Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD Vigleik Tvedt EDH 19/07228-004 2020/02/24
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - TATOVØRER OG HULLTAKINGSVIRKSOMHETER - GODKJENNING AV LOKALER Tattoo Ivan Mjølhus KANE1 19/06068-003 2020/02/24
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - 120/46 - SØKNAD OM STØTTE TIL UTGIFTER IFB. KLOAKKERING PÅ RØYKSUND Else Marie Aasbø ETS 12/00024-436 2020/02/24
U TEK 12/133 - SEVLAND - BYGGETILSYN - 12/133 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN Bjarne Lund JKV 20/01325-002 2020/02/24
U HSE BEKYMRINGSMELDING - SVAR - BEKYMRINGSMELDING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/24
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 24.02.2020 - MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 24.02.2020 Svein Andreas Næsse MSA 20/01891-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/24
U TEK 12/134 - SEVLAND - BYGGETILSYN - 12/134 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN John Reidar Lund JKV 20/01326-002 2020/02/24
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - DETALJPLANFORSLAG FOR ØVRE ØSTREMNESET - DEL 2-3 PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-041 2020/02/24
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - DETALJPLANFORSLAG FOR ØVRE ØSTREMNESET - DEL 3-3 Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-042 2020/02/24
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG MSA 20/01941-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/24
I TEK 3/425 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/425 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS EJO 18/03669-018 2020/02/24
I TEK 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD - 149/418 - VEDR. SØKNAD OM CARPORT Vigleik Tvedt EDH 19/07228-009 2020/02/24
I TEK 57/63 OG 57/65 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN. SKIFTE AV VINDU MED DØR - 57/63 OG 57/65 SØKNAD ANG. SKIFTE VINDU MED DØR SØRAGADÅ Helge Edvar Risdal KHM 20/01947-001 2020/02/24
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/337 I KARMØY KOMMUNE Knut Sunnanå XXI 20/01809-010 2020/02/24
U SEN INTERKOMMUNALE SELSKAPER - VIKTIGHETEN AV VALGKOMITÉENES ARBEID Til valgkomitéene i selskaper hvor Karmøy kommune har eiersk PVE01 20/01915-001 2020/02/24
U TEK 15/1042 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN ERNST TORSEN - 15/1042 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN ERNST TORSEN Gta AS OSG 20/01767-002 2020/02/24
I TEK 142/98 OG 142/28 - FJERNING AV STEINGARD - 142/98 OG 142/28 - SØKNAD OM FJERNING AV STEINGARD Gudmund Storesund LKS 20/01931-001 2020/02/24
I TEK 86/186 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG INDUSTRIBYGG - TØRKEBYGG - 86/186 - DISPENSASJON FRA PLIKTEN TIL Å BYGGE TILFLUKTSROM Direktoratet For Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb) KHM 20/01656-002 2020/02/24
I TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING Petter J. Rasmussen AS EJO 19/06511-012 2020/02/24
I TEK 137/4 - DALSTREVEGEN, DALE - ENEBOLIG M/DRIFTSBYGNING - 137/4 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/ENDRINGAV ANSVARSRETT Byggmester Sven Ivar Solstrand AS KMY 14/02581-020 2020/02/24
I TEK 123/2 - SNIK - ANMODNING OM FORHÅNDSUTTALELSE - 123/2 - PURRING PÅ ANMODNING OM FORHÅNDSUTTALELSE Jsr Jan Sigurd Rosvold HHU 20/00103-002 2020/02/24
I TEK 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/161 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Opus Arkitekter AS EJO 17/04391-018 2020/02/24
I TEK 67/39 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 67/39 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Magne Bendiksen KMY 18/03943-006 2020/02/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 2/402 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SKUTEBERGVEGEN Erik Brekkå Rosberg BFH 20/00016-014 2020/02/24
I TEK 13/369 - DALSVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV STUE - 13/369 SØKNAD OM FERDIGATTEST Stian Erland Ellefsen JKV 16/03125-004 2020/02/24
I TEK 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - 66/23 - MELDING OM ENDRING TILTAKSHAVER OG ANSVARLIG SØKER Rogaland fylkeskommune KMY 19/05353-014 2020/02/24
I TEK 59/109 - AVALDSNESVEGEN, KOPERVIK, PÅBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 59/109 - MELDING OM ENDRING NY TILTAKSHAVER Rogaland fylkeskommune KMY 19/06059-004 2020/02/24
I TEK 15/1944 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/1944 - KOMMENTAR TIL BYGGETILSYN Jan Magne Erland EJO 20/01865-002 2020/02/24
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kornbåndet barnelag ANKO 20/00039-069 2020/02/24
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/01948-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Nord-Karmøy Husflidslag ANKO 20/00039-068 2020/02/24
