Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 - SVAR - BRUDD PÅ HOVEDTARIFFAVTALEN VED KVOS/NAV Stian Sørskår Heimtun TUS 19/06302-008 2020/02/13
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV LOKKET OG PARKERINGSLOKK I KOPERVIK KARMØY GEDDON Inventum Servering AS HPE 20/01552-015 2020/02/13
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV LOKKET OG PARKERINGSLOKK I KOPERVIK OKTOBERROCK Inventum Servering AS HPE 20/01552-014 2020/02/13
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV LOKKET, PARKERINGSLOKK OG PARKERINGSHUS I KOPERVIK 07.06.20 - 14.06.20 KOPERVIKFESTIVALEN Inventum Servering AS HPE 20/01552-013 2020/02/13
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Stokkastrand Leikarrings Dansegruppe For Funksjonshemmede ANKO 20/00039-031 2020/02/13
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Vedavågen Yngresklubb ANKO 20/00039-032 2020/02/13
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Barnekor Ljosheim Bedehus ANKO 20/00039-030 2020/02/13
I TEK 58/173 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK HAVN AS - 58/173 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK HAVN AS Sig Halvorsen AS ORO01 20/01787-001 2020/02/13
U TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - GODKJENT 10.2.2020 - ANNONSE - PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY HA, KK-nettside og Karmøynytt AAHO 17/04741-082 2020/02/13
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/03978-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/13
I TEK TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER - 11.02.20 TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/06490-005 2020/02/13
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Ådlandblesten ANKO 20/00039-033 2020/02/13
U TEK 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA - RAMMETILLATELSE - 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA Bt Byggtjenester AS KHM 19/05011-005 2020/02/13
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-021 25 Offl.§25 2020/02/13
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-020 25 Offl.§25 2020/02/13
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2020 - SØKNAD OM BRUK AV IDRETTSHALLER OG BASSENG SKOLEÅRET 2020-2021 Autismeforeningen i Rogaland v/ Marianne Selland OFL 20/01844-001 2020/02/13
I TEK 13/355 - TEKNISK PLAN FOR LEKEPLASS - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - 13/355 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV LEKEPLASS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/01784-001 2020/02/13
I TEK 15/702 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGNE JORUNN ANDERSSON - 15/702 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGNE JORUNN ANDERSSON Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01789-001 2020/02/13
I TEK 6/14 - KJØP AV TOMT TIL BRANNSTASJON PÅ VEA - TOMT TIL BRANNSTASJON - TVIHAUG Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS STNY 19/05277-006 2020/02/13
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR JOMFRUVEGEN, NORHEIMSBEKKEN Vassbakk & Stol as KSU01 17/00247-228 2020/02/13
I TEK 138/7 - SALG AV KOMMUNAL TOMT - OVERSENDER VERDITAKST - SKOLEBYGNING - HÅLANDVEGEN 175 Eskild Kvala AS MAAA1 20/01452-003 2020/02/13
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/01786-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/13
U TEK GRAVESØKNAD - KV1280 STONGVEGEN - SVAR - TILLEGG TIL GJELDENDE GRAVESØKNAD - KV1280 STONGVEGEN Ramudden AS ALI 19/05100-006 2020/02/13
U TEK GRAVESØKNAD - PORSMYRVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - PORSMYRVEGEN, VANNBRUDD Vassbakk & Stol AS ALI 20/01741-002 2020/02/13
I TEK 12/284 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 12/284 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01788-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/13
I TEK 86/233 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BIOMAR AS - 86/233 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BIOMAR AS Tekniskbureau AS ORO01 20/01790-001 2020/02/13
U TEK 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG Karmøy Kommune, sektor VAR KIS 19/06509-007 2020/02/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/13
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Norheim KFUK-KFUM-speidere ANKO 20/00039-029 2020/02/13
I TEK GRAVESØKNAD - SKUGGABERGVEGEN, VORMEDAL - LOGGBOK OG EGENKONTROLL - SKUGGABERGVEGEN, VORMEDAL K. Lønning Hage & Anlegg AS KSU01 19/07369-003 2020/02/13
I SEN VALG AV FORLIKSRÅD 2021 - 2025 - VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025 Rogaland fylkeskommune ved fylkesordfører EDA 20/01762-001 2020/02/13
I TEK 142/764 - TEKNISK PLAN, REGULERT VEG FORAN BOLIGTOMT I HÅLANDVEGEN - 142/764 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - HÅLANDVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/01781-001 2020/02/13
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024 - VAL AV MEDDOMMARAR FOR PERIODEN 01.01.2021-31.12.2024 Gulating lagmannsrett EDA 20/01791-001 2020/02/13
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - SAK TIL KOMMUNESTYRET - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS ÅRSMEDLING 2019 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 12/00652-248 2020/02/13
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - INVITASJON - PLAN FOR ORIENTERINGER I KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET I 2020 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 12/00652-249 2020/02/13
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV VARSLINGSPLAN PRESTAVEGEN Risa AS KSU01 17/00247-229 2020/02/13
I SEN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - "TIDLIG INNSATS" - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "TIDLIG INNSATS" (KOPIMOTTAKER) Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS VIJO 20/01792-001 2020/02/13
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 1. Vedavågen Sjø Speidergruppe ANKO 20/00039-028 2020/02/13
U TEK GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN 16 A - SVAR - GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN 16A A & B Andreassen Maskin AS ALI 20/01770-002 2020/02/13
U TEK REPARASJON KVEITEVIKA KAI - HENVENDELSE - SLETTING AV BANKGARANTI KVEITEVIKA KAI Signe Lill Høyvik Thomson EKA 17/05061-007 2020/02/13
U TEK REPARASJON KVEITEVIKA KAI - RETUR AV BANKGARANTI KVEITEVIKA KAI Haugesund Sparebank, Depotavdelingen EKA 17/05061-008 2020/02/13
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Seniornett Skudenes ANKO 20/01782-002 2020/02/13
I TEK 64/1535 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MADSEN BYGGESAK: ? - 64/1535 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MADSEN BYGGESAK: ? S O Lund AS ORO01 20/01777-001 2020/02/13
