Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 59/41 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING, TILBYGG OG OMBYGGING BOLIG - RAMMETILLATELSE - 59/41 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING, TILBYGG OG OMBYGGING BOLIG Håkonsen Bygg AS KIS 20/01688-003 2020/02/28
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02014-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Norheim Sanitetsforening OFL 20/00040-014 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Norheim Sanitetsforening ANKO 20/01782-023 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Håpets Havn ANKO 20/00039-082 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Åkra Idrettslag ANKO 20/00039-083 2020/02/28
I TEK 61/128 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: DAUMANN - 61/128 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: DAUMANN Gta AS ORO01 20/02035-001 2020/02/28
U TEK 69/90 - MIDTRE EIDE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG - BK2 - HUS 1 - TILLATELSE TIL ENDRING - 69/90 - MIDTRE EIDE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG - BK2 - HUS 1 Hantera AS KIS 18/05300-008 2020/02/28
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/02028-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Røde Kors ANKO 20/00039-084 2020/02/28
U TEK 4/38 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 4/38 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK Pro Invenia AS att: Byggesak GTH 20/01747-005 2020/02/28
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - DETALJPLANFORSLAG FOR ØVRE ØSTREMNESET 1-3 - PLAN ID 3047 RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-044 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Hetlandsfeltet Velforening OFL 20/00041-018 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Torvastad Idrettslag OFL 20/00040-015 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Hauge Bedehus OFL 20/00040-016 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Karmøy Røde Kors ANKO 20/01782-024 2020/02/28
U TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG OG FRITTLIGGENDE BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG OG FRITTLIGGENDE BOD Kenneth Elvik Aarvik EDH 20/01801-006 2020/02/28
I TEK 43/451 - STUBBEVEGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE - 43/451 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Morten Olsen EJO 17/01757-005 2020/02/28
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-026 25 Offl.§25 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Seniornett Norheim ANKO 20/01782-025 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Ådland Skolekorps ANKO 20/00039-085 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kopervik Idrettslag ANKO 20/00039-086 2020/02/28
I SKU AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03548-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/28
I SKU AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03548-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Kopervik Idrettslag OFL 20/00040-017 2020/02/28
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - DISCO-KVELD PÅ VISNES KULTUR- OG AKTIVITETSHUS Visnes Kultur- og Aktivitetshus EVI1 20/00007-028 2020/02/28
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM FESTIVALTILSKUDD - SKUDEFESTIVALEN Skudefestivalen Kafedrift AHT01 20/00831-004 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kopervik Pistolklubb ANKO 20/00039-087 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Skudenes Drill ANKO 20/00039-088 2020/02/28
I TEK 129/7 - STANGEVEGEN, STANGE - NYBYGG, BOLIG - RIVING RØRLEGGERMELDING: 20/1980 - 129/7 - STANGEVEGEN, TORVASTAD. NYBYGG, ENEBOLIG OG RIVING Holon Haugesund AS KIS 18/04654-005 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Sportsklubben Nord ANKO 20/00039-090 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Moksheimtunet Velforening ANKO 20/00039-089 2020/02/28
I TEK 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES - NYBYGG GARASJE OG BOD - 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES - NYBYGG GARASJE OG BOD Kjetil Osnes Bøe EDH 20/02033-001 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Sportsklubben Nord OFL 20/00040-018 2020/02/28
I TEK 123/180 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - 123/180 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATER GJENNOMFØRINGSPLAN Berge Sag og Trelast AS JKV 18/05022-010 2020/02/28
I TEK 122/210 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 122/210 - REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS KRRE 20/00806-005 2020/02/28
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/02034-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/28
U TEK 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 148/936-TILLATELSE TIL RESEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM John Gilbert Helgeland MAH 20/01511-003 2020/02/28
