Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TERRASSEBLOKK (FELT 10 ) - 141/213 - IGANGSETTINGSTILLATELSE (FELT 10 ) Odd Hansen AS KMY 18/04244-006 2020/02/11
U TEK 40/1 - OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL - DELEGASJONSVEDTAK - OMDISPONERING - LANDBRUK - 40/1 - SØKNAD OM OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL Inger Johanne Riisdal BJP01 20/01625-002 2020/02/11
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - STATUS MANGLER 28.01.20 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-125 2020/02/11
U TEK 5/250 - TØKJE, VEA - NYBYGG GARASJE - 5/250 - TØKJE, VEA - FERDIGATTEST Wenche Dahl EJO 13/01986-008 2020/02/11
U TEK 148/508 - STENDERVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL BOLIGDEL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 148/508 - STENDERVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL BOLIGDEL Synnøve Stokken KIS 20/00958-003 2020/02/11
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - STYREMØTE I HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 11.02.20 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 14/01307-053 2020/02/11
I TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. - DETALJPLANFORSLAG FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE (DEL 1) PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/01939-021 2020/02/11
I TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. - DETALJPLANFORSLAG FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDET (DEL 2) PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/01939-022 2020/02/11
I TEK 3/506 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 3/506 - KLAGE PÅ EIENDOMSTAKST MSA 20/01749-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/11
I TEK GRAVESØKNAD - KV1280 STONGVEGEN - TILLEGG TIL GJELDENDE GRAVESØKNAD - KV1280 STONGVEGEN Ramudden AS OSG 19/05100-005 2020/02/11
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM, KORTTIDSAVDELINGEN Arbeidstilsynet SALF 12/00092-351 2020/02/11
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKADEFELLING AV GRÅGÅS Jan Håkon Bårdsen PCH01 12/00690-259 2020/02/11
U TEK 142/727 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 142/727 - FERDIGATTEST Byggmester Leif K Hausken AS KMY 18/03089-030 2020/02/11
U TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - IGANGSETTINGSTILLATELSE BETONG OG TØMRERARBEID Hereid Hus AS KMY 19/01112-035 2020/02/11
U TEK 75/5 - KVALAVÅG - SMÅBÅTHAVN - 75/5 - FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 14/02582-010 2020/02/11
I HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG TILTALE - TRUENDE ATFERD - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR. 14427786 CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/11
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Mørenot Aquaculture AS MSA 18/00413-202 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/11
I SEN RAMMEAVTALE - HØYTRYKKSPYLING OG TV-INSPEKSJON - PRISJUSTERING Norva24 Vest AS OEI 18/02442-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 119/400 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GERD-KATRINE HINDERAKER OG TOMMY HELGESEN Duco AS NILI1 20/00006-028 2020/02/11
I TEK SALG AV DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN - VEDRØRENDE DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN Tor Norløff Rekve SMO02 19/05065-006 2020/02/11
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM SEPTIKTANK Jan Ingvar Bendiksen ALS06 20/01488-078 2020/02/11
U TEK 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PERMANENT PLASSERING AV RUBBHALL - 86/238 - FERDIGATTEST - PERMANENT PLASSERING AV RUBBHALL Procon AS EJO 19/07205-008 2020/02/11
I SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01750-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/11
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - MØTEREFERAT - HTV - OK - 10.02.20 Aina Ånensen GKH01 12/00233-083 2020/02/11
I TEK 4/38 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK Pro Invenia AS KRRE 20/01747-001 2020/02/11
U TEK 15/2113 - ÅKRA - NYANLEGG - LEKEAPPARAT - 15/2113 - FERDIGATTEST - LEKEAPPARAT Karmøy Kommune, sektor eiendom JKV 19/05768-004 2020/02/11
I SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. BLONDEFABRIKKEN SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - I UKE 6 BLONDEN GJESTGIVERI NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/01350-019 2020/02/11
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - I UKE 6 CAFE NELLY NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/01079-020 2020/02/11
I SEN GUTENBERG AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - I UKE 6 GUTENBERG AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00012-091 2020/02/11
I SEN HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - I UKE 6 HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/00167-007 2020/02/11
I SEN HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - I UKE 6 HØYEVARDE FYRHOTELL NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/00043-012 2020/02/11
I SEN KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ARRANGEMENT MED FOREDRAG OM MAT OG VIN - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - I UKE 6 KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/05501-014 2020/02/11
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - I UKE 6 KORMT BRYGGHUS AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04054-030 2020/02/11
