Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN HOVEDAVTALEN OG TILLITSVALGTE - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 21.01. Hege Braseth HTV FO TUS 19/07264-002 2020/02/20
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/970 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅKRAVEGEN 11 A-B Jan Helge Johannessen MAHA1 13/00434-282 2020/02/20
U TEK 4/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN KÅRE KLOSTER - 4/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN KÅRE KLOSTER S O Lund AS OSG 20/01697-002 2020/02/20
U TEK 66/549 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 66/549 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG Odd Hansen AS KIS 19/06201-008 2020/02/20
U TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN - STRANDAVEGEN 31 I K Gabrielsen JKV 19/04786-012 2020/02/20
I TEK 102/107 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL RISVIK - 102/107 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL RISVIK Vedavågen Rør AS ORO01 20/01906-001 2020/02/20
U SEN KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - ANNONSE - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 H-avis, Karmøynytt, KK-nettside HRA01 20/01561-003 2020/02/20
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 64/1535 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - OLE MARTIN MADSEN Hellvik Hus Karmøy AS REK 20/00006-036 2020/02/20
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG NVOXZM Spannatoppen Grendalag v/ Marit Wichmann OFL 20/00041-008 2020/02/20
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD BOLIG ALS06 20/01892-001 24 Offl.§24 2020/02/20
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KARMØYGEDDON Inventum Servering AS EVI1 20/00007-025 2020/02/20
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KOPERVIKFESTIVALEN Inventum Servering AS EVI1 20/00007-024 2020/02/20
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - OKTOBERROCK 2020 Inventum Servering AS EVI1 20/00007-023 2020/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Neset Ve og Vel ANKO 20/00039-053 2020/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Håp og Utvikling ANKO 20/00039-051 2020/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Helsesportlag ANKO 20/00039-049 2020/02/20
I SKU SØKNADER OG AVTALER - REISELIV - AVTALE OM OPPDRAG MELLOM KARMØY KOMMUNE OG SCENEKRAFT Scenekraft AS CVA 14/03531-036 2020/02/20
I TEK 66/549 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/549 - KOPI AV TINGLYSTE DOKUMENTER Odd Hansen AS KIS 19/06201-009 26 Off.l.26 2020/02/20
I TEK 127/9 - LEIRVEGEN, AVALDSNES - RIVING BOLIG OG UTHUS, NYBYGG ENEBOLIG - 127/9 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Haugaland Kraft Nett AS KIS 20/01888-002 2020/02/20
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 149/421 - SEKSJ 16, SPANNE - EKSTRA DOKUMENTASJON TIL SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT - FOTO Cathrine Bugge IGR 17/00073-480 2020/02/20
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM INFORMASJON OM SLAMTØMMING PÅ FEØY Henrik Østervoll Sjursen ALS06 20/01488-088 2020/02/20
I TEK 42/2 - FEIL OPPLYSNINGER OM SEPTIKTANKER - 42/2 - BEKREFTELSE - FEIL OPPLYSNINGER OM SEPTIKTANKER Vedavågen Rør AS ANNA 20/01453-002 2020/02/20
I SEN REMA 1000 AVALDSNES (REMA 1000 KONG AUGVALDS V. 1) SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING REMA 1000 AVALDSNES rema 1000 norge as EVI1 12/00379-040 26 Off.l.26 2020/02/20
I SEN REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING REMA 1000 NORHEIM Rema 1000 Norge AS EVI1 12/00378-059 2020/02/20
I SEN REMA 1000 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING REMA 1000 SKUDENES Rema 1000 Norge AS EVI1 15/01856-033 26 Off.l.26 2020/02/20
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING REMA 1000 ÅKREHAMN Rema 1000 Norge AS EVI1 12/01587-049 2020/02/20
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM INFORMASJON OM SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Per Steffen Hinderaker ALS06 20/01488-089 2020/02/20
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 3/711 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TOM CHRISTIAN VEDØY OG KAROLINE LINDANGER Hereid Hus AS REK 20/00006-037 2020/02/20
I TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - 72/45 - SITUASJONSKART MED FORSLAG TIL PLASSERING AV FREMTIDIG BOLIG Edb-Tjenester Norge Limited KIS 20/01653-002 2020/02/20
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - 133/94 Eyvind Iversen ALS06 20/01488-090 2020/02/20
I TEK 148/1046 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/1046 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Arkitekt AS KMY 18/02072-021 2020/02/20
U TEK 147/47 - MOKSHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE FØR DELING - 147/47 - MOKSHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE FØR DELING Traa Bygg AS GTH 20/01681-003 2020/02/20
I TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/8 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/05431-016 2020/02/20
U TEK 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG RØRLEGGERMELDING: 19/1966 - SAK TIL UTTALE - 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 20/01728-003 2020/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Speidergruppa ANKO 20/00039-047 2020/02/20
