Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN MED DEKKE - 24. OG 25.03.20 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-204 2020/02/27
I HSE LEGESENTRE/FASTLEGEPRAKSIS - ALLE SONER - VEDRØRENDE KLAGER PÅ TILGJENGELIGHET OG MANGLENDE PRØVER AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/27
U TEK 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen IGR 17/02187-009 2020/02/27
U TEK 86/83 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN TRÅLBØTERI BYGGESAK: 20/1824 - 86/83 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN TRÅLBØTERI BYGGESAK: 20/1824 S O Lund AS ORO01 20/01724-002 2020/02/27
U HSE ANSKAFFELSE - ELS - ANGÅENDE FORSINKET LEVERANSE Touchpoint Medical Nordic AS CBE02 18/01631-013 2020/02/27
U TEK 43/607 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: THORSEN BYGGESAK: 20/1840 - 43/607 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: THORSEN BYGGESAK: 20/1840 Hage & Maskin AS ORO01 20/01847-002 2020/02/27
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - FORLENGELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLAN - VELDETUNVEGEN - TILKOMSTVEG TIL BARNEHAGE Jostein Myge AS KSU01 17/00247-233 2020/02/27
U TEK 43/607 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 43/607 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/01840-002 2020/02/27
I TEK 95/26 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - NYBYGG 4 BOLIGER I REKKE MED BODER OG MURER - 95/26 - SØKNADSTEGNINGER Garvik Prosjekt AS KHM 20/01991-002 2020/02/27
I TEK 58/442 - LOSGATA, KOPERVIK - LEVEGG OG STØTTEMUR - 58/442 - PROTEST PÅ NABOVARSEL - UTVIDELSE AV LUFTEALTAN Kjell Ole Jørgensen KIS 20/01924-004 2020/02/27
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Elisabeth Marken Danielsen IGR 19/00631-025 2020/02/27
I TEK 95/29 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/29 - REVIDERTE SITUASJONSKART, TERRENGPROFILER OG AVSTANDSERKLÆRINGER SOM FØLGE AV FEIL I AVSTANDSMÅL GNR/BNR 95/31 Garvik Prosjekt AS KHM 20/01820-004 2020/02/27
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 59/255 OG 66/845 - SVAR PÅ BREV OM MANGLER DATERT 19.02.2020 Rogaland fylkeskommune, planlegging og utbygging ALA04 19/05750-166 2020/02/27
U TEK 86/83 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BØTEHALL - RAMMETILLATELSE - 86/83 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BØTEHALL Petter J. Rasmussen AS KHM 20/01824-002 2020/02/27
U HSE LEGESENTRE/FASTLEGEPRAKSIS - ALLE SONER - SVAR PÅ KLAGE AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/27
I TEK 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN. FORHÅNDSKONFERANSE - 57/4 -TILLEGGSINFORMASJON TIL FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS KHM 20/01969-002 2020/02/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 61/65 - MIDTSTOKKE - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR SKIFTING AV VINDUER Arne Møller KIS 17/00073-482 2020/02/27
I TEK 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 - 115/1 - FULLMAKT OPPMÅLINGSFORRETNING Iren Melstveit MAH 20/00043-012 26 Off.l.26 2020/02/27
I TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL HYBLER/BOLIG - 58/130 - MOTTATT MANGLER - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT, REDEGJØRELSE FOR PARKERING OG UTEAREAL, TEGNINGER MM Procon AS KIS 19/01906-003 2020/02/27
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 3 - 147/704 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 17 Block Watne AS KMY 17/00649-008 2020/02/27
I TEK 148/1046 - NORHEIM - TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK - 148/1046 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 19/05504-013 2020/02/27
I TEK 33/19 - SANDVE - TILBYGG BOLIG - FASADEENDRING - 33/19 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eivind Jarl Eliassen EJO 13/04228-004 2020/02/27
I TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - 12/74 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS IGR 18/03792-017 2020/02/27
I TEK 106/3 - FOSNAVEGEN, FOSNANES - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG BOLIG - 106/3 - MOTTATT MANGLER - REVIDERTE TEGNINGER OG PROFILER, KARTLEGGING AV AVFALL MM Pds Arkitekt AS KRRE 19/04700-008 2020/02/27
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/545 - KOMMENTAR/INNVENDING TIL RESULTAT FRA OPPMÅLINGSFORRETNING Arne Austreid HAS 19/05750-168 2020/02/27
I TEK 83/191 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG/UTSLIPP - TILTAKSHAVER: HILLESLAND UTSLIPPSSAK: 20/1989 - BYGGESAK: - 83/191 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG/UTSLIPP - TILTAKSHAVER: HILLESLAND UTSLIPPSSAK: 20/1989 - BYGGESAK: Vedavågen Rør AS ORO01 20/01990-001 2020/02/27
I TEK 141/201 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 141/201 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hus28 AS KMY 17/05128-003 2020/02/27
I TEK 31/10 - HAGA - RIDEBANE TIL EGET BRUK - 31/10 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leiv Haga EJO 06/01669-006 2020/02/27
U TEK 15/462 - ÅKRA. DELING AV GUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2059 - 15/462 - ÅKRA. TILLATELSE, DELING AV GUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jofrid Kjellbjørg Bru HHU 19/06467-003 2020/02/27
U HSE BEKYMRINGSMELDING - SVAR - VEDR. ENDRINGER I HJEMMETJENESTEN BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/27
I TEK 3/711 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VEDØY - 3/711 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VEDØY Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 20/02022-001 2020/02/27
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN - RESULTAT ETTER EKSAMEN AUTORISASJONSKURS PLANTEVERN I ØLEN 18.02.20 Fylkesmannen i Rogaland HHU 12/00916-124 26 Off.l.26 2020/02/27
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-031 25 Offl.§25 2020/02/27
I TEK 58/435 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY - 48/471 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY Comfort Karmøy AS ALS06 20/01988-002 2020/02/27
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Vikjå, Osnes Velforening v/ Christer Løften Bauge OFL 20/00041-017 2020/02/27
I TEK 127/9 - LEIRVEGEN, AVALDSNES - RIVING BOLIG OG UTHUS, NYBYGG ENEBOLIG - 127/9 - LEIRVEGEN, AVALDSNES. MOTTATT REVIDERT SØKNAD Vestlandshus AS KIS 20/01888-004 2020/02/27
U TEK 58/114 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HOVEDGATEN 29 AS - 58/114 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HOVEDGATEN 29 AS Sig Halvorsen AS OSG 20/00164-003 2020/02/27
I TEK 22/189, SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. TILBYGG ENEBOLIG - 22/189 - TILSVAR TIL BYGGETILSYN I. K. Gabrielsen EJO 13/00102-006 2020/02/27
