Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 85/330 - KONG AUGVALDSVEG, UTVIK. NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 85/330 - SVAR - FERDIGATTEST GITT PÅ SVIKTENDE GRUNNLAG Svein Børge Nordnes JKV 10/00970-047 2020/02/10
U TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - RAMMETILLATELSE - 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/05431-014 2020/02/10
I TEK 95/29 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 20/1820 - 95/29 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK Hage & Maskin AS ORO01 20/01737-001 2020/02/10
I TEK 95/31 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK: 20/1819 - 95/31 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK Hage & Maskin AS ORO01 20/01738-001 2020/02/10
I TEK 95/30 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGGESAK 20/1818 - 95/30 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK Hage & Maskin AS ORO01 20/01739-001 2020/02/10
I TEK 95/32 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 20/1806 - 95/32 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK Hage & Maskin AS ORO01 20/01740-001 2020/02/10
U TEK 15/2238 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/2238 - BRUK AV BYGNINGER, SJØENVEGEN 58 A-H Charlotte Stava Erland JKV 20/01701-001 2020/02/10
U TEK 149/492 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/492 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Bkk7 AS HAS 20/01661-002 2020/02/10
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Skudenes pensjonistforening ANKO 20/01782-004 2020/02/10
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-018 25 Offl.§25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-085 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-122 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-081 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-109 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-054 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-055 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-032 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-051 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-092 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-093 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-191 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-192 25 Offl §25 2020/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-033 25 Offl §25 2020/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-034 25 Offl §25 2020/02/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-015 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-101 25 Offl §25 2020/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-047 25 Offl §25 2020/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-037 25 Offl §25 2020/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-038 25 Offl §25 2020/02/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-039 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-032 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-033 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-034 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-035 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-036 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-037 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-038 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-039 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-040 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-041 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-042 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-043 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-044 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-045 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-046 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-047 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-048 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-049 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-050 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-051 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-052 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-053 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-054 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-055 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-056 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-057 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-058 25 Offl §25 2020/02/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - BEKREFTELSE MSE 20/01451-059 25 Offl §25 2020/02/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 20/01556-009 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-017 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-018 25 Offl §25 2020/02/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-019 25 Offl §25 2020/02/10
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFO OM SEPTIKTANK Eli Lobekk ALS06 20/01488-077 2020/02/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - PUB-KVELD PÅ VISNES KULTUR- OG AKTIVITETSHUS 07.02.2020 Visnes Kultur- og Aktivitetshus EVI1 20/00007-018 2020/02/10
U SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - LUKKING AV AVVIK ETTER TILSYN Fylkesmannen i Rogaland EJA 12/00224-114 2020/02/10
I TEK 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PERMANENT PLASSERING AV RUBBHALL - 86/238 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS EJO 19/07205-006 2020/02/10
I TEK 15/1225 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - ÅKRA IDRETTSLAG - BYGGESAK 18/2830 - 15/1225 - RØRLEGGERMELDING: VANNMÅLERER ÅKRAHALLEN Sig Halvorsen AS ORO01 18/04492-007 2020/02/10
U SKU HAUGALAND HESTESPORT ARENA - UTBETALING AV INTERKOMMUNALT INVESTERINGSTILSKUDD TIL HAUGALAND HESTESPORT ARENA Tysvær kommune OFL 16/05046-013 2020/02/10
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - E-POST VEDRØRENDE FORELEGG - LYDKLIPP Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-066 2020/02/10
U TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/2428 - SVAR - KOMMENTAR TIL PARKERING OG SIKTSONE Jarl Havnen JKV 20/01732-002 2020/02/10
I TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER TORFÆUSGATEN 1A BYGGESAK 17/5113 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02804-003 2020/02/10
I TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER TORFÆUSGATEN 1B BYGGESAK 17/5113 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02804-004 2020/02/10
I TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER TORFÆUSGATEN 1C BYGGESAK 17/5113 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02804-005 2020/02/10
I TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER TORFÆUSGATEN 1D BYGGESAK 17/5113 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02804-006 2020/02/10
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
U TEK 57/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON LIE - 57/130 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HÅKON LIE Håkon Magne Lie ALS06 19/07182-004 2020/02/10
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Bleikmyrvegen 8 AS MSA 18/00413-200 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/10
U TEK 57/544 - TORGET, SKUDENESHAVN - RIVING BYGG, NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG OG FASADEENDRING EKSISTERENDE BYGG - SAK TIL UTTALE - 57/544 - TORGET, SKUDENESHAVN - RIVING BYGG, NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG OG FASADEENDRING EKSISTERENDE BYG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/00129-004 2020/02/10
