Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/841 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅKRAVEGEN 15 Claus Petter Follo MAHA1 13/00434-278 2020/02/25
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/838 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅKRAVEGEN 17 Ellen Helmersen MAHA1 13/00434-279 2020/02/25
U TEK ÅKREHAMN RENSEANLEGG - FREMDRIFTSPLAN ÅKREHAMN RENSEANLEGG Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. AGAN 17/05187-012 2020/02/25
I TEK PLAN 4088 - DETALJREGULERING FOR DET HISTORISKE AVALDSNES - PLANINITIATIV / OPPSTARTSMØTEREFERAT - DET HISTORISKE AVALDSNES Multiconsult Norge AS AEI04 20/02024-001 2020/02/25
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - 5/525 MFL. - INNSIGELSE FRA MILJØDIREKTORATETS 18.02.20 - PLAN 2107 DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - 5/525 MFL. Miljødirektoratet JST 17/03376-057 2020/02/25
I TEK 29/72 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES - TILBYGG GARASJE - 29/72 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Geir Ove Ferkingstad EJO 13/02765-006 2020/02/25
I TEK 4/96 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PEDERSEN BYGGESAK 18/2937 - 4/96 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/2937 Vedavågen Rør AS ALS06 18/02938-003 2020/02/25
I TEK 118/1 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - BRYGGEVEGEN - 118/1 - SØKNAD OPPGRADERING AV VEG TIL BRYGGA Myklabust Gard Sandvik Qvale BJP01 20/01965-001 2020/02/25
I TEK 85/50 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: TOR SVEN UTVIK - BYGGESAK: 20/1728 - 85/50 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: TOR SVEN UTVIK - BYGGESAK: 20/1728 S O Lund AS ORO01 20/01966-001 2020/02/25
I TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - MOTTATT DOKUMENTASJON I SAKEN Bjørge Naley GTH 18/03388-023 2020/02/25
I TEK 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN. FORHÅNDSKONFERANSE - 57/4 - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS KHM 20/01969-001 2020/02/25
I TEK 11/8 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: STEINKJELLÅ BYGGESAK 19/5431 - 11/8 - RØRLEGGERMELDING M/FULLMAKT - ERSTATNINGSBOLIG BYGGESAK 19/5431 S O Lund AS ORO01 19/05399-002 2020/02/25
I TEK 122/210 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 122/210 - SUKKERVIKA, RØYKSUND. NYBYGG, FRITIDSBOLIG Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS KRRE 20/00806-004 2020/02/25
U TEK 59/45 - PROFESSOR SEIPS VEG, RIVING OG NYTT TILBYGG ENEBOLIG, FASADEENDRING - 59/45 - FERDIGATTEST Håkonsen Bygg AS KMY 18/05123-005 2020/02/25
I TEK 114/105 - NORDRE EIKE - RIVING OG NYBYGG NAUST - 114/105 - MOTTATT OPPDATERTE TEGNINGER Gunn Waage og Lars Ove Lien JKV 15/00113-030 2020/02/25
I TEK 47/494 - SOLVIGVEGEN, VIK. PÅ- OG TILBYGG, ENDRING I TAKKONSTRUKSJON OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 47/494 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Eskild Kvala AS EJO 19/02277-012 2020/02/25
U TEK 15/2288 - STONGSVINGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/2288 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, PERGOLA Lars Ådne Nes JKV 19/05567-007 2020/02/25
I TEK 125/1 - HELGELAND, JAN OLAV PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 125/1 - HELGELAND, JAN OLAV Landbruksdirektoratet LKS 18/02063-009 2020/02/25
I TEK TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING - MØTEREFERAT - STIVLEVÅGEN VEST 13.02.2020 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00467-021 2020/02/25
I TEK FLOMPLAN FOR ÅKREHAMN - KOPI AV INNSENDT SØKNAD - TILSKUDD TIL KLIMATILPASNING 2020 Miljødirektoratet AGAN 15/03674-008 2020/02/25
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - FORLENGELSE AV EKSISTERENDE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I PERIODEN 01.07.2020 - 30.09.2020 Gunnar Wilhelm Wold EVI1 20/00155-004 2020/02/25
U TEK 25/113 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER. NYBYGG GARASJE - 25/113 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE John Angus Mackinnon JKV 16/03531-008 2020/02/25
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/01916-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
I TEK 5/684 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 12 - 5/684 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER Hans J Rasmussen AS EJO 18/04588-008 2020/02/25
U TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 1 - OPPFØRING AV LAGERHALL Petter J. Rasmussen AS EJO 19/06511-014 2020/02/25
I TEK 47/641 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG: ENEBOLIG - TILTAKSHAVER: - 47/641 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG Tindeland Rør AS ORO01 20/01974-001 2020/02/25
I TEK 5/684 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 12 - 5/684 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER - GJENNOMFØRINGSPLAN Hans J Rasmussen AS EJO 18/04588-009 2020/02/25
U TEK 13/369 - DALSVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV STUE - 13/369 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Stian Erland Ellefsen JKV 16/03125-005 2020/02/25
I TEK 69/90 - MIDTRE EIDE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG - BK2 - HUS 1 - 69/90 - MOTTATT MANGLER, AVSTANDSERKLÆRING, NABOVARSLING Hantera AS KIS 18/05300-007 2020/02/25
I TEK 5/684 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 12 - 5/684 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS EJO 18/04588-010 2020/02/25
I TEK 118/16 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - REVIDERT SØKNAD - BYGGING AV LANDBRUKSVEG Myklabust Gard Sandvik Qvale BJP01 20/01808-005 2020/02/25
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM FESTIVALTILSKUDD Karmøygeddon AHT01 20/00831-002 2020/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Svømmeklubb ANKO 20/00039-075 2020/02/25
