Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER - HAUGALAND TINGRETT EDA 16/00047-071 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/06
U TEK 95/30 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGGESAK 20/1818 - 95/30 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 20/1818 Hage & Maskin AS ORO01 20/01739-002 2020/03/06
U TEK 95/31 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK: 20/1819 - 95/31 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK: 20/1819 Hage & Maskin AS ORO01 20/01738-002 2020/03/06
U TEK 95/29 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 20/1820 - 95/29 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 20/1820 Hage & Maskin AS ORO01 20/01737-002 2020/03/06
U TEK 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 59 . BYGGESAK 20/1877 - SVAR - 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 59 . BYGGESAK 20/1877 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01883-002 2020/03/06
U TEK 142/759 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYBYGG KONTORBYGG, PARKERINGSPLASS OG MUR - RAMMETILLATELSE - 142/759 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYBYGG KONTORBYGG, PARKERINGSPLASS OG MUR Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/05760-009 2020/03/06
U TEK 95/29 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 95/29 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KHM 20/01820-005 2020/03/06
I TEK KOMMUNALE BRUER OG KAIER - HOVEDINSPEKSJON - TILSTANDSRAPPORT/ STYRKEBEREGNING AV 2 BRUER OVER TIL BUKKØY Petter J. Rasmussen AS HPE 12/02397-023 2020/03/06
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - FAKTISK UTDRAG CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/03/06
U TEK 15/449 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/449 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE Maria E og Anders Halvorsen EDH 20/01945-002 2020/03/06
U TEK 95/30 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 95/30 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KHM 20/01818-005 2020/03/06
U TEK 95/31 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 95/31 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KHM 20/01819-005 2020/03/06
I TEK 64/211 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK: 19/631 - 64/211 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK: 19/631 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01776-002 2020/03/06
I TEK 130/65 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - KJETIL VIKINGSTAD UTSLIPPSSAK: 18/646 - 130/65 - SIGNERT SERVICEAVTALE MED BIOVAC E.T. AS ANLEGGSNR. 21270 UTSLIPPSSAK: 18/646 Biovac Environmental Technology AS ELO 18/00629-003 2020/03/06
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Trond Martin Nilsen EDH 20/02099-003 2020/03/06
I TEK 15/1600 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG - 15/1600 - REVIDERTE FASADETEGNINGER OG SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS IGR 20/01908-003 2020/03/06
U TEK 41/2 - GRØDEMVEGEN, ØVRE RISDAL - NYBYGG FRITIDSBOLIG, BRYGGE OG BØLGESEKJERMING - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 41/2 - GRØDEMVEGEN, ØVRE RISDAL - NYBYGG FRITIDSBOLIG, BRYGGE OG BØLGESEKJERMING Helge Riisdal KHM 20/00029-004 2020/03/06
U TEK EIENDOMSSKATT - BUNNFRADRAG - SVAR - EIENDOMSSKATT - BUNNFRADRAG MSA 19/06564-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/06
I TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/8 - BESTILLING AV UTSTIKKING Hellvik Hus Karmøy AS JHE 19/05431-020 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-123 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-084 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-173 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-124 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-115 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-199 25 Offl §25 2020/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-200 25 Offl §25 2020/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-201 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-202 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-203 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-087 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-088 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-109 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-066 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-085 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-067 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-124 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-130 25 Offl §25 2020/03/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-131 25 Offl §25 2020/03/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-132 25 Offl §25 2020/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM INSTITUSJONSKOKK - TRUKKET ANVO 20/00038-008 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-077 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-127 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-128 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-129 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-130 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-131 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-132 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-133 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-134 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-135 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-136 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-137 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-138 25 Offl §25 2020/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-139 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - SØKNAD ANVO 20/00830-010 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - ARBEIDSAVTALE MSE 20/01300-087 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - TILBUD