Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-054 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-095 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-128 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-091 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-087 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-134 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-135 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-136 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-137 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-066 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-067 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-068 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-058 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-049 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-050 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - TILBUD ANVO 19/07135-051 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07135-052 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - TILBUD ANVO 19/07135-053 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07135-054 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-044 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-054 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-055 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-055 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-056 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-048 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-045 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-099 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-100 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-101 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-102 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-101 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-102 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-214 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-215 25 Offl §25 2020/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 20/00066-028 25 Offl §25 2020/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 20/00066-029 25 Offl §25 2020/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 20/00066-030 25 Offl §25 2020/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 20/00066-031 25 Offl §25 2020/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 20/00066-032 25 Offl §25 2020/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 20/00066-033 25 Offl §25 2020/02/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 20/00066-034 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07323-017 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-020 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-040 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-098 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TILBUD ANVO 19/07328-122 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07328-123 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/00119-006 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/00119-007 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-115 25 Offl §25 2020/02/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-109 25 Offl §25 2020/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM INSTITUSJONSKOKK - SØKNAD ANVO 20/00038-003 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00124-008 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - TILBUD ANVO 20/00124-009 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-044 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-045 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-046 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-047 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-048 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-049 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-050 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-051 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-052 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-053 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-054 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-055 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-056 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-057 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-058 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-059 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-060 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-061 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-062 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-063 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-064 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-065 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-066 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-067 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-068 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-069 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-070 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-071 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-072 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-073 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-074 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-075 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-076 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-077 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-078 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-079 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-080 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-081 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-082 25 Offl §25 2020/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - BEKREFTELSE ANVO 20/01547-083 25 Offl §25 2020/02/15