Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/179 - E7 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/179 - E7 O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/01512-002 2020/02/07
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E7 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E7 Odd Hansen AS KIS 20/00179-004 2020/02/07
U TEK 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Eskild Kvala AS IGR 19/06723-007 2020/02/07
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - REFERAT Hansen Cathrine GKH01 12/00233-080 2020/02/07
U TEK 66/880 - KARMØYVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG GARASJE CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 66/880 - KARMØYVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG GARASJE CARPORT I K Gabrielsen KIS 20/01439-005 2020/02/07
U TEK 15/428 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER LUND - 15/428 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER LUND Vassbakk & Stol AS OSG 20/01647-002 2020/02/07
I SEN HØRINGER - 2020 - HØRINGSUTTALELSE - "STUDIEPLASSER I MEDISIN I NORGE. BEHOV, MODELLER OG MULIGHETER" Haugesund kommune SILI 20/00178-011 2020/02/07
I TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - KLAGE VEDRØRENDE INNSYN ETTER UTBYGGING PÅ KINNESTEIN Erik Thuestad Løkås STNY 15/02215-051 2020/02/07
I TEK 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 85/50 - REHAUGVEGEN, UTVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KIS 20/01728-001 2020/02/07
U TEK 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - FASADESKILTING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - SKILTING Praksis Arkitekter AS IGR 19/07336-005 2020/02/07
U TEK 59/56 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK. FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 59/56 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK. FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG Eskild Kvala AS KIS 20/01469-002 2020/02/07
I TEK 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING VÅNINGSHUS - 15/1087 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Holon Haugesund AS JKV 19/01525-008 2020/02/07
I TEK 15/1225 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING DRIFTSBYGNING - 15/1225 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Holon Haugesund AS JKV 19/01529-007 2020/02/07
I TEK KOMMUNALE ERKLÆRINGER - 141/213 - OMLEGGING AV HØYSPENTKABEL VED GRENSE PÅ TOMT 141/39 Haugaland Kraft Nett AS NILI1 13/01093-037 2020/02/07
U TEK 33/135 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE, BRUKSENDRING HOBBYROM OG INNREDNING LOFT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 33/135 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE, BRUKSENDRING HOBBYROM OG INNREDNING LOFT Ann Kristin Wikre KHM 20/01563-002 2020/02/07
U TEK 142/780 - STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 142/780 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - REVIDERT SITUASJONSKART OG NABOVARSEL Duco AS KIS 19/06724-007 2020/02/07
U TEK NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - REFERAT - MØTE MED NABOGRUPPEN Advokat Knut Magnus Haavik STNY 17/01910-011 2020/02/07
I TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - OVERSENDER KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE P51200 SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Sands Advokatfirma DA JAS03 18/02959-014 2020/02/07
I SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - 86/1, 242 - INNVILGELSE AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR INNGREP I MASSER/KULTURLAG I FORBINDELSE MED KONSERVERING AV MIDDELALDERRUINEN PÅ AVALDSNES Riksantikvaren RUJO 12/00173-090 2020/02/07
I TEK 86/83 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN TRÅLBØTERI - 86/83 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN TRÅLBØTERI BYGGESAK: ? S O Lund AS ORO01 20/01724-001 2020/02/07
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Brekke Velforening OFL 20/00041-006 2020/02/07
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
U TEK 112/116 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDERSEN, OLE-RONNY/FRAMVIG, MICHELA - SVAR - 112/116 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDERSEN, OLE-RONNY/FRAMVIG, MICHELA Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 20/01708-002 2020/02/07
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - ØYGARDSVEGEN, NY TEKST PÅ UNDERSKILT TIL SKILT 306.1 FORBUDT FOR MOTORVOGN Statens vegvesen KSU01 20/01588-006 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-108 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - SØKNAD ANVO 19/07135-030 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-030 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-031 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-042 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-043 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-044 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-045 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-046 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-047 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-048 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-049 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-038 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-034 