Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - MØTEREFERAT FRA KONTRAKTSMØTE - VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN Vassbakk & Stol AS HDO 18/04276-060 2020/02/04
U TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - ANSKAFFELSESPROTOKOLL - DYBDEKARTLEGGING 4 KILDER - RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID Vassbakk & Stol AS HDO 18/00255-009 2020/02/04
U TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/181 - E9 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/181 - E9 O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/01520-002 2020/02/04
U TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/617 - E8 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/617 - E8 O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/01519-002 2020/02/04
U TEK KARMØYGEDDON - SVAR - GEDDONCAMP - SØKNAD OM Å FÅ DISPONERE KOMMUNENS AREAL Karmøygeddon HPE 16/00897-028 2020/02/04
I TEK 22/212 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 22/212 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/01666-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/04
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E9 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E9 Odd Hansen AS KIS 20/00181-004 2020/02/04
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E8 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E8 Odd Hansen AS KIS 20/00617-004 2020/02/04
U TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - TILLATELSE TIL ENDRING - 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER Garvik Prosjekt AS IGR 19/00293-014 2020/02/04
U TEK 25/163 - LØKJENVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG GARASJE/BOD - 25/163 - RETUR AV SØKNAD Kenneth Einarsen EDH 17/05557-004 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Karmøy Naturstein Holding AS MSA 18/00413-163 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/04
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV GÅGATA - 25.04.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-011 2020/02/04
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV KOPERVIK PARK, LOKKET OG TORGET - 25.04.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-012 2020/02/04
I TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, RIGGOMRÅDET KLOAKKSANERING - VARSLINGSPLAN - GRAVING FOR VA UTSKIFTING PRESTAVEGEN ETAPPE 2 Risa AS KSU01 19/05775-009 2020/02/04
I TEK 113/48 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 113/48 - BESTILLING AV FORHÅNDKONFERANSE I PÅGÅENDE BYGGESAK Garvik Prosjekt AS KRRE 19/02318-010 2020/02/04
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - FORLENGELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLAN - STENGNING I SØRAGADÅ Vea Energi AS KSU01 17/00247-222 2020/02/04
U TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING - JOHAN SVERDRUP GASSRØR OG KRAFTKABEL - TAKSTVEDTAK - JOHAN SVERDRUP GASSRØR Equinor ASA MSA 19/00775-010 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - QUIZ-KVELD 06.03.20 Vormedal Grendahus SA EVI1 20/00007-013 26 Off.l.26 2020/02/04
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE CEM01 20/01663-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/04
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Sandhåland Velforening OFL 20/00041-004 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-094 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-067 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-074 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-092 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-093 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-094 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-095 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-096 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-097 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-098 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-099 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-077 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - TILBUD ANVO 20/00092-019 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00092-020 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEVIKAR, 100% FAST STILLING - AVSLAG SALF 19/06824-013 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEVIKAR, 100% FAST STILLING - AVSLAG SALF 19/06824-014 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-025 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-167 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-168 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-169 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-170 25 Offl §25 2020/02/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-015 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07202-014 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07202-015 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07202-016 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07202-017 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07202-018 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - INTERVJU MSE 19/07202-019 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07202-020 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07202-021 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07202-022 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - TILBUD ANVO 19/07234-018 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% X3 - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07234-019 