Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN REMA 1000 BYGNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING REMA 1000 BYGNES Rema 1000 Norge AS EVI1 14/02909-025 2020/02/21
U TEK 66/549 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SIVERTSEN BYGGESAK: 19/6201 - 66/549 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SIVERTSEN Comfort Karmøy AS ORO01 19/06181-002 2020/02/21
U TEK 2/402 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG- TILTAKSHAVER: ROSBERG BYGGESAK: 20/153 - 2/402 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG- TILTAKSHAVER: ROSBERG BYGGESAK: 20/153 Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 20/00095-002 2020/02/21
I TEK 17/26 - RØRLEGGERMELDING: BRUKSENDRING - TILTAKSHAVER: SIMONSEN BYGGESAK: 19/6830 - 17/26 - RØRLEGGERMELDING: BRUKSENDRING - TILTAKSHAVER: SIMONSEN BYGGESAK: 19/6830 Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 20/01920-001 2020/02/21
U TEK 3/404 - URVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG ALTAN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 3/404 - URVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG ALTAN Jan Arvid og Møyfrid Bårdsen EDH 19/07163-005 2020/02/21
U TEK 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - OVERSENDELSE AV KLAGE Bjørge Naley GTH 12/01334-025 2020/02/21
U TEK 2/402 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 2/402 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 20/00153-003 2020/02/21
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kor-Al ANKO 20/00039-048 2020/02/21
U TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT/GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT/GARASJE Eivind Walland EDH 20/01752-004 2020/02/21
I TEK 147/644 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE SMISTAD FLEMMEN - 147/644 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE SMISTAD FLEMMEN Bråstein & Stelander AS ORO01 20/01917-001 2020/02/21
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - ETTERSENDELSE AV DOKUMENTASJON ANNA 20/01861-002 24 Offl.§24 2020/02/21
I TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 109/37 - SØKNAD OM DISPENSASJON Villy Solvang KRRE 19/05517-009 2020/02/21
I TEK 148/1046 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 11 BYGGESAK 18/2072 - 148/1046 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/2072 Comfort Karmøy AS ALS06 19/05058-005 2020/02/21
I TEK 131/9 - TORVASTAD - BYGGETILSYN - 131/9 - DOKUMENTASJON PÅ INNFRIDD KRAV OM SIKRING Svein Larsen EJO 19/07092-006 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Austreid Og Liå Velforening OFL 20/00041-011 2020/02/21
I TEK 58/442 - LOSGATA - LEVEGG - 58/442 - (KOPIMOTTAKER) PROTEST PÅ NABOVARSEL Kjell Ole Jørgensen KIS 20/01924-001 2020/02/21
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN/FAMILIEAVLASTER 2018 - 2020 - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-023 25 Offl.§25 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Feøy Velforening OFL 20/00040-007 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Åkra Øst Velforening OFL 20/00041-010 2020/02/21
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING ENDRING AV LØNN MAGNE AARTUN FRA 01.04.2020 TEKNA TUS 20/01535-002 2020/02/21
U TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/05431-017 2020/02/21
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-025 25 Offl.§25 2020/02/21
I TEK 58/442 - LOSGATA - LEVEGG - 58/ 442 - (KOPIMOTTAKER) KOMMENTAR TIL PROTEST Skude Mur AS KIS 20/01924-002 2020/02/21
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD - DISPONERING AV KOMMUNALE TORG OG PARKER - 11. JUNI 2020 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-016 2020/02/21
U TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - ANNONSE - PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. HA, KK-nettside og Karmøynytt YSL 16/01518-071 2020/02/21
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 66/549 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED ØSTREMBRUVEGEN Silje Sivertsen BFH 20/00016-013 2020/02/21
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - 70-TALLSFEST MED KORIVEST Korivest EVI1 20/00007-027 2020/02/21
U TEK 8/40 - 8/74 - VESTRE VEAVEG, TANGEN. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING (OPPM.11/2335) - 8/40 - 8/74 - RETUR AV SØKNAD Eskild Kvala AS GTH 11/01475-023 2020/02/21
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/21
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT I STORHALL KARMØY 28.03.2020 Storhall Karmøy AS EVI1 20/00007-026 2020/02/21
I SEN WONG HOUSE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING WONG HOUSE DA Wong House DA EVI1 12/00086-050 2020/02/21
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKAN OM DRIFTSTILSKUDD Kopervik Speidergruppe ANKO 20/00039-055 2020/02/21
U SKU SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER - RAPPORTERING OM SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER Fylkesmannen i Rogaland KBE03 19/05141-003 2020/02/21
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV GÅGATE 8, PARKEN, LOKKET OG TORGET I KOPERVIK - 17.05.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-017 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Feøy Velforening OFL 20/00041-012 2020/02/21
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/01913-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Kopervik Speidergruppe OFL 20/00040-008 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Avaldsnes Sokn ANKO 20/01782-018 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 20/00040-009 2020/02/21