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-019 25 Offl.§25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-052 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-053 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-089 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-090 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-091 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-092 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-093 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-094 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-049 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-050 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-051 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-052 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-123 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-124 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TRUKKET AGB 19/07132-125 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-126 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-080 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-081 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-082 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-083 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-084 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-085 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-086 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-087 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-088 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-089 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-083 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-084 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-085 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-117 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-118 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-119 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-120 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-121 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-122 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-123 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-064 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-043 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-044 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-045 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-046 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-047 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-048 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-083 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-084 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-085 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-086 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07232-087 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-033 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-034 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-035 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-036 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-037 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-038 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-039 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-040 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-041 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-042 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-043 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-051 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-052 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-053 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-052 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-053 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-054 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-040 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - TRUKKET ANVO 19/07192-041 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-042 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-042 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-043 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-044 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-045 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-046 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-047 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-048 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-049 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-050 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-051 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-052 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-053 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-041 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-042 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-043 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07194-044 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-042 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-043 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-090 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-091 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-092 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-093 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-094 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-095 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-096 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-097 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-096 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-097 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-098 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-099 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-100 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-197 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-198 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-199 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-200 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-201 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-202 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-203 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-204 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-205 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-206 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TRUKKET ANVO 19/07197-207 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-208 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-209 25 Offl §25 2020/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-017 