I TEK 86/248 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, UTVIDELSE AV KAI, PELING OG UTFYLLING I SJØ - 86/248 - SAK TIL OFFENTLIG ETTERSYN: SØKNAD OM TILLATELSE ETTER FORRURENSNINGSLOVEN TIL UTFYLLING, MUDRING OG PELING Fylkesmannen i Rogaland PEID 20/02020-001 2020/02/27
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY. RIVING AV 2 BYGNINGER - 1/14 - FERDIGATTEST - RIVING AV 2 BYGNINGER Rolf Arnesen EJO 09/02776-012 2020/02/27
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES -RIVING AV EKSISTERENDE LAGERHALL OG NYBYGG KAI OG LAGERHALL - 86/68 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM TILTAK I SJØ Fylkesmannen i Rogaland KHM 20/01594-005 2020/02/27
U TEK 90/39 - FISKÅVEGEN, FISKÅ, TIL-/PÅBYGG ENEBOLIG - 90/39 - FERDIGATTEST - TIL-/PÅBYGG ENEBOLIG Endré Olai Lind EJO 13/01368-007 2020/02/27
I TEK 4/38 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - MOTTATT MANGLER - GRUNNRETTSAVTALE Pro Invenia AS GTH 20/01747-006 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/27
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - GENERELL KARTLEGGING AV FLAGGERMUS I KARMØY KOMMUNE Nordisk Informasjonssenter For Flaggermus (niff) PCH01 12/00690-260 2020/02/27
U TEK 5/684 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 12 - 5/684 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 12 Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/04588-011 2020/02/27
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - SPØRMÅL OM REGLER FOR BRUKSENDRING FRA HYTTE TIL BOLIG Turid Fossan KIS 18/05250-025 2020/02/27
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 57/300 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED LAHAMMAR, SKUDENESHAVN Noralf Kallesten BFH 20/00016-017 2020/02/27
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 57/694 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED LAHAMMAR, SKUDENESHAVN Bjørn Nornes BFH 20/00016-018 2020/02/27
U TEK 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - SKILTSØYLE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - SKILTSØYLE Praksis Arkitekter AS IGR 20/01785-002 2020/02/27
U TEK 11/8 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: STEINKJELLÅ BYGGESAK 19/5431 - 11/8 - RØRLEGGERMELDING M/FULLMAKT - ERSTATNINGSBOLIG BYGGESAK 19/5431 S O Lund AS ORO01 19/05399-003 2020/02/27
I TEK 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG BK1 - 51 - 147/702 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 147/708 BK1 - 51 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/00231-004 2020/02/27
U TEK 15/950 - RØRLEGGERMELDING: BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI AS - 15/950 - RØRLEGGERMELDING: BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI AS Sig Halvorsen AS ORO01 20/01986-002 2020/02/27
I TEK 57/311 SEKSJ. 8 - POSTVEGEN, SKUDENESHAVN - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE - 57/311 - SUPPLERING TIL SØKNAD - SAMTYKKE FRA SAMEIET Sandve Trelast AS KIS 20/02003-002 2020/02/27
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM STØTTE TIL <> FOR 2020 Norsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland PCH01 12/00690-261 2020/02/27
I TEK 142/28 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 142/28 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokat Didrik Ferkingstad HHU 20/02021-001 2020/02/27
I TEK 145/18 - ØVRABØ, SØKNAD OM DISPENSASJON - 145/18 - ØVRABØ, SØKNAD OM DISPENSASJON Advokat Didrik Brun Ferkingstad KIS 20/02018-001 2020/02/27
I SEN ASKI AS - VARSEL OM GENERALFORSAMLING I ASKI AS - NY DATO Aski AS PVE01 14/01109-015 2020/02/27
I SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - AVTALE FOR NIKUS ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER PÅ AVALDSNES - TIL SIGNERING Stiftelsen Norsk Institutt For Kulturminneforskning RUJO 12/00173-091 2020/02/27
I TEK 86/203 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/203 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Novaform Haugesund AS EJO 19/06180-008 2020/02/27
I TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Novaform Haugesund AS JKV 17/04738-015 2020/02/27
I TEK 3/238 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG LAGER/INDUSTRIBYGNING OG BOLIG - 3/238 - ØNSKER AVKLARINGSMØTE VEDRØRENDE SAKEN Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS GTH 19/07145-004 2020/02/27
I TEK PLAN 3049 - DETALJREGULERING FOR BYGNES HAGEBY - 102/26 M.FL. - ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE - BYGNES HAGEBY Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 20/02030-001 2020/02/27
I TEK TEKNISK PLAN - VEAVÅGEN, ADKOMSTVEG TIL EIENDOM 2/96 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/02013-001 2020/02/27
I TEK 112/293 - SKREVEGEN, SKRE - ADKOMSTVEG OG TERRENGENDRING - 112/293 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Frank Markhus JKV 17/03258-005 2020/02/27
I HSE TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 - SØKNAD MED PROSJEKTBESKRIVELSE UTVIKLING AV NYE BOLIGTILBUD TILPASSET ROP-BEBOERE MED LAV BO-EVNE MED VEKT PÅ BRUKERMEDVIRKNING Norce Norwegian Research Centre AS AIS 17/00824-013 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-064 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-065 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-066 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-067 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-068 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-069 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-070 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-071 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-072 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-073 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-074 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-107 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-108 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-109 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-110 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-111 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-112 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-113 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-114 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-115 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-116 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-117 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-118 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-119 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-120 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-066 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-067 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-068 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-069 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-070 