Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-078 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-118 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-064 25 Offl §25 2020/02/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - AVSLAG ANVO 20/00092-021 25 Offl §25 2020/02/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - AVSLAG ANVO 20/00092-022 25 Offl §25 2020/02/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - AVSLAG ANVO 20/00092-023 25 Offl §25 2020/02/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - AVSLAG ANVO 20/00092-024 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-064 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-136 25 Offl §25 2020/02/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - AVSLAG ANVO 19/07109-033 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-341 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-342 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07323-034 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-052 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-124 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-125 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-126 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-127 25 Offl §25 2020/02/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD MSE 20/00149-009 25 Offl §25 2020/02/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN - AVSLAG ANVO 20/00228-013 25 Offl §25 2020/02/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-096 25 Offl §25 2020/02/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-097 25 Offl §25 2020/02/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-098 25 Offl §25 2020/02/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-099 25 Offl §25 2020/02/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-100 25 Offl §25 2020/02/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-101 25 Offl §25 2020/02/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - SØKNAD ANVO 20/00830-008 25 Offl §25 2020/02/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-008 25 Offl §25 2020/02/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-016 25 Offl §25 2020/02/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - SØKNAD REKRU 20/01817-007 25 Offl §25 2020/02/29