Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 20/00116-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/18
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - DISPENSASJONSSØKNAD LITLABJØRGVN Norsk Sykepleierforbund MAHA 12/00092-350 2020/02/18
U TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - GODKJENT 10.2.2020 - GODKJENT PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY ARNE FREDRIKSEN AAHO 17/04741-083 2020/02/18
U TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1846 - 25/9 - LANGÅKER - DELINGSTILLATELSE JL. VÅNINGSHUS Karmøyadvokatene DA HHU 19/04901-009 2020/02/18
U TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1846 - 25/9 - LANGÅKER - TILLATELSE PBL. VÅNINGSHUS - DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OVER GRUNNEIENDOM Karmøyadvokatene DA HHU 19/04901-010 2020/02/18
U TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - GODKJENT 10.2.2020 - GODKJENT PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY GUNN SYNNØVE HAMMERSLAND AAHO 17/04741-086 2020/02/18
U TEK 86/233 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BIOMAR AS - 86/233 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BIOMAR AS Tekniskbureau AS OSG 20/01790-002 2020/02/18
U TEK 58/173 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK HAVN AS - 58/173 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK HAVN AS Sig Halvorsen AS OSG 20/01787-002 2020/02/18
U TEK 15/702 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGNE JORUNN ANDERSSON - 15/702 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGNE JORUNN ANDERSSON Vassbakk & Stol AS OSG 20/01789-002 2020/02/18
U TEK 15/1225 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING DRIFTSBYGNING - 15/1225 - FERDIGATTEST - RIVING DRIFTSBYGNING Holon Haugesund AS JKV 19/01529-009 2020/02/18
U TEK 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING VÅNINGSHUS - 15/1087 - FERDIGATTEST - RIVING VÅNINGSHUS Holon Haugesund AS JKV 19/01525-010 2020/02/18
U TEK 148/227 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELISABETH PETTERSEN SJURSEN - 148/227 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELISABETH PETTERSEN SJURSEN Sig Halvorsen AS OSG 20/01756-002 2020/02/18
U TEK 138/2 - BREKKE - BYGGETILSYN - 138/2 - BREKKE - BYGGETILSYN VARSEL OM PÅLEGG RIVING Magnar Haaland KMY 18/03187-001 2020/02/18
U TEK 33/135 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE, BRUKSENDRING HOBBYROM OG INNREDNING LOFT - 33/135 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING HOBBYROM OG INNREDNING LOFT Ann Kristin Wikre JKV 20/01563-004 2020/02/18
I TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/8 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS JKV 19/05431-015 2020/02/18
I TEK 5/161 OG 5/162 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: H MØRCH - 5/161 - FERDIGMELDING RØR Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 18/00244-003 2020/02/18
U TEK 115/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KOLNES BEDEHUS - 115/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KOLNES BEDEHUS Rørlegger Alf Larsen AS OSG 20/01802-002 2020/02/18
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES -RIVING AV EKSISTERENDE LAGERHALL OG NYBYGG KAI OG LAGERHALL - 86/68 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE VEDRØRENDE KULTURMINNE TIL DISPENSASJON FOR TILTAK I SJØ Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/01594-003 2020/02/18
I TEK 24/2 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 24/2 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR FRADELING Fylkesmannen i Rogaland HHU 19/06496-004 2020/02/18
U TEK 13/610 - TOSTEMMVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - 13/610 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Espen Hernes JKV 18/04107-005 2020/02/18
I TEK 57/4 OG 57/651 - SKUDENESHAVN - NYTT KAIANLEGG - 57/4 - (KOPIMOTTAKER) FORLENGELSE AV TIDSFRIST TIL ETABLERING AV TILTAK Karmsund Havn IKS EJO 19/05652-007 2020/02/18
I TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - 6/1 - ESTIMERT AVFALLSPLAN Per Herman Syre EDH 20/00135-021 2020/02/18
I TEK 86/239 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES. KAIANLEGG OG FORTØYNINGSFESTE - 86/239 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS EJO 12/00118-008 2020/02/18
U TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1848 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Lars Ove Aadnesen EDH 20/01691-005 2020/02/18
I TEK 102/22 - BYGNES - BYGGETILSYN - 102/22 - KOMMENTAR / SPØRSMÅL TIL BREV OM IKKE GODKJENT FORHOLD Bygnes Bygg Eiendom ANS EJO 20/01715-002 2020/02/18
I TEK 66/4 MFL. OG 66/845 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/4 MFL. OG 66/845 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rogaland fylkeskommune, planlegging og utbygging EDH 20/01851-001 2020/02/18
I TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV NAUST/SJØBOD Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/01386-023 2020/02/18
U TEK 5/662 - VEA - NATURSTEINSMUR - 5/662 - FERDIGATTEST - NATURSTEINSMUR Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma EJO 18/02382-004 2020/02/18
U TEK 86/114- PRESTANESVEGEN, AVALDSNES. FORSTØTNINGSMUR - SVAR - 86/114 - GEBYR FOR FERDIGATTEST Ben Jarle Flokketvedt EJO 12/02014-019 2020/02/18
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/845 OG 59/255 MFL. - SVAR PÅ MANGELBREV Rogaland fylkeskommune, planlegging og utbygging ALA04 19/05750-163 2020/02/18
U SKU SKOLEMILJØ - HENVENDELSE ANGÅENDE BRUK AV IKKE-ANONYM SPØRREUNDERSØKELSE Utdanningsdirektoratet EEH 20/01835-001 2020/02/18
U TEK 3/335 - KYRKJEGARDVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG BOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 3/335 - KYRKJEGARDVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG BOLIG, GARASJE Oddvar Skorpe BEEI 20/01586-002 2020/02/18