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-071 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-072 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-073 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-074 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-075 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-076 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-149 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-150 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-151 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-152 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-153 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-154 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-155 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-156 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-157 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-158 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-159 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-160 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-161 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-162 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-163 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-164 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-165 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TRUKKET ANVO 19/07189-103 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-104 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-105 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-106 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-107 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-108 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-109 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-110 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-111 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-112 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-113 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-114 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-115 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-116 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-117 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-099 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-100 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-101 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-102 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-103 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-104 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-105 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-106 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-107 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-108 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-109 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-110 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-111 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-160 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-161 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-162 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-163 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-164 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-165 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-166 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TRUKKET ANVO 19/07134-167 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-168 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-169 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-170 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-171 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-172 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-173 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-174 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-175 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-075 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-076 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-077 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-078 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-079 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-080 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-081 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-082 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-083 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-062 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-063 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-064 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-065 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-066 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-067 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-068 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-069 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-070 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-071 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-072 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-073 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-074 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-075 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-076 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - BEKREFTELSE ANVO 19/07231-077 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-058 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-059 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-060 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-061 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-062 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-063 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-097 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-098 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ANVO 19/07232-099 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07232-100 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-101 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-102 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-103 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-104 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-052 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-053 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-054 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-055 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-056 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-057 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-058 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-059 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-067 