING AV UTHUS Torstein Haaland KMY 18/03187-002 2020/03/09
I TEK 122/210 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - HYTTEOMRÅDE - TILTAKSHAVER: NAUSTVIK - 122/210 - FERDIGMELDING RØR Inge Vaaga AS ALS06 17/00551-003 2020/03/09
I TEK 107/23 - FOSNAVEGEN, LINDØY - RIVING BOD, NYBYGG BOLIG OG GARASJE, MUR OG UTBEDRING ADKOMST - 107/23 - REVIDERT ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Håkonsen Bygg AS JKV 18/03134-019 2020/03/09
I TEK 58/322 - SEVERIN LARSENSVEG, KOPERVIK - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 58/322 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Hilde Ragnvaldjord KIS 20/02121-003 2020/03/09
I TEK 78/5 - STOKKDAL - PÅBYGG FLYHANGAR - 78/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Omega Areal AS KMY 18/03269-007 2020/03/09
I TEK 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/4 - DOKUMENTASJON TIL BEHANDLING AV SØKNAD Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EDH 19/02771-008 2020/03/09
I TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - 13/355 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 19/00293-015 2020/03/09
I TEK 74/16 - KRAV OM ERSTATNING JORDSKIFTESAK 1210-2015-0001 OG 1210-2013-0050 - GNR. 74, YTRALAND - 74/16 - KRAV OM ERSTATNING - E-POSTKORRESPONDANSE - AVKLARING GRENSEGANG. JORDSKIFTESAK 1210-2015-0001 OG 1210-2013-0050 - GNR. 74, YTRALAND Wenche Ytreland STNY 18/04805-005 2020/03/09
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02151-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/09
I TEK 68/330 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - BRUKSENDRING AV BOD TIL BOLIGDEL - 68/330 - MOTTATT MANGLER - SØKNADSKJEMA, NABOVARSEL OG TEGNINGER Steinar Eilerås Bertelsen EDH 20/02008-006 2020/03/09
U TEK 57/163 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 57/163 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT Sofie Toft Isaksen NILI1 20/01731-003 2020/03/09
U TEK TEKNISK PLAN - VEAVÅGEN, ADKOMSTVEG TIL EIENDOM 2/96 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/02013-004 2020/03/09
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - VEDR. EIENDOMSSKATT MSA 20/02149-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/09
U TEK GRAVESØKNAD - LYNGVEGEN, STANGELAND SKOLE - SVAR - GRAVESØKNAD - LYNGVEIEN STANGELAND SKOLE Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 20/02155-002 2020/03/09
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02125-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/09
U TEK 55/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HØINES, ASTRID TORBJØRG - SVAR - 55/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HØINES, ASTRID TORBJØRG Astrid Torbjørg Høines BJP01 20/02130-002 2020/03/09
I TEK 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM BRUKSENDRING BADEHUSET, HOLMEN - 57/79 - BEKREFTER AT DET IKKE ER MOTTATT MERKNADER TIL NABOVARSEL Jan Petter Midbøe KHM 16/01388-023 2020/03/09
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SVAR PÅ KLAGE I FORBINDELSE MED PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 18/04617-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-367 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
U TEK 86/92 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MULTI PAINTING AS - SVAR - 86/92 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MULTI PAINTING AS Advokat Knut Magnus Haavik BJP01 20/02120-002 2020/03/09
U TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ REVIDERT PLANFORSLAG - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-045 2020/03/09
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/09
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/09
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM TIDLIG JAKT PÅ GÅS Mats Einar Skeie PCH01 12/00690-264 2020/03/09
I TEK OVERVÅKING AV TJØSVOLLVASSDRAGET - VANNSTANDMÅLER I TJØSSVOLLVATNET NATURRESERVAT Fylkesmannen i Rogaland PCH01 20/01685-002 2020/03/09
I TEK 124/9 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG, SODALUT-FABRIKK - 124/9 - ILLUSTRASJON STØTTEMUR OG FASADETEGNING Pds Arkitekt AS JKV 19/05999-009 2020/03/09
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - KOPERVIK FESTIVAL - REKLAME LANGS VEI Rogaland fylkeskommune HPE 13/01286-078 2020/03/09
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 20/01963-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - DOKUMENTERING AV PROGRESJON, TILBAKEFØRING AV MASSER I HENHOLD TIL PÅLEGG Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-069 2020/03/09
U TEK 57/63 OG 57/65 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- SKIFTE AV VINDU MED DØR - 57/63 OG 57/65 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- SKIFTE AV VINDU MED DØR Foreningen Gamle Skudeneshavn KHM 20/01947-003 2020/03/09
U TEK 82/120 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG CARPORT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 82/120 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG CARPORT Tove Broen Jakobsen og Hallgeir Broen KIS 20/02163-002 2020/03/09
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/01993-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I TEK 44/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN VIDAR WIIK - 44/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN VIDAR WIIK Kristoffer Sirevåg AS ORO01 20/02171-001 2020/03/09
U TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER STD:19/5171 - 106/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Thomas Kristian Hausken HAS 20/01517-017 2020/03/09
U TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER STD:19/5171 - 106/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Inge Vaaga HAS 20/01517-018 2020/03/09
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ BOLIGVERDI MSA 20/02123-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/09
U TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER STD:19/5171 - 106/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Elvira Gjertrud Edvardsen HAS 20/01517-019 2020/03/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02168-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
U TEK 1/15 - VEDØY - BYGGETILSYN - SVAR - 1/15 - REDEGJØRELSE FOR BYGGING AV FORSTØTNINGSMUR MOT VEG Stava Mekaniske Verksted AS EJO 20/01796-003 2020/03/09
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 15/2063 - FORESPØRSEL OM SLOKKEVANNSKAPASITET Marton Sørheim OSG 17/01108-144 2020/03/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO KBE03 20/02169-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
U TEK 15/1510 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING DEL AV BYGG TIL UTLEIELEILIGHETER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1510 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING DEL AV BYGG TIL UTLEIELEILIGHETER I K Gabrielsen IGR 20/02159-002 2020/03/09
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 15/392 - FORESPØRSEL ANG. BRANNVANNSUTTAK Eskild Kvala AS OSG 17/01108-145 2020/03/09
I TEK 106/47 - FOSNANES - UTSLIPPSTILLATELSE - 106/47 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Karsten Bjelland AS GTH 19/07226-003 2020/03/09
U TEK 83/63 - SKEIE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 83/63 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Øyvind Hogneland Hansen HAS 20/01645-021 2020/03/09
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SØKNAD OM STØTTE TIL WE CARE CUP 2020 Minneforeningen Marius Amland SILI 19/00027-058 2020/03/09
U SEN KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER - AVTALE - 20/93 KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER TH-Teknikk as OEI 20/00093-011 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/03/09
U TEK 83/63 - SKEIE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 83/63 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Tore Jan Skeie HAS 20/01645-022 2020/03/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 20/02170-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SØKNAD OM DEKKE I HÅVIKHALLEN 17.MAI Ingunn Odland TVI 16/04347-034 2020/03/09
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/01561-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - REVIDERT SØKNAD OM UNDERHOLDNING PÅ BU OG BEHANDLINGSHJEM I KARMØY KOMMUNE Hugo Austevik REDA 20/01301-009 2020/03/09
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/02172-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/02172-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I TEK 119/144 - MYKJE - TILBYGG - 119/144 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGERGRENSE MOT VEG Rogaland fylkeskommune, Forvaltning KRRE 20/02173-001 2020/03/09
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SKADEFELLING AV GÅS Svein Ståle Kolstø PCH01 12/00690-265 2020/03/09
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/02214-023 2020/03/09
U TEK 125/8 - RETTING I MATRIKKELEN - SVAR - 125/8 - RETTING I MATRIKKELEN Håkon Hjartnes BFH 20/02128-002 2020/03/09
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BREKKOSEN - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING VED UTBYGGING RH Oppmåling Rune Hemnes OSG 17/01108-146 2020/03/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 20/02174-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
U TEK REGISTRERING AV BYGGINFORMASJON - ENDRING AV BYGGINFORMASJON I MATRIKKELEN Vidar Kolbeinsen BFH 19/02045-005 2020/03/09
I TEK 1/178 - SØRATRE-VEDAVÅGEN, NYBYGG GARASJE - 1/178 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Johnny Nilsen EJO 13/00560-006 2020/03/09
I TEK 11/404 - MANNESVEGEN, MANNES, NYANLEGG VA LEDNING - 11404 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT RH Oppmåling Rune Hemnes IGR 20/02106-002 2020/03/09
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/09
I TEK 5/537 OG 5/543 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SOLSTEIN AS - 5/537 OG 5/543 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 2020/2183317/200 - SOLSTEIN AS Statens Kartverk AMJ 20/00170-003 2020/03/09
I TEK 122/128 - SOLDALVEGEN, RØYKSUND - FORSTØTNINGSMUR - 122/128 - ØNSKER Å FORLENGET FRIST FOR Å SENDE INN MANGLER I K Gabrielsen KRRE 20/00189-003 2020/03/09
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 , 2019 OG 2020 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-104 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
U TEK 64/272 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 64/272 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS KHM 20/01859-002 2020/03/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/02179-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/09
I TEK STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING 2020 - UTBETALING AV LÅN Husbanken RBE08 19/07185-006 2020/03/09
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 2810 VESTRE KARMØYVEG - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Eskild Kvala AS OSG 17/01108-147 2020/03/09