Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU OVERGANGSRUTINE FOR BARNEHAGE OG SKOLE/SFO - OVERGANGSRUTINE FOR BARNEHAGE OG SKOLE/SFO Små Barnehager AS KBE03 20/01607-001 2020/02/19
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 38/43 - SVAR - 38/43 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Thorvald Sofus Sommerfeldt BSO02 19/02132-002 2020/02/19
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/02458-004 24 Offl.§24 2020/02/19
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT BSO02 19/02759-005 24 Offl.§24 2020/02/19
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER 119/120-2 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT 119/120-2 Alf-Robert Sommerbakk BSO02 19/04730-002 2020/02/19
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER 15/793 - SVAR - 15/793 - SØKNAD OM FRITAK FEIEAVGIFT 15/793 Bente Andreassen Håkonsen BSO02 19/04745-002 2020/02/19
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/04873-004 24 Offl.§24 2020/02/19
U TEK 15/2272/0/6 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/2272/0/6 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kristina Eriksen BSO02 19/05156-002 2020/02/19
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/05248-002 24 Offl.§24 2020/02/19
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 15/2200 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Ole Martin Sjøen BSO02 19/05316-002 2020/02/19
U TEK 147/15 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 147/15 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Thomas Olsen BSO02 19/00610-002 2020/02/19
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 142/605 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT 142/605 Odd Bjarne Viken BSO02 19/05455-002 2020/02/19
U TEK 5/80 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 5/80 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Torodd Solvang BSO02 19/05888-002 2020/02/19
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 119/645/3 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT 119/645/3 Sylvi Marie Håkonsen Sævik BSO02 19/06115-002 2020/02/19
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/06159-002 24 Offl.§24 2020/02/19
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/06169-002 24 Offl.§24 2020/02/19
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER 115/256 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - GASS 115/256 Jorunn Haukås BSO02 19/06241-002 2020/02/19
U TEK 68/256 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 68/256 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Ida Kristin Solvig BSO02 19/06420-002 2020/02/19
U TEK 87/206 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 87/206 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Ernst Vikingstad BSO02 19/06740-002 2020/02/19
U TEK 38/102 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 38/102 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Espen Syre Sivertsen BSO02 19/06745-002 2020/02/19
U TEK 66/880/111 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 66/880/111 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kathrine Knudsen BSO02 19/07224-002 2020/02/19
U TEK 64/1439 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 64/1439 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Hafthor Solheim BSO02 20/00073-002 2020/02/19
U TEK 64/416 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 64/416 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Edgar Solheim BSO02 20/00074-002 2020/02/19
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON BSO02 16/00162-005 24 Offl.§24 2020/02/19
U TEK 122/10 - MORTEN INGOLF JACOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - PRODUKSJONSTILSKUDD - AVKORTING - MORTEN INGOLF JACOBSEN Morten Ingolf Jacobsen LKS 18/01934-009 2020/02/19
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 109/1 - SVEIN HANSEN FOSEN - PRODUKSJONSTILLEGG - AVKORTING- SVEIN HANSEN FOSEN Svein Hansen Fosen LKS 18/02070-016 2020/02/19
U TEK 140/6 - BJØRN HÅKON VÅGE BOLTFJORD PRODUKSJONSTILSKUDD - PRODUKSJONSTILLEGG - AVKORTING - BJØRN HÅKON VÅGE BOLTFJORD Bjørn Håkon Våge Boltfjord LKS 18/02664-007 2020/02/19
U TEK 108/1 - HELLEVIK GÅRD JON IVAR RØNNEVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - PRODUKSJONSTILLEGG -AVKORTING - HELLEVIK GÅRD/JON IVAR RØNNEVIK Hellevik Gård Jon Ivar Rønnevik LKS 18/02157-008 2020/02/19
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - PRODUKSJONSTILLEGG - AVKORTING - IRENE KVÅLE LANDENES Irene Kvåle Landenes LKS 18/02137-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
U TEK 129/53 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/53 - TILSYNSRAPPORT Aase & Svendsen AS PEID 20/01758-001 2020/02/19
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 Espira Århaug Barnehage RHO 16/01128-690 2020/02/19
U SKU EKSTRARESSURSER - SKOLER - SVAR - KLAGE PÅ RESSURSER SKOLEÅRET 2020/21 Vormedal ungdomsskole LIS01 16/01926-003 2020/02/19
U TEK 61/138 OG 61/139 OG 61/140 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG TOMT 19 OG 20 - RAMMETILLATELSE - 61/138 OG 61/139 OG 61/140 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG TOMT 19 OG 20 Trygve J Sjøen AS KIS 20/01659-002 2020/02/19
I TEK 66/795 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - PÅBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 66/795 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 14/04542-003 2020/02/19
U TEK 43/352 - AUSTÅKERVEGEN, HØYNES. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 43/352 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Kåre Ovesen EJO 12/03184-006 2020/02/19
U TEK 149/120 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG - 149/120 - FERDIGATTEST Odd Egil Breistrand KMY 18/03043-004 2020/02/19
U TEK 86/239 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES. KAIANLEGG OG FORTØYNINGSFESTE - 86/239 - FERDIGATTEST - KAIANLEGG OG FORTØYNINGSFESTE Petter J. Rasmussen AS EJO 12/00118-009 2020/02/19