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-068 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-069 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-070 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-071 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-072 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-073 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-074 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-075 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-076 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-077 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-078 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-079 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-080 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-081 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-082 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-064 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-065 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-066 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-067 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-068 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-069 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-070 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-071 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-072 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-073 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-049 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-050 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-051 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-052 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-053 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-054 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-055 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-054 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-055 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-056 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-057 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-058 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-059 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-060 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-061 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-062 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-065 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-066 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-067 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-068 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-069 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-070 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-071 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-072 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-073 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-074 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-075 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-076 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-077 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-078 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-054 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-055 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-056 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-057 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-058 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-059 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-060 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-061 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-062 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-063 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-050 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-051 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-052 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-053 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-054 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-055 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-056 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-057 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-058 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-059 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/07104-014 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07104-015 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-133 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-134 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-135 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-110 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-111 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-112 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-113 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-114 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-115 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-116 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-117 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-118 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-325 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-326 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-327 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-328 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-329 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-330 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-331 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-332 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-333 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-334 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-335 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-336 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-337 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-338 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-339 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-340 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-022 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - BEKREFTELSE ANVO 19/07324-023 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - BEKREFTELSE ANVO 19/07324-024 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - TILBUD ANVO 19/07326-050 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07326-051 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-115 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-116 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-117 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-118 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-119 