Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 69/81 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALEVÅG BYGGESAK 19/1986 - 69/81 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 19/1986 Bt - Rør AS ORO01 19/01990-003 2020/02/26
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 4/225 OG 4/468 - SPØRSMÅL ANGÅENDE BRUKSENDRING Oddrun og Olav Kolbjørn Gangsøy BEEI 17/00073-478 2020/02/26
U TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2005 - 146/6 - BØ, DELINGSTILLATELSE BOLIGHUS JL. Trond Roald Bø HHU 19/06008-012 2020/02/26
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - PROSESSKRIV Haugaland Tingrett KSE 19/01577-014 2020/02/26
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - RETTSBOK FOR PLANLEGGINGSMØTE Haugaland Tingrett KSE 19/01577-015 2020/02/26
U TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2005 - 146/6 - BØ, DELINGSTILLATELSE PBL. BOLIGHUS - FOR GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Trond Roald Bø HHU 19/06008-014 2020/02/26
U TEK 4/38 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 4/38 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK Pro Invenia AS att: Byggesak GTH 20/01747-004 2020/02/26
I TEK 95/29 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/29, 95/30, 95/31 OG 95/32 - TEGNINGER, AVSTANDSERKLÆRINGER OG KART Garvik Prosjekt AS KHM 20/01820-003 2020/02/26
I TEK 95/26 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - NYBYGG 4 BOLIGER I REKKE MED BODER OG MURER - 95/26 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - NYBYGG 4 BOLIGER I REKKE MED BODER OG MURER Garvik Prosjekt AS KHM 20/01991-001 2020/02/26
I TEK 43/607 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/607 - TILLEGGSOPPLYSNINGER - TEGNINGER OG KART MED VIST FORSTØTNINGSMUR Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/01840-003 2020/02/26
I TEK 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE - 70/84 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/06029-006 2020/02/26
I SKU LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - SØKNAD OM REGODKJENNING AV LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN Læringsverkstedet Barnehage RHO 14/03496-009 2020/02/26
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - RAMMETILLATELSE - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 20/00183-014 2020/02/26
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - 5/525 MFL. - FORELØPIG SVAR Fylkesmannen I Vestland JST 17/03376-058 2020/02/26
U TEK 17/26 - NORDRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND. BRUKSENDRING AV GARASJE TIL BOLIGFORMÅL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 17/26 - NORDRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND. BRUKSENDRING AV GARASJE TIL BOLIGFORMÅL Eskild Kvala AS IGR 19/06830-005 2020/02/26
I SEN NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILSYN MILJØRETTET HELSEVERN - MILJØRETTTET HELSEVERN - NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHJEM Norheim Bu- og Behandlingsheim KANE1 19/06377-002 2020/02/26
I TEK 129/7 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAGEN BYGGESAK: 18/4654 - 129/7 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAGEN BYGGESAK: Bråstein & Stelander AS ORO01 20/01980-001 2020/02/26
I TEK 86/203 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSØYVEIEN 131 AS BYGGESAK 19/6180 - 83/203 - FERDIGMELDING RØR Gta AS ALS06 19/07290-003 2020/02/26
U TEK 148/875 - NOREVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FRA LAGER TIL KONTOR, SPISEROM, TOALETTER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - GNR/BNR 148/875, NOREVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FRA LAGER TIL KONTOR, SP Skagen Sør Eiendom AS IGR 12/04798-005 2020/02/26
I TEK 15/950 - RØRLEGGERMELDING: BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI AS - 15/950 - RØRLEGGERMELDING: BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI AS Sig Halvorsen AS ORO01 20/01986-001 2020/02/26
U TEK 12/244 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2058 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 12/244 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING June Lise Rott EDH 18/00371-015 2020/02/26
U TEK 82/217 - HINDERAKER, TILBYGG BOLIG - 82/217 - FERDIGATTEST Peder Ståle Hinderaker KMY 12/01598-005 2020/02/26
U TEK 3/425 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/425 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS EJO 18/03669-019 2020/02/26
U TEK 31/4, HAGA, SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING - 31/4 -FERDIGATTEST Magnus Sigmund Austnaberg EJO 11/02502-005 2020/02/26
I TEK 83/191 - SKEIE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 83/191 - SKEIE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Vedavågen Rør AS KIS 20/01989-001 2020/02/26
U TEK 29/72 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES - TILBYGG GARASJE - 29/72 - FERDIGATTEST - TILBYGG GARASJE Geir Ove Ferkingstad EJO 13/02765-007 2020/02/26
U TEK 141/146 - STORASUNDVEGEN - LITLASUND - TILBYGG BOLIG - 141/146 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Olav Åsheim EJO 14/03465-007 2020/02/26
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Bygnes Velforening Vest OFL 20/00041-016 2020/02/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/01993-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
U TEK 66/795 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - PÅBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 66/795 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 14/04542-004 2020/02/26
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00678-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
I TEK 58/435 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY - 58/471 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL FJELLBY Comfort Karmøy AS ORO01 20/01988-001 2020/02/26
