Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 20/00116-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 13/02145-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
U SEN BØLGEKRAFTKLYNGE - INVITASJON TIL MØTE I BØLGEKRAFTKLYNGEN, 30.01.19 Deltakerne i bølgekraftklyngen PVE01 19/02115-002 2020/02/12
U TEK 15/521 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/521 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 19/07097-004 2020/02/12
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING CAFE MM KOPERVIK Inventum Servering AS EVI1 16/00623-044 2020/02/12
I TEK TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT AMLAND - SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISKE PLANER FOR BOLIGFELT AMLAND Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 20/01760-001 2020/02/12
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - STATNETT SF, ANMODNING OM RETTING AV UTSKREVET EIENDOMSSKATT FOR 2017, 2018 OG 2019 Statnett SF MSA 17/03756-043 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/12
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST 12.02.19 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-053 2020/02/12
U SEN PLAN 2037-1 - REGULERINGSPLAN FOR KLOAKKRENSEANLEGG - DEL AV 13/318 - ENDRING AV VEG- OG LEDNINGSTRASÈ- GODKJENT 10.2.2020 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 2037-1 - REGULERINGSPLAN FOR KLOAKKRENSEANLEGG - DEL AV 13/318 - ENDRING AV VEG- OG LEDNINGST Åge Andersen JST 19/06337-001 2020/02/12
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - ALKOHOLOMSETNING 2019 - WONG HOUSE DA Wong House DA EVI1 20/01599-004 2020/02/12
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 25/54 - GÅRDEN STRÅTVEIT BJØRN O STRÅTVEIT - SVAR TIL KRAV OM UTBETALING AV BUNNFRADRAG (KOPIMOTTAKER) 25/54 - GÅRDEN STRÅTVEIT BJØRN O STRÅTVEIT Fylkesmannen i Rogaland LKS 18/02122-022 2020/02/12
I TEK AVTALE - GJELDER EIENDOM I KOPERVIK - HENVENDELSE OM KOMMUNENS EIENDOM MAAA1 20/01768-001 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/02/12
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Seniornett Åkrehamn ANKO 20/01782-003 2020/02/12
I TEK REGIONALT FORSKNINGSFOND VESTLANDET - AVTALE FOR SIGNERING AV PROSJEKTEIER - REGIONALT FORSKNINGSFOND Rogaland fylkeskommune, seksjon for næring AEI04 12/04423-008 2020/02/12
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VEDRØRENDE OVERGANGSREGEL FOR BEVILLING VED PI BY RADISSON HAUGESUND AIRPORT HOTEL Ringnes AS EVI1 12/01535-035 2020/02/12
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - FEØY HØYDEBASSENG - UKE 6 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-084 2020/02/12
I SEN ASKI AS - VARSEL OM GENERALFORSAMLING I ASKI AS 02.04.20 Aski AS PVE01 14/01109-014 2020/02/12
I TEK JAKT OG FANGST AV VILT - KOPI AV LEVERT SØKNAD - REFUSJON AV KOMMUNENS UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN - 2019 Miljødirektoratet PCH01 15/00015-010 2020/02/12
I TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, NYBYGG GARASJE - 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, NYBYGG GARASJE 3d Bygg AS EDH 20/01748-001 2020/02/12
U TEK 137/4 - DALSTREVEGEN, DALE - ENEBOLIG M/DRIFTSBYGNING - 137/4 - SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Byggmester Thor Arne Lie AS KMY 14/02581-019 2020/02/12
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - UTVIDELSE - GJELDER STENGING I SØRAGADÅ Vea Energi AS ALI 17/00247-226 2020/02/12
U TEK 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. BRUKSENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. BRUKSENDRING Eskild Kvala AS KHM 18/01371-011 2020/02/12
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Elvisa Sabic Østhus BLI01 12/00277-184 2020/02/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01753-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
I TEK GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN 16 A - GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN 16A A & B Andreassen Maskin AS ALI 20/01770-001 2020/02/12
U TEK 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - ERVERV/UTVIDELSE AV TOMT Terje Eriksen NILI1 20/01751-003 2020/02/12
I SEN COOP PRIX AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2020-2024 COOP PRIX AVALDSNES Norsk Butikkdrift AS EVI1 12/01560-053 2020/02/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 119/114 - BESTLLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Joakim E. Nordset GEL 20/00031-026 2020/02/12
I TEK 69/90 - MIDTRE EIDE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG - BK2 - HUS 1 - 69/90 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hantera AS KIS 18/05300-005 2020/02/12
I SEN COOP PRIX ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2020-2024 COOP PRIX ÅKREHAMN Norsk Butikkdrift AS EVI1 12/01573-045 2020/02/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 148/289 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Tommy Frilund GEL 20/00031-027 2020/02/12
I TEK 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG - 66/810 - UTTALE TIL SØKNAD OM RIVING OG NYBYGG PUMPEHUS Rogaland fylkeskommune, Forvaltning KIS 19/06509-006 2020/02/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-142 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
U TEK 43/198 - VARDENVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 43/198 - VARDENVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING ENEBOLIG Boligleverandøren Karmøy AS KHM 20/01543-002 2020/02/12
U TEK 25/167 - GRANLIVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 25/167 - GRANLIVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG GARASJE Gjertrud Rebecca L og Erik Åge Litlehamar KHM 20/01584-002 2020/02/12