I TEK 57/4 OG 57/651 - SKUDENESHAVN - NYTT KAIANLEGG - 57/4 OG 57/651 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS EJO 19/05652-008 2020/02/20
I TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS EJO 19/06511-011 2020/02/20
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD 17.MAI-FEIRING - NORHEIM SKOLE FAU, Norheim skole AKP 20/01722-002 2020/02/20
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - 133/167 Frode Rydningen ALS06 20/01488-091 2020/02/20
I TEK 40/1 - NEDRE RISDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - 40/1 - NEDRE RISDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Haugaland Kraft Nett AS KHM 20/01894-001 2020/02/20
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD BOLIG ALS06 20/01905-001 24 Offl.§24 2020/02/20
I TEK 3/132 - VESTRE VEAVEG, ØSTHUS - NY INNKJØRSEL, FASADEENDRING, PÅBYGG OG TAKOVERBYGG BOLIG - 3/132 - VESTRE VEAVEG, ØSTHUS - NY INNKJØRSEL, FASADEENDRING, PÅBYGG OG TAKOVERBYGG BOLIG Hereid Hus AS IGR 20/01899-001 2020/02/20
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - ANGÅENDE FLYTTING AV RØR PÅ EIENDOM May Elise Tennefoss Sørbø GTH 19/01112-036 2020/02/20
I TEK 118/1 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - BRYGGEVEGEN - SØKNAD OM OPPGRADERING AV VEG TIL BRYGGA PÅ GNR 118 BNR 1 Jan Myklabust Gard Sandvik Qvale ALI 20/01965-002 2020/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Senioruniversitet ANKO 20/00039-050 2020/02/20
I TEK OPPDRETT AV FISK, SKALLDYR, KAMSKJELL - AVSLAG - ENDRING OG FLYTTING AV AKVAKULTUR ANLEGG - 10029 TUHOLMANE Kystverket PCH01 12/00586-020 2020/02/20
U TEK 32/156 - VAJERVEGEN - SANDVE- NYBYGG GARASJE - 32/156 - FERDIGATTEST- NYBYGG GARASJE Jan Erik og Marita Grindhaug EJO 13/03988-005 2020/02/20
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/01903-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/20
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/01898-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/20
I TEK 3/238 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG LAGER/INDUSTRIBYGNING OG BOLIG - 3/238 - REDEGJØRELSE OG ØNSKE OM AVKLARING FOR INNSENDT RAMMESØKNAD Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS GTH 19/07145-003 2020/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Syvendedags Adventistkirken, Sør-Karmøy Menighet ANKO 20/00039-046 2020/02/20
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Syvendedags Adventistkirken, Sør-Karmøy Menighet OFL 20/00041-007 2020/02/20
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/01896-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Feøy Velforening ANKO 20/00039-054 2020/02/20
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Skjersund Velforening OFL 20/00041-009 2020/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Stangelandsstølen Velforening ANKO 20/00039-052 2020/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Stangelandsstølen Velforening ANKO 20/00039-045 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL PERSONELL KNYTTET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Fladaberg Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-691 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL PERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Hakkebakkeskogen Barnehage ETH01 16/01128-692 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Kirketunet Barnehage ETH01 16/01128-693 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-694 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-695 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-696 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Ryvingen Barnehage ETH01 16/01128-697 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS ETH01 16/01128-698 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Små Barnehager AS ETH01 16/01128-699 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Små Barnehager Haugesund ETH01 16/01128-700 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Steinarskogen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-701 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Steinhaugane Fus Barnehage ETH01 16/01128-702 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Eventyrhagen Barnehage ETH01 16/01128-703 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-704 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Vassbrekke Fus Kulturbarnehage AS ETH01 16/01128-705 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-706 2020/02/20
U SEN RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR - ENDRINGSBILAG - 16/4905 RAMMEAVTALE KONTROLL OG REPARASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR Kjosavik AS (Norengros) OEI 16/04905-011 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-060 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-100 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-060 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-132 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-133 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-134 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-135 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-136 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-137 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-138 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-093 