Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - SØKNAD OM DISPENSAJON FOR NY GRUNNTURNUS ETTER AML § 10-12 4 . LEDD FOR TOMASVEIEN 17, KARMØY KOMMUNE. Delta RLA 12/00092-341 2020/03/03
U TEK OVERVÅKING AV TJØSVOLLVASSDRAGET - SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILTAK I TJØSVOLLVATNET NATURRESERVAT Fylkesmannen i Rogaland AGAN 20/01685-001 2020/03/03
U TEK PLAN 187-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALSNESET - ENDRING AV BESTEMMELSER OM TAKFORM OG BYGGEHØYDE FOR 53/77-82 - GODKJENT 24.2.2020 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN - PLAN 187-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALSNESET - ENDRING AV BESTEMMELSER OM TAKFORM OG BYGGEHØYDE FOR GN Norwestor Bygg AS BHA02 19/06112-005 2020/03/03
U TEK 25/11 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER - RIVING OG NYBYGG BOLIG MED GARASJE OG TEKNISK ANLEGG - 25/11 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING OG NYBYGG BOLIG MED GARASJE I K Gabrielsen JKV 19/05637-014 2020/03/03
U TEK 114/105 - NORDRE EIKE - RIVING OG NYBYGG NAUST - 114/105 - FERDIGATTEST - RIVING OG NYBYGG NAUST Byggmester Thor Arne Lie AS JKV 15/00113-031 2020/03/03
U TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/8 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hellvik Hus Karmøy AS JKV 19/05431-019 2020/03/03
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT 2020 - KLAGE PÅ UTSKRIVNING TNO05 19/01333-013 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2020 - ANMODNING OM FORHÅNDSSAMTYKKE TIL BRUKSENDRING AV SPILLEMIDDELFINANSIERT ANLEGG Kulturdepartementet OFL 16/00248-407 2020/03/03
U TEK 143/4 - GUNNARSHAUG, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 143/4 - GUNNARSHAUG, AVSLAG DISPENSASJON SØKNAD OM FRADELING BOLIGHUS NR. 2 Gunvor Elisabeth Skudal m/fl HHU 19/05860-004 2020/03/03
I TEK 22/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KENNETH KVILHAUG - 22/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KENNETH KVILHAUG S O Lund AS ORO01 20/02085-001 2020/03/03
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Pinsemenigheten Salem ANKO 20/00039-095 2020/03/03
U TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE Novaform Haugesund AS JKV 17/04738-016 2020/03/03
U TEK 31/10 - HAGA - RIDEBANE TIL EGET BRUK - 31/10 - FERDIGATTEST - RIDEBANE TIL EGET BRUK Leiv Haga EJO 06/01669-007 2020/03/03
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Shotokan Karateklubb ANKO 20/00039-096 2020/03/03
U TEK 31/10 - HAGAGARDEN, HAGA. NYBYGG REDSKAPSHUS - 31/10 - FERDIGATTEST - NYBYGG REDSKAPSHUS Leiv Haga EJO 10/01838-006 2020/03/03
U TEK 31/10 - HAGAGARDEN, HAGA, TILBYGG LANDBRUKSBYGNING - HAGESTUE OG TERRASSE - 31/10 - FERDIGATTEST - TILBYGG LANDBRUKSBYGNING - HAGESTUE OG TERRASSE Leiv Haga EJO 11/01731-008 2020/03/03
I SKU DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - SØKNAD OM NY GRUNNSKOLE ETTER FRISKOLELOVEN Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS BAN03 12/02234-008 2020/03/03
U TEK 23/6 - SØRA NES, NES. HAGESTUE - 23/6 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Karl Nes Innvær EJO 13/04186-005 2020/03/03
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Sund Barnekor ANKO 20/00039-097 2020/03/03
I TEK TEKNISK PLAN - BJØRKEVEGEN - BJØRKEVEGEN - REVIDERT TEKNISK PLAN Hus28 AS BTH04 20/02074-001 2020/03/03
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN 30. APRIL 2020 Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-029 2020/03/03
U TEK 33/19 - SANDVE - TILBYGG BOLIG - FASADEENDRING - 33/19 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG - FASADEENDRING Eivind Jarl Eliassen EJO 13/04228-005 2020/03/03
U TEK 12/68 - SVEHOLMEN, SEVLAND, UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGE/FRONT - 12/68 - FERDIGATTEST - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGE/FRONT I K Gabrielsen JKV 18/04619-016 2020/03/03
I TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. - AVKJØRSEL PLAN 3042 YTRALAND INDUSTRIOMRÅDET - E-POST KORRESPONDANSE Statens vegvesen AAHO 17/01939-027 2020/03/03
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02073-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
U TEK 4/119 - MUNKAJORD - RIVING OG SIKRING AV GAMMELT HUS - 4/119 - FERDIGATTEST - RIVING OG SIKRING AV GAMMELT HUS Tor Martin Mesøy EJO 13/00613-011 2020/03/03
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Klagenemndssekretariatet (kns) TES02 19/00948-065 2020/03/03
U TEK 43/451 - STUBBEVEGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE - 43/451 - FERDIGATTEST - VINTERHAGE Morten Olsen EJO 17/01757-006 2020/03/03
I SKU HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL REGLER OM INNFØRING OG OVERGANG TIL NYE LÆREPLANER Utdanningsdirektoratet LIS01 20/00178-016 2020/03/03
U TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL HYBLER/BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL HYBLER/BOLIG Procon AS KIS 19/01906-004 2020/03/03
U TEK 123/194 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG 7 - BK4 - 123/194 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG, BOLIG 7 - BK4 Berge Sag og Trelast AS JKV 18/02992-006 2020/03/03