U TEK 107/7 - FOSNAVEGEN, LINDØY - RIVING OG NYBYGG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 107/7 - FOSNAVEGEN, LINDØY - RIVING OG NYBYGG GARASJE I K Gabrielsen KIS 19/07319-004 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Ferkingstad Idrettslag ANKO 20/00039-091 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Ferkingstad Idrettslag OFL 20/00040-019 2020/02/28
I TEK 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - 1/155 - KLAGESAK SENDES TILBAKE TIL KOMMUNEN Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/04517-012 2020/02/28
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E10 - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E10 Odd Hansen AS KIS 20/02025-001 2020/02/28
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/845 - MFL - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Rogaland fylkeskommune, planlegging og utbygging ALA04 19/05750-169 2020/02/28
I TEK TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING - MØTEREFERAT - STIVLEVÅGEN VEST 27.02.20 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00467-022 2020/02/28
I TEK 22/116 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: FERKINGSTAD HAVN BÅRFORENING - 22/116 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: FERKINGSTAD HAVN BÅRFORENING S O Lund AS ORO01 20/02036-001 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Hundeklubb ANKO 20/00039-092 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Haugaland Golfklubb ANKO 20/00039-093 2020/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Kunstforening ANKO 20/00039-094 2020/02/28
U TEK 91/16 - MATLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 91/16 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Odd Arne Utvik HHU 19/07286-003 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Grendalaget Felt 2C Nord På Vormedal OFL 20/00041-020 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Veamarken Velforening OFL 20/00041-021 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Håland Bedehus OFL 20/00040-020 2020/02/28
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM FESTIVALTILSKUDD - OLAVSDAGENE PÅ AVALDSNES Avaldsnes Sokn AHT01 20/00831-005 2020/02/28
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Finklavegen Velforening OFL 20/00041-022 2020/02/28
U TEK 141/110 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HETLEFLÅT, THOMAS - SVAR -141/110 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HETLEFLÅT, THOMAS Thomas Hetleflåt LKS 20/02017-002 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-121 25 Offl §25 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-077 25 Offl §25 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-166 25 Offl §25 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-112 25 Offl §25 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-176 25 Offl §25 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-084 25 Offl §25 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-063 25 Offl §25 2020/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07203-032 25 Offl §25 2020/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - TILBUD MSE 19/07203-033 25 Offl §25 2020/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-125 25 Offl §25 2020/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-126 25 Offl §25 2020/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - TILBUD ANVO 20/00122-011 25 Offl §25 2020/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00122-012 25 Offl §25 2020/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/00122-013 25 Offl §25 2020/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - AVSLAG ANVO 20/00122-014 25 Offl §25 2020/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-089 25 Offl §25 2020/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-090 25 Offl §25 2020/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-091 25 Offl §25 2020/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-092 25 Offl §25 2020/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-093 25 Offl §25 2020/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-094 25 Offl §25 2020/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-095 25 Offl §25 2020/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 20/01556-036 25 Offl §25 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-030 25 Offl §25 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-031 25 Offl §25 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-018 25 Offl §25 2020/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-004 25 Offl §25 2020/02/28
U SKU FREMMEDSPRÅK - SVAR - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLEFAG BNO 20/02019-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/28
I TEK 148/289 - DOVAFJELLSVEGEN, NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE - 148/289 - DOVAFJELLSVEGEN, NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE Tommy Frilund EDH 20/02027-001 2020/02/28
