Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - MELDING OM VEDTAK - PLAN 5096 DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 Rogaland fylkeskommune YSL 17/04858-038 2020/03/04
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HBR02 19/01676-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/04
U TEK 102/107 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL RISVIK - 102/107 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL RISVIK Vedavågen Rør AS OSG 20/01906-002 2020/03/04
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 61/131 TRYGVE J. SJØEN - 61/131 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE J. SJØEN S O Lund AS ORO01 14/03533-005 2020/03/04
U TEK 19/3 - FRADELING ETTER JORDLOVEN - 19/3 - DELINGSTILLATELSER ETTER JORDLOVEN FOR PARKERINGSAREAL Friluftsrådet Vest HHU 19/05781-002 2020/03/04
U TEK 58/435 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY - 58/471 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY Comfort Karmøy AS OSG 20/01988-003 2020/03/04
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kopervik & Omegn Historielag ANKO 20/00039-098 2020/03/04
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Idrettsråd ANKO 20/00039-099 2020/03/04
I TEK 15/1649 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JARLE GRINDHAUG - 15/1649 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JARLE GRINDHAUG Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01769-003 2020/03/04
I TEK 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KÅRE T DAHLE BYGGESAK 18/3307 - 15/465 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/3307 Vassbakk & Stol AS ALS06 20/01654-003 2020/03/04
I TEK 15/702 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGNE JORUNN ANDERSSON - 15/702 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGNE JORUNN ANDERSSON Vassbakk & Stol AS ALS06 20/01789-003 2020/03/04
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Dølevegen Velforening OFL 20/00041-023 2020/03/04
I TEK 15/428 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER LUND - 15/428 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER LUND Vassbakk & Stol AS ALS06 20/01647-003 2020/03/04
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Åkra Idrettslag OFL 20/00040-021 2020/03/04
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - 133/51 - SVAR - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ole Berner Knutsen ALS06 20/01488-105 2020/03/04
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I GJENNOMFØRING- OG BYGGESAKDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - REGLER OM HÅNDTERING AV OVERVANN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 20/00178-019 2020/03/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 63/174 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma REK 20/00006-045 2020/03/04
I TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JKV 19/02325-014 2020/03/04
I TEK 102/171 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/171 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING Eskild Kvala AS KIS 20/02105-001 2020/03/04
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 25/54 - GÅRDEN STRÅTVEIT BJØRN O STRÅTVEIT - VEDTAK OM FORDELING AV SAKSOMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED KLAGESAK 25/54 - GÅRDEN STRÅTVEIT BJØRN O STRÅTVEIT Fylkesmannen i Rogaland LKS 18/02122-023 2020/03/04
I TEK 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - 57/701 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/06845-006 2020/03/04
I TEK 147/58 - MOKSHEIM - BRUKSENDRING I ROMBRUK - 147/58 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Silje Szerminska KMY 20/01727-005 2020/03/04
I TEK 102/22 - BYGNES - BYGGETILSYN - 102/22 - SVAR PÅ BYGGETILSYN Bygnes Bygg Eiendom ANS EJO 20/01715-004 2020/03/04
I TEK GNR/BNR 43/451, STUBBEVEGEN, HØYNES. MUR OG UTVIDELSE AV TERRASSE - 43/451 - VEDR. BYGGETILSYN Morten Olsen EJO 12/02709-003 2020/03/04
U TEK GRAVESØKNAD - HESTMYRVEGEN - SVAR - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - HESTMYRVEGEN Mesta AS KSU01 20/02009-004 2020/03/04
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/797 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅRVOLLVEGEN 4 Evy Anita Drivenes MAHA1 13/00434-294 2020/03/04
I TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/1 - SVAR PÅ SKISSERTE VILKÅR FOR FRADELING Opplysningsvesenets Fond HHU 19/03643-009 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-076 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-082 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-171 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-122 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-123 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-114 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-184 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-185 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-186 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-187 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-188 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-189 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-190 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-191 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-192 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-193 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-194 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-195 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-196 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-084 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-065 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-066 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-067 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-105 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-106 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-083 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-084 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-066 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-063 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-148 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-121 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-027 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-028 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-029 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-030 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-031 