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES -RIVING AV EKSISTERENDE LAGERHALL OG NYBYGG KAI OG LAGERHALL - 86/68 - TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SØKNAD Metamorf Arkitekter AS KHM 20/01594-004 2020/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Haugaland Oromo Sosial Kulturell Forening ANKO 20/00039-076 2020/02/25
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM FESTIVALTILSKUDD Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum AHT01 20/00831-003 2020/02/25
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Kopervik Sanitetsforening ANKO 20/01782-021 2020/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Golfklubb ANKO 20/00039-077 2020/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Skudenes Turnforening ANKO 20/00039-073 2020/02/25
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - DITT V OG VEL AS - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN Ditt V og Vel AS KANE1 20/01968-001 2020/02/25
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/RETTING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Østrem Eiendom Iii AS MSA 18/00413-212 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-105 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-106 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-064 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-148 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-156 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-157 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-158 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-061 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-066 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-063 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-115 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-116 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-117 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-118 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-119 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-120 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-121 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-122 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-123 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-124 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-125 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-126 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-127 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-128 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-129 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) MILJØARBEIDER 3 X 57% - SØKNAD ANVO 20/01811-005 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) MILJØARBEIDER 3 X 57% - SØKNAD ANVO 20/01811-006 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-109 25 Offl §25 2020/02/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-087 25 Offl §25 2020/02/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-088 25 Offl §25 2020/02/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-089 25 Offl §25 2020/02/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-090 25 Offl §25 2020/02/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-091 25 Offl §25 2020/02/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-092 25 Offl §25 2020/02/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-093 25 Offl §25 2020/02/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-094 25 Offl §25 2020/02/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07202-025 25 Offl §25 2020/02/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - TILBUD MMW 19/07268-044 25 Offl §25 2020/02/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - ARBEIDSAVTALE MMW 19/07268-045 25 Offl §25 2020/02/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - TRUKKET MMW 19/07268-046 25 Offl §25 2020/02/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - TILBUD MMW 19/07268-047 25 Offl §25 2020/02/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - ARBEIDSAVTALE MMW 19/07268-048 25 Offl §25 2020/02/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - TILBUD MMW 19/07269-018 25 Offl §25 2020/02/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - ARBEIDSAVTALE MMW 19/07269-019 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07323-020 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-140 25 Offl §25 2020/02/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - TILBUD BLI01 20/00067-072 25 Offl §25 2020/02/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/00067-073 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-135 25 Offl §25 2020/02/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-119 25 Offl §25 2020/02/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-120 25 Offl §25 2020/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-057 25 Offl §25 2020/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-072 25 Offl §25 2020/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-073 25 Offl §25 2020/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-074 25 Offl §25 2020/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-075 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - TILBUD ANVO 20/00937-022 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00937-023 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - TILBUD ANVO 20/00937-024 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00937-025 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00937-026 25 Offl §25 2020/02/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - TILBUD ANVO 20/00937-027 25 Offl §25 2020/02/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 20/01556-032 25 Offl §25 2020/02/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 20/01556-033 25 Offl §25 2020/02/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 20/01556-034 25 Offl §25 2020/02/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 20/01556-035 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-013 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-014 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - SØKNAD ANVO 20/01815-005 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - SØKNAD ANVO 20/01815-006 25 Offl §25 2020/02/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - SØKNAD REKRU 20/01817-004 25 Offl §25 2020/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 75% - SØKNAD ANVO 20/01928-002 25 Offl §25 2020/02/25