I TEK 86/83 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - FASADEENDRING OG NY TAKKONSTRUKSJON KONTORBYGG - 86/83 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS EJO 16/02022-007 2020/02/19
I TEK 15/1510 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/1510 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01873-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/19
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - UTTALE TIL KULTURMINNE I SJØ - OPPFØRING/UTBEDRING AV KAI Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 20/00183-013 2020/02/19
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Kolnes Grendahus SA OFL 20/00040-006 2020/02/19
I TEK 142/28 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 142/28 - SØKNAD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Gudmund Storesund LKS 20/01884-001 2020/02/19
I TEK 142/98 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 142/98 - SØKNAD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Gudmund Storesund LKS 20/01882-001 2020/02/19
I TEK 127/9 - LEIRVEGEN, AVALDSNES - RIVING BOLIG OG UTHUS, NYBYGG ENEBOLIG - 127/9 - LEIRVEGEN, AVALDSNES - RIVING BOLIG OG UTHUS, NYBYGG ENEBOLIG Vestlandshus AS KIS 20/01888-001 2020/02/19
I TEK 82/223 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT/BOD - 82/223 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT/BOD Ole Stian Telstø EDH 20/01713-002 2020/02/19
I TEK 82/217 - HINDERAKER, TILBYGG BOLIG - 82/217 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Peder Ståle Hinderaker KMY 12/01598-004 2020/02/19
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Norheim Kfuk-Kfum ANKO 20/00039-044 2020/02/19
I TEK 32/156 - VAJERVEGEN - SANDVE- NYBYGG GARASJE - 32/156 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Erik og Marita Grindhaug EJO 13/03988-004 2020/02/19
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Kolnes Sanitetsforening ANKO 20/01782-017 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-058 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-059 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-098 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-099 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-142 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-143 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-144 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-145 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-146 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-147 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-148 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-149 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-056 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-048 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-058 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-059 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-058 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-058 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-048 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-049 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-107 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-043 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-044 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-045 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-046 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-047 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-048 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-049 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-050 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-051 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-052 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-053 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-054 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-055 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-056 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-057 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-058 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-059 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-060 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-061 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-062 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-063 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-064 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-065 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-066 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-067 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-068 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-069 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-070 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-071 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-072 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-073 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-074 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-075 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-076 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-077 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-078 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-079 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-080 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-081 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-082 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE BLI01 19/07302-083 25 Offl §25 2020/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU BLI01 19/07302-084 25 Offl §25 2020/02/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07202-023 25 Offl §25 2020/02/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - TILBUD MSE 19/07202-024 25 Offl §25 2020/02/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - INTERVJU MSE 19/07203-028 25 Offl §25 2020/02/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - INTERVJU MSE 19/07203-029 25 Offl §25 2020/02/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - INTERVJU