U TEK 22/79 - SLETTENESVEGEN - FERKINGSTAD TILBYGG BOLIG - 22/79 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Piotr Grabowski JKV 14/02598-005 2020/02/18
U TEK 12/78 - SEVLAND, BYGGETILSYN - 12/78 - VEDR. SØKNADSPLIKT - MIDLERTIDIG HUSVOGN/BOPLASS Gabriel Reidar Garvik JKV 20/01463-003 2020/02/18
I TEK 71/185 - REVURVEGEN, BREKKE - NYBYGG GARASJE OG TILBYGG HAGESTUE - 71/185 - BEKREFTELSE PÅ BYGGING ETTER BRANNKRAV Lars Magne Lund KIS 20/00609-006 2020/02/18
I TEK 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV BEDEHUS - 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV BEDEHUS Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 20/01842-001 2020/02/18
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING PÅ ENDRING I FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT, FELLING OG FANGST - BRUK AV KUNSTIG LYS VED JAKT PÅ VILLSVIN Miljødirektoratet PCH01 20/00178-013 2020/02/18
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Torvastad Helselag ANKO 20/01782-015 2020/02/18
I TEK 127/9 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: LINDTNER OG ØPSTEBØ BYGGESAK 20/1888 - 127/9 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: LINDTNER OG ØPSTEBØ BYGGESAK 20/1888 Tindeland Rør AS ORO01 20/01845-001 2020/02/18
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Torvastad Helselag OFL 20/00040-005 2020/02/18
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Kopervik seniordans ANKO 20/01782-016 2020/02/18
U TEK 20/43 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 20/43 - FRADELING GÅRDSTUN, UTTALE TIL: DISPENSASJON (PBL. § 11-6) OG KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune HHU 19/06222-003 2020/02/18
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - MEDDELELSE OM VALG AV TILBUD Kletor AS CBE02 20/01464-019 2020/02/18
I HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - SIGNERT AVTALE Nord-Vik, Nordiske Lægevikarer ApS CBE02 20/01464-020 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/18
I TEK 43/607 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: THORSEN BYGGESAK: 20/1840 - 43/607 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: THORSEN BYGGESAK: 20/1840 Hage & Maskin AS ORO01 20/01847-001 2020/02/18
I TEK 12/63 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: LJOSHEIM BEDEHUS BYGGESAK 20/1842 - 12/63 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: LJOSHEIM BEDEHUS BYGGESAK 20/1842 Hage & Maskin AS ORO01 20/01849-001 2020/02/18
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Sportsdykkerklubb ANKO 20/00039-040 2020/02/18
I TEK 43/352 - AUSTÅKERVEGEN, HØYNES. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 43/352 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kåre Ovesen EJO 12/03184-005 2020/02/18
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening ANKO 20/00039-041 2020/02/18
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-023 25 Offl.§25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-056 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-057 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-097 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-057 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-058 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-059 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-129 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-130 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-131 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-093 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-094 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-090 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-091 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-092 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,16 % X2 - TRUKKET ANVO 19/06550-012 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,16 % X2 - AVSLAG ANVO 19/06550-013 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-138 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-139 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-140 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-141 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-069 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-059 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-060 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-088 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-047 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-056 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-057 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-057 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-044 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-050 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-051 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-056 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-057 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-046 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-047 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-046 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,73% - AVSLAG ANVO 19/07102-012 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-104 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-105 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-106 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - SØKNAD ANVO 19/07105-008 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07108-036 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07108-037 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07108-038 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - TRUKKET ANVO 19/07108-039 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07108-040 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07108-041 