Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/RETTING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Egill Danielsen Stiftelse MSA 18/00413-206 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-101 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-061 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-062 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-141 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-142 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-143 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-144 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-097 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-098 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-095 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-152 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-063 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,77 % - BEKREFTELSE ANVO 19/07153-004 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,77 % - INTERVJU ANVO 19/07153-005 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,77 % - BEKREFTELSE ANVO 19/07153-006 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-270 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-271 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-272 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-273 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-274 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-275 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-276 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-277 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-278 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-279 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-280 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-281 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-282 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-283 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-284 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-285 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-286 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-287 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-288 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-289 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-290 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-291 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-292 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-293 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-294 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-295 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-108 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-109 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-110 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-111 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-138 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-131 25 Offl §25 2020/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-113 25 Offl §25 2020/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-114 25 Offl §25 2020/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-115 25 Offl §25 2020/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-116 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-125 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-126 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-127 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-128 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-129 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-130 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-131 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-132 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-133 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-134 25 Offl §25 2020/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-135 25 Offl §25 2020/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-032 25 Offl §25 2020/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-055 25 Offl §25 2020/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-056 25 Offl §25 2020/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-062 25 Offl §25 2020/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-063 25 Offl §25 2020/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-064 25 Offl §25 2020/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-065 25 Offl §25 2020/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-066 25 Offl §25 2020/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-067 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-020 25 Offl §25 2020/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-004 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-010 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-011 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-012 25 Offl §25 2020/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-014 25 Offl §25 2020/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-014 25 Offl §25 2020/02/22