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-035 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-036 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-037 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-038 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-039 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-040 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-041 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-042 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-043 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-044 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-078 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-079 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-080 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-081 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-082 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-083 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-084 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-085 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-086 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - SØKNAD ANVO 19/07105-006 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-067 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-188 25 Offl §25 2020/02/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-011 25 Offl §25 2020/02/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-012 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - SØKNAD ANVO 19/07323-014 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-081 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-082 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-083 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-084 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-085 25 Offl §25 2020/02/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-086 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/00119-002 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-100 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-047 25 Offl §25 2020/02/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-034 25 Offl §25 2020/02/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-035 25 Offl §25 2020/02/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-014 25 Offl §25 2020/02/07
U TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Lars Ove Aadnesen EDH 20/01691-003 2020/02/07
I TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - OPPDATERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KLÆHAUGVEGEN 23 A&B Andreassen Maskin AS KSU01 19/05275-010 2020/02/07
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL 17. MAI-FEIRING Byen Vår Kopervik BA - 17. mai-komiteen AKP 20/01722-001 2020/02/07
I HSE TEKNISKE HJELPEMIDLER - KOMMUNEAVTALE MED NAV - FORNYELSE AV TILLEGGSAVTALE NAV hjelpemidler og tilrettelegging AIS 15/02249-003 2020/02/07
U TEK VEGLYS OG GATELYS - RETTIGHET TIL ETABLERING AV 1 STK. VEGLYS PÅ 85/14, Gunnar Brandal KSU01 12/01112-053 2020/02/07
U HSE TEKNISKE HJELPEMIDLER - KOMMUNEAVTALE MED NAV - SVAR - FORNYELSE AV TILLEGGSAVTALE NAV hjelpemidler og tilrettelegging AIS 15/02249-004 2020/02/07
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
I TEK 15/131 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREAL TIL OFFENTLIG VEG - 15/131 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREAL TIL OFFENTLIG VEG Lars Kristian Ferkingstad JHE 20/01717-001 2020/02/07
I TEK 52/51 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORWESTOR AS BYGGESAK 19/1427 - 52/51 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 19/1427 Vedavågen Rør AS ALS06 19/01429-003 2020/02/07
I SEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING OM OPPFØLGINGSMØTE Arbeidstilsynet JAR01 12/03306-006 2020/02/07
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
I SEN RUSH HAUGESUND AS - SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING -RUSH HAUGESUND AS Rush Haugesund AS EVI1 20/01720-001 2020/02/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 15/131 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Lars Kristian Ferkingstad GEL 20/00031-022 2020/02/07
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 57/510 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jan Kenneth Nornes GEL 20/00031-023 2020/02/07
I TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - KONTRAKT OM TOTALENTREPRISE - KRUSE SMITH ENTREPRENØR AS Kruse Smith Entreprenør AS JAS03 18/02959-012 2020/02/07
U SEN 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/255 - ERKLÆRING 22/36,356. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/255 Kartverket - Tinglysingen REK 19/07240-015 2020/02/07
I TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - 24359 - OPPSJON STANGELAND SKOLE OG STANGELANDSHALLEN 24359 Kruse Smith Entreprenør AS JAS03 18/02959-013 2020/02/07
I TEK 147/58 - MOKSHEIM - MELDING OM ENDRING UNNTATT SØKNADSPLIKT - ENDRING I ROMBRUK - 147/58 - MOKSHEIM - MELDING OM ENDRING UNNTATT SØKNADSPLIKT - ENDRING I ROMBRUK Silje Szerminska BEEI 20/01727-003 2020/02/07
I TEK 2/11 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 2/11 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - BER OM ENDRING TIL FRITIDSBOLIG MSA 20/01729-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/07