U TEK 64/391 - GULEMYRVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 64/391 - GULEMYRVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE I K Gabrielsen KHM 20/01703-002 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-051 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-086 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-087 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-088 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-047 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-048 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-076 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-077 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-078 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-079 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-082 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-114 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-115 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-116 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-063 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-056 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-042 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-082 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07192-039 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-041 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-041 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-088 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-089 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - TRUKKET ANVO 19/07105-007 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-094 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-095 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-194 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-195 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-196 25 Offl §25 2020/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-038 25 Offl §25 2020/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-039 25 Offl §25 2020/02/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-016 25 Offl §25 2020/02/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-017 25 Offl §25 2020/02/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-018 25 Offl §25 2020/02/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-016 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-037 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-092 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-093 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-107 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-108 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-109 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-110 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/00119-003 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-102 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-103 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-104 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-105 25 Offl §25 2020/02/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-104 25 Offl §25 2020/02/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-105 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-052 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-053 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-054 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-055 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-056 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-057 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-058 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-059 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-060 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-061 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-062 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-063 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-064 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-065 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-066 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-067 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-068 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-069 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-070 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-071 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-072 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-073 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-074 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-075 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-076 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-077 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-078 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-079 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-080 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-081 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-082 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-083 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-084 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-085 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-086 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-087 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-088 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-089 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-090 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-091 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-092 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-093 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-094 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-095 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-096 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-097 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-098 