I TEK 12/68 - SVEHOLMEN, SEVLAND, UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGE/FRONT - 12/68 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 18/04619-015 2020/02/28
I TEK 43/479 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - FORSTØTNINGSMUR - 43/479 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - FORSTØTNINGSMUR Bjarne Nornes KHM 20/02029-001 2020/02/28
U SKU FREMMEDSPRÅK - FREMMEDSPRÅK BNO 20/02019-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/28
U TEK PLAN 2122 - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. - SVAR - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS BHA02 19/05181-011 2020/02/28
I TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING FRA LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/28
I TEK 4/119 - MUNKAJORD - RIVING OG SIKRING AV GAMMELT HUS - 4/119 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tor Martin Mesøy EJO 13/00613-010 2020/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 20/01912-002 24 Offl.§24 2020/02/28
I TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - FERDGIMELDING RØR TORFÆUSGATEN 1D - VANNMÅLER BYGGESAK 17/5113 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02804-015 2020/02/28
U TEK STANGELAND SKOLE OG STANGELANDSHALLEN - TEKNISKE PLANER - VVA ANLEGG - SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISKE PLANER - VVA-ANLEGG STANGELAND SKOLE Norconsult AS BTH04 20/01763-007 2020/02/28
U TEK 15/951 - EIENDOMSSKATT - BRANNSKADET BOLIG - KLAGE/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATT PGA. BRANN MSA 19/01993-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD BOLIG ALS06 20/01905-002 24 Offl.§24 2020/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 20/01996-002 24 Offl.§24 2020/02/28
I TEK 25/27 - BREKKÅ GRUS OG PARKETT PRODUKSJONSTILSKUDD - 25/27 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Brekkå Grus og Parkett LKS 18/01851-010 2020/02/28
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON ALS06 17/01081-009 24 Offl.§24 2020/02/28
I TEK 25/41 - OLSEN SAU PRODUKSJONSTILSKUDD - 25/41 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Olsen Sau LKS 19/02528-003 2020/02/28
I TEK 75/5 - KVALEVAAG LANDHANDEL PRODUKSJONSTILSKUDD - 75/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Kvalevaag Landhandel LKS 18/01865-010 2020/02/28
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - SVAR -KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/02242-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/02026-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/28
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/28
U HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - SVAR - KLAGE PÅ BEHANDLING JNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/28
U TEK 57/590 - SKUDENESHAVN. RIVING AV HALL - GNR. 57, BNR. 590, SKUDENESHAVN. RIVING AV HALL Petter J. Rasmussen AS EJO 09/00217-006 2020/02/28
U TEK GNR/BNR 58/245, KOPERVIK. RØMNINGSTRAPP FRA 2. ETASJE - GNR/BNR 58/245, KOPERVIK. RØMNINGSTRAPP FRA 2. ETASJE Kobbernaglen Småbåtforening EJO 11/02983-007 2020/02/28
I TEK 38/8 - BENT J. MADSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 38/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Madsen Bent J LKS 18/02297-010 2020/02/28
U TEK 58/114 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HOVEDGATEN 29 AS - 58/114 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - HOVEDGATEN 29 AS Hovedgaten 29 AS ALS06 20/00164-004 2020/02/28
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - VIDEREFØRING AV TARIFFAVTALE OM ALTERNATIV ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML § 10-12(4) - MYRDALSVEGEN 2, KARMØY KOMMUNE (KOPIMOTTAKER) Fellesorganisasjonen (fo) ELH 12/00092-353 2020/02/28
I TEK 30/18 - NORDBØ LEIF RUNE PRODUKSJONSTILSKUDD - 30/18 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Nordbø Leif Rune LKS 18/01966-010 2020/02/28
I TEK 131/8 - TORVESTAD RUNE PRODUKSJONSTILSKUDD - 131/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Torvestad Rune LKS 18/01881-010 2020/02/28
U TEK 58/245 - SKOLEGATA, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL KULTURSKOLE - 58/245 - MANGLENDE FERDIGATTEST - BRUKSENDRING TIL KULTURSKOLE Procon AS EJO 13/00412-006 2020/02/28
U TEK 3/199 - TEKNISK PLAN - VEG / VANN OG AVLØP - HANS ERNST MØRCH - 3/723 OG 5/649 - EGENERKLÆRING AV VEG Statens Kartverk NILI1 14/02517-024 2020/02/28
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Bernt Dominikus Nagell ALS06 20/01488-098 2020/02/28
I TEK 139/2 - TERJE HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 139/2 - ENDRING - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Terje Hausken LKS 18/01920-009 2020/02/28
I TEK 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/228 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/05405-015 2020/02/28
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 109/1 - SVEIN HANSEN FOSEN - 109/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Svein Hansen Fosen LKS 18/02070-017 2020/02/28