I TEK 147/522 - STEINHAUGBAKKEN, MOKSHEIM - TAKOPPLETT, FASADEENDRING ENEBOLIG - 147/522 - STEINHAUGBAKKEN, MOKSHEIM - TAKOPPLETT, FASADEENDRING ENEBOLIG Byggefirma Kristian Tørresdal AS KIS 20/02063-001 2020/03/03
I TEK 86/114- PRESTANESVEGEN, AVALDSNES. FORSTØTNINGSMUR - 86/114 - KLAGE PÅ GEBYR FOR FERDIGATTEST Ben Jarle Flokketvedt GTH 12/02014-020 2020/03/03
I SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING Bp'en AS EVI1 12/03814-061 2020/03/03
I TEK 129/5 OG 129/10 - STANGE - TERRENGENDRING - FULLDYRKING - 129/53 - SVAR PÅ BREV OM MISTANKE OM URENE MASSER Aase & Svendsen AS KMY 13/03825-012 2020/03/03
I TEK 3/132 - VESTRE VEAVEG, ØSTHUS - NY INNKJØRSEL, FASADEENDRING, PÅBYGG OG TAKOVERBYGG BOLIG - 3/132 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSPLAN OG TERRENGTEGNING Hereid Hus AS IGR 20/01899-005 2020/03/03
I TEK 4/38 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pro Invenia AS EJO 20/01747-007 2020/03/03
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING - OVERVANN I BYER OG TETTSTEDER Miljødirektoratet EIST 20/00178-017 2020/03/03
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN 2020/2021 Karmøy Innebandyklubb OFL 17/00209-115 2020/03/03
I TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL HYBLER/BOLIG - 58/130 - SØKNAD OIM DISPENSASJON Procon AS KIS 19/01906-005 2020/03/03
U TEK 48/41 - SKJENAVEGEN, HILLESLAND - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 48/41 - SKJENAVEGEN, HILLESLAND - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE I K Gabrielsen KIS 20/01329-004 2020/03/03
I TEK 12/76 - SEVLAND - RIVING AV BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 12/76 - NY UTTALELSE VEDRØRENDE KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 19/04779-014 2020/03/03
I TEK 141/201 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 141/201 - INNMÅLINGSDATA Hus28 AS GER01 17/05128-004 2020/03/03
U TEK 82/223 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT/BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 82/223 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT/BOD Ole Stian Telstø EDH 20/01713-003 2020/03/03
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING AV TAK - SØRAGADÅ 46 Ole Johnny Albrethson AAL 17/00116-106 2020/03/03
I TEK 112/217 - SKREVEGEN, SKRE - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG FRITIDSBOLIG - 112/217 - SKREVEGEN, SKRE - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG FRITIDSBOLIG Eskild Kvala AS KRRE 20/02076-001 2020/03/03
I TEK 119/615 - ARQUEBUSVEGEN, MYKJE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADPLIKT - GARASJE - 119/615 - ARQUEBUSVEGEN, MYKJE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADPLIKT - GARASJE Yvonne Calder og Mats Tufte BFH 20/02084-001 2020/03/03
I TEK 58/120 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. BYTTE AV VIRKSOMHETSSKILT FOR DNB - 58/120 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Elektrovakuum AS EJO 11/01908-007 2020/03/03
U TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - TILLATELSE TIL ENDRING - 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING Eskild Kvala AS IGR 18/03792-018 2020/03/03
I TEK 86/186 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG INDUSTRIBYGG - TØRKEBYGG - 86/186 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet KHM 20/01656-003 2020/03/03
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 13/355 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TOSTEMMEN UTBYGGING AS Garvik Prosjekt AS REK 20/00006-043 2020/03/03
U TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, NYBYGG GARASJE 3d Bygg AS EDH 20/01748-006 2020/03/03
I SEN HØRINGER - 2020 - HØRING - DOMSTOLSTRUKTUR, OG ET FORSLAG OM ENDRINGER I RETTSKRETSENE OG DOMSTOLLOVEN Justis- og Beredskapsdepartementet ORO 20/00178-018 2020/03/03
U TEK 147/58 - MOKSHEIM - BRUKSENDRING I ROMBRUK - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/58 - MOKSHEIM - BRUKSENDRING I ROMBRUK Beniamin Szerminski KIS 20/01727-004 2020/03/03
I SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - MELDING FRA LEVERANDØR - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-122 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-080 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-081 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-168 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-169 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-170 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-120 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-121 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-179 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-180 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-181 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-182 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-183 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-085 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - TILBUD ANVO 19/07231-079 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07231-080 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-081 