U TEK 57/285 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/285 - BYGGETILSYN - LEVEGG PÅ KAI Jarle Danielsen EJO 20/01709-001 2020/02/10
I TEK 15/2177 - RINDANE, ÅKRA - NYBYGG 4 MANNSBOLIG OG BODER - 15/2177 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/01147-022 2020/02/10
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN HENRIK SØRHAUG AKR02 17/00780-102 2020/02/10
I TEK 5/519 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ANNE GRETHE OG GUNNAR SIVERTSEN BYGGESAK: 19/1424 - 5/519 - FERDIGMELDING RØR KUM 5014 BYGGESAK: 19/1424 Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01057-007 2020/02/10
I TEK GRAVESØKNAD - PORSMYRVEGEN - GRAVESØKNAD - PORSMYRVEGEN, VANNBRUDD Vassbakk & Stol AS ALI 20/01741-001 2020/02/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 20/01569-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/10
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Karl August Vik MSA 18/00413-201 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/10
I TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING FRA LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
I TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - 51/2 - UTTALE TIL DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN OM TERRENGENDING, NYDYRKING OG MIDLERTIDIG VEG Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/00910-011 2020/02/10
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - TILBUDSINVITASJON - 2 LEGEVIKARER Scandi Care CBE02 20/01464-003 2020/02/10
U TEK 57/155 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/155 - BYGGETILSYN - LEVEGG PÅ KAI Garms Holding AS EJO 20/01710-001 2020/02/10
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - FORSKYVELSE AV TILBUDSFRIST OG SVAR PÅ SPØRSMÅL Scandi Care CBE02 20/01464-004 2020/02/10
I TEK 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 70/88 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN Fylkesmannen i Rogaland EDH 20/00132-005 2020/02/10
I TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/457 - 70/91 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆRING STD:17/457 Kartverket - Tinglysingen ALA04 19/00243-017 2020/02/10
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
U TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - SVAR: 58/273 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER TORFÆUSGATEN 1A BYGGESAK 17/5113 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02804-007 2020/02/10
I TEK 15/2468 - ÅKRA, SØKNAD OM SEKSJONERING - 15/2468 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HAS 19/07075-005 2020/02/10
U SEN HAUGALANDSPAKKEN AS - TAKSTØKNING I HAUGALANDSPAKKEN Samferdselsdepartementet SILI 14/01990-041 2020/02/10
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - ÅKREHAMN BORETTSLAG I REF. 120/4 Åkrehamn Borettslag I RBE08 12/02524-229 2020/02/10
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 149/418 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BJØRG OG VIGLEIK TVEDT Vigleik Tvedt REK 20/00006-026 2020/02/10
U TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER TORFÆUSGATEN 1D BYGGESAK 17/5113 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02804-008 2020/02/10
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
U SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/01695-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 14/01111-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 12/03028-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/10
I TEK 15/2113 - ÅKRA - NYANLEGG - LEKEAPPARAT - 15/2113 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Kommune, sektor eiendom JKV 19/05768-003 2020/02/10
U TEK 149/292 - STEMMEMYR, SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4708 - PARSELL 1 - 149/500 TIL 149/522 - FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4708 Anne Katrine Nesbjørg Bachmann MAH 17/05074-027 2020/02/10
U TEK 102/22 - BYGNES - BYGGETILSYN - 102/22 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Bygnes Bygg Eiendom ANS EJO 20/01715-001 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As ALA04 20/00214-002 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Ovesen Roy Vegard ALA04 20/00214-003 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Andersen Bernt Inge ALA04 20/00214-004 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Langeland Ingrid ALA04 20/00214-005 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Kristensen Turid Kirsten ALA04 20/00214-006 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Langåker Arne Henning ALA04 20/00214-007 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Mikkelsen Rolf Steinar ALA04 20/00214-008 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Midtbø Karsten ALA04 20/00214-009 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Eike Bjarne ALA04 20/00214-010 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Eike Geir Ingvar ALA04 20/00214-011 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Eike Heidi Karin ALA04 20/00214-012 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Eike Kjell Egil ALA04 20/00214-013 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Eike Knut Inge ALA04 20/00214-014 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Eike Rigmor Margaret ALA04 20/00214-015 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Hjørdis Eike ALA04 20/00214-016 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Olsen Aina Eike ALA04 20/00214-017 2020/02/10
U TEK 66/88 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/9 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/88 2PARSELLER 66/88 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Magny Edel ALA04 20/00214-018 2020/02/10
U TEK 25/113 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER. NYBYGG GARASJE - 25/113 - LANGÅKERGARDEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE John Angus Mackinnon JKV 16/03531-006 2020/02/10
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
I TEK 119/467 - TUASTADVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG TERRASSE TIL ENEBOLIG - 119/467 - TUASTADVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG TERRASSE TIL ENEBOLIG Roger Eilertsen Nordset KRRE 20/01733-002 2020/02/10
U TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/457 - 70/14 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/457 Knut Tjøsvoll ALA04 19/00243-018 2020/02/10
U TEK 114/49 OG 114/15 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 114/15, 114/49 OG 114/3 - MELDING OM UTFØRT RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Kolnes Utvikling AS MAH 19/07376-007 2020/02/10
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - BEKREFTELSE PÅ TILBAKEFØRINGEN AV MASSER Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-068 2020/02/10
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
U TEK 15/2468 - ÅKRA, SØKNAD OM SEKSJONERING - 15/2468 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Trygve J. Sjøen Prosjekt AS HAS 19/07075-006 2020/02/10
U SKU DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING - SVAR - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING Sevland Barnehage RHO 19/07213-014 2020/02/10
I HSE SKJØNNSMIDLER 2012-2020 - UTLYSING: SKJØNNSMIDLAR TIL INNOVASJON OG FORNYING 2020 Fylkesmannen i Rogaland NOS01 12/00833-041 2020/02/10
U TEK 66/208 - AUSTREIM - BYGGETILSYN - 66/208 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Ivan Jan Aase EJO 20/01711-001 2020/02/10
U TEK 87/30 - NORDRE VELDE - BYGGETILSYN - 87/30 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Tor-Geir Løften EJO 20/01714-001 2020/02/10
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/10
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/10