I TEK 43/649 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/649 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG Sandve Trelast AS KHM 20/02031-001 2020/02/28
I TEK 82/19 - HINDERÅKER - SØKNAD OM DISPENSASJON - 82/19 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Tom Magne Lande HHU 19/05434-006 2020/02/28
I TEK 38/2 - KJETIL JESPERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 38/2 - ENDRING - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Kjetil Jespersen LKS 18/02637-006 2020/02/28
I TEK 25/4 - HÅKON PEDERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 25/4 - ENDRING - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKSUDD - OKTOBER 2019 Håkon Pedersen LKS 18/02150-010 2020/02/28
U TEK PLAN 3049 - DETALJREGULERING FOR BYGNES HAGEBY - 102/26 M.FL. - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - PLAN 3039 - BYGNES HAGEBY Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 20/02030-002 2020/02/28
U SEN 5/537 OG 5/543 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SOLSTEIN AS - MELDING 5/537,543. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING SOLSTEIN AS Kartverket - Tinglysingen REK 20/00170-002 2020/02/28
U TEK 58/244 - SKOLEGATEN, KOPERVIK. OPPSETTING AV TELEKOMMUNIKASJONSMAST - 58/244 - MANGLENDE FERDIGATTEST - SKOLEGATEN, KOPERVIK. OPPSETTING AV TELEKOMMUNIKASJONSMAST Technogarden Engineering Resources AS EJO 13/03232-008 2020/02/28
I TEK 110/1 - TJOLAND LANDBRUK PRODUKSJONSTILSKUDD - 110/1 - ENDRING - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Tjoland Landbruk LKS 18/02123-009 2020/02/28
I TEK 17/12 - ÅDLAND GÅRD V/ HELGA GABRIELSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/12 - ENDRING SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Ådland Gård v/ Helga Gabrielsen LKS 18/01855-009 2020/02/28
I TEK 118/1 - MYKLABUST GARD SANDVIK QVALE PRODUKSJONSTILSKUDD - 118/1 - ENDRING - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Myklabust Gard Sandvik Qvale LKS 18/01861-011 2020/02/28
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/01663-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/28
I TEK 56/9 - JOSTEIN YTRELAND PRODUKSJONTILSKUDD - 56/9 - ENDRING - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Jostein Ytreland LKS 18/02275-009 2020/02/28
I TEK 73/3 - KJELL ROSSEBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 73/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Kjell Rossebø LKS 18/01925-008 2020/02/28
U TEK 58/174 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 58/174 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE Helgesen Ka Invest AS NILI1 20/01692-006 2020/02/28
I TEK 106/8 - FOSNABONDE PER ERIKSEN PRODUKSJONTILSKUDD - 106/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Fosnabonde Per Eriksen LKS 18/02279-008 2020/02/28
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE Jan Håkon Bårdsen PCH01 12/00690-262 2020/02/28
U TEK 68/82. 68/1 OG 68/348 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 68/82, 68/1 OG 68/348 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Olav Eide ALA04 20/01587-003 2020/02/28
I TEK 81/5 - KF DRESSUR KJERSTI MOEN FAGERHEIM PRODUKSJONSTILSKUDD - 81/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Kf Dressur Kjersti Moen Fagerheim LKS 18/02013-008 2020/02/28
U TEK 82/260 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 82/260 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT Sølvi Jakobsen EDH 20/01712-003 2020/02/28
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG 2020/2021 Tomasveien 17 OFL 20/01844-013 2020/02/28
I TEK 148/7 - GEIR KJETLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 148/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Geir Kjetland LKS 18/05189-003 2020/02/28
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG 2020/2021 Mottak og oppfølging OFL 20/01844-014 2020/02/28
I TEK 119/441 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. TILBYGG TIL BOLIG - 119/441 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. TILBYGG TIL BOLIG Per Henry Nymo KRRE 20/02038-001 2020/02/28
U SKU AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03548-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 43/607 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED ØYGARDSHAUGEN - SKUDENESHAVN Thomas Thorsen BFH 20/00016-019 2020/02/28
U TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - ÅRSRAPPORT FOR 2019, BORGAREDALEN MILJØPARK Fylkesmannen I Rogaland MAHA2 12/00680-083 2020/02/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 61/138 - 61/139 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE Trygve J. Sjøen Prosjekt AS BFH 20/00016-020 2020/02/28
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-130 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/28
U TEK 20/86 - NEDRE LIKNES, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 20/86 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Rogaland Fylkeskommune HAS 19/07073-011 2020/02/28