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-099 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-100 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-101 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - INTERVJU ANVO 20/00037-102 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-103 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-104 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-105 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-106 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-107 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-108 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-109 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-110 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-111 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-112 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-113 25 Offl §25 2020/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - BEKREFTELSE ANVO 20/00037-114 25 Offl §25 2020/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-050 25 Offl §25 2020/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-051 25 Offl §25 2020/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-040 25 Offl §25 2020/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-041 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-015 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - INTERVJU MSE 20/01556-016 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-017 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - INTERVJU MSE 20/01556-018 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-019 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - INTERVJU MSE 20/01556-020 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-021 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-022 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-023 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-024 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-025 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - INTERVJU MSE 20/01556-026 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-027 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-028 25 Offl §25 2020/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 20/01556-029 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-023 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-024 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-025 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01632-004 25 Offl §25 2020/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJELPEMIDDELTEKNIKER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01736-002 25 Offl §25 2020/02/12
I TEK 19/3 OG 19/4 - NORDRE LIKNESVEG, ØVRE LIKNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG OMBYGGING BOLIG - 19/3 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Rogaland fylkeskommune, forvaltning IGR 19/07238-003 2020/02/12
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - REAKTIVISERING AV RAMMESØKNAD, SØKNAD OM DISPENSASJON, GJENPART AV NABOVARSEL OG ENDRING I ANSVARSRETT Hlm Arkitektur AS IGR 19/00631-022 2020/02/12
I TEK 57/285 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/285 - SVAR PÅ BREV OM BYGGETILSYN Jarle Danielsen EJO 20/01709-002 2020/02/12
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - ANG. TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Sonja Marie Knudsen ALS06 20/01488-079 2020/02/12
I TEK 14/46 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL. NYBYGG GARASJE/BOD - 14/46 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Per Lund JKV 14/01147-004 2020/02/12
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 15/423 - SANERING AV OLJETANK Harald Lorents Larsen Mannes PEID 14/03191-134 2020/02/12
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 15/923 - SANERING AV OLJETANK Odd Gunnar Nilsen PEID 14/03191-135 2020/02/12
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDDSBREV 2020 - KOMPENSASJON FOR TID BRUKT TIL DATAINNSAMLING OG BESVARELSE AV SPØRRESKJEMA, SAMT BRUK AV VIKAR LÆREEFFEKT Utdanningsdirektoratet BHE02 12/00773-241 2020/02/12
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/12
I TEK 43/483 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG. UTVIDELSE KJØKKEN/BAD - 43/483 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Nils Jakob Tjøstheim EJO 15/00434-003 2020/02/12
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/12
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/12
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/12
I TEK 15/1042 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN ERNST TORSEN - 15/1042 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN ERNST TORSEN Gta AS ORO01 20/01767-001 2020/02/12
U TEK 2/11 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 2/11 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01729-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/12
I TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - UTSATT ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KLÆHAUGVEGEN 23 A&B Andreassen Maskin AS KSU01 19/05275-012 2020/02/12
U TEK STARTLÅN / TILSKUDD TIL ETABLERING / TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING 2019 - RAPPORTERING 2019 - STARTLÅN OG TILSKUDD Husbanken RBE08 18/05414-026 2020/02/12
U TEK STARTLÅN / TILSKUDD TIL ETABLERING / TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING 2019 - RAPPORTERING 2019 - PÅSLAG Husbanken RBE08 18/05414-027 2020/02/12
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER ETTER AVGJØRELSE AV OVERTAKSTNEMDA TNO05 15/02054-172 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/12
U TEK STARTLÅN / TILSKUDD TIL ETABLERING / TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING 2019 - RAPPORTERING 2019 - TAP OG TAPSFOND Husbanken RBE08 18/05414-028 2020/02/12