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07108-042 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07108-043 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VERNEPLEIER - AVSLAG ANVO 19/07108-044 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) MILJØARBEIDER 3 X 57% - SØKNAD ANVO 20/01811-002 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) MILJØARBEIDER 3 X 57% - SØKNAD ANVO 20/01811-003 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-104 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-105 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-106 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-217 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-218 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-219 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-220 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-221 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-222 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-223 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-224 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-225 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-226 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-227 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-228 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-229 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-230 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-231 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-232 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-233 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-234 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-235 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-236 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-237 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-238 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-239 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-240 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-241 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-242 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-243 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-244 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-245 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-246 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-247 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-248 25 Offl §25 2020/02/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-019 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-021 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-022 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-023 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-024 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-025 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-026 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-027 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-028 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-029 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-030 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-031 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-032 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-033 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-034 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-035 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-036 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07268-037 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07269-009 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07269-010 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07269-011 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07269-012 25 Offl §25 2020/02/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - BEKREFTELSE MMW 19/07269-013 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-041 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-042 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-100 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-126 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-127 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-128 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-117 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-118 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-119 25 Offl §25 2020/02/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-110 25 Offl §25 2020/02/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-111 25 Offl §25 2020/02/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-112 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM INSTITUSJONSKOKK - BEKREFTELSE ANVO 20/00038-004 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM INSTITUSJONSKOKK - BEKREFTELSE ANVO 20/00038-005 25 Offl §25 2020/02/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM INSTITUSJONSKOKK - INTERVJU ANVO 20/00038-006 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-031 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-045 25 Offl §25 2020/02/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-046 25 Offl §25 2020/02/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-047 25 Offl §25 2020/02/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-048 25 Offl §25 2020/02/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-049 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-050 25 Offl §25 2020/02/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-051 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-052 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-017 25 Offl §25 2020/02/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-056 25 Offl §25 2020/02/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-057 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-058 