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - I UKE 6 OPPLEV AVALDSNES AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01678-011 2020/02/11
I SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. TIDENS MINDE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - I UKE 6 TIDENS MINDE NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01563-024 2020/02/11
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - I UKE 6 PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01535-034 2020/02/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORNYING AV PARKERINGSTILLATELSE NJO 13/00277-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/11
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - STANGE - TILSYNSRAPPORT ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Advokat Knut Magnus Haavik v/adv. flm. Nicolai Danielsen KMY 18/05153-067 2020/02/11
I TEK 91/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ASTRID WIDVEY - 91/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ASTRID WIDVEY Dnb Eiendom AS BJP01 20/01744-001 2020/02/11
I TEK 148/227 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELISABETH PETTERSEN SJURSEN - 148/227 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELISABETH PETTERSEN SJURSEN Sig Halvorsen AS ORO01 20/01756-001 2020/02/11
U TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER TORFÆUSGATEN 1C BYGGESAK 17/5113 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02804-012 2020/02/11
I TEK 11/100 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINKJELLÅ, MARTIN - 11/100 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINKJELLÅ, MARTIN Dnb Eiendom AS BJP01 20/01745-001 2020/02/11
U TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER TORFÆUSGATEN 1B BYGGESAK 17/5113 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02804-013 2020/02/11
U TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - ANMODNING OM DOKUMENTASJON Bjørge Naley GTH 18/03388-022 2020/02/11
I TEK GRAVESØKNAD - FISKEBERGVEGEN 40 - GRAVESØKNAD - FISKEBERGVEGEN, FIBERGRØFT A & B Andreassen Maskin AS OSG 20/01755-001 2020/02/11
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 3/203 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - I.K GABRIELSEN I K Gabrielsen REK 20/00006-027 2020/02/11
I TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 3/425 - OMGJØRING AV SAK - SITUSAJONSKART OG KOORDINATER TIL VEGPARSELL Kristian Steinnes AMJ 20/00835-006 2020/02/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 57/311 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Leif Arne Larsen GEL 20/00031-024 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-110 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-111 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-112 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-113 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - TILBUD ANVO 19/07135-033 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07135-034 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - TILBUD ANVO 19/07135-035 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07135-036 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - TILBUD ANVO 19/07135-037 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07135-038 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - TILBUD ANVO 19/07135-039 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07135-040 25 Offl §25 2020/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-041 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ANVO 19/07232-079 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07232-080 25 Offl §25 2020/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-081 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/07104-009 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 19/07104-010 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/07104-011 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 19/07104-012 25 Offl §25 2020/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-193 25 Offl §25 2020/02/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-035 25 Offl §25 2020/02/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-036 25 Offl §25 2020/02/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-037 25 Offl §25 2020/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-034 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-090 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-091 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TILBUD ANVO 19/07328-105 25 Offl §25 2020/02/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07328-106 25 Offl §25 2020/02/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - TRUKKET BLI01 20/00067-067 25 Offl §25 2020/02/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - INTERVJU BLI01 20/00067-068 25 Offl §25 2020/02/11