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - TILBUD ANVO 19/07231-082 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07231-083 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-084 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-074 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-075 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-065 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-079 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-080 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-081 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-082 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-065 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-061 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-062 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-141 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-142 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-143 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-144 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-145 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-146 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-147 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-120 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-343 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-344 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-345 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-034 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-035 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-036 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-037 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-038 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-039 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-040 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-041 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-042 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-043 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-044 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - AVSLAG MSE 19/07203-045 25 Offl §25 2020/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - AVSLAG MMW 19/07269-020 25 Offl §25 2020/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - AVSLAG MMW 19/07269-021 25 Offl §25 2020/03/03
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - AVSLAG MMW 19/07269-022 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-054 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-128 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-162 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-163 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-164 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-049 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-050 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-051 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-052 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-053 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-054 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-055 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-056 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-057 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-058 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-059 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-060 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-061 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-062 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-063 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-064 25 Offl §25 2020/03/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07329-065 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-169 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-170 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-171 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-172 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-128 25 Offl §25 2020/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-068 25 Offl §25 2020/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-069 25 Offl §25 2020/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-070 25 Offl §25 2020/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-071 25 Offl §25 2020/03/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-026 25 Offl §25 2020/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-074 25 Offl §25 2020/03/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-115 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-009 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-010 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-016 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-017 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - SØKNAD ANVO 20/01815-009 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-020 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-023 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-024 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-025 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-026 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-027 25 Offl §25 2020/03/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - SØKNAD REKRU 20/01817-013 25 Offl §25 2020/03/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - SØKNAD REKRU 20/01817-014 25 Offl §25 2020/03/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 75% - SØKNAD ANVO 20/01928-003 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - SØKNAD MSE 20/01911-006 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - SØKNAD MSE 20/01911-007 25 Offl §25 2020/03/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - SØKNAD MSE 20/01911-008 25 Offl §25 2020/03/03