U TEK 124/9,19, VORMEDAL. NYBYGG 2 TANKBASSENG OG DIV. TERRENG- INNGREP - 124/9 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TANKBASSENG Petter J. Rasmussen AS JKV 08/03124-015 2020/02/26
U TEK 124/9,19, VORMEDAL. NYBYGG 2 TANKBASSENG OG DIV. TERRENG- INNGREP - 124/9 - FERDIGATTEST - TANKBASSENG Petter J. Rasmussen AS JKV 08/03124-016 2020/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Krossnesveien Velforening ANKO 20/00039-080 2020/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Tuastad Vormedal Skolekorps ANKO 20/00039-079 2020/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer Avdeling Rogaland ANKO 20/00039-078 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-063 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-065 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-159 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-074 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-048 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-053 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-130 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-131 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-132 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-297 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-298 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-299 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-300 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-301 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-302 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-303 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-304 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-305 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-306 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-307 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-308 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-309 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-310 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-311 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-312 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-313 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-314 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-315 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-316 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-317 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-318 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-319 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-320 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-321 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-322 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-323 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-324 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - AVSLAG ANVO 19/07234-020 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - AVSLAG ANVO 19/07234-021 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - AVSLAG ANVO 19/07234-022 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - AVSLAG ANVO 19/07234-023 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - AVSLAG ANVO 19/07234-024 25 Offl §25 2020/02/26
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-021 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07323-021 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07323-022 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07323-023 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - TILBUD ANVO 19/07323-024 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07323-025 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - TILBUD ANVO 19/07323-026 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07323-027 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07323-028 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07323-029 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - TILBUD ANVO 19/07323-030 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07323-031 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - TILBUD ANVO 19/07323-032 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07323-033 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-045 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-046 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-047 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-048 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-049 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-141 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-136 25 Offl §25 2020/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-121 25 Offl §25 2020/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-122 25 Offl §25 2020/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-123 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-136 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-137 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-138 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-139 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-140 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-141 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-142 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-143 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-033 25 Offl §25 2020/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-034 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-035 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-036 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-058 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-059 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-060 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-061 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-062 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-063 25 Offl §25 2020/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-064 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-021 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-022 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-023 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-024 25 Offl §25 2020/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-025 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-064 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-065 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-066 25 Offl §25 2020/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-067 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-068 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-069 25 Offl §25 2020/02/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-070 25 Offl §25 2020/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-071 25 Offl §25 2020/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-076 25 Offl §25 2020/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-077 25 Offl §25 2020/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-078 25 Offl §25 2020/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-079 25 Offl §25 2020/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-080 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - TILBUD ANVO 20/00937-028 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00937-029 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - TILBUD ANVO 20/00937-030 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00937-031 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - TILBUD ANVO 20/00937-032 25 Offl §25 2020/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00937-033 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-022 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-023 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-024 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-015 25 Offl §25 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - SØKNAD ANVO 20/01815-007 25 Offl §25 2020/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - SØKNAD MSE 20/01911-004 25 Offl §25 2020/02/26
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - TILLEGGSTAKST VEDTATT I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 17.2.2020 Statnett SF MSA 17/03756-045 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 19/00018-163 2020/02/26
I TEK 90/39 - FISKÅVEGEN, FISKÅ, TIL-/PÅBYGG ENEBOLIG - 90/39 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Endré Olai Lind EJO 13/01368-006 2020/02/26
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY. RIVING AV 2 BYGNINGER - 1/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rolf Arnesen EJO 09/02776-011 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Steinhaugane Fus Barnehage RHO 19/00018-164 2020/02/26
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Haugesund Idrettslag Orientering PCH01 20/01979-002 2020/02/26
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 17/26 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED NORDRE ÅDLANDSVEG Grethe Simonsen BFH 20/00016-016 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 19/00018-165 2020/02/26
U TEK 58/356 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 58/356 -VARSEL OM RETTING I EIENDOMSKARTET Brit Sølvi Langelandsvik XXI 20/01976-001 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Aski Barnehage RHO 19/00018-166 2020/02/26
U TEK VANNMÅLERAVLESNING - UBEBODD EIENDOM - SVAR - KRAV OM TILBAKEBETALING SOM FØLGE AV FEIL VANNMÅLERAVLESNING ALS06 20/00963-002 24 Offl.§24 2020/02/26
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-084 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/02480-085 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - KRYSS FV. 511 OG FAVNAMYRVEGEN ANG. SØKNAD OM SKILT NR 713 P. KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune KSU01 13/01286-076 2020/02/26
U TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - MANGLENDE INNLEVERING AV REVIDERT PLANFORSLAG - DETALJPLANFORSLAG FOR ØVRE ØSTREMNESET - DEL 3-3 Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-043 2020/02/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR -AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 13/00277-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 19/00018-167 2020/02/26
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - E-POSTKORRESPONDANSE VEDR ENDRET ORG.NR. OG NAVN HAUGESUND AIRPORT AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING . EVI1 12/01535-036 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Eventyrhagen Barnehage RHO 19/00018-168 2020/02/26
U TEK 3/132 - VESTRE VEAVEG, ØSTHUS - NY INNKJØRSEL, FASADEENDRING, PÅBYGG OG TAKOVERBYGG BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 3/132 - VESTRE VEAVEG, ØSTHUS - NY INNKJØRSEL, FASADEENDRING, PÅBYGG OG TAKOVERBYGG BOLIG Hereid Hus AS IGR 20/01899-002 2020/02/26
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 20/01977-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 19/00018-169 2020/02/26
U TEK 15/1739 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM DISPENSASJON - FULLSTENDIG SØKNAD MANGLER - 15/1739 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM DISPENSASJON Karmøy Radio Club v/K I Johannessen IGR 20/00088-002 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 19/00018-170 2020/02/26
I TEK 95/31 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/29, 95/30, 95/31 OG 95/32 - TEGNINGER, AVSTANDSERKLÆRINGER OG KART Garvik Prosjekt AS KHM 20/01819-002 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Kirketunet Barnehage RHO 19/00018-171 2020/02/26
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Vea Turlag PCH01 20/01979-001 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Læringsverkstedet Barnehage RHO 19/00018-172 2020/02/26
