Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 122/38 OG 122/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEND KRISTIAN OFTEDAL - 122/63 OG 38- RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEND KRISTIAN OFTEDAL Rørlegger'n 1 AS OSG 20/01495-002 2020/02/17
I TEK 5/659 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/659 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KRRE 20/01836-001 2020/02/17
I TEK 95/30 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/30 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KHM 20/01818-001 2020/02/17
U TEK 145/57 - 145/58 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 145/57 - 145/58 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE Eskild Kvala AS KIS 19/01560-011 2020/02/17
I TEK 95/31 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/31 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KHM 20/01819-001 2020/02/17
I TEK 95/29 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/29 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KHM 20/01820-001 2020/02/17
I TEK 29/12 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES - BRUKSENDING - 29/12 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet KHM 20/01821-001 2020/02/17
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - KARTLEGGING AV SKRANTESJUKE HOS ELG, HJORT, RÅDYR OG VILLREIN I 2020 - INFORMASJONSSKRIV TIL KOMMUNER OG VILLREINNEMNDER Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina PCH01 12/00288-164 2020/02/17
U TEK 135/1 - SÆBØVEGEN, SÆBØ, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 135/1 - SÆBØVEGEN, SÆBØ, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 20/01779-002 2020/02/17
I TEK 12/78 - SEVLAND, BYGGETILSYN - 12/78 - SVAR TIL BYGGETILSYN - DET ER SATT OPP MIDLERTIDIG BOPLASS Gabriel Reidar Garvik JKV 20/01463-002 2020/02/17
U TEK 71/185 - REVURVEGEN, BREKKE - NYBYGG GARASJE OG TILBYGG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 71/185 - REVURVEGEN, BREKKE - NYBYGG GARASJE OG TILBYGG HAGESTUE Lars Magne Lund KIS 20/00609-005 2020/02/17
I TEK 64/272 - RØRLEGGERMELDING - RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: GRESSGÅRD BYGGESAK 20/1859 - 64/272 - RØRLEGGERMELDING - RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: GRESSGÅRD Hage & Maskin AS ORO01 20/01822-001 2020/02/17
I TEK FORSØPLING VED FRIAREAL - - MELDING OM FORSØPLING VED FRIAREAL - PEID 20/01825-001 24 Offl.§24 2020/02/17
I TEK 142/759 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYBYGG KONTORBYGG, PARKERINGSPLASS OG MUR - 142/759 - REVIDERT SITUASJONSKART MED ENDRING PÅ PARKERINGSSITUASJONEN Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/05760-006 2020/02/17
I TEK 43/607 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/607 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/01840-001 2020/02/17
I TEK 86/114- PRESTANESVEGEN, AVALDSNES. FORSTØTNINGSMUR - 86/114 - KOMMENTAR TIL GEBYR FOR FERDIGATTEST Ben Jarle Flokketvedt EJO 12/02014-018 2020/02/17
I TEK 86/99 - HUSØY, AVALDSNES. INNGJERDING/AVGRENSING AV EKSISTERENDE ANLEGG - 86/99 - BEKREFTELSE PÅ FJERNET PORT/GJERDE Karmsund Havn IKS EJO 04/02126-008 2020/02/17
I TEK 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING DEL AV BYGG, BRUKSENDING, PÅBYGG OG FASADEENDRING - 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING DEL AV BYGG, BRUKSENDING, PÅBYGG OG FASADEENDRING Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 20/01841-003 2020/02/17
I TEK 57/526 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/526 - UTTALELSE OG VURDERING AV SKADET MUR Ole Martin Simonsen EJO 20/01328-002 2020/02/17
U TEK 149/92 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - NYBYGG CARPORT MED BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/92 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - NYBYGG CARPORT MED BOD Odd Inge Sandvik EDH 20/01643-004 2020/02/17
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - HØRINGSUTTALELSE - ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT ETTER HJORT OG RÅDYR Rogaland fylkeskommune PCH01 12/00288-163 2020/02/17
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kolneskoret ANKO 20/00039-034 2020/02/17
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR 6 ULIKE ARRANGEMENTER I 2020 Skudenes Mek. Verksted Selskapslokale AS EVI1 20/00007-019 26 Off.l.26 2020/02/17
I TEK 13/610 - TOSTEMMVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - 13/610 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Espen Hernes JKV 18/04107-004 2020/02/17
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 15/03489-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/17