U TEK 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG GARASJE OG FORSTØTNINGSMURER - 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG GARASJE OG FORSTØTNINGSMURER I K Gabrielsen KIS 20/01696-003 2020/03/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01788-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01922-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 , 2019 OG 2020 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-102 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/03
U TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE Fylkesmannen I Rogaland STNY 18/02773-020 2020/03/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01873-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG MSA 20/01941-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
U TEK PLAN 2125 - DETALJREGULERING FOR DEL AV VEA SJOARVEG 5/17 M.FL. - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - PLAN 2125 - DETALJREGULERING FOR DEL AV VEA SJOARVEG 5/17 M.FL. Eskild Kvala AS AAHO 20/02065-003 2020/03/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - BER OM NY TAKST MSA 20/01983-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
U TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING VÅREN 2020 ETS 20/01843-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSTAKST MSA 20/01749-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
I TEK FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET PÅ HAUGALANDET - INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET , HAUGALANDET"- 12 MARS 2020 Emilie Moi Eikje BJP01 19/00593-007 2020/03/03
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 - 115/1 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 Urbanhus Haugesund AS MAH 20/00043-022 2020/03/03
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - 1/113- OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:19/901 Ruth Margaret Nilsen SLA08 19/01471-034 2020/03/03
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Arne Guttorm Hovda ALS06 20/01488-102 2020/03/03
U SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - TILLEGGSINFORMASJON - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 20/01900-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/03
I TEK 58/442 - LOSGATA, KOPERVIK - LEVEGG OG STØTTEMUR - 58/442 - LOSGATA, KOPERVIK - LEVEGG OG STØTTEMUR Skude Mur AS KIS 20/01924-005 2020/03/03
I TEK 21/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERG, MARGARETH - 21/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Margareth Berg BJP01 20/02067-001 26 Off.l.26 2020/03/03
I TEK 58/245 - SKOLEGATA, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL KULTURSKOLE - 58/245 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS EJO 13/00412-007 2020/03/03
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING I ANSVARSRETT Eskild Kvala AS JKV 17/00860-043 2020/03/03
I TEK GRAVESØKNAD - HESTMYRVEGEN - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - HESTMYRVEGEN Mesta AS OSG 20/02009-003 2020/03/03
U TEK 87/21 OG 87/86 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - LANGAKER, SALLY KAROLINE - 87/21 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING LANGAKER, SALLY KAROLINE Sally Karoline Langaker SLA08 20/01955-003 2020/03/03
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/1067 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 7 Knut Edvin Nymoen MAHA1 13/00434-293 2020/03/03
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02068-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01937-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
I TEK PLAN 4087 - DETALJREGULERING FOR MOLO GASSRØRKULLVERT PÅ KALSTØ - UTTALE FRA KYSTVERKET VEST - 02.03.2020 Kystverket YSL 20/00597-011 2020/03/03
U SKU IGJENFYLLING AV GRUVEHULL PÅ KARMØY - SVAR - IGJENFYLLING AV GRUVEHULL PÅ KARMØY Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... AAL 19/05873-004 2020/03/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02014-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
I TEK 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM BRUKSENDRING BADEHUSET, HOLMEN - 57/79 - SKUDENESHAVN - SØKNAD OM PERMANENT BRUKSENDRING, BADEHUSET Jan Petter Midbøe KHM 16/01388-022 2020/03/03
U TEK 4/96 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/96 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Olaug K Gangsøy AMJ 20/01444-003 2020/03/03
U TEK 4/96 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/96 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Olaug K Gangsøy AMJ 20/01444-004 2020/03/03