I TEK 13/651 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GUNDERSEN - 13/651 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GUNDERSEN S O Lund AS ORO01 20/01925-001 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Norheimskogen Velforening Sør OFL 20/00041-013 2020/02/21
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/05354-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/21
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-089 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-139 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-140 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-095 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-096 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-094 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-151 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-073 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-061 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-062 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-062 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-110 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-111 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER VIKARIAT 100% - AVSLAG ANVO 19/07152-012 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER VIKARIAT 100% - AVSLAG ANVO 19/07152-013 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,77 % - SØKNAD ANVO 19/07153-003 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-251 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-252 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-253 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-254 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-255 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-256 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-257 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-258 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-259 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-260 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-261 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-262 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-263 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-264 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-265 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-266 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-267 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-268 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-269 25 Offl §25 2020/02/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - TRUKKET MMW 19/07269-017 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07323-018 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-136 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-137 25 Offl §25 2020/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - INTERVJU ANVO 20/00119-008 25 Offl §25 2020/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-020 25 Offl §25 2020/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-059 25 Offl §25 2020/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-060 25 Offl §25 2020/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-061 25 Offl §25 2020/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - AVSLAG BLI01 20/01432-013 25 Offl §25 2020/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - AVSLAG BLI01 20/01432-014 25 Offl §25 2020/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01432-015 25 Offl §25 2020/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - TILBUD BLI01 20/01432-016 25 Offl §25 2020/02/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - AVSLAG BLI01 20/01432-017 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-017 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-018 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-019 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-012 25 Offl §25 2020/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-013 25 Offl §25 2020/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-012 25 Offl §25 2020/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-013 25 Offl §25 2020/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - SØKNAD MSE 20/01911-002 25 Offl §25 2020/02/21
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV GÅGATE, MM 19.11.20 JULEGATEÅPNING Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-018 2020/02/21
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV PARKEN, LOKKET OG TORGET I KOPERVIK 24.10.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-019 2020/02/21
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV PARKEN, LOKKET OG TORGET 12-13.12.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-020 2020/02/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 61/37 - MIDTSTOKKE - FORESPØRSEL OM BYGGING AV GARASJE OG PERGOLA ER UNNATT SØKNADPLIKT Arne Sveistrup KIS 17/00073-481 2020/02/21
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV KOPERVIK PARK, LOKKET OG TORGET - 25.04.20 SYKKELRITT Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-021 2020/02/21
U TEK STENGING OG BRUK AV VEGER I FORBINDELSE MED IDRETTSAKTIVITETER M.M. - SVAR - SØKNAD OM STENGING AV VEI UNDER "BARNAS SIKKERHETSDAG/SYKKELRITT" Byen Vår Kopervik BA HPE 12/01960-049 2020/02/21