I SEN KIRKENS BYMISJON KAFÉ - SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland EVI1 20/01823-001 26 Off.l.26 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-055 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-092 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-088 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-089 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-045 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-046 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-043 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-049 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-103 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-041 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-042 25 Offl §25 2020/02/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAG - SØKNAD MMW 19/07269-006 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-099 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-125 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-116 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-120 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-121 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-122 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-123 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-124 25 Offl §25 2020/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - SØKNAD MSE 20/00069-004 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-042 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-043 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-044 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-054 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-055 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-050 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-051 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-052 25 Offl §25 2020/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-053 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-008 25 Offl §25 2020/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-009 25 Offl §25 2020/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK HMSK-RÅDGIVER - SØKNAD MSE 20/01816-004 25 Offl §25 2020/02/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - SØKNAD REKRU 20/01817-002 25 Offl §25 2020/02/17
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 14 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny Hauge Haugaland kraft AKR02 18/03018-049 2020/02/17
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-058 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/17
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 61/37 - MIDTSTOKKE - FORESPØRSEL OM BYGGING AV GARASJE OG PERGOLA ER UNNATT SØKNADPLIKT Arne Sveistrup KIS 17/00073-479 2020/02/17
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - OPPSIGELSE AV ABONNEMENT Lege Bjørn Rismyhr AS RAW 12/00126-157 2020/02/17
I TEK 122/231 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NAUSTVIK BYGGESAK 18/1653 - 122/231 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/1653 Inge Vaaga AS ALS06 18/02681-003 2020/02/17
U TEK 42/163 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/163 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Storamyr 17 AS EDH 20/01564-003 2020/02/17
U TEK 52/51 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/51 - FERDIGATTEST, NYBYGG FRITIDSBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited EJO 19/01427-012 2020/02/17
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTDANNINGSKRAVET Avaldsnes barnehage RHO 12/00108-283 2020/02/17
I TEK 86/83 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BØTEHALL - 83/83 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BØTEHALL Petter J. Rasmussen AS KHM 20/01824-001 2020/02/17
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Sk Vedavåg Karmøy ANKO 20/00039-035 2020/02/17
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2019-195107 JAK 18/04336-510 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/17
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Sk Vedavåg Karmøy ANKO 20/00040-004 2020/02/17
U TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, NYBYGG GARASJE 3d Bygg AS EDH 20/01748-004 2020/02/17
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - MERKNAD FRA HYDRO ALUMINIUM - 30.01.2019 PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 Avd. 22 Rogaland, Avd Hydro Aluminium Karmøy YSL 18/05540-024 2020/02/17
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - UTTALELSE FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING - 31.01.2019 PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... YSL 18/05540-023 2020/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01635-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/17
I TEK 64/801 OG 64/861 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAVIDSEN, ANDREAS/DAVIDSEN, THERESE - 64/801 OG 64/861 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAVIDSEN, ANDREAS/DAVIDSEN, THERESE Eiendomsmegler A AS BJP01 20/01826-001 2020/02/17
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-353 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/17
I SKU OPPLÆRINGSLOVENS §9A-6 - OVERSENDELSE AV VEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN § 9A-6 Fylkesmannen i Rogaland EEH 18/05100-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/17