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-015 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-016 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-017 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-018 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-019 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-020 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-021 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-022 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-023 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-024 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-025 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-026 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE MSE 19/07203-027 25 Offl §25 2020/02/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-011 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-017 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-063 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-064 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-065 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-066 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-067 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-068 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-069 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-087 25 Offl §25 2020/02/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-097 25 Offl §25 2020/02/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-098 25 Offl §25 2020/02/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-099 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-033 25 Offl §25 2020/02/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-030 25 Offl §25 2020/02/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-037 25 Offl §25 2020/02/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-015 25 Offl §25 2020/02/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-016 25 Offl §25 2020/02/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-041 25 Offl §25 2020/02/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-042 25 Offl §25 2020/02/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-043 25 Offl §25 2020/02/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-044 25 Offl §25 2020/02/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN - INTERVJU ANVO 20/00228-008 25 Offl §25 2020/02/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-027 25 Offl §25 2020/02/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-028 25 Offl §25 2020/02/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-029 25 Offl §25 2020/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-028 25 Offl §25 2020/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-029 25 Offl §25 2020/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-030 25 Offl §25 2020/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-031 25 Offl §25 2020/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-032 25 Offl §25 2020/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-033 25 Offl §25 2020/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-034 25 Offl §25 2020/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-019 25 Offl §25 2020/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-020 25 Offl §25 2020/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 20/01556-005 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-005 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-006 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-007 25 Offl §25 2020/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/01632-002 25 Offl §25 2020/02/04
U TEK 146/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM K INVESTERING V AS - SVAR - 146/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM K INVESTERING V AS K Investering V AS BJP01 20/01660-002 2020/02/04
I TEK 3/682 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, BOD - 3/682 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berit Ånensen JKV 19/01748-009 2020/02/04
I TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H4 - 123/181 - KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK BK6 - BYGG H4 Berge Sag og Trelast AS GTH 19/07357-006 2020/02/04
U SEN NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILSYN MILJØRETTET HELSEVERN - NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILSYN MILJØRETTET HELSEVERN Norheim Bu- og Behandlingsheim KANE1 19/06377-001 2020/02/04
U TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - SIGNERT AVTALE - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER Saga bygg AS VIHO 19/06447-050 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/02/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 57/300 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED LAHAMMAR Noralf Kallesten BFH 20/00016-006 2020/02/04
I TEK 15/685 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLAND INVEST AS - 15/685 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLAND INVEST AS S O Lund AS ORO01 20/01665-001 2020/02/04
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL. - KOMPLETT PLANFORSLAG FOR PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING Procon AS BHA02 17/00332-081 2020/02/04
I SEN KARMØY NÆRINGSFOND - PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27.01.20 Karmøy næringsfond, generalforsamlingen PVE01 18/02459-004 2020/02/04
I TEK 112/160 - SKRE - BYGGETILSYN - 112/160 - SPØRSMÅL OM PLASSERING AV GARASJE OG HUNDEGÅRD Jan Henrik Nesse JKV 20/01662-001 2020/02/04