I TEK PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 31.01.19 PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN Rogaland Fylkeskommune BHA02 18/04914-023 2020/02/07
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12.4 LEDD - ENGTUNET Fagforbundet Rogaland ELH 12/00092-349 2020/02/07
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 20/01649-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/01721-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/07
I TEK 57/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON LIE - 57/130 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON LIE Vedavågen Rør AS ALS06 19/07182-003 2020/02/07
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - PUB-KVELD MED QUIZ 15.02.2020 Kolnes Grendautvalg EVI1 20/00007-014 2020/02/07
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 113/75 - FORESPØRSEL OM KRAV TIL BYGGESØKNAD VED INNSETTING AV TAKVINDU Aage Steen Holm KIS 17/00073-473 2020/02/07
I TEK 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - 13/184 - TREKKER KLAGE PÅ BYGGETILTAK Trond Guthormsen GTH 19/07227-014 2020/02/07
I TEK 142/544 - LEIEAVTALE BASESTASJON BJØRGEVEGEN 34 TELENOR MOBIL AS - 142/544 - GJELDER FAKTURA FOR LEIE AV BASESTASJON Telenor Norge AS NILI1 12/00639-005 2020/02/07
U TEK 86/84 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE EIENDOMSSKATT 2019 HBR02 18/00872-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/07
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - MELDING OM ENDRINGER FOR BEVILLING KIWI AVALDSNES 613 Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01403-042 26 Off.l.26 2020/02/07
U TEK 82/19 - HINDERÅKER - SØKNAD OM DISPENSASJON - 82/19 - ANGÅENDE PARKERING FOR DE PARSELLER SOM SØKES FRADELT Astrid Alvilde Lande HHU 19/05434-005 2020/02/07
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - MELDING OM ENDRINGER FOR BEVILLING KIWI LANGÅKER Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01400-050 2020/02/07
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/77,87,88,85,169 - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/77,87,88,85,169 HBR02 19/01780-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/07
U TEK 142/544 - LEIEAVTALE BASESTASJON BJØRGEVEGEN 34 TELENOR MOBIL AS - INDEKSREGULERING AV LEIEAVTALE BASESTASJON BJØRGEVEGEN 34, GNR 142 BNR 544 TELENOR MOBIL AS Telenor Mobil AS NILI1 12/00639-006 2020/02/07
U TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - SVAR - OPPDATERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KLÆHAUGVEGEN 23 A&B Andreassen Maskin AS KSU01 19/05275-011 2020/02/07
U TEK LEIEAVTALE KARMØY KOMMUNE/NETCOM - BASESTASJON GNR/BNR 43/141 - INDEKSREGULERING AV LEIEAVTALE - BASESTASJON KARMØY KOMMUNE/NETCOM GNR/BNR 43/141 Telia Norge AS NILI1 12/02117-007 2020/02/07
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - 53/3 - SØKNAD OM STØTTE TIL DIVERSE ARBEID PÅ LØKJEN Hans Magnus Hillesland AAL 17/00116-105 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/07
I TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - NY UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen, transport og samfunn KHM 19/06511-008 2020/02/07
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING AV FORSLAG TIL LOVENDRINGER - ENKELTE UNNTAK FRA TAUSHETSPLIKTEN OG UTVIDELSE AV VARSLINGSPLIKTEN TIL STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON Helse- og omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-012 2020/02/07
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 113/75 - FORESPØRSEL OM KRAV TIL BYGGESØKNAD VED INNSETTING AV TAKVINDU Aage Steen Holm KIS 17/00073-474 2020/02/07
U SKU SKOLESTART - UTSATT - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 20/01603-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/07
I TEK 95/26 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK - 95/26 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK Hage & Maskin AS ORO01 20/01734-001 2020/02/07
U SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 20/00961-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/07
I SEN KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER - TILBUD - 20/93 KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER OEI 20/00093-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
I SEN KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER - TILBUD - 20/93 KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER OEI 20/00093-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
I SEN KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER - TILBUD - 20/93 KJØP AV BELTEGÅENDE FLISKUTTER OEI 20/00093-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
U TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2680 - 127/3 OG 127/27 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Jostein Hauge HAS 19/06381-020 2020/02/07
I TEK 25/5,16,17,29,33,28 OG 48/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MAGNUSSEN, KJELLAUG MARIT - 25/5,16,17,29,33,28 OG 48/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kjellaug Marit Magnussen BJP01 20/01730-001 26 Off.l.26 2020/02/07
U TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2680 - 127/3 OG 127/27 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Silje Gundersen Hauge HAS 19/06381-021 2020/02/07
U TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2680 - 127/3 OG 127/27 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Johan Ludolf Ness HAS 19/06381-022 2020/02/07