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - 133/80 - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY ØYVIND HÅSTØ ALS06 20/01488-080 2020/02/12
I TEK 86/114- PRESTANESVEGEN, AVALDSNES. FORSTØTNINGSMUR - 86/114 - SØKNAD OM FERDIGATTEST J. Kvalvågnes AS EJO 12/02014-016 2020/02/12
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - NY INNKALLING CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/12
I TEK 1/203 - VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG OG BRYGGE - 1/203 - SPØRSMÅL OM MONTERING AV STÅLSKORSTEIN OG OVN Egil Olsen EJO 17/04986-018 2020/02/12
I TEK 149/120 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG - 149/120 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Egil Breistrand KMY 18/03043-003 2020/02/12
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - NY INNKALLING CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/12
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2019 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2020 Torvastad Idrettslag OFL 12/00070-041 2020/02/12
I TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Jorunn Haaland ALA04 20/01759-001 2020/02/12
U TEK 11/100 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINKJELLÅ, MARTIN - SVAR - 11/100 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINKJELLÅ, MARTIN Dnb Eiendom AS BJP01 20/01745-002 2020/02/12
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/49, 66/115, 66/119, 66/154 OG 66/717 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Steinar Olsen Eiendom AS HAS 19/05750-157 2020/02/12
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 148/20 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - JAN SIGMUND SALTVEDT Procon AS NILI1 20/00006-030 2020/02/12
I TEK 15/1649 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JARLE GRINDHAUG - 15/1649 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JARLE GRINDHAUG Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01769-001 2020/02/12
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 122/189 - NAUSTVIKVEGEN, RØYKSUND - FORESPØRSEL OM MULIGHETER PÅ TOMT Proco Investment AS BEEI 17/00073-477 2020/02/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 141/213 - BOLIGBLOKK - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TORVASTADVEGEN Odd Hansen Prosjekt AS BFH 20/00016-011 2020/02/12
U TEK GRAVESØKNAD - SOLDALEN - SVAR - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - SOLDALEN T Halleland AS ALI 20/01735-002 2020/02/12
I TEK 64/211 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK: 19/631 - 64/211 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK: 19/631 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 20/01776-001 2020/02/12
U TEK GRAVESØKNAD - FISKEBERGVEGEN 40 - SVAR - GRAVESØKNAD - FISKEBERGVEGEN, FIBERGRØFT A & B Andreassen Maskin AS ALI 20/01755-002 2020/02/12
U TEK 91/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ASTRID WIDVEY - SVAR - 91/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ASTRID WIDVEY Dnb Eiendom AS BJP01 20/01744-002 2020/02/12
U TEK 58/173 OG 58/179 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 58/179 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ktm Eiendom AS ALA04 19/07210-020 2020/02/12
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 20/01761-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/00172-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
U TEK 58/173 OG 58/179 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 58/173 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kopervik Havn AS ALA04 19/07210-021 2020/02/12
U TEK 69/90 - MIDTRE EIDE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG - BK2 - HUS 1 - SVAR - 69/90 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hantera AS KIS 18/05300-006 2020/02/12
I TEK 86/81 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER AVALDSNES PROPERTY AS BYGGESAK 18/3663 - 86/81 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/3663 Tekniskbureau AS ALS06 18/05392-004 2020/02/12
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KORRIGERING AV KOMMUNALE BARNEHAGESATSER FOR 2020 Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-663 2020/02/12
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KORRIGERING AV KOMMUNALE BARNEHAGESATSER FOR 2020 Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-664 2020/02/12
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - ETTERSENDING AV VEDLEGG TIL KORRIGERTE TILSKUDDSSATSER FOR 2020 Espira Østrem Barnehage ETH01 16/01128-665 2020/02/12
I TEK VASSDRAGSANLEGG - DAMMER INDRE HOLMAVATN - KARMØY KOMMUNE. GODKJENNING AV REVURDERING - VEDTAK Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) KLE 12/01763-028 2020/02/12
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KORRIGERING AV KOMMUNALE BARNEHAGESATSER FOR 2020 Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-666 2020/02/12
U TEK 14/46 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL. NYBYGG GARASJE/BOD - 14/46 - FERDIGATTEST - GARASJE M/BOD Per Lund JKV 14/01147-005 2020/02/12
I TEK 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA - 547/549 - MOTTATT MANGLER - PLANTEGNING OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Bt Byggtjenester AS KHM 19/05011-006 2020/02/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR -MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 13/00277-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/12
I TEK STANGELAND SKOLE OG STANGELANDSHALLEN - TEKNISKE PLANER - VVA ANLEGG - SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISKE PLANER - VVA-ANLEGG STANGELAND SKOLE Norconsult AS BTH04 20/01763-001 2020/02/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01764-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
