Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE OVER VEDTAK - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-044 2020/02/14
U TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE OVER VEDTAK - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-047 2020/02/14
U TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS Hanne og Per Herman Syre EDH 20/00135-015 2020/02/14
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - INNKALLING TIL RETTSMEKLING Haugaland Tingrett CEM01 19/01577-013 2020/02/14
U TEK 15/1225 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - ÅKRA IDRETTSLAG - BYGGESAK 18/2830 - 15/1225 - RØRLEGGERMELDING: VANNMÅLERER ÅKRAHALLEN Sig Halvorsen AS ORO01 18/04492-008 2020/02/14
U TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - RAMMETILLATELSE - 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG Petter J. Rasmussen AS KHM 19/06511-009 2020/02/14
U TEK 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE KTV Bygg AS EDH 20/00132-008 2020/02/14
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - GJELDER INNSPILL FRA HÅLAND OG YTRELAND - VEDTAK 05.02.20 (KOPIMOTTAKER) Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 12/00652-250 2020/02/14
I TEK 12/367 OG 12/349 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEDØY, SVERRE - 12/367 OG 12/349 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sverre Vedøy BJP01 20/01772-001 26 Off.l.26 2020/02/14
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 59/255 - TILBAKEMELDING PÅ BREV DATERT 31.01.2020 OM MIDLERTIDIG RESULTAT OG AREALREGNSKAP Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 19/05750-161 2020/02/14
I TEK 95/32 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/32 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KHM 20/01806-001 2020/02/14
I TEK STENGING OG BRUK AV VEGER I FORBINDELSE MED IDRETTSAKTIVITETER M.M. - SØKNAD OM STENGING AV VEI UNDER "BARNAS SIKKERHETSDAG/SYKKELRITT" Byen Vår Kopervik BA HPE 12/01960-048 2020/02/14
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - MERKNAD TIL SØKNAD - MANGLENDE NABOVARSEL MM Elisabeth Marken Danielsen IGR 19/00631-023 2020/02/14
I TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - SVAR - SØKNAD OM TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2020 Rogaland Fylkeskommune HPE 12/04400-045 2020/02/14
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - INGEN MERKNADER FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 07.02.20 Fylkesmannen i Rogaland YSL 16/00593-055 2020/02/14
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - INNSYNSBEGJÆRING OG KRAV OM NÆRMERE BEGRUNNELSE - RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER Kluge Advokatfirma AS KRWI 19/02480-067 2020/02/14
I TEK 52/51 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/51 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited EJO 19/01427-010 2020/02/14
I TEK 5/662 - VEA - NATURSTEINSMUR - 5/662 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma EJO 18/02382-003 2020/02/14
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - BANKGARANTI B402522 Atradius MAHA1 16/03040-088 2020/02/14
U TEK 15/1719 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA. NYBYGG BOD OG HAGESTUE - 15/1719 - FERDIGATTEST - NYBYGG BOD OG HAGESTUE Jane og Odd Helge Hansen JKV 16/01796-005 2020/02/14
I TEK 83/164 - KOMMUNALE AVGIFTER - 83/164 - SØKNAD OM REDUKSJON I KLOAKKGEBYRET, HELGANES MOTORSPORTSENTER Helganes motorsportsenter ALS06 19/00840-003 2020/02/14
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 146/211 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SMARTEN AS Edb-Tjenester Norge Limited REK 20/00006-032 2020/02/14
I SEN REGIONALPLAN FOR KLIMATILPASNING I ROGALAND - STATUS FOR PLANARBEIDET OG NY KUNNSKAP - REGIONALPLAN FOR KLIMATILPASNING I ROGALAND Rogaland fylkeskommune VIJO 20/01810-001 2020/02/14
I TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/6 - KRAV OM SAMMENSLÅING Ida Bø Vågen HHU 19/06008-011 26 Off.l.26 2020/02/14
I TEK 115/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KOLNES BEDEHUS - 115/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KOLNES BEDEHUS Rørlegger Alf Larsen AS ORO01 20/01802-001 2020/02/14
I TEK 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING VÅNINGSHUS - 15/1087 - AVFALL OG SLUTTRAPPORT Holon Haugesund AS JKV 19/01525-011 2020/02/14
I TEK 15/1225 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING DRIFTSBYGNING - 15/1225 - AVFALL OG SLUTTRAPPORT Holon Haugesund AS JKV 19/01529-010 2020/02/14
U TEK 58/174 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 58/174 - TINGLYSING AV SKJØTE Statens Kartverk NILI1 20/01692-003 2020/02/14