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/RETTING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Karmsund Maritime Eide AS MSA 18/00413-213 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/25
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SØKNAD OM STØTTE NÆRMILJØUTVALG - HEART KARMØY Heart Karmøy EIE 20/01301-007 2020/02/25
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG Ståle Andre Ridola OFL 20/01844-009 2020/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Barnas SuperLørdag v/ Arvid Alsaker ANKO 20/00039-074 2020/02/25
I TEK 58/114 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HOVEDGATEN 29 AS - 58/114 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HOVEDGATEN 29 AS Sig Halvorsen AS ORO01 20/00164-002 2020/02/25
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM NABODELING RENOVASJON ALS06 20/01895-002 24 Offl.§24 2020/02/25
I SEN BRUKTHANDELBEVILLING - FOSU AS - VEDRØRENDE SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - FOSU AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 20/01962-001 2020/02/25
I TEK OPPDRETT AV FISK, SKALLDYR, KAMSKJELL - SVAR PÅ SØKNAD OM ANLEGGSPLASSERING LOKALITET 10029 TUHOLMANE Ø - VARDE FISKEOPPDRETT AS Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00586-021 2020/02/25
U TEK 125/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DALEN, ANDERS NORDBØ/LØVLAND, SOFIE - SVAR - 125/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DALEN, ANDERS NORDBØ/LØVLAND, SOFIE Eiendomsmegler A AS BJP01 20/01951-002 2020/02/25
I TEK 142/28 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 142/28 - STORESUND GARDSDRIFT - GUDMUND STORESUND Landbruksdirektoratet LKS 20/01884-002 2020/02/25
I TEK 2/24 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET INNGJERDING FOR BEITING AV LYNGMARK - VEDTAK OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET INNGJERDING FOR BEITING AV LYNGMARK - GUNNAR FOSEN Landbruksdirektoratet LKS 19/05899-003 2020/02/25
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Den Frie Evangeliske Forsamling Saron Åkrehamn OFL 20/00040-013 2020/02/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/01963-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 11/215 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Andreas Carl Hoff GEL 20/00031-037 2020/02/25
I TEK 141/146 - STORASUNDVEGEN - LITLASUND - TILBYGG BOLIG - 141/146 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Olav Åsheim EJO 14/03465-006 2020/02/25
I TEK PLAN 4087 - DETALJREGULERING FOR MOLO GASSRØRKULLVERT PÅ KALSTØ - INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE I KVALAVÅG - 3.3.2020 PLAN 4087 - DETALJREGULERING FOR MOLO GASSRØRKULLVERT PÅ KALSTØ Norconsult AS YSL 20/00597-009 2020/02/25
I TEK 31/4, HAGA, SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING - 31/4 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Magnus Sigmund Austnaberg EJO 11/02502-004 2020/02/25
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - ETTERSENDELSE AV DOKUMENTASJON ANNA 20/01861-003 24 Offl.§24 2020/02/25
I TEK 5/65, 5/685, 5/684 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 11-13 - BYGGESAK 18/4587 , 18/4588 OG 18/4589 - 5/684 - FERDIGMELDING RØR TOMT 12 BYGGESAK 18/4588 Hage & Maskin AS ORO01 19/00744-004 2020/02/25
I TEK 3/455 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, INGER MARIE - 3/455 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, INGER MARIE Inger Marie Knutsen BJP01 20/01964-001 26 Off.l.26 2020/02/25
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024 - VALG AV MEDDOMMERE FOR PERIODEN 1.1.2021-31-12.2024 Haugaland Tingrett SILI 20/01791-002 2020/02/25
I TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - KLAGE PÅ ADRESSEENDRING - LAHAMMAR Noralf Kallesten BFH 20/00016-015 2020/02/25
U TEK 142/282 - TRONDSVEGEN, STORASUND - TILBYGG OG OMBYGGING ENEBOLIG - 142/282 - FERDIGATTEST Knut Bendik Christiansen KMY 13/01055-017 2020/02/25
I TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG OG FRITTLIGGENDE BOD - 13/751 - MOTTATT MANGLER, NABOVARSEL, AVSTANDSERKLÆRING OG BRANNTEKNISK KLASSIFISERING Kenneth Elvik Aarvik EDH 20/01801-005 2020/02/25
U TEK 22/21 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/21 - FERKINGSTAD - MANGELFULL DELINGSSØKNAD Johan Arne Ferkingstad HHU 19/07149-011 2020/02/25
I HSE OMSORGSPLAN 2020 - INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER - FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD - OMSORGSPLAN 2020 - INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER Helsedirektoratet NOS01 17/02436-006 2020/02/25
U TEK 3/455 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, INGER MARIE - SVAR - 3/455 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, INGER MARIE Inger Marie Knutsen BJP01 20/01964-002 2020/02/25