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07323-015 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-035 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-036 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-038 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-039 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-094 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-095 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-096 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-097 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-111 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-112 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-113 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-114 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-115 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-116 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-117 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-118 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TRUKKET ANVO 19/07328-119 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-120 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-106 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-107 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-108 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-109 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-110 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-111 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-112 25 Offl §25 2020/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-113 25 Offl §25 2020/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-106 25 Offl §25 2020/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-107 25 Offl §25 2020/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-108 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-115 25 Offl §25 2020/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-038 25 Offl §25 2020/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-039 25 Offl §25 2020/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-042 25 Offl §25 2020/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-043 25 Offl §25 2020/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-044 25 Offl §25 2020/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-045 25 Offl §25 2020/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-046 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-026 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-027 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-028 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-029 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-030 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-031 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-032 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-003 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-004 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-005 25 Offl §25 2020/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-006 25 Offl §25 2020/02/13
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL. - SVAR - REVIDERT PLANFORSLAG - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL. Procon AS BHA02 17/00332-082 2020/02/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01753-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01764-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/13
U TEK 146/211, 146/214, 146/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VAØY INVEST AS - SVAR - 146/211, 146/214, 146/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VAØY INVEST AS Advokat Marit Wathne BJP01 20/01766-002 2020/02/13
U TEK 12/367 OG 12/349 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEDØY, SVERRE - SVAR - 12/367 OG 12/349 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sverre Vedøy BJP01 20/01772-002 2020/02/13
U TEK 86/114- PRESTANESVEGEN, AVALDSNES. FORSTØTNINGSMUR - 86/114- FERDIGATTEST - FORSTØTNINGSMUR J. Kvalvågnes AS EJO 12/02014-017 2020/02/13
U TEK 116/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKJOLDAL, ØRJAN KOLNES OG SKJOLDAL, INGRID KOLNES - SVAR - 116/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ørjan Kolnes Skjoldal BJP01 20/01771-003 2020/02/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-064 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/13
U TEK 99/45 - VORÅ - BYGGETILSYN - 99/45 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Øyvind Engevik EJO 20/01773-001 2020/02/13
U TEK 43/291 - HØYNES - BYGGETILSYN - 43/291 - HØYNES - BYGGETILSYN Sverre Andre Isaksen EJO 20/01774-001 2020/02/13
U SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL DIALEKTPROSJEKT PÅ HAUGALANDET Karmsund Mållag ANKO 19/00027-052 2020/02/13
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - UTVIDELSE - GJELDER STENGING I SØRAGADÅ Vea Energi AS ALI 17/00247-227 2020/02/13
I TEK 59/45 - PROFESSOR SEIPS VEG, RIVING OG NYTT TILBYGG ENEBOLIG, FASADEENDRING - 59/45 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkonsen Bygg AS KMY 18/05123-004 2020/02/13
U TEK 47/449 - SOLVIGVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/449 - SOLVIGVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE Jonny Økland KHM 20/00198-006 2020/02/13
I TEK 13/355 - TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/355 - TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tostemmen Utbygging AS EDH 20/01778-001 2020/02/13
U TEK 86/54 - AVALDSNES - BYGGETILSYN - 86/54 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOM 86/54 Kystverket Nordland EJO 20/01775-001 2020/02/13
I TEK 47/449 - SOLVIGVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 47/449 - MOTTATT MANGLER, SITUASJONSKART, TEGNINGER Sandve Trelast AS KHM 20/00198-007 2020/02/13
I TEK 15/1719 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA. NYBYGG BOD OG HAGESTUE - 15/1719 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jane og Odd Helge Hansen JKV 16/01796-004 2020/02/13
I TEK 135/1 - SÆBØVEGEN, SÆBØ, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - 135/1 - SÆBØVEGEN, SÆBØ, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 20/01779-001 2020/02/13
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, BREKKE VBA RENVANN - NORHEIM BU OG BEHANDLINGSSENTER - UKE 5 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-085 2020/02/13
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM INFORMASJON OM SLAMAVSKILLER FEØY Dag Mathiassen ALS06 20/01488-084 2020/02/13
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - KART/BILDER Georg Konrad Velde ALS06 20/01488-082 2020/02/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - BESTILLING AV NABOLISTE - SAMMENFØYING Jakob Høines GEL 20/00031-028 2020/02/13