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Nordvegen Golfklubb ANKO 20/00039-067 2020/02/24
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Velforeningen Sandskei-/ Smalavegen OFL 20/00041-015 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-062 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-102 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-103 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-104 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-146 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-147 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-102 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-098 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-154 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-155 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-096 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-065 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-061 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-062 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-047 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-064 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-051 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-052 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-049 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-114 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07323-019 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-044 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-113 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-114 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-133 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-134 25 Offl §25 2020/02/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-118 25 Offl §25 2020/02/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD MSE 20/00149-006 25 Offl §25 2020/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-063 25 Offl §25 2020/02/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-071 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01632-005 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-021 25 Offl §25 2020/02/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-005 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-015 25 Offl §25 2020/02/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-016 25 Offl §25 2020/02/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-015 25 Offl §25 2020/02/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - SØKNAD MSE 20/01911-003 25 Offl §25 2020/02/24
U TEK 15/287 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HANS ERIK EINARSEN - 15/287 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - HANS ERIK EINARSEN Hans Erik Einarsen ALS06 20/00207-004 2020/02/24
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - SKATTESEDLER 2017-2020 Statnett SF MSA 17/03756-044 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/24
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-080 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/24
U TEK 133/20 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MELKEVIK, JENNY KARIN - SVAR - 133/20 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MELKEVIK, JENNY KARIN Jenny Karin Melkevik BJP01 20/01904-002 2020/02/24
U TEK 142/764 - TEKNISK PLAN, REGULERT VEG FORAN BOLIGTOMT I HÅLANDVEGEN - 142/764 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - HÅLANDVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/01781-006 2020/02/24
U TEK TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER - 11.02.20 TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/06490-009 2020/02/24
I TEK 57/155 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/155 - TILSVAR - BYGGETILSYN Garms Holding AS EJO 20/01710-002 2020/02/24
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 43/606 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TROND OG ANNE MONIKA EGELAND Hjr Rasmussen Bygg AS REK 20/00006-039 2020/02/24
I SKU LÆRERNORM I KARMØYSKOLEN 2019/20 - BROT PÅ LÆRARNORMA - AVSLUTTA SAK Fylkesmannen i Rogaland BNO 19/01313-005 2020/02/24
I TEK 15/2288 - STONGSVINGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/2288 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lars Ådne Nes JKV 19/05567-006 2020/02/24
I TEK 130/5 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD, RIVING OG OPPBYGGING AV NY GARASJE - 130/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kai Tore Hammer KMY 19/00943-006 2020/02/24
I SKU HÅVIKHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I HÅVIKHALLEN - 2020/2021 Avaldsnes Idrettslag OFL 12/00263-144 2020/02/24
I SEN FEØY DAGLIGVARE SALGSBEVILLING - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING FEØY DAGLIGVARE Feøy Dagligvare Jorunn M Thorsen EVI1 12/01616-010 2020/02/24
