Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 40/8 - NEDRE RISDAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1718 - 40/8 - NEDRE RISDAL - DELINGSTILLATELSE FOR TILLEGGSAREAL TIL BOLIGEIENDOM Ingeborg Elisabeth Pedersen HHU 19/05374-003 2020/02/06
U TEK 86/203 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSØYVEIEN 131 AS BYGGESAK 19/6180 - 86/203 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSØYVEIEN 131 AS Gta AS ORO01 19/07290-002 2020/02/06
U TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6381 - 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - OMGJØRINGSVEDTAK DELING JL Jostein Hauge HHU 19/02680-008 2020/02/06
U TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6381 - 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - OMGJØRING TIDLIGERE DELINGSTILLATELSE PBL - FOR GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jostein Hauge HHU 19/02680-009 2020/02/06
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - VEDRØRENDE FORLENGELSE AV BEVILLINGSPERIODE OG INNSENDING AV OMSETNINGSRAPPORT Haugesund Airport AS EVI1 20/00155-001 2020/02/06
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/01693-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I TEK 43/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES SERVICE SENTER AS - 43/25 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES SERVICE SENTER Odd Farmen AS ALS06 20/01447-003 2020/02/06
I TEK 43/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES SERVICE SENTER AS - 43/25 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES SERVICE SENTER Odd Farmen AS ALS06 20/01447-004 2020/02/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, NORHEIM BBH - UKE 5 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-083 2020/02/06
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - VEDTAKSBREV - KV. 1029 RØYSVEGEN FARTSGRENSE 40 KM/T, SKILT NR. 109 FARTSHUMP Sør-Vest Politidistrikt KSU01 12/00480-089 2020/02/06
I HSE HØRINGER - 2020 - EKSTERN HØRING: NASJONALT FAGLIGE RÅD FOR TIDLIG OPPDAGELSE OG RASK RESPONS VED FORVERRET SOMATISK TILSTAND Helsedirektoratet TRO 20/00178-009 2020/02/06
U TEK 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KÅRE T DAHLE BYGGESAK 18/3307 - 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KÅRE T DAHLE BYGGESAK 18/3307 Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01654-002 2020/02/06
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - TILBAKEMELDING PÅ HØRINGSBREV - FRA STATENS VEGVESEN Statens vegvesen, Region Vest KSU01 20/01588-003 2020/02/06
I TEK 15/2270 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAN MORTEN HENRIKSEN - 15/2270 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - JAN MORTEN HENRIKSEN Comfort Karmøy AS ALS06 17/02561-003 2020/02/06
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - KV. 1466 FAVNAMYRVEGEN Statens Vegvesen HPE 20/01588-004 2020/02/06
I TEK PLAN 4087 - DETALJREGULERING FOR MOLO GASSRØRKULLVERT PÅ KALSTØ - PLAN 4087 - ENDELIG REFERAT FRA OPPSTARTSMØTET Norconsult AS YSL 20/00597-008 2020/02/06
U TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1719 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Raglamyr Handelspark AS EDH 20/01483-006 2020/02/06
U TEK 69/76 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG BOLIG MED LEILIGHET OG FORSTØTNINGSMUR - TILLATELSE TIL ENDRING - 69/76 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Ktv Bygg AS KIS 18/01902-008 2020/02/06
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - SØKNAD OM FRITAK - VANNMÅLER Håkon Mangor Vikse APE01 13/02506-387 2020/02/06
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Tuastad O-Lag ANKO 20/01782-006 2020/02/06
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/01695-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 141/213 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TORVASTADVEGEN Odd Hansen Prosjekt AS BFH 20/00016-008 2020/02/06
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY BERNHARD JOHAN ØSTEBØ ALS06 20/01488-072 2020/02/06
I TEK 142/780 - STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 142/780 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - REVIDERT SITUASJONSKART OG NABOVARSEL Duco AS KIS 19/06724-006 2020/02/06
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Husøy Tomteselskap AS MSA 18/00413-189 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
I TEK 43/649 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORNES BYGGESAK: ? - 43/649 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORNES Vedavågen Rør AS ORO01 20/01690-001 2020/02/06
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - TILBAKEMELDING PÅ HØRINGSBREV - FRA SØR-VEST POLITIDISTRIKT Sør-Vest Politidistrikt HPE 20/01588-005 2020/02/06
I TEK 59/21 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: ERIKSEN - 59/21 - BEKREFTELSE PÅ FRAKOBLING S O Lund AS ORO01 19/05398-003 2020/02/06
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Norheimsmarka 9 AS MSA 18/00413-193 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Bakkane Vel v/ Tina Eek OFL 20/00041-005 2020/02/06
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - FORHANDLING JMF KAPITTEL 4.2.4 TUS 20/01537-002 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2020/02/06
I TEK 4/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN KÅRE KLOSTER - 4/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN KÅRE KLOSTER S O Lund AS ORO01 20/01697-001 2020/02/06