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING Opplev Avaldsnes AS EVI1 12/01678-012 2020/02/13
U TEK 11/16 - MANNES. FASADEENDRING, VEDLIKEHOLDSARBEID OG ETTERISOLERING PÅ BOLIG, INSTALLASJON VANN/AVLØP - SVAR - 11/16 - MANNES. FASADEENDRING, VEDLIKEHOLDSARBEID OG ETTERISOLERING PÅ BOLIG, INSTALLASJON VANN/AVLØP Sverre Vedøy EJO 12/03846-012 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-667 2020/02/13
I TEK 119/107 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NESSE, STIAN/NESSE, MARGARETH LJØEN - 119/107 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NESSE, STIAN/NESSE, MARGARETH LJØEN Margareth Ljøen Nesse BJP01 20/01780-001 26 Off.l.26 2020/02/13
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/26 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Are Nes HAS 19/02166-029 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-668 2020/02/13
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - SVARBREV - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Paul Haugen ALS06 20/01488-083 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-669 2020/02/13
U TEK 57/478 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAR LYSE - 57/478 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG Siri Mette Herrem ALS06 19/06398-004 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-670 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Ryvingen Barnehage ETH01 16/01128-671 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS ETH01 16/01128-672 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Slågstemmen Barnehage SA ETH01 16/01128-673 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Små Barnehager AS ETH01 16/01128-674 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Små Barnehager AS ETH01 16/01128-675 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Steinarskogen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-676 2020/02/13
U TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - VEDTAK OM GODKJENNING AV PLANER OG FORELØPIG BEREGNING AV REFUSJON Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS STNY 17/02379-012 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Steinhaugane Fus Friluftsbarnehage AS ETH01 16/01128-677 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV EVENTYRHAGEN BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Eventyrhagen Barnehage RHO 16/01128-678 2020/02/13
U TEK GNR/BNR 43/291, NESSAGADÅ, HØYNES. TILBYGG ENEBOLIG - 43/291 - RETUR AV SØKNAD Sverre Andre Isaksen KIS 12/02937-003 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV FLADABERG BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 16/01128-679 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - DRIFTSTILSKUDD 2020 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2019 Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-680 2020/02/13
U TEK 119/107 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NESSE, STIAN/NESSE, MARGARETH LJØEN - SVAR - 119/107 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NESSE, STIAN/NESSE, MARGARETH LJØEN Margareth Ljøen Nesse BJP01 20/01780-002 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 16/01128-681 2020/02/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-065 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/13
U TEK GNR. 99, BNR. 45, LIARVEGEN, VORRÅ - UTVIDELSE AV STUE OG TERRASSE KJELLERSTUE - 99/45 - RETUR AV SØKNAD Øyvind Engevik KIS 10/00764-003 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KIRKETUNET BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Kirketunet Barnehage RHO 16/01128-682 2020/02/13
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST RBE08 20/00116-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-066 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ASKI BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Aski Barnehage RHO 16/01128-683 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA KARMSUND BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Espira Karmsund Barnehage RHO 16/01128-684 2020/02/13
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Karmsund seniordans ANKO 20/01782-014 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA LITLASUND BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Espira Litlasund Barnehage RHO 16/01128-685 2020/02/13
U TEK 58/69 - KOPERVIK - NYBYGG BOLIG - 58/69 - RETUR AV SØKNAD Karmøy Kommune, Eiendomsavd. KMY 16/02675-013 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA SLETTEN BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Espira Sletten Barnehage RHO 16/01128-686 2020/02/13
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/1510 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - A. FERKINGSTAD INVEST AS I K Gabrielsen REK 20/00006-031 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA TJØSVOLL BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 16/01128-687 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA VELDETUN BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Espira Veldetun Barnehage RHO 16/01128-688 2020/02/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00277-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/13
I TEK 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - SKILTSØYLE - 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - SKILTSØYLE Praksis Arkitekter AS IGR 20/01785-001 2020/02/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ØSTREM BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.19 Espira Østrem Barnehage RHO 16/01128-689 2020/02/13
U TEK 40/8 - NEDRE RISDAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5374 - 40/8 - GJENSTÅENDE MANGLER FØR OPPMÅLING OG TINGLYSING STD:19/5374 Jæradvokatene AS, adv. Tom Erik Vestrheim ALA04 20/01718-001 2020/02/13
U SEN RAMMEAVTALE - BETONGPRODUKTER - RAMMEAVTALE - BETONGPRODUKTER Ølen Betong AS OEI 17/00306-005 2020/02/13
U TEK 22/186 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL KARMØY CATERING - 22/186 - KJØP AV TILLEGGSAREAL Tor Arnstein Liknes NILI1 19/04851-004 2020/02/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/01793-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/13
U TEK 22/186 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL KARMØY CATERING - 22/186 - KJØP AV TILLEGGSAREAL Karsten Jonassen Stava NILI1 19/04851-005 2020/02/13
I TEK 58/174 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 58/174 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT Helgesen Ka Invest AS NILI1 20/01692-004 2020/02/13
U TEK 3/199 - TEKNISK PLAN - VEG / VANN OG AVLØP - HANS ERNST MØRCH - 3/723 - EGENERKLÆRING AV VEG Statens Kartverk NILI1 14/02517-022 2020/02/13