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG FKS Haugesund og omegn OFL 20/01844-006 2020/02/24
I SKU SKUDEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I SKUDEHALLEN Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 12/01376-248 2020/02/24
I SKU ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I ÅKRAHALLEN - 2020/2021 Åkra Drill OFL 12/00077-205 2020/02/24
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG Stangeland Ungdomsskole OFL 20/01844-007 2020/02/24
U TEK 124/9,19, VORMEDAL. NYBYGG 2 TANKBASSENG OG DIV. TERRENG- INNGREP - 124/9,19 - MANGLENDE IGANGSETTINGSTILLATELSE, TILLATELSE UTGÅTT - TANKBASSENG OG DIV. TERRENGINNGREP Petter J. Rasmussen AS JKV 08/03124-012 2020/02/24
I TEK 68/45 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 68/45 KJØP - EIENDOM FRA KARMØY KOMMUNE Gunnar Svensen NILI1 20/01944-001 2020/02/24
U TEK 33/92 - SJOARVEGEN, SANDVE. STØTTEMUR - 33/92 - TILLATELSE UTGÅR - STØTTEMUR Eskild Kvala AS EJO 11/02593-018 2020/02/24
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-081 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/24
I TEK 12/391 - VESTRE VEAVEG, SEVLAND. NYBYGG HAGESTUE - 12/391 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arve og Margund Olsen JKV 11/01467-006 2020/02/24
I SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV STOLPEJAKTEN I KARMØY OG HAUGESUND Haugesund Idrettslag Orientering SMA01 13/00440-063 2020/02/24
I TEK 13/651 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG FRITIDSBOLIG, MICRO HYTTE - 13/651 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG FRITIDSBOLIG, MICRO HYTTE I K Gabrielsen IGR 20/01943-001 2020/02/24
U TEK 13/355 - TEKNISK PLAN FOR LEKEPLASS - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - 13/355 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV LEKEPLASS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/01784-005 2020/02/24
U TEK 19/3 OG 19/4 - NORDRE LIKNESVEG, ØVRE LIKNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG OMBYGGING BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 19/3 OG 19/4 - NORDRE LIKNESVEG, ØVRE LIKNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG OMBYGGING BOLIG Arkitektfirma Hoem & Folstad AS IGR 19/07238-005 2020/02/24
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I NORHEIMSHALLEN Kolnes Idrettslag OFL 12/01178-121 2020/02/24
I TEK 3/425 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER: STEINNES BYGGESAK: 18/3669 - 3/425 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/3669 S O LUND AS ALS06 18/03671-003 2020/02/24
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmsund Brass ANKO 20/00039-066 2020/02/24
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Kolnes Idrettslag OFL 20/00040-012 2020/02/24
I TEK 15/449 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/449 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE Maria E og Anders Halvorsen EDH 20/01945-001 2020/02/24
I TEK PLAN 4082 - DETALJREGULERING - FAST BRU TIL STORØY - 140/26,27,31,34,35 - DETALJPLANFORSLAG FOR FAST BRU TIL STORØY - DEL 1-3 PLAN 4082 - DETALJREGULERING - FAST BRU TIL STORØY - 140/26,27,31,34,35 Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 18/04769-010 2020/02/24
I SKU AVALDSNESHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I AVALDSNESHALLEN - 2020/2021 Avaldsnes Idrettslag OFL 12/01367-058 2020/02/24
I TEK PLAN 4082 - DETALJREGULERING - FAST BRU TIL STORØY - 140/26,27,31,34,35 - DETALJPLANFORSLAG FOR FAST BRU TIL STORØY - DEL 2-3 PLAN 4082 - DETALJREGULERING - FAST BRU TIL STORØY - 140/26,27,31,34,35 Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 18/04769-011 2020/02/24
U TEK 25/11 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGVALD BREKKÅ - 25/11 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGVALD BREKKÅ Comfort Karmøy AS OSG 20/01939-002 2020/02/24
I TEK PLAN 4082 - DETALJREGULERING - FAST BRU TIL STORØY - 140/26,27,31,34,35 - DETALJPLANFORSLAG FOR FAST BRU TIL STORØY - DEL 1-3 PLAN 4082 - DETALJREGULERING - FAST BRU TIL STORØY - 140/26,27,31,34,35 Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 18/04769-012 2020/02/24
I TEK 42/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HILLESLAND, HANS MAGNUS - 42/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HILLESLAND, HANS MAGNUS Hans Magnus Hillesland BJP01 20/01946-001 26 Off.l.26 2020/02/24
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/24
I TEK PLAN 187-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALSNESET - ENDRING AV BESTEMMELSER OM TAKFORM OG BYGGEHØYDE FOR GNR 53/77-82 - OVERSENDER VARSEL OM PLANARBEID - PLAN 187-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALSNESET Sandve Trelast AS BHA02 19/06112-007 2020/02/24