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-059 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-054 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-055 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-056 25 Offl §25 2020/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-057 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-010 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-011 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-012 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-013 25 Offl §25 2020/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-002 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-002 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 20/01814-003 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - SØKNAD ANVO 20/01815-002 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) FAGARBEIDERSTILLING 79,58 % - SØKNAD ANVO 20/01815-003 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-002 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-003 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-004 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-005 25 Offl §25 2020/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - SØKNAD ANVO 20/01799-006 25 Offl §25 2020/02/18
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-071 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/18
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-072 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/18
U SKU OPPLÆRINGSLOVENS §9A-6 - OVERSENDELSE AV VEDTAK EEH 18/05100-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/18
I TEK 12/434 - SEVLAND - BYGGETILSYN - 12/434 - KLAGE PÅ PÅLEGG OM RETTING OG TVANGSMULKT Espen Langåker JKV 19/06183-005 2020/02/18
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM INFORMASJON OM SLAMAVSKILLER PÅ FEØY Rolf Jacob Sjursen ALS06 20/01488-086 2020/02/18
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG Karmøy Sportsdykkerklubb OFL 20/01844-003 2020/02/18
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-073 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/18
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-061 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/18
I TEK 64/272 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 64/272 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS KHM 20/01859-001 2020/02/18
I SEN 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER - 124/52 - BREV OM FERDIGATTEST FOR MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER OG SØKNAD OM MILJØRETTET HELSEVERN Vikanes Bungum Arkitekter AS KANE1 19/02120-013 2020/02/18
I SEN REVISJONSKONTROLL SKATTEOPPKREVER 2012-2020 - KONTROLLRAPPORT 2019 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR KARMØY KOMMUNE Skatteetaten SILI 12/01660-009 2020/02/18
U TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1846 - 25/9 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK PBL Karmøyadvokatene DA v/advokat Ferkingstad HHU 19/04901-011 2020/02/18
I TEK 61/138 OG 61/139 OG 61/140 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG TOMT 19 OG 20 - 61/138 - 61/139 OG 61/140 - SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRITAK FOR NABOVARSEL Trygve J Sjøen AS KIS 20/01659-003 2020/02/18
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE I FORBINDELSE MED 1. MAI Lo I Nord-Rogaland LYK 19/00027-053 2020/02/18
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 18/01973-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/18
I SKU UTSKRIVNING FRA GRUNNSKOLEN - HJEMMEUNDERVISNING - ORIENTERING SWI 19/05649-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/18
I SKU UTSKRIVNING FRA GRUNNSKOLEN - HJEMMEUNDERVISNING - VEDR. ORIENTERING LIS01 19/05649-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/18
U SKU UTSKRIVNING FRA GRUNNSKOLEN - HJEMMEUNDERVISNING - SVAR - VEDR. ORIENTERING LIS01 19/05649-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/18
U TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1848 - 43/439 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Lars Ove Aadnesen EDH 20/01691-006 2020/02/18
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-074 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/18
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-062 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/18
U TEK 2/301 - SÆVIK - BYGGETILSYN - 2/301 - MANGLENDE FERDIGATTEST Gunvar Eriksen EJO 20/01837-001 2020/02/18
U TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - VEDR. MANGLENDE VEDLEGG TIL SØKNAD AV 14.02.2020, DRIFT AV DEPONI 2, BORGAREDALEN MILJØPARK Fylkesmannen i Rogaland MAHA2 12/00680-082 2020/02/18
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - SIGNERTE AVTALER Nord-Vik, Nordiske Lægevikarer ApS CBE02 20/01464-021 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/18
U TEK 137/4 - DALSTREVEGEN, DALE - RIVING BOLIG - 137/4 - DALSTREVEGEN, DALE - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING AV BOLIG Byggmester Thor Arne Lie AS KMY 15/04848-005 2020/02/18
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - REVISORBEKREFTET OMSETNINGSOPPGAVE FOR REMA 1000 BUTIKKENE PÅ KARMØY Rema 1000 Norge AS EVI1 20/01599-005 2020/02/18
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ANNA 20/01861-001 24 Offl.§24 2020/02/18
I TEK 64/429 - STANGALAND, DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/429 - STANGALAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune ALA04 20/01850-001 2020/02/18
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kor-Al ANKO 20/00039-042 2020/02/18
U TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG OG FRITTLIGGENDE BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG OG FRITTLIGGENDE BOD Kenneth Elvik Aarvik EDH 20/01801-004 2020/02/18