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-120 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-121 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-122 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-123 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-142 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-143 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-144 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-145 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-146 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-147 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-148 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-149 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-150 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-151 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-152 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-153 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-154 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-155 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-156 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-157 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-158 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-159 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-160 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-161 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TRUKKET ANVO 19/07330-137 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-138 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-139 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-140 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-141 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-142 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-143 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-144 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-145 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-146 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-147 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-148 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-149 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-150 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-151 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-152 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-153 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-154 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-155 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-156 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-157 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-158 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-159 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-160 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-161 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-162 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-163 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-164 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-165 25 Offl §25 2020/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-124 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-144 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-145 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-146 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-147 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-148 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-149 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-150 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-151 25 Offl §25 2020/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD MSE 20/00149-007 25 Offl §25 2020/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD MSE 20/00149-008 25 Offl §25 2020/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-065 25 Offl §25 2020/02/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-066 25 Offl §25 2020/02/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-072 25 Offl §25 2020/02/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-073 25 Offl §25 2020/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-081 25 Offl §25 2020/02/27
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 15 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny Hauge Haugaland kraft AKR02 18/03018-051 2020/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-082 25 Offl §25 2020/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-083 25 Offl §25 2020/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-084 25 Offl §25 2020/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-085 25 Offl §25 2020/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-086 25 Offl §25 2020/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-087 25 Offl §25 2020/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-088 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-092 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-093 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-094 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-095 25 Offl §25 2020/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-096 25 Offl §25 2020/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-003 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-025 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-026 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-027 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-028 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-029 25 Offl §25 2020/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-006 25 Offl §25 2020/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-007 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-017 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-002 25 Offl §25 2020/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - SØKNAD SALF 20/01800-003 25 Offl §25 2020/02/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - SØKNAD REKRU 20/01817-005 25 Offl §25 2020/02/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - SØKNAD REKRU 20/01817-006 25 Offl §25 2020/02/27
I TEK 112/214 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/214 - KLAGE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING AVHOLDT 31/1-2020 Knut Oddvar Skarstein MAH 19/06416-033 2020/02/27
I TEK 57/311 SEKSJ. 8 - POSTVEGEN, SKUDENESHAVN - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE - 57/311 SEKSJ. 8 - POSTVEGEN, SKUDENESHAVN - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE Leif Arne Larsen KIS 20/02003-001 2020/02/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-144 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-145 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-362 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-363 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-093 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/27