I TEK 95/30 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/29, 95/30, 95/31 OG 95/32 - TEGNINGER, AVSTANDSERKLÆRINGER OG KART Garvik Prosjekt AS KHM 20/01818-002 2020/02/26
I TEK 95/32 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/29, 95/30, 95/31 OG 95/32 - TEGNINGER, AVSTANDSERKLÆRINGER OG KART Garvik Prosjekt AS KHM 20/01806-002 2020/02/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 13/543 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jon Andersen GEL 20/00031-039 2020/02/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 12/388 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILLEGGSAREAL Oleiv Sandhåland GEL 20/00031-040 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Læringsverkstedet Barnehage RHO 19/00018-173 2020/02/26
U TEK TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT AMLAND - SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISKE PLANER FOR BOLIGFELT AMLAND Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 20/01760-005 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Rusvik Naturbarnehage RHO 19/00018-174 2020/02/26
I TEK MILJØTILSTAND I KARMSUNDET - KOSTHOLDSRESTRIKSJONER I KARMSUNDET Mattilsynet PEID 20/01981-001 2020/02/26
I TEK PLAN 5102 - DETALJREGULERING FOR JOMFRUVEGEN - NORHEIM - 148/20 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 26.02.20 PLAN 5102 - DETALJREGULERING FOR JOMFRUVEGEN - NORHEIM - 148/20 Fylkesmannen I Rogaland YSL 18/02790-011 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Ryvingen Barnehage RHO 19/00018-175 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 19/00018-176 2020/02/26
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - KLAGE PÅ BEHANDLING JNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN - TAR IKKE IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER Elin Kristin Hjelmås JMJ 20/00228-012 2020/02/26
U TEK 83/164 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 83/164 - SØKNAD OM REDUKSJON I KLOAKKGEBYRET GRUNNET LEKKASJE Helganes motorsportsenter ALS06 19/00840-004 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Slågstemmen Barnehage SA RHO 19/00018-177 2020/02/26
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - BER OM NY TAKST MSA 20/01983-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - OPPSIGELSE Små Barnehager AS RHO 19/00018-178 2020/02/26
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING: FORSVARLIG BYGGKVALITET - RAPPORT FRA BYGGKVALITETUTVALGET - FORSLAG OM ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 20/00178-014 2020/02/26
U SEN RAMMEAVTALE - EIENDOMSMEGLERTJENESTER - KUNNGJØRING - 20/1950 MERCELL NORGE AS TES02 20/01950-001 2020/02/26
I TEK 38/213 - SYRE - NYBYGG 2 STK NAUST - 38/213 - SYRE - NYBYGG 2 STK NAUST Jon Tomas Danielsen KHM 20/01984-001 2020/02/26
I TEK 115/64 OG 115/4 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 115/64 OG 115/4 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Gunnvor Jorunn Midtgaard MAH 20/01987-001 26 Off.l.26 2020/02/26
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - RÅVANN BREKKE VBA - DRIKKEVANN BREKKE VBA RENVANN - DRIKKEVANN ARAREIR HØYDEBASSENG - UKE 8 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-086 2020/02/26
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-086 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-087 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-088 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-089 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Husøyveien 135 AS HBR02 18/00413-214 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/26
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-090 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 Stena Recycling AS MSA 18/00413-215 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 66/194 - BESTILLING AV NABOLISTE Trond Nilsen GEL 20/00031-041 2020/02/26
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ingebjørg Kolstø ALS06 20/01488-095 2020/02/26
I TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING FRA LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
U SEN LOKALE FORHANDLINGER 2020 - GENERELT - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 21.02.20 - HOVEDTARIFFAVTALEN KAPITTEL 3, PUNKT 3.2 Tillitsvalgte TUS 20/01533-001 2020/02/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 Kenneth Gård MSA 18/00413-216 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OPPHØR EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM/TOMT Åkrehamn Fryseri AS MSA 18/00413-217 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/26
I TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - MELDING FRA LEVERANDØR - RØRFORNYING VÅREN 2020 ETS 20/01843-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 Pds Eiendom AS HBR02 18/00413-218 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/26
I TEK 48/41 - SKJENAVEGEN, HILLESLAND - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 48/41 - SKJENAVEGEN, HILLESLAND - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE I K Gabrielsen KIS 20/01329-002 2020/02/26
U TEK TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - TILSYNSRAPPORT - KARMØY KOMMUNE BORGAREDALEN SLAMHALL Arbeidstilsynet THE05 12/00140-255 2020/02/26
U TEK 43/34 - HÅLANDSDALEN, HØYNES, TILBYGG ENEBOLIG - RETUR AV SØKNAD - 43/34 - HÅLANDSDALEN, HØYNES, TILBYGG ENEBOLIG Jan Arvid Naley EJO 11/01279-004 2020/02/26
U TEK 146/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE HAARA BAUGE - 146/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE HAARA BAUGE Terje Haara Bauge ALS06 19/06083-004 2020/02/26
U SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE - SØKNAD OM GODKJENNING AV NY STYRER OG STEDFORTREDER COOP EXTRA AVALDSNES Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/01706-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