U TEK 43/483 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG. UTVIDELSE KJØKKEN/BAD - 43/483 - FERDIGATTEST, TILBYGG BOLIG. UTVIDELSE KJØKKEN/BAD Nils Jakob Tjøstheim EJO 15/00434-004 2020/02/12
I TEK 123/201 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - ETABLERING AV HØYSPENTKABEL - 123/201 (KOPIMOTTAKER) INGEN MERKNAD TIL VARSLET TILTAK Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 20/01304-005 2020/02/12
I TEK 149/536 - SPANNE - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - NETTSTASJON OG HØYSPENTKABEL - 149/536 - (KOPIMOTTAKER) INGEN MERKNADER TIL TILTAKET SOM ER FORELAGT Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 20/01582-003 2020/02/12
I TEK 71/185 - REVURVEGEN, BREKKE - NYBYGG GARASJE OG TILBYGG HAGESTUE - 71/185 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER, SITUASJONSKART OG SØKNAD OM PERSONLIG ANSVARSRETT Lars Magne Lund KIS 20/00609-004 2020/02/12
U TEK 57/285 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/289 - E-POST SVAR PÅ KOMMENTAR TIL BYGGETILSYN Jarle Danielsen EJO 20/01709-003 2020/02/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-143 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO KBE03 20/01765-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/4 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING IVAN BJELLAND HAS 19/05750-158 2020/02/12
I TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - 6/1 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEG Rogaland fylkeskommune, Forvaltning EDH 20/00135-019 2020/02/12
I TEK 149/536 - SPANNE - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - NETTSTASJON OG HØYSPENTKABEL - 149/536 - (KOPIMOTTAKER) INGEN MERKNAD TIL FORELAGT TILTAK Fylkesmannen i Rogaland IGR 20/01582-004 2020/02/12
I TEK 146/211, 146/214, 146/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VAØY INVEST AS - 146/211, 146/214, 146/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VAØY INVEST AS Advokat Marit Wathne BJP01 20/01766-001 2020/02/12
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/12, 66/58 OG 66/102 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Noah Jørgensen HAS 19/05750-159 2020/02/12
U TEK 1/203 - VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG OG BRYGGE - SVAR - 1/203 - SPØRSMÅL OM MONTERING AV STÅLSKORSTEIN OG OVN Egil Olsen EJO 17/04986-019 2020/02/12
U SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01750-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
I TEK 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - 1/155 - REVIDERTE TEGNINGER Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 18/04517-011 2020/02/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/01262-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/12
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/12
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - AVVIST LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-057 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/12
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - AVVIST LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-058 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/12
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. OEI 19/02480-059 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/12
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Kjosavik AS (Norengros) OEI 19/02480-061 2020/02/12
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Rom for flere Vest AS OEI 19/02480-062 2020/02/12
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR OG SKOLER MM. - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2480 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV MØBLER TIL BARNEHAGE, KONTOR, SKOLER ETC. Kinnarps AS (hovedenhet) OEI 19/02480-063 2020/02/12
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/12
I TEK 57/478 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAR LYSE - 57/478 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAR LYSE Vedavågen Rør AS ALS06 19/06398-003 2020/02/12
I TEK 19/3 OG 19/4 - NORDRE LIKNESVEG, ØVRE LIKNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG OMBYGGING BOLIG - 19/3 OG 19/4 - NORDRE LIKNESVEG, ØVRE LIKNES - TILBYGG, FASDEENDRING OG OMBYGGING BOLIG Arkitektfirma Hoem & Folstad AS IGR 19/07238-004 2020/02/12
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - KART Bertha Marie Simonsen Rydningen ALS06 20/01488-081 2020/02/12
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/9, 66/55 OG 66/757 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Rigmor Margaret Eike HAS 19/05750-160 2020/02/12
I TEK 116/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKJOLDAL, ØRJAN KOLNES OG SKJOLDAL, INGRID KOLNES - 116/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ørjan Kolnes Skjoldal BJP01 20/01771-001 26 Off.l.26 2020/02/12
I TEK 116/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKJOLDAL, ØRJAN KOLNES OG SKJOLDAL, INGRID KOLNES - 116/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ingrid Kolnes Skjoldal BJP01 20/01771-002 26 Off.l.26 2020/02/12
I TEK VASSDRAGSANLEGG - DAMMER YTRE HOLMAVATN, NØKSVATN OG BUTJØRN - GODKJENNING AV REVURDERING - VEDTAK Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) KLE 12/01763-029 2020/02/12
I TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - TEGNING MED PÅFØRT BRUKSAREAL Petter J. Rasmussen AS KHM 19/06511-010 2020/02/12
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/3 OG 5/573 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Odd Vea ALA04 19/06731-027 2020/02/12
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Mikkelsen Rolf Steinar ALA04 20/00072-016 2020/02/12
U TEK 5/3 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/3 OG 5/573 - VEA UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING HANNE B ØVREBØ HAUGLAND ALA04 19/06731-028 2020/02/12