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN HELENE VESTER EDVARDSEN AKR02 17/00780-103 2020/02/17
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KARMØY RÅSEGLARLAG - 15.02.2020 Karmøy Råseglarlag EVI1 20/00007-020 2020/02/17
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Kjell Marø AKR02 17/00780-104 2020/02/17
U TEK 66/237 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - RIVING AV BOLIG, UTHUS OG GARASJE - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - SVAR - 66/237 - KRAV TIL OPPARBEIDELSE AV VEG - SPØRSMÅL TIL GYLDIGHET OG FORMÅL TIL REGULERING Arne Austreid KIS 18/02528-016 2020/02/17
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN GEIR OLAF MYGE AKR02 17/00780-105 2020/02/17
I TEK 59/41 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING, TILBYGG OG OMBYGGING BOLIG - 59/41 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING, TILBYGG OG OMBYGGING BOLIG Håkonsen Bygg AS KIS 20/01688-002 2020/02/17
I TEK 22/79 - SLETTENESVEGEN - FERKINGSTAD TILBYGG BOLIG - 22/79 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Piotr Grabowski JKV 14/02598-004 2020/02/17
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-059 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/17
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-022 25 Offl.§25 2020/02/17
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kopervik Bridgeklubb ANKO 20/00039-036 2020/02/17
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/17
I TEK 3/203 - NESVEGEN, ØSTHUS - RIVING OG GJENNOPPBYGGING BOLIG - 3/203 - NESVEGEN, ØSTHUS - RIVING OG GJENNOPPBYGGING BOLIG I K Gabrielsen KRRE 20/01827-001 2020/02/17
I TEK 57/526 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/526 - KOMMENTAR TIL BREV OM BYGGETILSYN Aud Kristin Andreassen EJO 20/01328-003 2020/02/17
I TEK 43/17 OG 43/1 - FJERNING AV STEINGARD - 43/17 OG 43/1 - SØKNAD OM FJERNING AV STEINGARD Lars Ove Aadnesen LKS 20/01828-001 2020/02/17
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-060 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/17
U TEK 64/801 OG 64/861 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAVIDSEN, ANDREAS/DAVIDSEN, THERESE - SVAR - 64/801 OG 64/861 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAVIDSEN, ANDREAS/DAVIDSEN, THERESE Eiendomsmegler A AS BJP01 20/01826-002 2020/02/17
I SEN KIWI STANGELAND SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING KIWI STANGELAND Stangeland Matsenter AS EVI1 12/00842-034 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Bru Jofrid Kjellbjørg JHE 19/07289-001 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Åkra Fjellag JHE 19/07289-003 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Johannessen John Einar JHE 19/07289-004 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Linette Eline G JHE 19/07289-006 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Mosbron Erling Johan JHE 19/07289-007 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Steinsvåg Klara JHE 19/07289-008 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Mosbron Didrik Marton JHE 19/07289-012 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Mosbron Silje Nordal JHE 19/07289-013 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Skoglund Helene JHE 19/07289-014 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Haugeberg Ingard JHE 19/07289-015 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Liknes Arna Torunn JHE 19/07289-016 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Liknes Inger JHE 19/07289-017 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Liknes Nils Magnar JHE 19/07289-018 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Nes Norodd JHE 19/07289-019 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Nes Solfrid JHE 19/07289-020 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Marit JHE 19/07289-021 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Eliassen Torlaug JHE 19/07289-022 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Grindhaug Govert Einar JHE 19/07289-024 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Grindhaug Geir Erling JHE 19/07289-025 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Mannes Ragnhild Synnøve JHE 19/07289-026 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Olsen Tordis Hauge JHE 19/07289-027 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Hauge Tor Marton JHE 19/07289-028 2020/02/17
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Egil Mosbron JHE 19/07289-029 2020/02/17
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOKUMENTNUMMER - 2020/2100150/200 - Statens Kartverk NILI1 19/02008-027 2020/02/17
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Otravik Havneforening ANKO 20/00039-039 2020/02/17
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Haugesund Turistforening v/ Audhild Lillian Sannes ANKO 20/00039-038 2020/02/17
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Haugesund turistforening v/ Audhild Lillian Sannes ANKO 20/00039-037 2020/02/17
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-070 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/17