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - SØKNAD OM FORLENGING AV VARSLINGSPLAN PRESTAVEGEN, ÅRVOLLVEGEN - ETAPPE 1 Risa AS KSU01 17/00247-225 2020/02/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-088 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-046 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-047 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-048 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-049 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-077 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-078 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-079 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-080 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-081 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-082 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-083 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-041 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-042 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-043 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-044 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-045 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-096 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-097 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-098 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-099 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-100 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TRUKKET AGB 19/07132-101 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-102 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-069 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-070 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-071 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-072 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-073 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-075 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-076 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-077 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-078 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07133-079 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-101 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-102 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-103 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-104 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-105 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-106 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-107 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - BEKREFTELSE ANVO 19/07190-062 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-028 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-029 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-045 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-046 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-047 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-048 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-049 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-037 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-038 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-039 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-040 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07191-041 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-035 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-036 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - BEKREFTELSE ANVO 19/07192-037 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-035 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-036 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-037 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-029 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-030 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-031 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-032 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-033 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-037 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-038 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07194-039 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-038 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07195-039 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-077 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-057 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-058 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-059 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-060 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-061 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TRUKKET ANVO 19/07196-062 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-063 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-064 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-065 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07196-066 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-172 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TRUKKET ANVO 19/07197-173 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-174 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-175 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-176 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-177 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-178 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-179 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-180 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-181 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-182 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-183 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TRUKKET ANVO 19/07197-184 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-185 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-186 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07197-187 25 Offl §25 2020/02/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-016 25 Offl §25 2020/02/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-010 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - BEKREFTELSE ANVO 19/07324-018 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - BEKREFTELSE ANVO 19/07324-019 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-023 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-024 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-025 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-026 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-027 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-028 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-029 