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-150 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-070 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-071 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-072 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ANVO 19/07232-089 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07232-090 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ANVO 19/07232-091 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07232-092 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-093 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-049 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-060 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-059 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-045 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-052 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-053 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-059 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-060 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-061 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-108 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-109 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) MILJØARBEIDER 3 X 57% - SØKNAD ANVO 20/01811-004 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-107 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-249 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-250 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-021 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-101 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-102 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-103 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-104 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-105 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-106 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-107 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-132 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-133 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-134 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-135 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-121 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-122 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-123 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-124 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-125 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-126 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-127 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-128 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-129 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-130 25 Offl §25 2020/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-053 25 Offl §25 2020/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-054 25 Offl §25 2020/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-019 25 Offl §25 2020/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-061 25 Offl §25 2020/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-062 25 Offl §25 2020/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-091 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-016 25 Offl §25 2020/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-003 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 20/01797-002 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-008 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-009 25 Offl §25 2020/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-011 25 Offl §25 2020/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-010 25 Offl §25 2020/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-011 25 Offl §25 2020/02/20
I SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - SØKNAD REKRU 20/01817-003 25 Offl §25 2020/02/20
I TEK 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG BK1 - 51 - 147/702 - RAMMESØKNAD OMGJØRES TIL 5 STK ETT-TRINNSSØKNADER Berge Sag og Trelast AS KIS 20/00231-002 2020/02/20
U TEK 33/19 - SANDVE - TILBYGG BOLIG - FASADEENDRING - 33/19 - MANGLENDE FERDIGATTEST - FASADEENDRING Eivind Jarl Eliassen EJO 13/04228-003 2020/02/20
U TEK 31/7, VESTRE KARMØYVEG, HAGA. NY AVKJØRSEL - GNR. 31, BNR. 7 - MANGLENDE FERDIGATTEST - NY AVKJØRSEL Lars Geir Haga EJO 09/02459-010 2020/02/20
U TEK 57/104 -HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV VINDUER, REPARASJON AV RÅTESKADER MM - 57/104 -HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV VINDUER, REPARASJON AV RÅTESKADER MM Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/01450-004 2020/02/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Ktm Eiendom AS MSA 18/00413-208 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/20
U SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. Statens vegvesen JST 19/00707-025 2020/02/20
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING SPAR VEA Kjøpmannshuset Norge AS EVI1 16/03911-023 2020/02/20
I TEK 15/1600 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG - 15/1600 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG Trygve J Sjøen AS IGR 20/01908-001 2020/02/20
U TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1483 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/359 I KARMØY KOMMUNE Raglamyr Handelspark As MAH 20/01719-005 2020/02/20
U TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1483 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/359 I KARMØY KOMMUNE Orstad Investering As MAH 20/01719-006 2020/02/20
U TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1483 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/359 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune MAH 20/01719-007 2020/02/20
U TEK 29/72 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES - TILBYGG GARASJE - 29/72 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG GARASJE Geir Ove Ferkingstad EJO 13/02765-005 2020/02/20
I TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Bjørn Håkon Våge Boltfjord EDH 20/01893-001 2020/02/20
I TEK 15/179 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KAI OVE TJØSVOLL - 15/179 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KAI OVE TJØSVOLL Vassbakk & Stol AS OSG 20/01902-001 2020/02/20
I TEK 15/727 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JAN INGE LUND - 15/727 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JAN INGE LUND Vassbakk & Stol AS OSG 20/01901-001 2020/02/20
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - MERKNADER FRA VEA TURLAG - 16.02.2020 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. Vea Turlag AAHO 17/00895-059 2020/02/20
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - DETALJPLANFORSLAG FOR ØVRE ØSTREMNESET - DEL 1-3 Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-040 2020/02/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 86/74 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED KONG AUGVALDS VEG Karmøy kommune BFH 20/00016-012 2020/02/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Snarveien Næringsbygg AS MSA 18/00413-209 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/20
U SEN VINMONOPOLET - SALGSBEVILLING 2020 - 2024 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FORNYELSE AV VINMONOPOLETS SALGSBEVILLINGER I KARMØY KOMMUNE - 2020 - 2024 Aktieselskapet Vinmonopolet EVI1 20/00109-004 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KORRIGERING - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV FOR FEBRUAR Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-707 2020/02/20
U TEK 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG RØRLEGGERMELDING: 19/1966 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KIS 20/01728-004 2020/02/20
U TEK 23/6 - SØRA NES, NES. HAGESTUE - 23/6 - MANGLENDE FERDIGATTEST - HAGESTUE Karl Nes Innvær EJO 13/04186-003 2020/02/20
U TEK 22/157 - RETTING I MATRIKKELEN FORMÅLSENDRING AV SJØHUS - 22/157 - SVAR - ENDRE TYPE BYGNING Marton Stava KHM 20/01612-003 2020/02/20
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL SPAR VEA Kjøpmannshuset Norge AS EVI1 16/03911-024 2020/02/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KORRIGERING - REFUSJON AV KOSTNADER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV FEBRUAR Kirketunet Barnehage ETH01 16/01128-708 2020/02/20
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM NABODELING AV RENOVASJONSAVGIFTEN ALS06 20/01895-001 24 Offl.§24 2020/02/20
I SEN PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - UTLYSNING OM PARTNERSKAPSMIDLER FOR FOLKEHELSEARBEIDET I 2020 Rogaland Fylkeskommune SMA01 18/01336-004 2020/02/20
U TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - OVERSENDELSE AV SAKSDOKUMENTER TIL EUROJURIS Ben Einar Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS KMY 17/00633-015 2020/02/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Bring Eiendom Haugesund AS MSA 18/00413-210 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 12/01262-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/07230-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/20
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE - BRUKERHUSET FOR HELSE FONNA REGIONEN Brukerhuset I Helse Fonna Regionen SGJ 19/00027-054 2020/02/20
U TEK 127/9 - LEIRVEGEN, AVALDSNES - RIVING BOLIG OG UTHUS, NYBYGG ENEBOLIG - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 127/9 - LEIRVEGEN, AVALDSNES - RIVING BOLIG OG UTHUS, NYBYGG ENEBOLIG Vestlandshus AS KIS 20/01888-003 2020/02/20
U TEK 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - 66/23 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG Statens vegvesen - Region vest GTH 19/05353-013 2020/02/20
I TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SØKNAD/FORESPØRSEL OM MONTERING AV GATELYS Hetlandsfeltet Velforening HPE 12/00420-072 2020/02/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/00144-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/20
I TEK KOBBERNAGLEN SMÅBÅTFORENING - SMÅBÅTHAVN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL GATEBELYSNING - KOBBERNAGLEN SMÅBÅTFORENING Kobbernaglen Småbåtforening HPE 15/04411-006 2020/02/20
U TEK 90/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KALLEVIK, HEINE GUDMUND - SVAR - 90/194 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KALLEVIK, HEINE GUDMUND Heine Gudmund Kallevik BJP01 20/01887-002 2020/02/20
U TEK PARKOMRÅDER - GENERELT - BALLFANGERNETT MOT BANE TIL ÅKRA IL Leif Bårdsen ALI 16/01676-003 2020/02/20
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - KVITTERING PÅ AVLEVERING AV ARKIVER - 11.02.2020 Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS MBB 12/03966-098 2020/02/20