I TEK 66/851 - SEKSJ. 4, ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. LEGGING AV TERRASSE OG HAGESTUE - 66/851 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Henrik Pedersen Dahle KIS 12/01830-003 2020/02/27
I TEK 33/92 - SJOARVEGEN, SANDVE. STØTTEMUR - 33/92 - REDEGJØRELSE FOR ARBEID MED STØTTEMUR Hein Nordbø EJO 11/02593-019 2020/02/27
I TEK 95/31 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/31 - REVIDERTE SITUASJONSKART, TERRENGPROFILER OG AVSTANDSERKLÆRINGER SOM FØLGE AV FEIL I AVSTANDSMÅL Garvik Prosjekt AS KHM 20/01819-003 2020/02/27
I TEK 95/30 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/30 - REVIDERTE SITUASJONSKART, TERRENGPROFILER OG AVSTANDSERKLÆRINGER SOM FØLGE AV FEIL I AVSTANDSMÅL GNR/BNR 95/31 Garvik Prosjekt AS KHM 20/01818-003 2020/02/27
I TEK 95/32 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/32 - REVIDERTE SITUASJONSKART, TERRENGPROFILER OG AVSTANDSERKLÆRINGER SOM FØLGE AV FEIL I AVSTANDSMÅL GNR/BNR 95/31 Garvik Prosjekt AS KHM 20/01806-003 2020/02/27
I TEK 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 148/936 - SIGNERT BEKREFTELSE John Gilbert Helgeland MAH 20/01511-002 2020/02/27
I TEK 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV BEDEHUS - 12/63 - BEKREFTELSE PÅ FRAKOBLING AV STRØM OG VANN Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 20/01842-002 2020/02/27
I TEK 123/194 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG 7 - BK4 - 123/194 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 18/02992-005 2020/02/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-364 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-365 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PA FEØY 133/62 Harald Mathiassen ALS06 20/01488-096 2020/02/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-366 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN VELDETUNVEGEN - ESPIRA VELDETUN BHG Jostein Myge AS KSU01 17/00247-232 2020/02/27
I TEK GRAVESØKNAD - HESTMYRVEGEN - GRAVESØKNAD - HESTMYRVEGEN Mesta AS OSG 20/02009-001 2020/02/27
I TEK GRAVESØKNAD - VÅGETUNET, AVALDSNES - FIBERTRENCHING - GRAVESØKNAD OG ARBEIDSVARSLINGSPLAN - VÅGETUNET, AVALDSNES FIBERTRENCHING T Halleland AS OSG 20/02010-001 2020/02/27
I TEK GRAVESØKNAD - VESTHEIMVEGEN 8, KOPERVIK - GRAVESØKNAD OG ARBEIDSVARSLINGSPLAN - VESTHEIMVEGEN 8, KOPERVIK Vea Energi AS OSG 20/02011-001 2020/02/27
U TEK 4/169 - MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEINENSOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/169 I KARMØY KOMMUNE Tjoland Magne AMJ 20/00049-001 2020/02/27
U TEK 4/169 - MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEINENSOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/169 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Anne Martha Tangen AMJ 20/00049-002 2020/02/27
U TEK 4/169 - MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEINENSOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/169 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Roger AMJ 20/00049-003 2020/02/27
U TEK 4/169 - MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEINENSOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/169 I KARMØY KOMMUNE Bokneberg Gerd AMJ 20/00049-004 2020/02/27
U TEK 4/169 - MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEINENSOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/169 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Karl AMJ 20/00049-005 2020/02/27
U TEK 4/169 - MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEINENSOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/169 I KARMØY KOMMUNE Jonassen Robert AMJ 20/00049-006 2020/02/27
U TEK 4/169 - MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEINENSOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/169 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Anne Martha Tangen AMJ 20/00049-007 2020/02/27
U TEK 4/169 - MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEINENSOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6739 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/169 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Roger AMJ 20/00049-008 2020/02/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: AVSLAG PÅ PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 18/00822-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 20/00117-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/19 - MOTTATT MANGLER - ERKLÆRING FOR PARKERING,REVIDERTE TEGNINGER, TILLATELSE FRA KARMSUND HAVNEVESEN OG SITUASJONSKART. Trygve J Sjøen AS IGR 16/02459-045 2020/02/27
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG Helse Fonna OFL 20/01844-011 2020/02/27
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN Helse Fonna OFL 17/00209-110 2020/02/27
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG 2020/2021 Fysio- og ergoterapitjenesten OFL 20/01844-012 2020/02/27
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2020 - VEDRØRENDE INNSENDT PLANINITIATIV - PLANINITIATIV OG ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE DETALJREGULERING FOR KLUBBEN - 71/4 Eskild Kvala AS AAHO 20/00062-006 2020/02/27
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN (ØST) MED DEKKE - 24. OG 25.03.20 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-206 2020/02/27
I TEK PLAN 4087 - DETALJREGULERING FOR MOLO GASSRØRKULLVERT PÅ KALSTØ - INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET PLAN 4087 - DETALJREGULERING FOR MOLO GASSRØRKULLVERT PÅ KALSTØ (KOPIMOTTAKER) Fiskeridirektoratet YSL 20/00597-010 2020/02/27
I TEK 68/330 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - BRUKSENDRING AV BOD TIL BOLIGDEL - 68/330 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - BRUKSENDRING AV BOD TIL BOLIGDEL Steinar Eilerås Bertelsen EDH 20/02008-001 2020/02/27
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY 133/53 William Martin Falkeid ALS06 20/01488-097 2020/02/27
U TEK 66/4 MFL. OG 66/845 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 66/4 MFL. OG 66/845 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rogaland fylkeskommune, planlegging og utbygging EDH 20/01851-003 2020/02/27
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02001-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
U TEK 102/229 - VESTHEIM INDUSTRIOMRÅDE - KJØP AV NÆRINGSTOMT C.H. EIENDOM AS (C.H BIL OG P.J SVENDSEN MASKIN AS) - 102/229 - TINGLYSING AV SKJØTE C.H. EIENDOM AS (C.H BIL OG P.J SVENDSEN MASKIN AS) Statens Kartverk NILI1 13/00688-011 2020/02/27
I HSE SØKNAD OM OPPREISNING - SØKNAD OM OPPREISNING CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/27