U TEK 112/214 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/214 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kari Dale MAH 19/06416-030 2020/02/17
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN PER HEGGEN HANSEN AKR02 17/00780-106 2020/02/17
I TEK STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING 2020 - BEHOVSMELDING 2020 OG TILSAGN OM STARTLÅN TIL VIDEREUTLÅN Husbanken RBE08 19/07185-004 2020/02/17
I TEK 120/173 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OPHAUG, INGRID - 120/173 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OPHAUG, INGRID Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/01834-001 2020/02/17
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN BASSENG Fysioterapeut Morten Ekornsæter OFL 20/01844-002 2020/02/17
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN LINDA BÅRTVEDT AKR02 17/00780-107 2020/02/17
U TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/255 - 22/36 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING Jan Inge Stava JHE 19/07240-018 2020/02/17
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN VIBEKE TIDEMAND AKR02 17/00780-108 2020/02/17
U TEK 43/17 OG 43/1 - FJERNING AV STEINGARD - 43/17 OG 43/1 - FJERNING AV STEINGARD Brekkå Grus og Parkett LKS 20/01828-002 2020/02/17
U TEK 112/214 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/214 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Alexandr Pavlovich Kovalenko MAH 19/06416-031 2020/02/17
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVAR PÅ FORESPØRSEL - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - KART Jon Kristian Nilssen ALS06 20/01488-085 2020/02/17
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 7 SPAR VEA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/03911-022 2020/02/17
I SEN EXTRA KOPERVIK SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 7 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01711-050 2020/02/17
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 7 KIWI LANGÅKER NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01400-052 2020/02/17
I SEN REMA 1000 BYGNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 7 REMA 1000 BYGNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02909-024 2020/02/17
U TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/255 - 22/36 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING Øyvind Lønning JHE 19/07240-019 2020/02/17
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 7 VORMEDAL GRENDAHUS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 20/00007-021 2020/02/17
U TEK 120/173 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OPHAUG, INGRID - SVAR - 120/173 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OPHAUG, INGRID Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/01834-002 2020/02/17
I HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - SPØRSMÅL ANG. MERKNADER TIL AVTALE Nord-Vik, Nordiske Lægevikarer ApS CBE02 20/01464-014 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/17
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - SVAR - SPØRSMÅL ANG. MERKNADER TIL AVTALE Nord-Vik, Nordiske Lægevikarer ApS CBE02 20/01464-015 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/17
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 38/24 - KJØPEKONTRAKT - SELGER: KARI JOHANNE THORSHAUG - KJØPER: KARMØY KOMMUNE - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Kari Johanne Thorshaug MAAA1 13/03303-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/17
I HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - MELDING OM OPPSTART AV LEGE Nord-Vik, Nordiske Lægevikarer ApS CBE02 20/01464-016 2020/02/17
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - JUSTERING UT IFRA OPPSTART AV EN AV LEGENE Nord-Vik, Nordiske Lægevikarer ApS CBE02 20/01464-017 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/17
I HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - BEKREFTELSE PÅ JUSTERT BELØP Nord-Vik, Nordiske Lægevikarer ApS CBE02 20/01464-018 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/17
U TEK 66/508 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/508 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GEIR OTTO KVINNESLAND Geir Otto Kvinnesland ALS06 19/07364-004 2020/02/17
U TEK 109/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARTLY BRUMMENÆS - 109/22 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HARTLY BRUMMENÆS Hartly Brummenæs ALS06 20/00064-004 2020/02/17
U TEK 15/410 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SOLSTEIN AS - 15/410 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - SOLSTEIN AS Solstein AS ALS06 20/00221-004 2020/02/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 114/131 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Kari Anna Holmås GEL 20/00031-030 2020/02/17
I TEK STANGELAND SKOLE - AVSTÅELSE AV GRUNN/RETTIGHET - STANGELAND SKOLE - AVTALE OM AVSTÅELSE AV GRUNN/RETTIGHET - 64/429 Anne Brit Ånensen STNY 20/01839-001 2020/02/17