I SEN BEVARING/KASSASJON ELEKTRONISK ARKIV - NY METODE FOR FREMSTILLING AV ARKIVUTTREKK FRA NOARK- OG KOARK-SYSTEMER ER GODKJENT Arkivverket MBB 13/04587-006 2020/02/07
I TEK 47/21 OG 48/7 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD NALEY MASKIN OG LANDBRUKSENTREPENØR - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD NALEY MASKIN OG LANDBRUKSENTREPENØR Landbruksdirektoratet LKS 18/01021-006 2020/02/07
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - PROTOKOLL - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 05.02.20 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 12/00652-247 2020/02/07
U TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2680 - 127/3 OG 127/27 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Mathias Hauge HAS 19/06381-023 2020/02/07
I TEK 15/521 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG - 15/521 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, NABOVARSEL, NABOERKLÆRING OG SITUASJONSKART Garvik Prosjekt AS IGR 19/07097-003 2020/02/07
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - MEDLEMSTREFF PÅ RÅSEGLARHUSET 15.02.2020 Karmøy Råseglarlag EVI1 20/00007-015 2020/02/07
I SKU DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING Sevland Barnehage RHO 19/07213-013 2020/02/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - SVAR - SØKNAD OM FRITAK - VANNMÅLER Håkon Mangor Vikse APE01 13/02506-388 2020/02/07
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KORRIGERT REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETH01 16/01128-662 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/07
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING TIL MEDLEMSTREFF I VORMEDAL GRENDAHUS Islendingafelagid Hugi EVI1 20/00007-016 2020/02/07
I TEK 142/759 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYBYGG KONTORBYGG, PARKERINGSPLASS OG MUR - 142/759 - ETTERSENDING AV DOKUMENTER TIL SØKNAD - NY TEGNING OG KOPI AV SØKNAD TIL ARBEIDSTILSYNET Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/05760-005 2020/02/07
I TEK 66/880 - KARMØYVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG GARASJE CARPORT - 66/880 - BESTILLING AV UTSTIKKING I K Gabrielsen GER01 20/01439-006 2020/02/07
U TEK 25/5,16,17,29,33,28 OG 48/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MAGNUSSEN, KJELLAUG MARIT - SVAR - 25/5,16,17,29,33,28 OG 48/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kjellaug Marit Magnussen BJP01 20/01730-002 2020/02/07
I TEK 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE - 70/84 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR UTLEGGING AV BRYGGE OG UTRIGGER Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/06029-005 2020/02/07
I TEK 145/57 - 145/58 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE - 145/57 - UTTALE TIL DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR NYBYGG GARASJE Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/01560-010 2020/02/07
I SEN SKJØNNSMIDLER 2012-2020 - ORIENTERING OM SKJØNNSTILSKOTET 2020-2021 Fylkesmannen i Rogaland MOS 12/00833-040 2020/02/07
I TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/2428 - KOMMENTAR TIL PARKERING OG SIKTSONE Jarl Havnen JKV 20/01732-001 2020/02/07
I TEK 57/163 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 57/163 - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT Arvid Isaksen NILI1 20/01731-001 2020/02/07
I TEK GRAVESØKNAD - SOLDALEN - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - SOLDALEN T Halleland AS ALI 20/01735-001 2020/02/07
I TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - 6/1 - SVAR PÅ NABOVARSEL FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE Per Herman Syre EDH 20/00135-018 2020/02/07
U TEK GRAVESØKNAD - VANNBRUDD GÅGATA I KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - VANNBRUDD GÅGATA I KOPERVIK Christina Ferkingstad for Ferkingstad maskin KSU01 20/01687-002 2020/02/07
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-048 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
U SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SVAR - SØKNAD OM LÅN AV DEKKE TIL AVALDSNESHALLEN OG HÅVIKHALLEN Johanna Fredrika Knutsdotter Hilbig Gismervik TVI 16/04347-033 2020/02/07
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 141/213 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TORVASTADVEGEN Odd Hansen Prosjekt AS BFH 20/00016-010 2020/02/07
U TEK 132/7 - TILBAKEKJØP - SVAR - 132/7 - VEDR. TILBAKEKJØP AV FRIOMRÅDE Vikingstad AS NILI1 20/00199-003 2020/02/07
I TEK 119/467 - TUASTADVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG TERRASSE TIL ENEBOLIG - 119/467 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT FYLKESVEG Rogaland fylkeskommune, Forvaltning KRRE 20/01733-001 2020/02/07
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - KRAV OM LOKAL FORHANDLING ETTER KAP 4.2.4 TUS 20/01537-003 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2020/02/07
I TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING FRA LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/07
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00211-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/07
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - QUIZ-KVELD 06.03.2020 Vormedal Grendahus SA EVI1 20/00007-017 2020/02/07