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Sandhåland Bedehus OFL 20/00040-003 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07131-053 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - TILBUD ANVO 19/07131-054 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07131-055 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - TILBUD ANVO 19/07131-056 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-127 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-090 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-086 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-124 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-125 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-126 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-127 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-128 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-129 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-130 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-131 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-132 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-133 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-065 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-057 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-046 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-047 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-054 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-055 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-044 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-045 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - AVSLAG ANVO 19/07103-018 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - AVSLAG ANVO 19/07103-019 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80% - AVSLAG ANVO 19/07103-020 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-098 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-210 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-211 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-212 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-213 25 Offl §25 2020/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-018 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07323-016 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-121 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-114 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-116 25 Offl §25 2020/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-040 25 Offl §25 2020/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-041 25 Offl §25 2020/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-052 25 Offl §25 2020/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-053 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN - TILBUD ANVO 20/00228-010 25 Offl §25 2020/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00228-011 25 Offl §25 2020/02/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-047 25 Offl §25 2020/02/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-048 25 Offl §25 2020/02/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-049 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-033 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-034 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-035 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-036 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-037 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-038 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-039 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-040 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-041 25 Offl §25 2020/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-007 25 Offl §25 2020/02/14
U SEN RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Noricom Språktjenester AS OEI 19/00652-042 2020/02/14
I TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/19 - REVIDERTE TEGNINGER OG ERKLÆRING OM PARKERINGSRETT Trygve J Sjøen AS IGR 16/02459-044 2020/02/14
U HSE FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER - FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER - OVERSENDELSE AV SØKNAD OM DELTAKELSE Helsedirektoratet - SIO KTV 20/00176-003 2020/02/14
I HSE FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD FORSØK MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER Helsedirektoratet - SIO KTV 20/00176-004 2020/02/14
I TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG OG FRITTLIGGENDE BOD - 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG OG FRITTLIGGENDE BOD Kenneth Elvik Aarvik EDH 20/01801-001 2020/02/14
I TEK 71/116 - TORVVEGEN, BREKKE - TILBYGG ENEBOLIG - 71/116 - FORESPØRSEL OM ENDRING AV TILLATELSE Terje Sørhaug KIS 18/03473-005 2020/02/14
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - INFO OM AVLEVERINGER AV ARKIVMATERIALE MED MISTANKE OM SKJEGGKRE AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS MBB 12/03966-096 2020/02/14
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 102/171 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARLSEN MULTISERVICE AS Eskild Kvala AS REK 20/00006-033 2020/02/14
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-352 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/14
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-053 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
U TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - MELDING OM POLITISK VEDTAK - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-050 2020/02/14