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ST.PATRICKS DAY 14.03.20 Skudenes Event AS EVI1 20/00007-022 2020/02/20
U TEK 15/2373 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROGNALDSEN, GØRAN - SVAR - 15/2373 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROGNALDSEN, GØRAN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/01886-002 2020/02/20
U TEK 148/306 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OTE EIENDOM AS - SVAR - 148/306 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OTE EIENDOM AS Ernst & Young Advokatfirma AS BJP01 20/01872-002 2020/02/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/01793-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/20
U TEK 57/4 OG 57/651 - SKUDENESHAVN - NYTT KAIANLEGG - 57/4 OG 57/651 - IGANGSETTINGSTILLATELSE- NYTT KAIANLEGG Petter J. Rasmussen AS EJO 19/05652-010 2020/02/20
I TEK 25/11 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER - RIVING OG NYBYGG BOLIG MED GARASJE OG TEKNISK ANLEGG - 25/11 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 19/05637-012 2020/02/20
U TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - SAK TIL UTTALE - 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE Rogaland fylkeskommune KIS 20/01653-004 2020/02/20
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - RETTING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Bygnes Senter AS MSA 18/00413-211 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/20
U TEK 138/14 - TORVASTADVEGEN, NORDRE HÅLAND - BYGGETILSYN - 138/14 - BYGGETILSYN. VARSEL OM PÅLEGG. Odd Andreas Trengereid KMY 20/01804-001 2020/02/20
U TEK 4/498 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG, BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 4/498 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG, BOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/07143-004 2020/02/20
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL 17. MAI-FEIRING Byen Vår Kopervik BA - 17. mai-komiteen AKP 20/01722-003 2020/02/20
U TEK 9/9 - VESTRE KARMØYVEG, VARNE - RIVING OG NYBYGG NÆRINGSBYGG - 9/9 - RETUR AV SØKNAD Vedøys Hus- og Hyttetegning IGR 13/04239-016 2020/02/20
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD 17.MAI-FEIRING - NORHEIM SKOLE FAU, Norheim skole AKP 20/01722-004 2020/02/20
U TEK 137/15 OG 137/16 - VAØY, DALE - BYGGING AV BÅTHAVN MED MASSEUTTAK - 137/15 OG 137/16 - RETUR AV SØKNAD Paulsen Prosjekt AS EJO 06/00350-023 2020/02/20
I TEK 133/20 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MELKEVIK, JENNY KARIN - 133/20 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MELKEVIK, JENNY KARIN Jenny Karin Melkevik BJP01 20/01904-001 26 Off.l.26 2020/02/20
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR Tmp Restaurantdrift AS EVI1 12/00010-074 26 Off.l.26 2020/02/20
U TEK 31/10 - HAGA - BYGGETILSYN - 31/10 - VARSEL OM PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK OG TVANGSMULKT Ingfrid Haga-Sevland EJO 20/01863-001 2020/02/20
U SEN 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER - SVAR - 124/52 - BREV OM FERDIGATTEST FOR MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER OG SØKNAD OM MILJØRETTET HELSEVERN Vikanes Bungum Arkitekter AS KANE1 19/02120-014 2020/02/20
U TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 119/152 - BREV TIL IKKE MØTT PART Jonny Hansen XXI 20/01494-010 2020/02/20
I TEK 69/5 - MIDTRE EIDE - FORHÅNDSKONFERANSE - 69/5 - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Eskild Kvala AS EDH 20/01910-001 2020/02/20
U TEK 22/16 - FERKINGSTAD - BYGGETILSYN - 22/16 - VARSEL OM PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK OG TVANGSMULKT Ingar Langåker EJO 20/01864-001 2020/02/20
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - VEDR.: GARANTI NR. B389629 - FOR VASSBAKK & STOL AS - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Atradius MAHA1 15/02071-205 2020/02/20
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - GNR 147 BNR 3 I KARMØY KOMMUNE SØKNAD OM DISPENSASJON AVSTAND FYLKESVEG Rogaland fylkeskommune MAHA1 17/00780-110 2020/02/20
U TEK 15/1944 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/1944 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Eskild Kvala AS EJO 20/01865-001 2020/02/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/01909-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/20
U TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2013-0058 - MANNES - GNR. 11 - JORDSKIFTE KREVD SLETTET FOR JS-SAK 1210-2013-0058 Haugalandet og Sunnhordaland ALA04 13/04158-006 2020/02/20
U TEK 11/101 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 11/101 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Johannes Grindhaug ALA04 19/07322-019 2020/02/20
U TEK 1/14 - VEDØY - BYGGETILSYN - 1/14 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Rolf Arnesen EJO 20/01862-001 2020/02/20
U TEK 11/101 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 11/101 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ann Helen Hystad ALA04 19/07322-020 2020/02/20
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-076 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/20
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/02480-077 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/20