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/337 I KARMØY KOMMUNE Broshaug Gunnlaug XXI 20/01809-002 2020/02/21
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/337 I KARMØY KOMMUNE Broshaug Oddbjørn XXI 20/01809-003 2020/02/21
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/337 I KARMØY KOMMUNE Abdullah Ahmad Waad XXI 20/01809-004 2020/02/21
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/337 I KARMØY KOMMUNE Iordache Dumitru XXI 20/01809-005 2020/02/21
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/337 I KARMØY KOMMUNE Iordache Mihaela XXI 20/01809-006 2020/02/21
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/337 I KARMØY KOMMUNE Thorsen Kjell Emil XXI 20/01809-007 2020/02/21
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/337 I KARMØY KOMMUNE Brekke Magnus Leonard XXI 20/01809-008 2020/02/21
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/337 I KARMØY KOMMUNE Eliassen Elmar XXI 20/01809-009 2020/02/21
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV VARSLINGSPLAN PRESTAVEGEN Risa AS ALI 17/00247-230 2020/02/21
U TEK TEKNISK PLAN FOR BK6 PÅ LYNGTUNET - TEKNISK PLAN TIL GODKJENNING TEKNISK PLAN FOR BK6 PÅ LYNGTUNET Cowi AS BTH04 20/01669-005 2020/02/21
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR JOMFRUVEGEN, NORHEIMSBEKKEN Vassbakk & Stol as ALI 17/00247-231 2020/02/21
U TEK 148/1046 - NORHEIM - TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK - 148/1046 - NORHEIM - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK Petter J. Rasmussen AS BFH 19/05504-012 2020/02/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/00295-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/21
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT. ALS06 20/01912-001 24 Offl.§24 2020/02/21
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Torvastad Kfuk Kfum ANKO 20/00039-056 2020/02/21
I TEK RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 20/01914-001 24 Offl.§24 2020/02/21
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00743-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/21
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-078 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/01916-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/21
U SEN VALG AV FORLIKSRÅD 2021 - 2025 - VEDRØRENDE VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025 Rogaland fylkeskommune ved fylkesordfører SILI 20/01762-002 2020/02/21
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/21
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Darts Club ANKO 20/00039-057 2020/02/21
I SEN MOMSKOMPENSASJON - REVISORS BERETNING - 2019 - - SKIFTE AV OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR Kpmg AS CEL 19/05844-003 2020/02/21
U TEK 41/4 - ØVRE RISDAL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 41/4 - ØVRE RISDAL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ronny Rasmussen EDH 20/01855-003 2020/02/21
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN - 2020/2021 Karmøy Helsesportlag OFL 17/00209-107 2020/02/21
I HSE BEKYMRINGSMELDING - VEDR. ENDRINGER I HJEMMETJENESTEN BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Vormedal Sanitetsforening ANKO 20/01782-019 2020/02/21
I TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - TILBUD - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/21
I TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - TILBUD - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO KBE03 20/01885-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/21
U SEN ANSKAFFELSE AV AUDIOGUIDER - KUNNGJØRING - AUDIOGUIDER - NORDVEGEN HISTORIESENTER Doffin KRWI 20/01900-001 2020/02/21
U TEK 12/391 - VESTRE VEAVEG, SEVLAND. NYBYGG HAGESTUE - 12/391 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST Arve og Margund Olsen JKV 11/01467-005 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Fredtun Leirsted OFL 20/00041-014 2020/02/21
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Fredtun Leirsted ANKO 20/00039-058 2020/02/21
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Vi over 60 ANKO 20/01782-020 2020/02/21
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - HOLMEN BRYGGE OG BANDEHUSET Holmen Brygge Co EVI1 20/01599-006 2020/02/21
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL KNOWHOW EDTECH 2020 Helene Gram v/ UIS SILI 19/00027-055 2020/02/21
I TEK 64/3 OG 64/8 - HJR. RASMUSSEN BYGG AS - KJØP AV AREAL - 64/3 OG 64/8 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT - SELGER: HJR RASMUSSEN BYGG AS - KJØPER: KARMØY KOMMUNE Hjr Rasmussen Bygg AS STNY 20/01919-001 2020/02/21
I TEK 57/407 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 57/407 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01922-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/21
U TEK STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING 2020 - SIGNERT LÅNEAVTALE - STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING 2020 Husbanken RBE08 19/07185-005 2020/02/21
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/01649-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/04725-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/21
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 38/1 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT - SELGER: HARALD HAUGEN - KJØPER: KARMØY KOMMUNE (STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN) Harald Haugen MAAA1 13/03303-059 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/21