I SEN KARMSUND HAVN IKS - PROTOKOLL FRA HAVNERÅDSMØTE 11.12.19 Karmsund Havn IKS PVE01 14/01963-022 2020/02/14
I TEK VANNSKADE 12.11.19 - SJENARVEGEN 8, ÅKREHAMN - ELSE JOHANNE FJELD DAHL/ARNE EDVIN DAHL 982284 (CODAN) / 343404552153 (FREMTIND) - REGRESSKRAV ETTER TILBAKESLAG 982284-RA (CODAN) Codan Forsikring OSG 19/06742-008 2020/02/14
I TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1848 - 43/439 - MOTTATT MANGLER, UNDERSKREVET SØKNAD Lars Ove Aadnesen EDH 20/01691-004 2020/02/14
I SKU SKUDEHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN 2020/2021 - SKUDENES DRILL Skudenes Drill OFL 12/01376-246 2020/02/14
I TEK 15/410 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SOLSTEIN AS - 15/410 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - SOLSTEIN AS Vedavågen Rør AS ALS06 20/00221-003 2020/02/14
I TEK 109/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARTLY BRUMMENÆS - 109/22 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARTLY BRUMMENÆS Vedavågen Rør AS ALS06 20/00064-003 2020/02/14
U TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER - 124/52 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 19/02120-012 2020/02/14
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - FORTROLIGHETSERKLÆRING Kletor AS CBE02 20/01464-005 2020/02/14
I HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - TILBUD VikTeam CBE02 20/01464-006 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/14
U SEN INNFORDRING - ENDRING I FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-508 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/14
U SKU NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - SØKNAD OM STØTTE - PILOT FOR FRITIDSKORTET - 2020 Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet ANKO 14/02034-039 2020/02/14
I TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/255 - 22/36 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk JHE 19/07240-016 2020/02/14
I HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - TILBUD Nord-Vik, Nordiske Lægevikarer ApS (NordVik) CBE02 20/01464-008 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/14
I HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - TILBUD Scandinavian Cre Hirement Group AS CBE02 20/01464-009 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/14
U TEK 71/116 - TORVVEGEN, BREKKE - TILBYGG ENEBOLIG - SVAR - 71/116 - FORESPØRSEL OM ENDRING AV TILLATELSE Terje Sørhaug KIS 18/03473-006 2020/02/14
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-054 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I SEN KJØP - MIDJESTYRT MINILASTER - TILBUD - 20/191 KJØP - MIDJESTYR MINILASTER OEI 20/00191-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I SEN KJØP - TRAKTOR - TILBUD - 20/190 KJØP - TRAKTOR TIL PARKAVDELINGEN OEI 20/00190-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I SEN KJØP - TRAKTOR - TILBUD - 20/190 KJØP - TRAKTOR TIL PARKAVDELINGEN OEI 20/00190-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I SEN KJØP - MIDJESTYRT MINILASTER - TILBUD - 20/191 KJØP - MIDJESTYR MINILASTER OEI 20/00191-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I SEN KJØP - LASTEBIL - TILBUD - 20/192 KJØP 7,5T LASTEBIL MED KRAN OEI 20/00192-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I SEN KJØP - TRAKTOR - TILBUD - 20/190 KJØP - TRAKTOR TIL PARKAVDELINGEN OEI 20/00190-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I SEN KJØP - LASTEBIL - TILBUD - 20/192 KJØP 7,5T LASTEBIL MED KRAN OEI 20/00192-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I SEN KJØP - LASTEBIL - TILBUD - 20/192 KJØP 7,5T LASTEBIL MED KRAN OEI 20/00192-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I SEN KJØP - MIDJESTYRT MINILASTER - TILBUD - 20/191 KJØP - MIDJESTYR MINILASTER OEI 20/00191-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I TEK 15/131 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREAL TIL OFFENTLIG VEG - 15/131 - KVITTERING NABOVARSEL Trebygg Vest AS JHE 20/01717-002 2020/02/14
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/01805-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/14
I TEK 66/508 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/508 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OTTO KVINNESLAND S O Lund AS ALS06 19/07364-003 2020/02/14
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - KOMMENTAR TIL MERKNAD FRA NABO Hlm Arkitektur AS IGR 19/00631-024 2020/02/14
I TEK 118/1 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - 118/1 (INNKJØPT TILLEGGSJORD) - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG Myklabust Gard Sandvik Qvale ALI 20/01808-001 2020/02/14
I TEK 119/7 - BYGGING/OPPGRADERING AV LANDBRUKSVEG - 119/7 (TILLEGGSJORD) - SØKNAD OM OPPGRADERING AV LANDBRUKSVEG Myklabust Gard Sandvik Qvale ALI 20/01807-001 2020/02/14
I TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ek Bygg AS KMY 19/01986-013 2020/02/14