I TEK 44/22 - ALTERFJELLET, SELVÅG - PÅ- OG TILBYGG GARASJE - 44/22 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 18/05207-003 2020/02/04
U TEK PLAN 443-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALEN - DALABREKKÅ - ENDRING - 85/35 MFL. - PLAN 443-1 - OPPSTARTSMØTE - REGULERINGSPLAN FOR DALEN - DALABREKKÅ Cowi AS YSL 20/01309-005 2020/02/04
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER EDA 16/00047-070 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/04
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - AVVIST LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/04
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER Dustin Norway AS OEI 19/00948-039 2020/02/04
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER Konica Minolta Business Solutions Norway AS OEI 19/00948-040 2020/02/04
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER Canon Norge AS OEI 19/00948-041 2020/02/04
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 12/156 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR RIVING AV SKUR OG BYGGING AV CARPORT Øystein Lindekleiv IGR 17/00073-468 2020/02/04
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-042 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/04
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VEDRØRENDE OVERGANGSREGEL FOR BEVILLING PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) Ringnes AS EVI1 12/01535-033 2020/02/04
I TEK 3/137 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I GRUNN - 3/137 - TINGLYST ERKLÆRING OM RETTIGHET I GRUNN -2049909 Statens Kartverk NILI1 20/01565-004 2020/02/04
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Quiltelag ANKO 20/00039-021 2020/02/04
U TEK 109/39 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 109/39 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Wenche Bjørk Lippens ALA04 19/06262-027 2020/02/04
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-043 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/04
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 16/254 - TINGLYST SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 2048639 Statens Kartverk NILI1 19/02008-024 2020/02/04
U TEK PLAN 4087 - DETALJREGULERING FOR MOLO GASSRØRKULLVERT PÅ KALSTØ - PLAN 4087 - ENDELIG REFERAT FRA OPPSTARTSMØTET Norconsult AS YSL 20/00597-007 2020/02/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 11/215 - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR GJERDE Marte Floer Bårdsnes IGR 17/00073-469 2020/02/04
I TEK 119/127 - MYKJE - UTVIDELSE AV KAI - 119/127 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL UTVIDELSE AV KAI Karmsund Havn IKS KRRE 20/01668-001 2020/02/04
I TEK 15/1087 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 15/1087 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Karmøy Rørteknikk AS ALS06 19/06194-003 2020/02/04
I SEN BRUKTHANDELBEVILLING - CUBIX AS - MELDING OM BRUKTHANDELBEVILLING - CUBIX AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 20/01664-001 2020/02/04
I TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1719 - 149/359 - NY FULLMAKT Raglamyr Handelspark AS EDH 20/01483-005 26 Off.l.26 2020/02/04
U TEK 109/39 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 109/39, 48 OG 69 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kari Brummenæs ALA04 19/06262-028 2020/02/04
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - HTV - MØTEINNKALLING - 10.02.2020 - OK Stian Heimtun GKH01 12/00233-081 2020/02/04
U TEK 112/160 - SKRE - BYGGETILSYN - 112/160 - VEDR. SPØRSMÅL OM PLASSERING AV GARASJE OG HUNDEGÅRD Jan Henrik Nesse JKV 20/01662-002 2020/02/04
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 20/00116-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/04
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - FELLINGSRAPPORT Raymond Mortensen PCH01 12/00288-161 2020/02/04
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 20/00116-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/04
U TEK 87/33 OG 87/88 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - PEDERSEN, LONE BEATE OG VEDØY, KNUT ANDRÊ - 87/33- OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Knut Andre Vedøy SLA08 20/01641-002 2020/02/04
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/04
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Kari Johanne Thorshaug MAAA1 13/03303-055 2020/02/04
I TEK TEKNISK PLAN FOR BK6 PÅ LYNGTUNET - TEKNISK PLAN TIL GODKJENNING TEKNISK PLAN FOR BK6 PÅ LYNGTUNET Cowi AS BTH04 20/01669-001 2020/02/04
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-045 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/04
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KOPI AV PROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 9.1.2020 Advokatfirmaet Lund & Co DA MSA 17/03756-042 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/04
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/04
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - NORHEIM SØNDAGSSKOLE Inger Synnøve Stange ANKO 20/00039-022 2020/02/04
I SKU HAUGALAND HESTESPORT ARENA - ANMODNING OM UTBETALING AV INTERKOMMUNALT INVESTERINGSTILSKUDD TIL HAUGALAND HESTESPORT ARENA Tysvær kommune OFL 16/05046-012 2020/02/04
I TEK OASEN KJØPESENTER AS - LEIE - VARSEL OM REGULERING OASEN KJØPESENTER AS - LEIE Olav Thon Eiendomsselskap ASA NILI1 16/01174-004 2020/02/04
I TEK 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG - 66/810 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR RIVING OG OPPFØRING AV NYTT KLOAKKPUMPEHUS Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/06509-005 2020/02/04