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-030 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-031 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - TRUKKET ANVO 19/07325-032 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-033 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-034 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-035 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-074 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-075 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-076 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-077 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-078 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-079 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-080 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-097 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-098 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-099 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-089 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-090 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-091 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-092 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-093 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-094 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-095 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-096 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TRUKKET ANVO 19/07330-097 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-098 25 Offl §25 2020/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-099 25 Offl §25 2020/02/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-101 25 Offl §25 2020/02/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-102 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-038 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-039 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-040 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-041 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-042 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-043 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-044 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-045 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-046 25 Offl §25 2020/02/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-045 25 Offl §25 2020/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-025 25 Offl §25 2020/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-026 25 Offl §25 2020/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-027 25 Offl §25 2020/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-028 25 Offl §25 2020/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-029 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-009 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-010 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-011 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-012 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-013 25 Offl §25 2020/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01632-003 25 Offl §25 2020/02/06
I TEK 13/565 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, GARASJE/HAGESTUE - 13/565 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ørjan Fjellkårstad JKV 18/01219-003 2020/02/06
U TEK 148/1034 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 148/1034 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HBR02 19/01632-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRITAK EIENDOMSSKATT HBR02 19/01409-004 13 Off.l.§13 mval §13-2 2020/02/06
U TEK 11/365 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/365 - RETUR AV SØKNAD Eskild Kvala AS EDH 19/02194-006 2020/02/06
U TEK ÅMANDSGÅRDEN - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HBR02 19/01290-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK 25/11 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: BREKKÅ UTSLIPPSSAK: 19/7161, BYGGESAK: 19/5637 - 25/11 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: BREKKÅ UTSLIPPSSAK: 19/7161, BYGGESAK: 19/5637 Comfort Karmøy AS ORO01 19/07162-002 2020/02/06
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Norheim Næringsbygg AS MSA 18/00413-194 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK 149/209 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL ENDRESEN - 149/209 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - EGIL ENDRESEN Egil Endresen ALS06 20/01442-004 2020/02/06
U TEK 15/552 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJETIL ELIASSEN - 15/552 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KJETIL ELIASSEN Kjetil Eliassen ALS06 20/01448-004 2020/02/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - PASSASJER - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/07222-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
U TEK 149/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK JAMES SELLE - 149/210 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ERIK JAMES SELLE Erik James Selle ALS06 20/01455-004 2020/02/06
U TEK 15/551 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNING STAVA - 15/551 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HENNING STAVA Henning Stava ALS06 20/01457-004 2020/02/06
U TEK 15/901 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON - 15/901 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON Erling Johan Mosbron ALS06 20/01465-004 2020/02/06
U TEK 30/14 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNUS DALE - 30/14 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG Anne Sofie Dale ALS06 20/01558-004 2020/02/06
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Brasen AS MSA 18/00413-195 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 20/01638-002 24 Offl.§24 2020/02/06
U TEK 15/1703 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND HALVORSEN - 15/1703 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND HALVORSEN Øyvind Halvorsen ALS06 20/01570-004 2020/02/06