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-032 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-033 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-034 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-035 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-036 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-037 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-038 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-039 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-040 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-041 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-042 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-043 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-044 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-045 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-046 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-047 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-048 25 Offl §25 2020/03/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - BEKREFTELSE MMW 19/07204-049 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-025 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - TILBUD ANVO 19/07326-055 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07326-056 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-173 25 Offl §25 2020/03/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-129 25 Offl §25 2020/03/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-075 25 Offl §25 2020/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-116 25 Offl §25 2020/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-117 25 Offl §25 2020/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-118 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - SØKNAD ANVO 20/00830-009 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01632-006 25 Offl §25 2020/03/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - BEKREFTELSE MSE 20/01813-013 25 Offl §25 2020/03/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - BEKREFTELSE MSE 20/01813-014 25 Offl §25 2020/03/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - BEKREFTELSE MSE 20/01813-015 25 Offl §25 2020/03/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - BEKREFTELSE MSE 20/01813-016 25 Offl §25 2020/03/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - BEKREFTELSE MSE 20/01813-017 25 Offl §25 2020/03/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - BEKREFTELSE MSE 20/01813-018 25 Offl §25 2020/03/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - BEKREFTELSE MSE 20/01813-019 25 Offl §25 2020/03/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - BEKREFTELSE MSE 20/01813-020 25 Offl §25 2020/03/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - BEKREFTELSE MSE 20/01813-021 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-018 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - INTERVJU ANVO 20/01815-010 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - INTERVJU ANVO 20/01815-011 25 Offl §25 2020/03/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - INTERVJU ANVO 20/01815-012 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-021 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-022 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-023 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-002 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-003 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-004 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-005 25 Offl §25 2020/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER TIO 100 % - SØKNAD ANVO 20/02039-006 25 Offl §25 2020/03/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK KART OG OPPMÅLINGSINGENIØR - SØKNAD MSE 20/02040-002 25 Offl §25 2020/03/04
U TEK 141/201 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 141/201 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hus28 AS KMY 17/05128-005 2020/03/04
U TEK 22/189 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - RIVING AV GARASJE OG OPPFØRING AV NY - 22/189 - FERDIGATTEST - RIVING AV GARASJE OG OPPFØRING AV NY Ingar Langåker og Helene D. Ferkingstad JKV 16/04550-005 2020/03/04
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/04
I TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Trond Martin Nilsen EDH 20/02099-001 2020/03/04
I TEK 107/23 - FOSNAVEGEN, LINDØY - RIVING BOD, NYBYGG BOLIG OG GARASJE, MUR OG UTBEDRING ADKOMST - 107/23 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Håkonsen Bygg AS JKV 18/03134-017 2020/03/04
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA KARMØY- MØTEREFERAT 3. MARS 2020 Statens Vegvesen Region Vest HPE 12/00684-080 2020/03/04
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02068-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/04
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02073-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/04
U TEK 148/357 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/357 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING Vegard Aksnes IGR 20/01870-003 2020/03/04
U TEK 21/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERG, MARGARETH - SVAR - 21/15, 21/15-1 OG 20/44 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Margareth Berg BJP01 20/02067-002 2020/03/04
U TEK SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT MSA 20/02093-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/04
I TEK 85/189 -VÅRVEGEN, UTVIK, TILBYGG ENEBOLIG, BOD - 85/189 -VÅRVEGEN, UTVIK, TILBYGG ENEBOLIG, BOD Steinar Mathias Larsen EDH 20/02100-001 2020/03/04
U TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 3 - 147/704 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 17 Block Watne AS KMY 17/00649-009 2020/03/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 87/30 OG 8 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Tor Geir Løften GEL 20/00031-045 2020/03/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00859-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/04
U TEK 58/245 - SKOLEGATA, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL KULTURSKOLE - 58/245 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING TIL KULTURSKOLE Procon AS EJO 13/00412-008 2020/03/04
U SEN 149/492 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - MELDING SEKSJONERING 149/492. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 20/01661-003 26 Off.l.26 2020/03/04