U TEK 3/682 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG, BOD - 3/682 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, BOD Berit Ånensen JKV 19/01748-010 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Jostein Karlsen HBR02 18/00413-164 2020/02/04
U TEK 44/22 - ALTERFJELLET, SELVÅG - PÅ- OG TILBYGG GARASJE - 44/22 - FERDIGATTEST - PÅ- OG TILBYGG GARASJE Eskild Kvala AS JKV 18/05207-004 2020/02/04
I SKU NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - BER OM TILBAKEMELDING Advokat Knut Magnus Haavik BAN03 17/01910-010 2020/02/04
U TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV TERRASSE - 15/1097 - RETUR AV SØKNAD Hilde Kristin Liknes EDH 19/02460-008 2020/02/04
U TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/152 I KARMØY KOMMUNE Skattkjær Anders XXI 20/01494-003 2020/02/04
U TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/152 I KARMØY KOMMUNE Hansen Ragnar Johan XXI 20/01494-004 2020/02/04
U TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/152 I KARMØY KOMMUNE Grindheim Marianne XXI 20/01494-005 2020/02/04
U TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/152 I KARMØY KOMMUNE Hansen Jonny XXI 20/01494-006 2020/02/04
U TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/152 I KARMØY KOMMUNE Hansen Odd Egil XXI 20/01494-007 2020/02/04
U TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/152 I KARMØY KOMMUNE Hansen Ragnar Johan XXI 20/01494-008 2020/02/04
U TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/152 I KARMØY KOMMUNE Bådsvik Bjørn Olav L XXI 20/01494-009 2020/02/04
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Sidsel Merethe Selsaas Syre MAAA1 13/03303-056 2020/02/04
U TEK REGRESSKRAV ETTER TILBAKESLAG - AUSTIGARD 33 - JARLE GRINDHAUG FREMTIND FORSIKRING - 1586159600006 - SVAR - REGRESSKRAV ETTER TILBAKESLAG - AUSTIGARD 33 - JARLE GRINDHAUG FREMTIND FORSIKRING - 1586159600006 Fremtind Forsikring AS OSG 20/01619-002 2020/02/04
U TEK INNLANDSFISKE - VANNMILJØ - BER OM UTBETALING: TILSAGN OM STØTTE FRA VANNMILJØTILTAKSMIDLENE 2019 SJØØRRETKARTLEGGING PÅ YTRE HAUGALANDET Rogaland fylkeskommune PCH01 13/01475-011 2020/02/04
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - OPPLYSNINGER OM SEPTIKTANK Karl Martin Orre ALS06 20/01488-071 2020/02/04
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER TROND SKJEIE - ARBEIDSBEKREFTELSE FOR UTSTEDELSE AV AUTORISASJONSBEVIS FOR PLANTEVERN OG GNAGERMIDLER TROND SKJEIE Trond Skjeie HHU 20/00238-002 26 Off.l.26 2020/02/04
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Remek AS HBR02 18/00413-165 2020/02/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 13/355 - MELDING OM ADRESSEENDRINGER VED TOSTEMBEKKEN Tostemmen Utbygging AS BFH 20/00016-007 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - FORDELING EIENDOMSSKATTETAKST - NÆRINGSEIENDOM Smarten AS MSA 18/00413-166 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/02/04
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - REVIDERT MØTEINNKALLING - OK - HTV - 10.02.20 Hansen Cathrine GKH01 12/00233-082 2020/02/04
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - 120/46 - SØKNAD OM STØTTE TIL UTGIFTER IFB. KLOAKKERING PÅ RØYKSUND Else Marie Aasbø ETS 12/00024-435 2020/02/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01111-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Paul Stol Holding AS HBR02 18/00413-167 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Håkonsen Eiendom AS HBR02 18/00413-168 2020/02/04
I TEK AUTORISASJON - TILLEGGSKURS GNAGERMIDLER PÅ LANDBRUKSEIENDOM TROND SKJEIE - ARBEIDSBEKREFTELSE FOR UTSTEDELSE AV AUTORISASJONSBEVIS FOR PLANTEVERN OG GNAGERMIDLER TROND SKJEIE Trond Skjeie HHU 20/00240-002 26 Off.l.26 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Stølebuktvegen Eiendom AS HBR02 18/00413-170 2020/02/04
I TEK 44/1, 44/2 OG 44/3 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 44/1, 44/2 OG 44/3 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN Karmøy Kommune Teknisk Etat v/Magne Aartun XXI 20/01671-001 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Husøyveien 135 AS HBR02 18/00413-171 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Kjell Einar Eide HBR02 18/00413-172 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Karmsund Yard AS HBR02 18/00413-173 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Karmsund Offshorebase AS HBR02 18/00413-174 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Karlsen Multiservice HBR02 18/00413-175 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Ktm Eiendom AS HBR02 18/00413-176 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Helge Birger Liknes TNO05 18/00413-177 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Stena Recycling AS HBR02 18/00413-178 2020/02/04
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/48 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Else Helen Voraa ALA04 19/05750-147 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Helge Birger Liknes TNO05 18/00413-179 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Jan Hognaland TNO05 18/00413-180 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Austevikvegen 10 AS TNO05 18/00413-181 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Lorentz Storesund & Sønner AS TNO05 18/00413-182 2020/02/04
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM Kenneth Gård TNO05 18/00413-183 2020/02/04