U TEK 96/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN ASLAKSEN - 96/33 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ELIN ASLAKSEN Elin Aslaksen ALS06 20/01606-004 2020/02/06
U TEK 68/99 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - CECILIE KOLLTVEIT - 68/99 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - CECILIE KOLLTVEIT Cecilie Kolltveit ALS06 20/01610-004 2020/02/06
U TEK 57/125 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ TAKST FOR EIENDOMSSKATT HBR02 19/01262-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/06
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/RETTING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Eiendom Vest AS MSA 18/00413-196 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
I TEK 117/7 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - SKJØTSEL AV UTMARKSAREAL - AVSLUTNING AV PROSJEKTET RESTAURERING GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI Landbruksdirektoratet LKS 18/03814-004 2020/02/06
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - KART MED PLASSERING AV TANK Johan Breivik ALS06 20/01488-076 2020/02/06
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - OPPLYSNINGER OM SLAMAVSKILLER/TANK Tore Børseth Bjørnsen ALS06 20/01488-074 2020/02/06
U TEK 106/47 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HBR02 19/01261-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK 16/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAUG MARIE SJØEN - 16/44 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - OLAUG MARIE SJØEN Olaug Marie Sjøen ALS06 20/01602-004 2020/02/06
U TEK 68/290 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG GARSAJE - 68/290 - FLESLANDVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE Piotr Fornal KMY 16/03260-007 2020/02/06
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Bygnes Senter AS MSA 18/00413-197 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SVAR - PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 20/01651-002 24 Offl.§24 2020/02/06
U TEK 119/62 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ UTSKREVET EIENDOMSSKATT 2019 HBR02 19/01257-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK 58/100 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 58/100 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HBR02 19/01245-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK 117/4 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG AKSNESTUNVEIEN SKOGBILVEG - SVAR - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG Jon Egil Frette ALI 20/00962-002 2020/02/06
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING/OMTAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Vestheim Eiendom AS MSA 18/00413-198 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
I TEK 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/439 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Lars Ove Aadnesen EDH 20/01691-001 2020/02/06
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 04.02.2020 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00593-054 2020/02/06
U TEK 3/40 OG 3/169 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER FIDJELAND ARNT HELGE OG ANN MERIT - 3/169- OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Arnt Helge Fidjeland SLA08 19/06803-004 2020/02/06
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 64/391 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - DINKO LAZAROV MANCHEV I K Gabrielsen REK 20/00006-025 2020/02/06
U TEK 52/26 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HBR02 19/01114-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - VÅGEDALEN, VISNES - SVAR - VEDR. FJERNING AV VEGETASJON VED VÅGEDALEN 47 - VISNES Terje Runnan ALI 18/03863-004 2020/02/06
U TEK 83/1 - EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HBR02 19/01087-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR HYTTERENOVASJON ALS06 20/01642-002 24 Offl.§24 2020/02/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 58/219 - FORESPØRSEL OM ALDER PÅ HUS OG LOKALER TIL NÆRING Håkon Kallevik KIS 17/00073-470 2020/02/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD BOLIG ALS06 18/03364-004 24 Offl.§24 2020/02/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/01530-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - STANGELAND BORETTSLAG REF.: 127/17 Stangeland Borettslag RBE08 12/02524-219 2020/02/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-346 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING TIL FORBEREDENDE SAMTALE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-347 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
U TEK 13/565 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, GARASJE/HAGESTUE - 13/565 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL FRITTLIGGENDE GARASJE Ørjan Fjellkårstad JKV 18/01219-004 2020/02/06
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 115/1 I KARMØY KOMMUNE Aase Roy MAH 20/00043-006 2020/02/06
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 115/1 I KARMØY KOMMUNE Melstveit Iren MAH 20/00043-007 2020/02/06
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 115/1 I KARMØY KOMMUNE Aase Roy MAH 20/00043-008 2020/02/06
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 115/1 I KARMØY KOMMUNE Meum Rolf MAH 20/00043-009 2020/02/06
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 115/1 I KARMØY KOMMUNE Salvesen Mariann MAH 20/00043-010 2020/02/06
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5152 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 115/1 I KARMØY KOMMUNE Urbanhus Haugesund As MAH 20/00043-011 2020/02/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-348 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I TEK 58/174 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 58/174 - ANG. KJØP AV KOMMUNAL TOMT Helgesen Ka Invest AS NILI1 20/01692-002 2020/02/06
I TEK 15/765 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ERNST HÅKON BERGFJORD - 15/765 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ERNST HÅKON BERGFJORD Vassbakk & Stol AS OSG 20/01699-001 2020/02/06