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-024 25 Offl.§25 2020/02/18
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-128 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/18
U TEK 102/22 - BYGNES - BYGGETILSYN - SVAR - 102/22 - KOMMENTAR / SPØRSMÅL TIL BREV OM IKKE GODKJENT FORHOLD Bygnes Bygg Eiendom ANS EJO 20/01715-003 2020/02/18
U SEN KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - HØRING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 Kvitsøy Kommune HRA01 20/01561-002 2020/02/18
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - 5/525 MFL. - OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN - KLAGER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN (KOPIMOTTAKER) Kommunal- og Moderniseringsdepartementet JST 17/03376-056 2020/02/18
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Åkra Skolekorps ANKO 20/00039-043 2020/02/18
I SEN KLAGE FRA EIVIND MEDHAUG - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN - KLAGER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN (KOPIMOTTAKER) Kommunal- og Moderniseringsdepartementet JST 19/05893-007 2020/02/18
I SEN KLAGE FRA KARMØY BONDELAG - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN - KLAGER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN (KOPIMOTTAKER) Kommunal- og Moderniseringsdepartementet JST 19/05892-006 2020/02/18
I SEN KLAGE FRA EDVAR KALSTØ MFL. - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN - KLAGER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN (KOPIMOTTAKER) Kommunal- og Moderniseringsdepartementet JST 19/05890-006 2020/02/18
I SEN KLAGE FRA SVEIN HELGE OG SANDRA RISDAL - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN - KLAGER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN (KOPIMOTTAKER) Kommunal- og Moderniseringsdepartementet JST 19/05891-006 2020/02/18
U SKU SJALUPP - SJALUPP Lårus Ingi Lårusson JAH 20/01853-001 2020/02/18
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 38/63 UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT - SELGER: SYRE BEDEHUS - KJØPER: KARMØY KOMMUNE STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Syre Bedehus MAAA1 13/03303-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 140/6 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Bjørn Håkon Våge Boltfjord GEL 20/00031-031 2020/02/18
I TEK 41/4 - ØVRE RISDAL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 41/4 - ØVRE RISDAL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ronny Rasmussen EDH 20/01855-001 2020/02/18
U TEK 4/119 - MUNKAJORD - BYGGETILSYN - 4/119 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Tor Martin Mesøy EJO 20/01838-001 2020/02/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 82/223 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ole Stian Telstø GEL 20/00031-032 2020/02/18
U HSE SØKNAD OM STIPEND 2020 - HELSE OG OMSORGSETATEN - SVAR SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Mariel Kvalavåg SALF 20/01856-002 2020/02/18
I TEK TEKNISK PLAN - IDRETTSHALL VORMEDAL SKOLE - VORMEDAL IDRETTSHALL - PROSESS Cowi AS BTH04 19/07317-006 2020/02/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 72/105 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Kjetil Magne Bø GEL 20/00031-033 2020/02/18
I TEK 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD - 149/418 - (MOTTATT MANGLER) REVIDERT SØKNAD Vigleik Tvedt EDH 19/07228-006 2020/02/18
U HSE SØKNAD OM STIPEND 2020 - HELSE OG OMSORGSETATEN - SVAR SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Marie Grotle Sandhåland SALF 20/01856-003 2020/02/18
U TEK 33/118 - SJOARVEGEN,SANDVE - SØKNAD OM BRUKSENDRING PÅ SKOLE/GRENDAHUS - 33/118 - MANGLENDE FERDIGATTEST Sandve Forum EJO 13/02418-003 2020/02/18
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - 133/56 Helge Amdal ALS06 20/01488-087 2020/02/18
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. AVTALE OM GRENSEJUSTERING Øystein Nilsen ALA04 19/05750-164 26 Off.l.26 2020/02/18
U TEK 32/156 - VAJERVEGEN - SANDVE- NYBYGG GARASJE - 32/156 - MANGLENDE FERDIGATTEST- NYBYGG GARASJE Jan Erik Grindhaug EJO 13/03988-003 2020/02/18
U TEK OPPFØLGING AV KJØREVEGER M.M. - VEDRØRENDE RENOVASJONSRUTE, SVEVEGEN 1- 24 JONE VIKINGSTAD MAHA2 19/01533-014 2020/02/18
U TEK 31/4, HAGA, SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING - GNR/BNR 31/4, MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING LØE Magnus Sigmund Austnaberg EJO 11/02502-003 2020/02/18
I TEK 142/282 - TRONDSVEGEN, STORASUND - TILBYGG OG OMBYGGING ENEBOLIG - 142/282 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Knut Bendik Christiansen KMY 13/01055-016 2020/02/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 43/291 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Sverre Andre Isaksen GEL 20/00031-034 2020/02/18
U TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 68/93 68/93 I KARMØY KOMMUNE Aarvik Oddvar Johan ALA04 20/00836-002 2020/02/18
U TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 68/93 68/93 I KARMØY KOMMUNE Aarvik Anne Grete ALA04 20/00836-003 2020/02/18
U TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 68/93 68/93 I KARMØY KOMMUNE Andreassen Odd Magne ALA04 20/00836-004 2020/02/18
U TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 68/93 68/93 I KARMØY KOMMUNE Laufdal Dagny Bergljot ALA04 20/00836-005 2020/02/18
U TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 68/93 68/93 I KARMØY KOMMUNE Førre John Magne ALA04 20/00836-006 2020/02/18
U TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 68/93 68/93 I KARMØY KOMMUNE Dahl Roger Hjalmar ALA04 20/00836-007 2020/02/18
U TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 68/93 68/93 I KARMØY KOMMUNE Vea Bente ALA04 20/00836-008 2020/02/18
U TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 68/93 68/93 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 20/00836-009 2020/02/18