I SKU FRISK I FRILUFT - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ''OPPTUR! KARMØY'' 2020 Haugesund Turistforening BNO 12/01715-019 2020/02/24
I TEK 25/113 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER. NYBYGG GARASJE - 25/113 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Angus Mackinnon JKV 16/03531-007 2020/02/24
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/02480-082 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/24
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Feøy Holding I AS ALS06 20/01488-093 2020/02/24
U TEK 15/731 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJØRN ARNE HVEDING - 15/731 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJØRN ARNE HVEDING Kristoffer Sirevåg AS OSG 20/01938-002 2020/02/24
U TEK 58/103 OG 58/104 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 58/103 OG 58/104 - MELDING OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Knut Lundberg ALA04 20/01897-001 2020/02/24
U TEK 147/644 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE SMISTAD FLEMMEN - 147/644 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE SMISTAD FLEMMEN Bråstein & Stelander AS OSG 20/01917-002 2020/02/24
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/01953-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
I TEK 58/442 - LOSGATA - LEVEGG - 58/442 - SIGNERT KLAGE PÅ TILTAK Kjell Ole Jørgensen KIS 20/01924-003 2020/02/24
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kopervik Volleyballklubb ANKO 20/00039-070 2020/02/24
U TEK 3/57 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/57 I KARMØY KOMMUNE Vea Eiendom & Utleie As AMJ 19/07321-011 2020/02/24
U TEK 3/57 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/57 I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Peder AMJ 19/07321-012 2020/02/24
U TEK 3/57 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/57 I KARMØY KOMMUNE Kristensen Kristen Olav AMJ 19/07321-013 2020/02/24
U TEK 3/57 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/57 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. V/ Anette Tronstad AMJ 19/07321-016 2020/02/24
U TEK 3/57 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/57 I KARMØY KOMMUNE Øverland Aleksander AMJ 19/07321-017 2020/02/24
U TEK 3/57 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/57 I KARMØY KOMMUNE Vea Eiendom & Utleie As AMJ 19/07321-018 2020/02/24
U TEK 3/57 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/57 I KARMØY KOMMUNE Langåker Morgan AMJ 19/07321-019 2020/02/24
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-129 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
I TEK 125/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DALEN, ANDERS NORDBØ/LØVLAND, SOFIE - 125/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DALEN, ANDERS NORDBØ/LØVLAND, SOFIE Eiendomsmegler A AS BJP01 20/01951-001 2020/02/24
I SKU MYKJEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I MYKJEHALLEN 2020/2021 Sportsklubben Nord OFL 12/01289-037 2020/02/24
I SKU HÅVIKHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I HÅVIKHALLEN 2020/2021 Sportsklubben Nord OFL 12/00263-145 2020/02/24
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I NORHEIMSHALLEN 2020/2021 Sportsklubben Nord OFL 12/01178-122 2020/02/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01954-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-291 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kolnes Idrettslag ANKO 20/00039-071 2020/02/24
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - OMSETNINGSOPPGAVE 2019 Opplev Avaldsnes AS EVI1 12/01678-013 2020/02/24
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - VEDRØRENDE FORNYELSE AV BEVILLINGSPERIODE OG INNSENDING AV OMSETNINGSRAPPORT Karmsundet Båt, Mat & Vin AS EVI1 20/00155-005 2020/02/24
U TEK 42/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HILLESLAND, HANS MAGNUS - SVAR - 42/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HILLESLAND, HANS MAGNUS Hans Magnus Hillesland BJP01 20/01946-002 2020/02/24
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING OPPLEV AVALDSNES AS Opplev Avaldsnes AS EVI1 12/01678-014 2020/02/24
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-083 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-357 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kolnes Idrettslag ANKO 20/00039-072 2020/02/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-358 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U TEK 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/612 - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - LAHAMMAR - GNR. 57 OG BNR. 612 - KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland BFH 19/02456-013 2020/02/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-359 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-360 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-361 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