I TEK 13/270 OG 15/2238 SNR. 1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUNN - 13/270 OG 15/2238 SNR. 1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUNN Gunn Nilsen BJP01 20/01967-001 26 Off.l.26 2020/02/25
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Falnes Sogn Helselag ANKO 20/01782-022 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-523 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U HSE TURNUSTJENESTE - LEGER - REVISJON AV AVTALE OM MOTTAK AV TURNUSLEGE/LIS 1 Kopervik Legesenter SA AIS 12/01048-048 2020/02/25
I SEN HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET OG SMAUET SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGEN Holmen Brygge Co EVI1 14/00411-025 2020/02/25
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 17/01081-007 24 Offl.§24 2020/02/25
U SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - TILLEGGSINFORMASJON - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 20/01900-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/25
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - VEDRØRENDE FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING OG INNSENDING AV OMSETNINGSRAPPORT 2019 Gunnar Wilhelm Wold EVI1 20/00155-006 2020/02/25
I TEK 19/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN OLAV NESSA - 19/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN OLAV NESSA S O Lund AS ORO01 20/01970-001 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-524 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-525 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-526 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-527 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
I TEK 124/9,19, VORMEDAL. NYBYGG 2 TANKBASSENG OG DIV. TERRENG- INNGREP - 124/9 OG 124/19 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JKV 08/03124-014 2020/02/25
I TEK 124/9,19, VORMEDAL. NYBYGG 2 TANKBASSENG OG DIV. TERRENG- INNGREP - 124/9 OG 124/19 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JKV 08/03124-013 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-528 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-529 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-530 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
I TEK 58/174 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER - 2020/2131110/200 Statens Kartverk NILI1 20/01692-005 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-531 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON ALS06 17/01081-008 24 Offl.§24 2020/02/25
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY John Dag Lodden Gravdal ALS06 20/01488-094 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-532 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 43/479 - BESTILLING AV NABOLISTE May Trine Nornes GEL 20/00031-038 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-533 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 19/00172-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U HSE TURNUSTJENESTE - LEGER - REVISJON AV AVTALE OM MOTTAK AV LIS 1 Åkra Legesenter AS AIS 12/01048-049 2020/02/25
I TEK 22/319 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD, BRUKSENDRING ENEBOLIG - 22/319 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD, BRUKSENDRING ENEBOLIG Andreas og Aina K Ånensen KHM 20/01971-001 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-534 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-535 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER OASEN HUD- OG FOTPLEIEINSTITUTT - SØKNAD OM GODKJENNING Oasen Hud og Fotpleie Inst B Nils BAN01 13/04494-006 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-536 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-537 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-538 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U TEK 13/270 OG 15/2238 SNR. 1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUNN - SVAR - 13/270 OG 15/2238 SNR. 1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUNN Gunn Nilsen BJP01 20/01967-002 2020/02/25
I TEK 3/199 - TEKNISK PLAN - VEG / VANN OG AVLØP - HANS ERNST MØRCH - 3/723 OG 5/649 - DOKUMENTER SOM HAR MANGLER OG IKKE KAN TINGLYSES Statens Kartverk NILI1 14/02517-023 2020/02/25
I TEK 57/510 - KAIGATA, SKUDENESHAVN, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERHAGE - 57/510 - KAIGATA, SKUDENESHAVN, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERHAGE Jan Kenneth Nornes KHM 20/01972-001 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-539 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 72/31 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - EGIL INGVE HAUGEN I K Gabrielsen REK 20/00006-040 2020/02/25
I TEK 29/13 - DELING AV DRIFTSENHET - 29/13 - SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET Roy Malvin Warholm HHU 20/01973-001 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-540 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U TEK 11/108 - MANNESVEGEN, MANNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 11/108 - VARSEL OM BYGGETILSYN - MANNESVEGEN 67 Garvik Prosjekt AS JKV 14/03090-007 2020/02/25
U TEK UTLYSNINGER I MERCELL - DRIFTSJOBBER SEKTOR VAR - KUNNGJØRING - RØRFORNYING VÅREN 2020 MERCELL NORGE AS ETS 20/01843-001 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-541 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
I HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-542 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U SEN INNFORDRING - AVSLUTNING AV SAK CEM01 18/04336-543 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/25
U TEK 133/77 , 133/150 OG 133/12 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 133/77M.FL UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Øyvind Håstø ALA04 20/01542-003 2020/02/25
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/25