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-103 25 Offl §25 2020/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-049 25 Offl §25 2020/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-050 25 Offl §25 2020/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-051 25 Offl §25 2020/02/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD MSE 20/00149-005 25 Offl §25 2020/02/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-048 25 Offl §25 2020/02/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-049 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-070 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-071 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-072 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-073 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-074 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-075 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-076 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-077 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-078 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-079 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-080 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-081 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-082 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-083 25 Offl §25 2020/02/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - INTERVJU MSE 20/01300-084 25 Offl §25 2020/02/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 20/01556-010 25 Offl §25 2020/02/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 20/01556-011 25 Offl §25 2020/02/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 20/01556-012 25 Offl §25 2020/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-020 25 Offl §25 2020/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-021 25 Offl §25 2020/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-022 25 Offl §25 2020/02/11
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 95/26 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HÅVIK REKKEBOLIGER Garvik Prosjekt AS REK 20/00006-029 2020/02/11
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 79/84 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR SOLCELLER Stig Andre Thorvaldsen KIS 17/00073-475 2020/02/11
I SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2020-2024 KIWI 611 ÅKRA Kiwi Minidrift AS EVI1 12/00376-042 2020/02/11
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2020-2024 KIWI AVALDSNES 613 Kiwi Minidrift AS EVI1 12/01403-044 2020/02/11
I SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2020-2024 KIWI 615 VORMEDAL Kiwi Minidrift AS EVI1 12/01402-044 2020/02/11
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2020-2024 KIWI 635 LANGÅKER Kiwi Minidrift AS EVI1 12/01400-051 2020/02/11
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2020-2024 KIWI 641 TORVASTAD Kiwi Minidrift AS EVI1 12/00374-063 2020/02/11
I SEN KIWI NORHEIM 691 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2020-2024 KIWI 691 NORHEIM Kiwi Minidrift AS EVI1 15/00128-029 2020/02/11
I SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING 2020-2024 KIWI 696 SKUDESNES Kiwi Minidrift AS EVI1 12/01343-041 2020/02/11
I TEK 142/780 - STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 142/780 - BESTILLING AV UTSTIKKING Alexander Munthe GER01 19/06724-008 2020/02/11
U TEK 14/46 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL. NYBYGG GARASJE/BOD - 14/46 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE/BOD Per Lund JKV 14/01147-003 2020/02/11
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
I TEK 58/265 - KOPERVK - TILBYGG OG FASADEENDING KINOBYGGET - 58/265 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 19/05196-008 2020/02/11
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 79/84 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR SOLCELLER Stig Andre Thorvaldsen KIS 17/00073-476 2020/02/11
U TEK 82/260 - HINDERÅKER - BYGGETILSYN - 82/260 - VI HAR REGISTRERET ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Sølvi Jakobsen EJO 20/01712-001 2020/02/11
U TEK 141/146 - STORASUNDVEGEN - LITLASUND - TILBYGG BOLIG - 141/146 - STORASUNDVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG Olav Åsheim EJO 14/03465-005 2020/02/11
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
U TEK 82/223 - BUVIKVEGEN, HINDERÅKER - SØKNAD NYBYGG CARPORT/BOD - 82/223 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Ole Stian Telstø EJO 20/01713-001 2020/02/11
U TEK 15/103 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/103 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Mons Bertin Toft EJO 20/01716-001 2020/02/11
U SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE - ENDRINGER AV STYRERE OG STEDFORTREDERE I KIWIKJEDEN PÅ KARMØY Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/01403-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/11
U TEK 3/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ODD TORKELLSEN - 3/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ODD TORKELLSEN S O Lund AS ALS06 17/03566-005 2020/02/11
U SEN RAMMEAVTALE - HØYTRYKKSPYLING OG TV-INSPEKSJON - PRISJUSTERING Norva24 Vest AS OEI 18/02442-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
U SEN RUSH HAUGESUND AS - SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING VED RUSH HAUGESUND AS Sør-Vest Politidistrikt EVI1 20/01720-002 13 Off.l.26 2020/02/11
U TEK 13/543 - TJØSVOLL - BYGGETILSYN - 13/543 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Jon Andersen EJO 20/01746-001 2020/02/11
I TEK FRILUFTSOMRÅDER - GODKJENNING AV FORVALTNINGSPLAN FOR STATLIG SIKRA FRILUFTSLIVSOMRÅDE BJØRGENE Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/01121-047 2020/02/11