MSE 19/07203-030 25 Offl §25 2020/02/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - INTERVJU MSE 19/07203-031 25 Offl §25 2020/02/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - INTERVJU MMW 19/07268-038 25 Offl §25 2020/02/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - INTERVJU MMW 19/07268-039 25 Offl §25 2020/02/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - INTERVJU MMW 19/07268-040 25 Offl §25 2020/02/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - INTERVJU MMW 19/07268-041 25 Offl §25 2020/02/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - INTERVJU MMW 19/07268-042 25 Offl §25 2020/02/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - INTERVJU MMW 19/07268-043 25 Offl §25 2020/02/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - INTERVJU MMW 19/07269-014 25 Offl §25 2020/02/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - INTERVJU MMW 19/07269-015 25 Offl §25 2020/02/19
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - INTERVJU MMW 19/07269-016 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-129 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TILBUD ANVO 19/07328-130 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07328-131 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-120 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM INSTITUSJONSKOKK - INTERVJU ANVO 20/00038-007 25 Offl §25 2020/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-018 25 Offl §25 2020/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-060 25 Offl §25 2020/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-058 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-084 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-085 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-086 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-087 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-088 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-089 25 Offl §25 2020/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - INTERVJU ANVO 20/01547-090 25 Offl §25 2020/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-002 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-014 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-015 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 20/01798-002 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-004 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-005 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-006 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-007 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - SØKNAD ANVO 20/01815-004 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-007 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-008 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-009 25 Offl §25 2020/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-010 25 Offl §25 2020/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-005 25 Offl §25 2020/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-006 25 Offl §25 2020/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-007 25 Offl §25 2020/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-008 25 Offl §25 2020/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-009 25 Offl §25 2020/02/19
I TEK 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 51 . BYGGESAK 20/231 - 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 51 . BYGGESAK 20/231 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01878-001 2020/02/19
I TEK 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 53, BYGGESAK 20/1874 - 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 53, BYGGESAK 20/1874 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01879-001 2020/02/19
I TEK 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 55 . BYGGESAK 20/1875 - 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 55 . BYGGESAK 20/1875 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01880-001 2020/02/19
I TEK 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 57 . BYGGESAK 20/1876 - 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 57 . BYGGESAK 20/1876 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01881-001 2020/02/19
U SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - INFORMASJON OM BEDRIFTER FMC Biopolymer avd Vormedal EJA 12/00224-115 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/19
I TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 2/5 - UNDRERSKRIFT PÅ SØKNAD OM OPPMÅLING/DELING Aud Judith Tønnessen EDH 19/02541-012 2020/02/19
I TEK 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 59 . BYGGESAK 20/1877 - 147/702 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJURSEN BK1 - 59 . BYGGESAK 20/1877 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01883-001 2020/02/19
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/19
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - BYGGEMØTE NR. 3 REFERAT NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Vassbakk & Stol JTH 16/04821-100 2020/02/19
U TEK 118/16 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - FEIL VED SØKNAD - 118/1 (INNKJØPT TILLEGGSJORD) - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG Myklabust Gard Sandvik Qvale ALI 20/01808-003 2020/02/19
I TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Mariusz Stanislaw Bartosiewicz HAS 20/01866-001 2020/02/19
I TEK 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/01889-001 2020/02/19
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-354 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - AVGJØRELSE I TILSYNSSAK - KLAGE PÅ BEHANDLING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/19
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-355 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-356 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
U TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - OVERSENDELSE AV KLAGE Bjarne Reidar Skådel GTH 19/01386-024 2020/02/19
I SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - VEDR. SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 20/00961-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - SVAR - 66/845 OG 59/255 MFL. - SVAR PÅ MANGELBREV Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 19/05750-165 2020/02/19
I SKU KRETSORDNING - SKOLEBYTTE PFA 19/06335-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
I TEK 64/196 OG 64/387 OG 64/466 . LIARLUNDVEGEN, STANGALANG,MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - 64/196 OG 64/387 OG 64/466 . LIARLUNDVEGEN, STANGALANG,MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT Ørjan og Inger Lise Fredlund BFH 20/01868-001 2020/02/19
U TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - FORSLAG TIL LØSNING - INNSIGELSE Fylkesmannen I Rogaland YSL 17/02912-029 2020/02/19
I HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/19
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-290 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
I TEK 64/429 - STANGALAND, DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/429 - MOTTATT MANGLER, EGENERKLÆRING, KRAV OM SAMMENSLÅING MM Karmøy Kommune ALA04 20/01850-003 2020/02/19
U TEK 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD - 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD Vigleik Tvedt EDH 19/07228-008 2020/02/19
I HSE BEKYMRINGSMELDING - TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL TIDLIGERE OVERSENDT ANMODNING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/19
U TEK 86/83 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - FASADEENDRING OG NY TAKKONSTRUKSJON KONTORBYGG - 86/83 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING OG NY TAKKONSTRUKSJON KONTORBYGG Petter J. Rasmussen AS EJO 16/02022-008 2020/02/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01456-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
I TEK 148/357 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 148/357 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING Vegard Aksnes IGR 20/01870-001 2020/02/19
I TEK 12/9 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 12/9 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Hild Astrid Valle AMJ 20/01871-001 26 Off.l.26 2020/02/19
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - PÅLEGG OM UTKOBLING AV SEPTIKTANK - KLUBBEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN MARIT J BUSCHMANN IVERSEN AKR02 17/00780-109 2020/02/19
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 2020/2112909/200 - RBE08 20/00116-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
I TEK 148/306 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OTE EIENDOM AS - 148/306 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OTE EIENDOM AS Ernst & Young Advokatfirma AS BJP01 20/01872-001 2020/02/19
I TEK 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG BK1 - 59 - 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG BK1 - 59 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/01877-001 2020/02/19
I TEK 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG BK1 - 57 - 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG BK1 - 57 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/01876-001 2020/02/19
I TEK 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG BK1 - 55 - 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG BK1 - 55 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/01875-001 2020/02/19
I TEK 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG BK1 - 53 - 147/702 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG BK1 - 53 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/01874-001 2020/02/19
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG Karmøy Helsesportlag OFL 20/01844-004 2020/02/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO KBE03 20/01885-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00743-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
I TEK 82/260 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT - 82/260 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT Sølvi Jakobsen EDH 20/01712-002 2020/02/19
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SVAR PÅ BREV OM RETT TIL TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ EEH 19/05761-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
U SEN KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/93 KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER Stubbeservice as OEI 20/00093-008 2020/02/19
U SEN KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/93 KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER Gantic AS OEI 20/00093-009 2020/02/19
U SEN KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER - TILDELINGSBESLUTNING - 20/93 KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER TH-Teknikk as OEI 20/00093-010 2020/02/19
I TEK 15/2373 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROGNALDSEN, GØRAN - 15/2373 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROGNALDSEN, GØRAN Gøran Christopher Fagerland Rognaldsen BJP01 20/01886-001 26 Off.l.26 2020/02/19
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - OVERSENDELSE SWI 19/05761-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19
I TEK 90/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KALLEVIK, HEINE GUDMUND - 90/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KALLEVIK, HEINE GUDMUND Heine Gudmund Kallevik BJP01 20/01887-001 26 Off.l.26 2020/02/19
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - AVTALE - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER Konica Minolta Business Solutions Norway AS TES02 19/00948-063 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/02/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 58/301 BESTILLING AV NABOLISTE Anne Margrethe Sletten GEL 20/00031-035 2020/02/19
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING-NAMSBOK T2019-441237 Namsmannen i Karmøy LJA04 18/04336-511 2020/02/19
U SEN INNFORDRING - AVSLUTNING AV SAK CEM01 18/04336-512 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/19