U TEK 147/659 - MOKSHEIM - BYGGETILSYN - 147/659 - BYGGETILSYN - VARSEL OM PÅLEGG Moksheim Panorama AS KMY 20/01985-001 2020/02/26
U TEK 142/98 OG 142/28 - FJERNING AV STEINGARD - 142/98 OG 142/28 - FJERNING AV STEINGARD Storesund Gardsdrift LKS 20/01931-002 2020/02/26
U TEK INFORMASJON FRA SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - INFORMASJON FRA SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON Norconsult AS ETS 18/05598-008 2020/02/26
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-091 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
U TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1691 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/439 I KARMØY KOMMUNE Aadnesen Lars Ove XXI 20/01848-001 2020/02/26
U TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1691 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/439 I KARMØY KOMMUNE Aadnesen Jan-Atle XXI 20/01848-002 2020/02/26
U TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1691 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/439 I KARMØY KOMMUNE Nornes Bjørn XXI 20/01848-003 2020/02/26
U TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1691 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/439 I KARMØY KOMMUNE Nornes Olga XXI 20/01848-004 2020/02/26
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-092 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
U SKU LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REGODKJENNING AV LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN Læringsverkstedet Barnehage RHO 14/03496-010 2020/02/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 Tveitholmen AS MSA 18/00413-219 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Jan Hognaland HBR02 18/00413-220 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/26
U TEK PLAN 3039 - DETALJREGULERING FOR HOVEDGATEN 41 - 58/127 - - AVSLUTNING AV PLANARBEID - PLAN 3039 - DETALJREGULERING FOR HOVEDGATEN 41 - 58/127 - Pds Protek AS AAHO 16/04415-005 2020/02/26
U TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - SVAR - MELDING FRA LEVERANDØR - RØRFORNYING VÅREN 2020 ETS 20/01843-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/26
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG 2020/2021 Nyborg Fysioterapi v/Karl Nes Innvær OFL 20/01844-010 2020/02/26
I TEK 64/1264 - LENSMANNSVEGEN, STANGALAND, BRUKSENDRING ENEBOLIG - 64/1264 - LENSMANNSVEGEN, STANGALAND, BRUKSENDRING ENEBOLIG Sonja Elin Færøvik KHM 20/01995-001 2020/02/26
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 20/00177-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 20/00101-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 20/00079-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Jan Lorentz Storesund & Sønner AS HBR02 18/00413-221 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/26
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN Kopervik Volleyballklubb OFL 17/00209-109 2020/02/26
I TEK PLAN 2122 - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG - DETALJREGULERING FOR AUSTIGARD 12 - 15/433 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS BHA02 19/05181-010 2020/02/26
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 20/01996-001 24 Offl.§24 2020/02/26
U TEK 12/244 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2058 - 12/244 - FØLGEBREV DELIGSVEDTAK June Lise Rott EDH 18/00371-016 2020/02/26
I TEK 59/38 OG 59/101 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GJERTSEN, LARS ERIK/GJERTSEN, AGNES SYNNØVE - 59/38 OG 59/101 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GJERTSEN, LARS ERIK/GJERTSEN, AGNES SYNNØVE Agnes Synnøve Gjertsen ALA04 20/01997-001 26 Off.l.26 2020/02/26
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM REDUSERTE/FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 20/01998-001 24 Offl.§24 2020/02/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 119/327 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jostein Haga GEL 20/00031-042 2020/02/26
U TEK 11/90 , 30 OG 15 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN KARMØY KOMMUNE - 11/90M.FL VARSEL OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Elisabeth Karina Oppedal ALA04 19/06465-003 2020/02/26
I SEN KIWI NORHEIM 691 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - VEDRØRENDE ENDRINGER AV STYRERE OG STEDFORTREDERE FOR SALGSBEVILLING I KIWIBUTIKKER PÅ KARMØY EVI1 15/00128-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
I SEN RUSH HAUGESUND AS - SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE FRA FRA POLITIET EVI1 20/01720-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02001-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/26
I HSE TILSYNSSAK - FYLKESMANNEN I ROGALAND SIN AVGJØRELSE I TILSYNSSAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/26
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 58/127 - KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TARJEI SKAAR Tarjei Skaar REK 20/00006-041 2020/02/26
U TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING ETTER SAK§4-3 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/3 OG 8 TILLEGSAREAL SAK§4-3 64/8 I KARMØY KOMMUNE Hjr Rasmussen Bygg As ALA04 20/00230-005 2020/02/26
U TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING ETTER SAK§4-3 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/3 OG 8 TILLEGSAREAL SAK§4-3 64/8 I KARMØY KOMMUNE Ånensen Anne Brit ALA04 20/00230-006 2020/02/26
U TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING ETTER SAK§4-3 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/3 OG 8 TILLEGSAREAL SAK§4-3 64/8 I KARMØY KOMMUNE Walland Hans ALA04 20/00230-007 2020/02/26
U TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING ETTER SAK§4-3 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/3 OG 8 TILLEGSAREAL SAK§4-3 64/8 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 20/00230-009 2020/02/26