U TEK 58/120 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. BYTTE AV VIRKSOMHETSSKILT FOR DNB - 58/120 - FERDIGATTEST - BYTTE AV VIRKSOMHETSSKILT FOR DNB Elektrovakuum AS EJO 11/01908-008 2020/03/04
U TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - FERDIGATTEST - NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG, RIVING AV EKSISTERENDE Eskild Kvala AS JKV 17/00860-044 2020/03/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02101-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/04
I TEK ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE, STUTØY NORD - 4065 - ÅRSREGNSKAP PR 2019 - ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER Universitetet I Stavanger TIB 17/03301-009 2020/03/04
I TEK 38/273 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE, LANDSKAPSSIKRING/TERRENGINNGREP - 38/273 - MOTTATT MANGLER - TERRENGSNITT, SØKNAD OM DISPENSASJON, NABOVARSEL MM Rh Oppmåling Rune Hemnes KHM 19/06573-003 2020/03/04
I TEK INNLANDSFISKE - VANNMILJØ - VANNMILJØTILTAK 2019 - SJØØRRETKARTLEGGING PÅ YTRE HAUGALANDET - UTBETALINGSBREV Rogaland Fylkeskommune PCH01 13/01475-013 2020/03/04
I TEK 72/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED SKÅR HANSEN - 72/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED SKÅR HANSEN Tekniskbureau AS ORO01 20/02102-001 2020/03/04
I TEK 72/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED SKÅR HANSEN - 72/175 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALFRED SKÅR HANSEN Tekniskbureau AS ORO01 20/02102-002 2020/03/04
U TEK 4/38 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - FERDIGATTEST - BASESTASJON PÅ TAK Pro Invenia AS EJO 20/01747-009 2020/03/04
I TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE Roar Sunde ALA04 20/02104-001 2020/03/04
U TEK 68/330 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - BRUKSENDRING AV BOD TIL BOLIGDEL - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 68/330 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - BRUKSENDRING AV BOD TIL BOLIGDEL Steinar Eilerås Bertelsen EDH 20/02008-005 2020/03/04
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/936 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅRVOLLVEGEN 7 John Marton Thorsen MAHA1 13/00434-295 2020/03/04
I TEK 11/404 - MANNESVEGEN, MANNES, NYANLEGG VA LEDNING - 11/404 - MANNESVEGEN, MANNES, NYANLEGG VA LEDNING Rh Oppmåling Rune Hemnes IGR 20/02106-001 2020/03/04
U TEK 58/89 - VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL - 58/89 - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV St - Eiendom AS APE01 19/06766-002 2020/03/04
U TEK 58/173 - VANNPOST - 58/173 - VANNPOST Kopervik Havn AS APE01 20/02107-001 2020/03/04
I SEN RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - SVARBREV ANG. RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Noricom Språktjenester AS OEI 19/00652-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/04
U TEK 102/22 - BYGNES - BYGGETILSYN - SVAR - 102/22 - SVAR PÅ BYGGETILSYN Bygnes Bygg Eiendom ANS EJO 20/01715-005 2020/03/04
U TEK 15/1600 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1600 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG Trygve J Sjøen AS IGR 20/01908-002 2020/03/04
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG - 2020/2021 - STOKKASTRAND SKOLE Stokkastrand Skole OFL 20/01844-022 2020/03/04
U TEK 2/301 - SÆVIK - BYGGETILSYN - SVAR - 2/301 - AVSLAG PÅ FORESPØRSEL OM UTSATT FRIST PÅ FERDIGATTEST Gunvar Eriksen EJO 20/01837-003 2020/03/04
I TEK 141/11 OG 141/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FREMSKRIDT LAKS AS - 141/11 OG 141/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FREMSKRIDT LAKS AS Rsm Advokatfirma AS BJP01 20/02108-001 2020/03/04
I TEK 58/179 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOPERVIK HAVN AS - 58/179 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kopervik Havn AS BJP01 20/02109-001 2020/03/04
U TEK PLAN 4082 - DETALJREGULERING - FAST BRU TIL STORØY - 140/26,27,31,34,35 - INNKOMMET PLANFORSLAG Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 18/04769-013 2020/03/04
U HSE SØKNAD OM STIPEND 2020 - HELSE OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Helene Nes Eide SALF 20/01856-004 2020/03/04
U HSE SØKNAD OM STIPEND 2020 - HELSE OG OMSORGSETATEN - SVAR: SØKNAD OM STIPEND 2020 - HELSE OG OMSORGSETATEN - KORRIGERING Helene Nes Eide SALF 20/01856-005 2020/03/04
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - PROTOKOLL - INNGÅELSE AV TARIFFAVTALE - AUSTBØVEGEN 23-25 Fellesorganisasjonen (fo) SALF 12/00092-354 2020/03/04
U HSE SØKNAD OM STIPEND 2020 - HELSE OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Ane Bøe Folkedal SALF 20/01856-006 2020/03/04
U TEK 13/651 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG FRITIDSBOLIG, MICRO HYTTE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 13/651 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG FRITIDSBOLIG, MICRO HYTTE I K Gabrielsen IGR 20/01943-002 2020/03/04
U TEK 58/435 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY - 58/435 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY Kjell Fjellby ALS06 20/01988-004 2020/03/04
I SKU KLAGE - KLAGE SWI 20/02112-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/04
I TEK 48/44 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: KARL ARNE JAKOBSEN - OVERDRAGER: EIVIND SOLDAL - 48/44 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - SØKER: KARL ARNE JAKOBSEN - OVERDRAGER: EIVIND SOLDAL Eivind Soldal BJP01 20/02111-001 26 Off.l.26 2020/03/04
I TEK 90/170 OG 90/171 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - NYGAARD, FRODE - 90/170 OG 90/171 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - NYGAARD, FRODE Frode Nygaard SLA08 20/02113-001 26 Off.l.26 2020/03/04
U TEK 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 43/246 M.FL. - MÅLEBREV AV EIENDOMMER Paul Otto Næss NILI1 20/01751-004 2020/03/04
I TEK 3/297 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSBERG, ODD HELGE - 3/297 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSBERG, ODD HELGE Odd Helge Rosberg BJP01 20/02114-001 26 Off.l.26 2020/03/04
I TEK 3/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSBERG, ODD HELGE - 3/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSBERG, ODD HELGE Odd Helge Rosberg BJP01 20/02115-001 26 Off.l.26 2020/03/04
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/04
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Doffin HDO 19/06523-006 2020/03/04
U SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - PROSESSKRIV Haugaland tingrett KSE 19/01577-016 2020/03/04