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 17.02.2020 - MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 17.02.2020 SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER Elisabeth Thorheim MSA 20/01803-002 2020/02/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 64/606 - BESTILLING AV NABOLISTE Crux Solstrand v/ Terje Hovland GEL 20/00031-029 2020/02/14
I TEK 33/135 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE, BRUKSENDRING HOBBYROM OG INNREDNING LOFT - 33/135 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ann Kristin Wikre JKV 20/01563-003 2020/02/14
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTDANNINGSKRAVET Avaldsnes barnehage RHO 12/00108-282 2020/02/14
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR TANNHELSETJENESTER TIL BARN OG UNGE, DEL 2 Helsedirektoratet NOS01 19/00016-130 2020/02/14
U TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER STD:19/5171 - 106/3 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Inge Vaaga HAS 20/01517-011 2020/02/14
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Nord-Vik, Nordiske Lægevikarer ApS (NordVik) CBE02 20/01464-010 2020/02/14
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - AVVISNING AV TILBUD VikTeam CBE02 20/01464-011 2020/02/14
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - AVVISNING AV TILBUD Scandinavian Care Hirement Group AS CBE02 20/01464-012 2020/02/14
I HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - ETTERSENDING Nord-Vik, Nordiske Lægevikarer ApS (NordVik) CBE02 20/01464-013 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/14
I TEK LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - RAPPORT OM SMÅDYRVAKTA PÅ HAUGALANDET I 2019 Sveio kommune BJP01 12/00189-034 2020/02/14
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - REFERAT FRA FERDIGBEFARING NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Vassbakk & Stol AS JTH 15/02071-204 2020/02/14
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-068 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - VEDR. VALG AV STYRE M.M. FOR PERIODEN 2020-2021 AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS MBB 12/03966-097 2020/02/14
U SEN INNFORDRING - ENDRING AV FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-509 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/14
U TEK 83/63 - SKEIE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/63 I KARMØY KOMMUNE Nybøe Benjamin HAS 20/01645-005 2020/02/14
U TEK 83/63 - SKEIE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/63 I KARMØY KOMMUNE Heimdal Geir HAS 20/01645-006 2020/02/14
U TEK 83/63 - SKEIE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/63 I KARMØY KOMMUNE Espeland Nils Olav HAS 20/01645-007 2020/02/14
U TEK 83/63 - SKEIE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/63 I KARMØY KOMMUNE Hansen Øyvind Hogneland HAS 20/01645-009 2020/02/14
U TEK 83/63 - SKEIE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/63 I KARMØY KOMMUNE Skeie Tore Jan HAS 20/01645-010 2020/02/14
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-055 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
I TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Oddbjørn Broshaug ALA04 20/01809-001 2020/02/14
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-056 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
U TEK 15/685 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLAND INVEST AS - 15/685 - VEDR. RØRLEGGERMELDING FOR BESTÅENDE BYGG, SJØENVEGEN 62 I OG E Erland Invest AS JKV 20/01665-003 2020/02/14
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 47/61 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TROND INGE VIKENE Trygve J Sjøen AS REK 20/00006-035 2020/02/14
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM GROSSISTVIRKSOMHET MED LEGEMIDLER - LEGEMIDLER OMFATTET AV BEREDSKAPSPLIKT Helse- og omsorgsdepartementet SILI 19/00016-131 2020/02/14
I TEK INNLANDSFISKE - VANNMILJØ - REVISJON AV FORSKRIFT OM FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I VASSDRAG - BER OM INNSPILL TIL ENDRING Fylkesmannen I Rogaland PCH01 13/01475-012 2020/02/14
I TEK PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 14.02.19 PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN Rogaland Fylkeskommune BHA02 18/04914-024 2020/02/14
U TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL DRIFT AV DEPONI 2 BORGAREDALEN MILJØPARK Fylkesmannen I Rogaland MAHA2 12/00680-079 2020/02/14
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-069 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-057 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/14
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/161 - ORIENTERING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Øystein Nilsen ALA04 19/05750-162 2020/02/14
U TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD OM AVSLUTNING OG ETTERDRIFT FOR DEPONI 1, BORGAREDALEN Fylkesmannen I Rogaland MAHA2 12/00680-080 2020/02/14
U TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - REVIDERT SØKNAD OM TILATELSE TIL Å KOMPOSTERE PARK- OG HAGEAVFALL, BORGAREDALEN MILJØPARK Fylkesmannen I Rogaland MAHA2 12/00680-081 2020/02/14