U TEK 64/741 - FURUVEGEN, STANGALAND. TILBYGG GARASJE. - 64/741 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Jan Arve Einarsen EJO 12/03753-006 2020/02/27
I TEK 47/528 - GRØNHAUGVEGEN,VIK -SØKNAD OM UTVIDELSE AV TERRASSE - 47/528 - MOTTATT MANGLER, FOTOMONTASJE Egil Houeland og Anne Lovise Wikre KHM 13/02532-003 2020/02/27
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN MOKSHEIM PANORAMA AS AKR02 17/00780-112 2020/02/27
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 23 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-113 2020/02/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 19/07230-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I TEK 23/6 - SØRA NES, NES. HAGESTUE - 23/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karl Nes Innvær EJO 13/04186-004 2020/02/27
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/27
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO KBE03 20/01765-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 17/00295-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Vea Kfuk-Kfum-Speidere ANKO 20/00039-081 2020/02/27
I TEK 68/196 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/196 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Fredrik Heggelund Jackson KMY 19/03983-009 2020/02/27
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I PÆREBRANNFORSKRIFTEN Mattilsynet EIST 20/00178-015 2020/02/27
U TEK 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/112 - 119/340 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 20/1551 Svein Harald Andersen XXI 20/01551-012 2020/02/27
U HSE LEGESENTRE/FASTLEGEPRAKSIS - ALLE SONER - SVAR PÅ KLAGE AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/27
U TEK 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/112 - 119/340 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 20/1551 Geir Christian Johnstad XXI 20/01551-013 2020/02/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Brekkå Gro Sivertsen AMJ 19/07285-004 2020/02/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Sivertsen Marylyn AMJ 19/07285-005 2020/02/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Brekkå Gro Sivertsen AMJ 19/07285-006 2020/02/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Sivertsen Marylyn AMJ 19/07285-007 2020/02/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Hansen Geir Thomas AMJ 19/07285-008 2020/02/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Mannes John Tomassen AMJ 19/07285-009 2020/02/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Mannes Kornelius AMJ 19/07285-010 2020/02/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Mannes Lilly Johanne AMJ 19/07285-011 2020/02/27
U TEK 11/12 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/12 I KARMØY KOMMUNE Ragnvaldjord Else Jorunn AMJ 19/07285-012 2020/02/27
U HSE ANMELDELSE - TYVERI - ANMELDELSE - TYVERI Karmøy Lensmannskontor CBE02 20/02012-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 61/65 - MIDTSTOKKE - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR SKIFTING AV VINDUER Arne Møller KIS 17/00073-483 2020/02/27
I TEK 64/741 - FURUVEGEN, STANGALAND. TILBYGG GARASJE. - 64/741 - TILSVAR TIL BYGGETILSYN Jan Arve Einarsen EJO 12/03753-007 2020/02/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 87/91 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jan Roger Nordbjørn GEL 20/00031-043 2020/02/27
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - SVAR - 59/255 OG 66/845 - SVAR PÅ BREV OM MANGLER DATERT 19.02.2020 Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 19/05750-167 2020/02/27
U TEK 112/214 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/214 -OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING Kari Dale MAH 19/06416-034 2020/02/27
U TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - TILLEGGSINFORMASJON - RØRFORNYING VÅREN 2020 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen ETS 20/01843-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/27
U TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - TILLEGGSINFORMASJON - RØRFORNYING VÅREN 2020 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen ETS 20/01843-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/27
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I NORHEIMSHALLEN 2020/2021 Bedriftsidretten i Rogaland OFL 12/01178-123 2020/02/27
U HSE TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - TILSYN I KOMMUNEN Fylkesmannen i Rogaland JBR03 12/00140-256 2020/02/27
U SEN KIRKENS BYMISJON KAFÉ - SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING KIRKENS BYMISJON KAFE Sør-Vest Politidistrikt EVI1 20/01823-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM REDUSERTE/FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 20/01998-002 24 Offl.§24 2020/02/27
I TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK - FORSTØTNINGSMUR - 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK - FORSTØTNINGSMUR I K Gabrielsen KIS 20/02015-001 2020/02/27
U TEK 15/462 - ÅKRA. DELING AV GUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2059 - 15/462 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Jofrid Kjellbjørg Bru HHU 19/06467-004 2020/02/27
I TEK 141/110 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HETLEFLÅT, THOMAS - 141/210 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Thomas Hetleflåt LKS 20/02017-001 26 Off.l.26 2020/02/27
U TEK REGRESSKRAV ETTER OVERVANN - SOLHAUG 10 - KRISTEN ARNSTEIN RISDAL GJENSIDIGE FORSIKRING - 59144103,5 - REGRESSKRAV ETTER OVERVANN - SOLHAUG 10 - KRISTEN ARNSTEIN RISDAL GJENSIDIGE FORSIKRING - 59144103,5 Waco Forsikringsmegling as HPE 20/01658-002 2020/02/27
I TEK 31/10 - HAGAGARDEN, HAGA. NYBYGG REDSKAPSHUS - 31/10 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leiv Haga EJO 10/01838-005 2020/02/27
I SKU FREMMEDSPRÅK - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLEFAG BNO 20/02019-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/27
I TEK 31/10 - HAGAGARDEN, HAGA, TILBYGG LANDBRUKSBYGNING - HAGESTUE OG TERRASSE - 31/10 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leiv Haga EJO 11/01731-007 2020/02/27
U TEK REGRESSKRAV ETTER OVERVANN - SOLHAUG 10 - KRISTEN ARNSTEIN RISDAL GJENSIDIGE FORSIKRING - 59144103,5 - SVAR - REGRESSVARSEL ETTER SKADE I SOLHAUG 10, ÅKREHAMN GJENSIDIGE FORSIKRING - 59144103,5 Gjensidige Forsikring ASA HPE 20/01658-003 2020/02/27
U SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - GODKJENNING AV NY STEDFORTREDER - KIWI AVALDSNES 613 Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01403-045 2020/02/27
U SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - GODKJENNING AV NY STYRER - KIWI 641 TORVASTAD Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/00374-064 2020/02/27