U TEK 142/759 OG 142/171 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - STORESUND INVESTERING AS - 142/759- OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Storesund Investering AS SLA08 20/01677-002 2020/02/11
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
U TEK 58/265 - KOPERVK - TILBYGG OG FASADEENDING KINOBYGGET - 58/265 - FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 19/05196-009 2020/02/11
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
U TEK 1/178, SØRATRE-VEDAVÅGEN, NYBYGG GARASJE - 1/178 - VARSEL OM PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK OG TVANGSMULKT Johnny Nilsen EJO 13/00560-004 2020/02/11
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYR - TURSTI Sofie Louise Christiansen SMO02 19/02746-001 2020/02/11
I TEK 4/96 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 4/96 - SAKEN ENDRES TIL SAK10 §4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG Olaug Kristin Gangsøy Pedersen AMJ 20/01444-002 2020/02/11
U TEK SPANNE PLANTESALG - VEKSTHUS MED ELEKTRISK VARMEANLEGG - SPANNE PLANTESALG - VEKSTHUS MED ELEKTRISK VARMEANLEGG Spanne Plantesalg v/Nils Sandvik BJP01 18/01189-007 2020/02/11
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYR - TURSTI - GNR. 45 BNR. 5 Gry Wanvik SMO02 19/02746-002 2020/02/11
U TEK 22/189, SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. TILBYGG ENEBOLIG - 22/189 - VARSEL OM PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK OG TVANGSMULKT Ingar Langåker EJO 13/00102-005 2020/02/11
U TEK 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT Terje Eriksen NILI1 20/01751-001 2020/02/11
I TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT/GARASJE - 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT/GARASJE Eivind Walland EDH 20/01752-001 2020/02/11
U TEK 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT Paul Otto Næss NILI1 20/01751-002 2020/02/11
U TEK 43/352 - AUSTÅKERVEGEN, HØYNES. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 43/352 - VARSEL OM PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK OG TVANGSMULKT Kåre Ovesen EJO 12/03184-004 2020/02/11
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/11
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/RETTING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Jk Eiendom 1 AS MSA 18/00413-203 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/11
U TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT REVIDERT PLANFORSLAG PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/01939-023 2020/02/11
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/RETTING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Pbs Stongveien AS MSA 18/00413-204 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/11
I TEK 122/227 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RISANGER-PETTERSEN BYGGESAK: 17/1966 - BASSENG: 17/3744 - 122/227 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RISANGER-PETTERSEN BYGGESAK: 17/1966 - BASSENG: 17/3744 Inge Vaaga AS ORO01 17/04089-001 2020/02/11
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYR - TURSTI - GNR. 45 BNR. 8 Elin Gjestsen-Eng SMO02 19/02746-003 2020/02/11
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYR - TURSTI - GNR. 46 BNR. 23 Sverre Kristian Gjestsen SMO02 19/02746-004 2020/02/11
U TEK 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 - 122/227 - VARSEL OM BYGGETILSYN - RØYKSUNDVEGEN 155 Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg JKV 17/01966-011 2020/02/11
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYR - TURSTI - GNR. 47 BNR. 12 Alf Bjarne Dahl SMO02 19/02746-005 2020/02/11
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYR - TURSTI - GNR. 47 BNR. 297 Kristina Dale SMO02 19/02746-006 2020/02/11
U TEK 86/99 - HUSØY, AVALDSNES. INNGJERDING/AVGRENSING AV EKSISTERENDE ANLEGG - 86/99-HUSØY - PÅLEGG OG TVANGSMULKT EKSISTERENDE ANLEGG Håland & Karlson AS EJO 04/02126-007 2020/02/11
U TEK 72/38 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 72/38 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT Håkon Haraldseide NILI1 20/01754-001 2020/02/11
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Norheim Handelspark AS MSA 18/00413-205 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/11
U TEK 86/114- PRESTANESVEGEN, AVALDSNES. FORSTØTNINGSMUR - 86/114- VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Ben Jarle Flokketvedt EJO 12/02014-015 2020/02/11
U TEK 86/239 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES. KAIANLEGG OG FORTØYNINGSFESTE - 86/239 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Siv. Ing. Petter J. Rasmussen AS EJO 12/00118-007 2020/02/11
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYR - TURSTI - GNR. 47 BNR. 309 Erling Osland SMO02 19/02746-007 2020/02/11
U TEK 90/39 - FISKÅVEGEN, FISKÅ, TIL-/PÅBYGG ENEBOLIG - 90/39 - VARSEL OM PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK OG TVANGSMULKT Endré Olai Lind EJO 13/01368-005 2020/02/11
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYR - TURSTI - GNR. 47 BNR. 319 Trygve J. Sjøen Prosjekt AS SMO02 19/02746-008 2020/02/11
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - OVERSENDELSESBREV VEDRØRENDE GRUNNERVERV ALLMANNAMYR - TURVEI - GNR. 47 BNR. 297 Svein Kåre Dale SMO02 19/02746-009 2020/02/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 122/210 OG 122/212 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Håkon Risanger-Pettersen GEL 20/00031-025 2020/02/11