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - STANGELAND BORETTSLAG REF.: 127/14 Stangeland Borettslag RBE08 12/02524-220 2020/02/06
I TEK 15/1510 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - FERKINGSTAD A INVEST AS - 15/1510 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - FERKINGSTAD A INVEST AS Vassbakk & Stol AS OSG 20/01700-001 2020/02/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/01530-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-349 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
U TEK 83/144 - EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR- KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HBR02 19/01084-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - FAVNAMYR BORETTSLAG REF.: 129/13 Favnamyr Borettslag RBE08 12/02524-221 2020/02/06
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SØKNAD TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Kobberverkets Venner ANKO 20/01782-005 2020/02/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-350 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-351 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
U TEK 58/174 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 58/174 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT Helgesen Ka Invest AS NILI1 20/01692-001 2020/02/06
U TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING - JOHAN SVERDRUP GASSRØR OG KRAFTKABEL - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HBR02 19/00775-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U TEK 123/201 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - ETABLERING AV HØYSPENTKABEL - SVAR - 123/201 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - ETABLERING AV HØYSPENTKABEL Haugaland Kraft Nett AS KIS 20/01304-004 2020/02/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01698-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - SKÅRFELTET BORETTSLAG REF.: 126/21 Skårfeltet Borettslag RBE08 12/02524-222 2020/02/06
I SKU OPPLÆRINGSLOVENS §9A-6 - TILLEGG TIL REDEGJØRELSE I SAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN § 9A EEH 18/05100-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I TEK 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG GARASJE OG FORSTØTNINGSMURER - 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG GARASJE OG FORSTØTNINGSMURER I K Gabrielsen KIS 20/01696-001 2020/02/06
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - OVERTAKELSESPROTOKOLL BYGGETRINN 1 SOLDALEN Berge Sag ved Andrew Greenwood RLU 18/02711-056 2020/02/06
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - OPPHØR EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM/TOMT Olav Thon Eiendomsselskap ASA MSA 18/00413-199 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/06
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING TIL FORBEREDENDE SAMTALE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/06
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - ØSTREMSNESET BORETTSLAG REF.: 121/15 Østremsneset Borettslag RBE08 12/02524-223 2020/02/06
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01702-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I SKU EKSTRARESSURSER - SKOLER - KLAGE PÅ RESSURSER SKOLEÅRET 2020/21 Vormedal Ungdomsskole LIS01 16/01926-002 2020/02/06
I TEK 5/250 - TØKJE, VEA - NYBYGG GARASJE - 5/250 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Wenche Dahl EJO 13/01986-007 2020/02/06
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING TIL FORBEREDENDE SAMTALE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/06
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING TIL FORBEREDENDE SAMTALE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/06
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING TIL FORBEREDENDE SAMTALE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/06
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - FORNYELSE AV SALGSBEVILLING OG INNSENDING AV OMSETNINGSRAPPORT FOR 2019 Stangeland Matsenter AS EVI1 20/00155-002 2020/02/06
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING TIL FORBEREDENDE SAMTALE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/06
I TEK 119/218 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/218 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gismervik Arkitekter JKV 18/05308-006 2020/02/06
I TEK 15/637 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - LÆRINGSVERKSTEDET AS - 15/637 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - LÆRINGSVERKSTEDET AS Vassbakk & Stol AS OSG 20/01704-001 2020/02/06
I SEN HØRINGER - 2020 - HØRING AV ELFENBENSLAV SOM PRIORITERT ART MED ØKOLOGISK FUNKSJONSOMRÅDE OG OLIVINSKOG OG ÅPEN GRUNNLENDT KALKMARK SOM NATURLIG NATURTYPE Klima- og miljødepartementet ORO 20/00178-010 2020/02/06
I TEK 15/989 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HELGE EINARSEN - 15/989 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HELGE EINARSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01705-001 2020/02/06
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING TIL FORBEREDENDE SAMTALE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/06
I TEK 64/391 - GULEMYRVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 64/391 - GULEMYRVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE I K Gabrielsen KHM 20/01703-001 2020/02/06
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
U TEK 43/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES SERVICE SENTER AS - 43/25 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES SERVICE SENTER AS Skudenes Service Senter AS ALS06 20/01447-005 2020/02/06
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I REF.: 122/2 Norheimskogen Borettslag I RBE08 12/02524-224 2020/02/06
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - OVERSENDER KART OVER BETONGTANK Ruth Elisabeth Iversen Wigsnes ALS06 20/01488-075 2020/02/06
U TEK 24/2 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 24/2 - STOL - OVERSENDELSE DELINGSSAK FOR UTTALE Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen HHU 19/06496-003 2020/02/06