I TEK 87/21 OG 87/86 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - LANGAKER, SALLY KAROLINE - 87/21 OG 87/86 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - LANGAKER, SALLY KAROLINE Sally Karoline Langaker HAS 20/01955-001 26 Off.l.26 2020/02/24
U TEK 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - FORELØPIG SVAR - 5/161 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Opus Arkitekter AS EJO 17/04391-019 2020/02/24
U SEN FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG SMISO ROGALAND - SVAR - SØKNAD OM INTENSJONSAVTALE SMISO ORO 18/03797-007 2020/02/24
I TEK 43/634 - HØYNESVEGEN, HØYNES, NYBYGG GARASJE - 43/634 - HØYNESVEGEN, HØYNES, NYBYGG GARASJE Kjersti Sjøen Wahlø KHM 20/01956-001 2020/02/24
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - 66/79 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 Karsten Midtbø ALA04 20/00072-026 2020/02/24
I TEK 146/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE HAARA BAUGE - 146/10 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE HAARA BAUGE Pv Rør AS ALS06 19/06083-003 2020/02/24
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - 66/79 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 Karen Synnøve Kristensen Eilertsen ALA04 20/00072-027 2020/02/24
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01954-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U TEK 66/851 SEKSJ. 4 - AUSTREIM - BYGGETILSYN - 66/851 SEKSJ. 4 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Henrik Pedersen Dahle EJO 20/01830-001 2020/02/24
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG 2020-2021 Stokkastrand Skole OFL 20/01844-008 2020/02/24
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN/FAMILIEAVLASTER 2018 - 2020 - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-024 25 Offl.§25 2020/02/24
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 22 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-111 2020/02/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-513 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-514 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
I SEN AS HAUGALAND INDUSTRI - INVITASJON TIL DELTAKELSE I KOMMUNALT BRUKERUTVALG/ SAMARBEIDSUTVALG VED BEDRIFTEN As Haugaland Industri PVE01 15/04238-017 2020/02/24
I TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - VEDR. VEDTAK OM GODKJENNELSE AV REFUSJON - SAKSNR. 17/2379-12 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EIST 17/02379-013 2020/02/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-515 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U TEK 47/528 - VIK - BYGGETILSYN - 47/528 - VI HAR REGISTRERET ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Anne Lovise Wikre EJO 20/01832-001 2020/02/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-516 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U TEK 15/2063 - ÅRABROTHOLMEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/2063 - ÅRABROTHOLMEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 20/00938-007 2020/02/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-517 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U TEK 43/451 - HØYNES - BYGGETILSYN - 43/451 - VI HAR REGISTRERT IKKE GODKJENTE FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Morten Olsen EJO 20/01833-001 2020/02/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 64/532 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Kopervik Blomsterdesign AS GEL 20/00031-036 2020/02/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-518 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-519 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-520 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-521 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-522 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/24
I SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - MELDING FRA LEVERANDØR - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER KRWI 20/01900-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA KARMSUND BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 - KORRIGERT VEDTAK Espira Karmsund Barnehage ETH01 16/01128-709 2020/02/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA LITLASUND BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 - KORRIGERT VEDTAK Espira Litlasund Barnehage ETH01 16/01128-710 2020/02/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA VELDETUN BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 - KORRIGERT VEDTAK Espira Veldetun Barnehage ETH01 16/01128-711 2020/02/24