Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-051 2020/02/23
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD STATSBUDSJETTET 2020 KAP. 292, POST 60 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KBE03 12/00773-242 2020/02/23
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - INNGÅELSE AV TARIFFAVTALE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN MELLOM FO OG AUSTBØVEGEN 23-25 Fellesorganisasjonen Rogaland RLA 12/00092-352 2020/02/23
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - ORIENTERING OM LANDSOMFATTENDE TILSYN MED KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 2020 Fylkesmannen i Rogaland BOER 12/00140-254 2020/02/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 18/01973-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/23
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2020 - PLANINITIATIV OG ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE DETALJREGULERING FOR KLUBBEN - 71/4 Eskild Kvala AS AAHO 20/00062-004 2020/02/23
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS - REFERAT FRA EIERSKAPSMØTE 17.02.20 Opplev Avaldsnes AS PVE01 12/02473-047 2020/02/23
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - KV. 1456 ØYGARDSVEGEN VEDTAKSNUMMER TFV2-027-2020 Statens vegvesen HPE 20/01588-007 2020/02/23
I SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - FORLENGELSE AV SALGSBEVILLING MENY OASEN HAUGESUND Helgø Meny Rogaland AS EVI1 12/00375-064 2020/02/23
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Fribu Karmøy ANKO 20/00039-065 2020/02/23
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - TILLATELSE TIL PÅKOBLING OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE STIKKRENNER UNDER FV47 SYREBEKKEN - 40/4 Fylkesmannen i Rogaland TIB 13/03303-060 2020/02/23
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Skudenes Skolekorps ANKO 20/00039-064 2020/02/23
I TEK 15/287 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HANS ERIK EINARSEN - 15/287 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - HANS ERIK EINARSEN Vedavågen Rør AS ALS06 20/00207-003 2020/02/23
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01937-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/23
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kopervik Linedance Club ANKO 20/00039-063 2020/02/23
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - FORLENGELSE AV SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Kormt Brygghus AS EVI1 17/04054-031 2020/02/23
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - 133/122 - SVARBREV - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ann-Elin Bjelland Kallevig Valdersnes ALS06 20/01488-092 2020/02/23
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG Åkrehamn Vidaregåande Skole OFL 20/01844-005 2020/02/23
I SEN MENY AKSDAL UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL - FORLENGELSE AV SALSGBEVILLING MENY AKSDAL Kjøpmannshuset AS EVI1 18/00823-009 2020/02/23
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - REFERAT FRA BYGGEMØTE 32 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-057 2020/02/23
I SEN T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING SALGSBEVILLING - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING OG BYTTE AV STYRER/STEDFORTREDER T. SNØRTELAND AS T Snørteland AS EVI1 12/01650-021 2020/02/23
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2020 - SØKNAD OM TRENINGSTIDER 2020/21 - KARMØY KOMMUNE BEDRIFTSIDRETTSLAG Ane Steingildra Alvestad OFL 17/00209-108 2020/02/23
I TEK 125/1 - HELGELAND, JAN OLAV PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 127200 Landbruksdirektoratet LKS 18/02063-008 2020/02/23
I SEN GRATULASJONER/INVITASJONER/REPRESENTASJON/MARKERINGER - ORDFØRER - FRIGJØRINGS- OG VETERANDAGEN 8. MAI 2020 Forsvarsdepartementet SILI 12/02618-035 2020/02/23
I SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - FORLENGELSE AV SALSGBEVILLING Haugalandet Ølutsalg AS EVI1 18/02531-017 2020/02/23
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Skudenes Ungdoms- & Idrettslag ANKO 20/00039-062 2020/02/23
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - STYREPROTOKOLL 11.02.20 - HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 14/01307-054 2020/02/23
I SKU SKUDEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER 2020/21 - SKUDENES TURNFORENING Inger Kristin Høines Dale OFL 12/01376-247 2020/02/23
I SEN STORESUND BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILSYN MILJØRETTET HELSEVERN - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER - TILSYN MILJØRETTET HELSEVERN Storesund Bu- og Behandlingsheim KANE1 19/06376-002 2020/02/23
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Karmøy Sportsdykkerklubb OFL 20/00040-011 2020/02/23
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Ferkingstad Skolekorps ANKO 20/00039-061 2020/02/23
I TEK 25/11 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGVALD BREKKÅ - 25/11 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGVALD BREKKÅ Comfort Karmøy AS ORO01 20/01939-001 2020/02/23
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Regnbuelandet Åkra Kirke ANKO 20/00039-060 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-061 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-063 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-145 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-099 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-100 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-101 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-096 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-097 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-153 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-057 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-094 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-095 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-050 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-051 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-064 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-060 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-046 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-063 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-050 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-047 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-048 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-112 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-113 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-108 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-296 25 Offl §25 2020/02/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-020 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-043 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-112 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-139 25 Offl §25 2020/02/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-132 25 Offl §25 2020/02/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-117 25 Offl §25 2020/02/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-068 25 Offl §25 2020/02/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-069 25 Offl §25 2020/02/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-070 25 Offl §25 2020/02/23
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Torvastad Idrettslag ANKO 20/00039-059 2020/02/23
I TEK 15/731 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJØRN ARNE HVEDING - 15/731 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJØRN ARNE HVEDING Kristoffer Sirevåg AS ORO01 20/01938-001 2020/02/23
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening OFL 20/00040-010 2020/02/23
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 119/589 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KRISTINE MARIE FATLAND Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS NILI1 20/00006-038 2020/02/23
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-079 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/23