U TEK 83/57 - SKEIEVEGEN, SKEIE, TILBYGG BOLIG OG FRITTSTÅENDE GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 83/57 - SKEIEVEGEN, SKEIE, TILBYGG BOLIG OG FRITTSTÅENDE GARASJE Mariusz Stanislaw Bartosiewicz EDH 17/01848-005 2020/02/06
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01702-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I TEK REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE I ROGALAND - KARMØY - OPPDATERING/REVISJON AV VEGLISTENE I ROGALAND - KOMMUNALE VEGER Statens Vegvesen KSU01 12/04355-025 2020/02/06
U TEK 119/218 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/218 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Gismervik Arkitekter JKV 18/05308-007 2020/02/06
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I REF.: 122/21 Norheimskogen Borettslag I RBE08 12/02524-225 2020/02/06
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING TIL FORBEREDENDE SAMTALE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/06
U SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/01307-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I REF.: 122/22 Norheimskogen Borettslag I RBE08 12/02524-226 2020/02/06
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING TIL FORBEREDENDE SAMTALE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/02/06
U TEK 147/47 - MOKSHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE FØR DELING - SVAR - 147/47 - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Traa Bygg AS EDH 20/01681-002 2020/02/06
I TEK 57/544 - TORGET, SKUDENESHAVN - RIVING BYGG, NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG OG FASADEENDRING EKSISTERENDE BYGG - 57/544 - REVIDERT NOTAT VEDRØRENDE HAVNIVÅSTIGNING Petter J. Rasmussen AS KHM 20/00129-003 2020/02/06
I TEK 15/638 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ANDREW KRISTOFFER TOLLESEN - 15/638 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ANDREW KRISTOFFER TOLLESEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01707-001 2020/02/06
I TEK 85/54 - UTVIK - VEDLIKEHOLD AV KAI, ETABLERING AV UTRIGGER/BÅTOPPLØFT - 85/54 - ERKLÆRINGER OM ANSVARSRETT OG REVIDET GJENNOMFØRINGSPLAN Edb-Tjenester Norge Limited KMY 18/00688-019 2020/02/06
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - VEDTAKSBREV - GANGFELT KRYSS ÅKRAVEGEN/ENGVEGEN Sør-Vest Politidistrikt KSU01 12/00480-090 2020/02/06
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG III REF.: 124/10 Norheimskogen Borettslag III RBE08 12/02524-227 2020/02/06
I TEK 66/549 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/549 - REVIDERTE TERRENGLINJER Odd Hansen AS KIS 19/06201-007 2020/02/06
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG II REF.: 123/2 Norheimskogen Borettslag II RBE08 12/02524-228 2020/02/06
U TEK 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/112 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/340 I KARMØY KOMMUNE Andersen Svein Harald XXI 20/01551-001 2020/02/06
U TEK 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/112 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/340 I KARMØY KOMMUNE Johnstad Geir Christian XXI 20/01551-002 2020/02/06
U TEK 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/112 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/340 I KARMØY KOMMUNE Andersen Svein Harald XXI 20/01551-003 2020/02/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 11/215 - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR GJERDE Marte Floer Bårdsnes IGR 17/00073-471 2020/02/06
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - VEDTAKSBREV - GANGFELT ENGVEGEN/GRINDHAUGVEGEN Sør-Vest Politidistrikt KSU01 12/00480-091 2020/02/06
U TEK 40/8 - NEDRE RISDAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1718 - 40/8 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Ingeborg Elisabeth Pedersen HHU 19/05374-005 2020/02/06
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SØKNAD OM LÅN AV DEKKE TIL AVALDSNESHALLEN OG HÅVIKHALLEN Johanna Fredrika Knutsdotter Hilbig Gismervik TVI 16/04347-032 2020/02/06
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01698-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06
I TEK 112/116 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDERSEN, OLE-RONNY/FRAMVIG, MICHELA - 112/116 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDERSEN, OLE-RONNY/FRAMVIG, MICHELA Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 20/01708-001 2020/02/06
U TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1719 - 149/359 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Raglamyr Handelspark AS EDH 20/01483-007 2020/02/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 149/421 - SEKSJ 16, SPANNE - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR ISOLERING OG INNSETTING AV VINDU PÅ OVERBYGGET TERRASSE Cathrine Bugge IGR 17/00073-472 2020/02/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 69/76 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE Ktv Hus AS BFH 20/00016-009 2020/02/06
I TEK GJESTEPARKERING VED SVEIVAMYRVEGEN - GJELDER KLAGE - GJESTEPARKERING VED SVEIVAMYRVEGEN Annlaug Oddny Frøvik KSU01 20/01550-003 2020/02/06
I TEK 129/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - BEITING - 129/4 - SMIL-SØKNAD - FAKTURA John Stange LKS 16/04536-008 2020/02/06
I TEK 129/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - BEITING - AVSLUTNING AV PROSJEKTET RESTAURERING AV GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI Landbruksdirektoratet LKS 16/04536-009 2020/02/06
I TEK JAKT OG FANGST AV VILT - REFUSJON AV KOMMUNENS UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN FOR 2019 Miljødirektoratet PCH01 15/00015-009 2020/02/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ DEKKET EKSTRA PENSJONSUTGIFTER 2019 - STIFTELSEN NORHEIM BARNEHAGE Pbl (private Barnehagers Landsforbund) ETH01 16/01128-660 2020/02/06
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM KRWI 20/01473-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP PERIODEN 01.08.19 - 30.06.20 ETH01 16/01128-661 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/06