MSE 20/01300-088 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - ARBEIDSAVTALE MSE 20/01451-060 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - TILBUD MSE 20/01451-061 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-019 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-024 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-025 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-032 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-033 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-034 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - INTERVJU MSE 20/01816-035 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-036 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-037 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-038 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - INTERVJU MSE 20/01816-039 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-040 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-041 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - INTERVJU MSE 20/01816-042 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-043 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-044 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-045 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-046 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-047 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-048 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-049 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-050 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-051 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-052 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-053 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - INTERVJU MSE 20/01816-054 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-055 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-056 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-057 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-058 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-059 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-060 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - BEKREFTELSE MSE 20/01816-061 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-017 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-018 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-019 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-020 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - INTERVJU REKRU 20/01817-021 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-022 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-023 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-024 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-025 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - INTERVJU REKRU 20/01817-026 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-027 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-028 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-029 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-030 25 Offl §25 2020/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - BEKREFTELSE REKRU 20/01817-031 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE KOPERVIK OG AVALDSNES/NORHEIM HELSESTASJON - SØKNAD ANVO 20/01890-002 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-008 25 Offl §25 2020/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-009 25 Offl §25 2020/03/06
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - BYGGEMØTE NR. 4- REFERAT NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Vassbakk & Stol JTH 16/04821-101 2020/03/06
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRA-HALLENE - 04.04.20 Håndballstyret Åkra IL TVI 12/00077-209 2020/03/06
U TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - SVAR - 109/21 - SPØRMÅL OM REGLER FOR BRUKSENDRING FRA HYTTE TIL BOLIG Turid Fossan KIS 18/05250-026 2020/03/06
U HSE SØKNAD OM OPPREISNING - FORELØPIG SVAR CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/03/06
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - UTSATT FRIST FOR ENDELIG HØRINGSSVAR - BER OM UTSATT FRIST FOR UTTALE PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. Rogaland fylkeskommune AAHO 17/00895-063 2020/03/06
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-041 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/06
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-042 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/06
I TEK 64/646 - NONSLIVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG, RIVING GARASJE OG NYBYGG BOD/CARPORT - 64/646 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 19/05144-005 2020/03/06
I TEK 22/13 - OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL - 15/168 - SØKNAD OM OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL Ove Nilsen HHU 20/02152-001 2020/03/06
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - VEDR. GANGFELT - KRYSS I LYNGVEGEN Rogaland Fylkeskommune HPE 13/01286-077 2020/03/06
U TEK 1/15 - VEDØY - BYGGETILSYN - 1/15 - VEDØY - BYGGETILSYN - OPPFØRING AV MUR Stava Eiendom AS EJO 20/01796-001 2020/03/06
U TEK PLAN 4088 - DETALJREGULERING FOR DET HISTORISKE AVALDSNES - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE Multiconsult Norge AS YSL 20/02024-003 2020/03/06
I TEK 82/120 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG CARPORT - 82/120 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG CARPORT Tove Broen Jakobsen og Hallgeir Broen KIS 20/02163-001 2020/03/06
I TEK 142/139 - STORESUNDVEGEN, STORASUND, NYBYGG GARASJE - 142/139 - REVIDERT TEGNING, SPØRSMÅL OM DET MÅ SØKES OM ENDRING AV TILLATELSE Alf Våland KIS 18/03261-011 2020/03/06
I SEN KARMØY FORLIKSRÅD - FASTE MØTEFULLMEKTIGER 2017-2020 - OVERSIKT OVER OPPNEVNTE MØTEFULLMEKTIGER I KARMØY OG HAUGESUND FORLIKSRÅD Hans Magne Kvilhaug EDA 16/04847-005 2020/03/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - HELGE BERNER BERTELSEN Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-089 2020/03/06
U SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - AVVIST LEVERANDØR - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/06
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - 3/165 - SØKNAD OM FRITAK - VANNMÅLER Reidar Størkersen APE01 13/02506-389 2020/03/06
I TEK GRAVESØKNAD - LYNGVEGEN, STANGELAND SKOLE - GRAVESØKNAD - LYNGVEIEN STANGELAND SKOLE Birkeland Maskinentreprenør AS OSG 20/02155-001 2020/03/06
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - REFERAT FRA OPPFØLGINGSMØTE 12.02.2020 Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-067 2020/03/06
I TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG - 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 20/02157-001 2020/03/06
I TEK 22/186 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL KARMØY CATERING - 22/186 - KJØPEKONTRAKT Tor Arnstein Liknes NILI1 19/04851-006 2020/03/06
I TEK 22/186 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL KARMØY CATERING - 22/186 - KJØPEKONTRAK Karsten Jonassen Stava NILI1 19/04851-007 2020/03/06
I SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - HALLSØKNAD NORHEIMHALLEN, KARMØYHALLEN OG TORVESTAD ARENA SESONGEN 2020/2021 Norges Bandyforbund OFL 12/02035-064 2020/03/06
I SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM HALLTID KARMØY KOMMUNE SESONGEN 2020-21 Nhf Region Sør Vest OFL 12/02035-063 2020/03/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO KBE03 20/02153-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/06
U TEK 148/289 - DOVAFJELLSVEGEN, NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/289 - DOVAFJELLSVEGEN, NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE Tommy Frilund EDH 20/02027-003 2020/03/06
I TEK 124/9 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG, SODALUT-FABRIKK - 124/9 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Arkitekt AS JKV 19/05999-008 2020/03/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON -BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 20/02154-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/06
I TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - FOTOGRAFI OG BESKRIVELSE Bjarne Reidar Skådel GTH 19/01386-027 2020/03/06
U TEK EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ØNSKER Å ENDRE BUNNFRADRAG MSA 20/01611-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/06
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL FYSIOTERAPI M.M. Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-021 2020/03/06
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILLEGGSINFORMASJON - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen HDO 19/06523-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/06
U TEK REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE I ROGALAND - KARMØY - SVAR - OPPDATERING/REVISJON AV VEGLISTENE I ROGALAND - KOMMUNALE VEGER Statens Vegvesen KSU01 12/04355-026 2020/03/06
I TEK 17/25 - SEKSJ. 4 - SØRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - NYBYGG HAGESTUE - 17/25 - SEKSJ. 4 - SØRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - NYBYGG HAGESTUE Morten Vea EDH 20/02158-001 2020/03/06
I TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 - ORIGINALE ERKLÆRINGER OM PARKERING Aslaug Olena Johannessen EDH 20/01597-004 26 Offl.§26 2020/03/06
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 146/149 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV GARASJE Nils Henry Pros-Verme KIS 17/00073-486 2020/03/06
U SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - AVVIST LEVERANDØR - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/06
I TEK 15/1510 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING DEL AV BYGG TIL UTLEIELEILIGHETER - 15/1510 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING DEL AV BYGG TIL UTLEIELEILIGHETER I K Gabrielsen IGR 20/02159-001 2020/03/06
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 58/59 M. FL.- NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GARVIK GRUPPEN AS Vikanes Bungum Arkitekter AS REK 20/00006-047 2020/03/06
I TEK 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune EDH 20/02160-001 2020/03/06
I HSE TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 - DELUTBETALING 4 - UTVIKLING AV BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 Rogaland Fylkeskommune BSE02 17/00824-014 2020/03/06
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Monica Vikshåland Jacobsen SMA 12/00277-185 2020/03/06
U SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - AVVIST LEVERANDØR - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/06
U SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - TILDELINGSBESLUTNING - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER AUDIOGUIDE AS KRWI 20/01900-014 2020/03/06
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - HOVEDGATA 20 - KOPERVIK Linda Gundersen v/ Vea energi KSU01 17/00247-236 2020/03/06
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT TNO05 17/00261-058 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/06
U TEK 38/213 - SYRE - NYBYGG 2 STK NAUST - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 38/213 - SYRE - NYBYGG 2 STK NAUST Jon Tomas Danielsen KHM 20/01984-003 2020/03/06
U SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - AVTALE - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER AUDIOGUIDE AS KRWI 20/01900-016 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/03/06
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV KMV 18/01685-103 18 Offl.§18 2020/03/06
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE I FORBINDELSE MED 1. MAI Lo I Nord-Rogaland LYK 19/00027-057 2020/03/06
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/02480-094 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/06