U TEK 4/96 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/96 I KARMØY KOMMUNE Munkejord Olav AMJ 20/01444-005 2020/03/03
U TEK 4/96 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/96 I KARMØY KOMMUNE Munkejord Dag Jørgen AMJ 20/01444-006 2020/03/03
U TEK 4/96 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/96 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/Nina G. Lindøe AMJ 20/01444-007 2020/03/03
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Bartosiewicz Mariusz HAS 20/01866-005 2020/03/03
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Callaghan Marianne Skeie HAS 20/01866-006 2020/03/03
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Espeland Linda Knudsen HAS 20/01866-007 2020/03/03
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Espeland Rolf Inge HAS 20/01866-008 2020/03/03
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Skeie Stian Oen HAS 20/01866-009 2020/03/03
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Skeie Svein HAS 20/01866-010 2020/03/03
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Odde Odd Johan Lohne HAS 20/01866-011 2020/03/03
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune HAS 20/01866-012 2020/03/03
I TEK 142/98 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 142/98 - STORESUND GARDSDRIFT - GUDMUND STORESUND Landbruksdirektoratet LKS 20/01882-002 2020/03/03
I SEN MENY KARMSUNDGATA UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL - OMSETNINGSOPPGAVE 2019 MENY KARMSUNDGATA (NETTHANDEL) Helgø Meny Rogaland AS EVI1 17/05508-008 2020/03/03
I SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - OMSETNINGSOPPGAVE 2019 MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND Helgø Meny Rogaland AS EVI1 12/00375-065 2020/03/03
U TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - OVERSENDELSE AV KLAGE Hus28 AS GTH 17/04878-027 2020/03/03
I TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - TILSVAR TIL FYLKESMANNENS KLAGE Bjarne Reidar Skådel GTH 19/01386-025 2020/03/03
I TEK 141/70 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - NIKOLAS DE WACHTER - 141/70 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - NIKOLAS DE WACHTER Lhv Tjenester AS OSG 20/02077-001 2020/03/03
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 - 115/1 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 MARIANN SALVESEN MAH 20/00043-023 2020/03/03
I TEK 141/77 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TROND THEODOR KOLNES - 141/77 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TROND THEODOR KOLNES Lhv Tjenester AS OSG 20/02079-001 2020/03/03
I TEK 58/174 OG 58/172 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - HELGESEN KA INVEST AS - 58/174 OG 58/172 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - HELGESEN KA INVEST AS Helgesen Ka Invest AS ALA04 20/02078-001 2020/03/03
I TEK 141/131 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HILDE FRØVIK - 141/131 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HILDE FRØVIK Lhv Tjenester AS OSG 20/02080-001 2020/03/03
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - RAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - GUTENBERG AS Gutenberg AS EVI1 20/01599-007 2020/03/03
I TEK 141/182 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ALEKSANDER LARSEN - 141/182 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ALEKSANDER LARSEN Lhv Tjenester AS OSG 20/02081-001 2020/03/03
I TEK 141/69 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - PAUL ERNST ASK - 141/69 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - PAUL ERNST ASK Lhv Tjenester AS OSG 20/02082-001 2020/03/03
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-544 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/03
I TEK 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jakob Høines MANG 20/02083-001 2020/03/03
U TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/1 - AVALDSNES - ANGÅENDE FRIST FOR TILBAKEMELDING PÅ SKISSERTE VILKÅR Opplysningsvesenets Fond HHU 19/03643-008 2020/03/03
U TEK 119/441 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. TILBYGG TIL BOLIG - SVAR- 119/441 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. TILBYGG TIL BOLIG Per Henry Nymo GTH 20/02038-002 2020/03/03
U TEK 147/522 - STEINHAUGBAKKEN, MOKSHEIM - TAKOPPLETT, FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 147/522 - STEINHAUGBAKKEN, MOKSHEIM - TAKOPPLETT, FASADEENDRING ENEBOLIG Byggefirma Kristian Tørresdal AS KIS 20/02063-003 2020/03/03
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - SVAR - KRAV OM LOKAL FORHANDLING ETTER KAP 4.2.4 TUS 20/01537-005 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2020/03/03
I SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - TILBUD - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/03
I SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - TILBUD - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/03
I SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - TILBUD - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/03
I SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - TILBUD - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/03/03
I TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 - MOTTATT KRAV OM SAMMENSLÅING Torleiv Torleiv Osnes AS EDH 20/01893-004 2020/03/03
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - VEDRØRENDE FOR MYE UTBETALT TILSKUDD - KLOAKKERING RØYKSUND Trond Smedsvig ETS 12/00024-437 2020/03/03
I TEK GRAVESØKNAD - CARL LUNDBERGSVEG - GRAVESØKNAD - CARL LUNDBERGSVEG Vea Energi V/linda Gundersen OSG 20/02092-001 2020/03/03
I TEK 64/1151 - LIARFJELL, STANGALAND, TILBYGG BOLIG, ALTAN OG FASADEENDRING - 64/1151 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roar Sunde KMY 14/00563-004 2020/03/03
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SAKSPROTOKOLL FRA SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT 24.2.2020 MSA 19/01113-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/03/03
I TEK 22/189 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - RIVING AV GARASJE OG OPPFØRING AV NY - 22/189 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingar Langåker og Helene D. Ferkingstad JKV 16/04550-004 2020/03/03
I TEK 146/135 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 146/135 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vedavågen Rør AS ALS06 19/05785-003 2020/03/03
U TEK 2/209 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK SALVØYVEGEN 20 - 2/209 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK SALVØYVEGEN 20 Odd Arne Hansen ANNA 20/02090-001 2020/03/03
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM MIDLER TIL 17.MAI 2020 - FAU MYKJE SKOLE Kjersti Ådnesen Oftedal AKP 20/01722-005 2020/03/03
U TEK 2/428 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK SÆVIKVEGEN 43 - 2/428 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK SÆVIKVEGEN 43 Marie Johannessen ANNA 20/02091-001 2020/03/03
I SEN VALG AV FORLIKSRÅD 2021 - 2025 - SVAR PÅ SPØRSMÅL OM UTSETT FRIST Rogaland Fylkeskommune EDA 20/01762-003 2020/03/03
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Åkra Fjellag PCH01 20/01979-003 2020/03/03
U TEK 119/615 - ARQUEBUSVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE OG LEVEGG - 119/615 - RETUR AV SØKNAD Yvonne Calder og Mats Tufte KRRE 18/03420-006 2020/03/03
U TEK 58/174 OG 58/172 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - HELGESEN KA INVEST AS - 58/174 OG 58/172 - MANGLER TIL KRAV OM SAMMENSLÅING HELGESEN KA INVEST AS Helgesen KA Invest AS ALA04 20/02078-002 2020/03/03
I TEK 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Ymas AS KRRE 20/02094-001 2020/03/03
I TEK 118/2 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - 118/2 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG Børge Thingbø BJP01 20/02096-001 2020/03/03
U SEN 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - MELDING 66/960,961 SAMT ERKLÆRING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:20/9 Kartverket - Tinglysingen REK 20/00214-032 2020/03/03
I TEK 112/33 - SKREVEGEN, SKRE, NYBYGG GARASJE M/LOFTSBOD - 112/33 - SKREVEGEN, SKRE, NYBYGG GARASJE M/LOFTSBOD Eirik Aksnes EDH 20/02097-001 2020/03/03
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - TILDELINGSBESLUTNING - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND Vitek AS HDO 20/01672-020 2020/03/03
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - TILDELINGSBESLUTNING - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND Olimb Rørfornying AS HDO 20/01672-021 2020/03/03
I TEK SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT - SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT MSA 20/02093-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/03/03
U TEK 5/547 - SALG AV NÆRINGSTOMT OMW EIENDOM AS - 5/547 - SALG AV TILLEGGSAREAL FRA 5/124 OMW EIENDOM AS Omw Eiendom AS NILI1 19/05040-004 2020/03/03
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/521 - NABOVARSEL TIL TIL KARMØY KOMMUNE - ST SERVICE AS Garvik Prosjekt AS REK 20/00006-044 2020/03/03
I SEN TORKELLSEN AS SALGSBEVILLING - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING Torkellsen AS EVI1 12/01714-021 2020/03/03
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENT Bygnes Fysioterapi OFL 20/01844-021 2020/03/03
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - TORKELLSEN AS Torkellsen AS EVI1 20/01599-008 2020/03/03
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Johannes Øpstebø ALS06 20/01488-103 2020/03/03
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY SØRØYVEGEN 27 Magnar Mathiassen ALS06 20/01488-104 2020/03/03
U TEK 73/18 - SUNDVEGEN, SUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1647 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 73/18 I KARMØY KOMMUNE Epland Olaug Sofie AMJ 18/03637-023 2020/03/03
U TEK 73/18 - SUNDVEGEN, SUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1647 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 73/18 I KARMØY KOMMUNE Viland Steinar AMJ 18/03637-024 2020/03/03
U TEK 73/18 - SUNDVEGEN, SUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1647 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 73/18 I KARMØY KOMMUNE Epland Olaug Sofie AMJ 18/03637-025 2020/03/03