Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 64/211 - LYNGVEGEN, STANGALAND - OPPARBEIDELSE AV TOMT - VEG, GS-VEG, VANN- OG AVLØPSANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 64/211 - LYNGVEGEN, STANGALAND - OPPARBEIDELSE AV TOMT - VEG, GS-VEG, VANN- OG AVLØPSANLEGG Asplan Viak AS IGR 20/00156-003 2020/01/31
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERAT 28.JANUAR 2020 Statens vegvesen, Region Vest HPE 12/00684-079 2020/01/31
U SKU LÆRERNORM I KARMØYSKOLEN 2019/20 - SVAR - BROT PÅ LÆRARNORMA - BER KOMMUNEN OM Å SENDE INN OPPLYSNINGAR Fylkesmannen i Rogaland BNO 19/01313-004 2020/01/31
U TEK 3/444 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV DIDRIKSEN - 3/444 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUSTAV DIDRIKSEN S O Lund AS OSG 20/01468-002 2020/01/31
U TEK 149/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK JAMES SELLE - 149/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK JAMES SELLE Vassbakk & Stol AS OSG 20/01455-003 2020/01/31
U TEK 15/901 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON - 15/901 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON Vassbakk & Stol AS OSG 20/01465-003 2020/01/31
U TEK 15/551 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNING STAVA - 15/551 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENNING STAVA Vassbakk & Stol AS OSG 20/01457-003 2020/01/31
U TEK 15/552 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJETIL ELIASSEN - 15/552 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJETIL ELIASSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01448-003 2020/01/31
I TEK 142/387 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL 142/387 Even Kristian Laugen NILI1 20/01640-001 2020/01/31
U SKU RETTFERDSVEDERLAG - SVAR - SØKNAD OM RETTFERDSVEDERLAG FRA STATEN BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/31
U TEK 96/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN ASLAKSEN - 96/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN ASLAKSEN Rørleggermester Olsen OSG 20/01606-002 2020/01/31
U TEK 149/209 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL ENDRESEN - 149/209 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL ENDRESEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01442-003 2020/01/31
I TEK PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 30.01.20 PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN Fylkesmannen I Rogaland BHA02 18/04914-021 2020/01/31
U TEK 68/99 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - CECILIE KOLLTVEIT - 68/99 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - CECILIE KOLLTVEIT Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 20/01610-003 2020/01/31
U TEK 123/200 - SNIK - GRUNNARBEIDER OMRÅDE B1 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - GRUNNARBEIDER OMRÅDE B1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/07361-002 2020/01/31
I TEK VANN OG VASSDRAG - REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPEMØTE I HAUGALAND VANNOMRÅDE 11.12.19 Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-063 2020/01/31
I TEK 107/1 - LINDØYVEGEN, LINDØY - TILBYGG OFFENTILG TOALETT - 107/1 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON MED NABOVARSEL Røyksund Båtforenng KRRE 19/04879-004 2020/01/31
I TEK 13/413 - TUNGARDEN, TJØSVOLL - PÅBYGG OG OMBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN - 13/413 - SØKNAD OM DISPENSASJON Trygve J Sjøen AS IGR 20/00059-005 2020/01/31
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - SPILLVANNSTILKOBLING AVALDSNESVEGEN, 66/56 OG 66/49 Comfort Karmøy AS EJD 15/04309-120 2020/01/31
I TEK 123/201 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - ETABLERING AV HØYSPENTKABEL - 123/201 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL FORELEGGING AV HØYSPENTKABEL Fylkesmannen i Rogaland KIS 20/01304-003 2020/01/31
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 , 2019 OG 2020 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-100 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - SVAR PÅ 59/255 OG 66/845 - OVERSENDELSE AV MIDL. RESULTAT OG AREALREGNSKAP FOR GODKJENNING Rogaland Fylkeskommune ALA04 19/05750-144 2020/01/31
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Feøy Bedehusforening OFL 20/00040-002 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01635-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01637-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Vea Barnerøster v/ Helena Davidsen ANKO 20/00039-018 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-064 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-072 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-086 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-087 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-088 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-089 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-090 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-057 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-058 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-059 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-060 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-046 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - SØKNAD ANVO 19/07231-047 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ANVO 19/07232-072 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07232-073 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ANVO 19/07232-074 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07232-075 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-040 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER X2 100% - AVSLAG ANVO 19/07101-011 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER X2 100% - AVSLAG ANVO 19/07101-012 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-032 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-056 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-057 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-053 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-163 25 Offl §25 2020/01/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-009 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-020 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD ANVO 19/07326-032 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-062 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-087 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-083 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-084 25 Offl §25 2020/01/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-093 25 Offl §25 2020/01/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-094 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-022 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-023 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-024 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-025 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-026 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-027 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-028 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-029 25 Offl §25 2020/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-035 25 Offl §25 2020/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-013 25 Offl §25 2020/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-036 25 Offl §25 2020/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-037 25 Offl §25 2020/01/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-038 25 Offl §25 2020/01/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - INTERVJU ANVO 20/00124-004 25 Offl §25 2020/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-016 25 Offl §25 2020/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-017 25 Offl §25 2020/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-018 25 Offl §25 2020/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-019 25 Offl §25 2020/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-018 25 Offl §25 2020/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-019 25 Offl §25 2020/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-012 25 Offl §25 2020/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-013 25 Offl §25 2020/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-014 25 Offl §25 2020/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - SØKNAD ANVO 20/01547-002 25 Offl §25 2020/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - SØKNAD BLI01 20/01432-006 25 Offl §25 2020/01/31
U TEK 3/728 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GREGERSEN, ARNT OVE - SVAR - 3/728 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Arnt Ove Gregersen BJP01 20/01630-002 2020/01/31
I TEK 2/354 - ERVERV AV REGULERT VEG AREAL - ØSTHUSNESET - UNDERTEGNET AVTALE OM AVSTÅELSE AV GRUNN - TILLEGGSAVTALE Heine Gudmund Kallevik HPE 19/02108-005 2020/01/31
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 149/421 - SEKSJ 16, SPANNE - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR ISOLERING OG INNSETTING AV VINDU PÅ OVERBYGGET TERRASSE Cathrine Bugge IGR 17/00073-464 2020/01/31
I TEK 149/92 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - NYBYGG CARPORT MED BOD - 149/92 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - NYBYGG CARPORT MED BOD Odd Inge Sandvik KRRE 20/01643-001 2020/01/31
U TEK 15/2162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, CHRISTIAN OG SALOMONSEN, MALIN JOHANNESEN - SVAR - 15/2162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Christian Ferkingstad BJP01 20/01609-003 2020/01/31
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING NOU 2019: 23 NY OPPLÆRINGSLOV Kunnskapsdepartementet LIS01 19/00016-129 2020/01/31
U TEK 48/1 - TØMMING AV SEPTIKTANK - HILLESLANDVEGEN 160 - SVAR - GJELDER TIDSBRUK - GEBYR FOR VARSLING/TØMMING AV SEPTIKTANKER Knut Dale ANNA 19/06832-011 2020/01/31
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01583-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
U TEK 140/42, 45 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 140/42, 45 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TNO05 19/01170-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/31
U TEK 15/1225 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM - OPPRETTING AV FESTEGRUNN STD:18/4999 - 15/1225 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRING AV UTSATTT OPPMÅLINGSFORRETNING JHE 18/05122-029 2020/01/31
U TEK 79/197 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HINDERAKER & VISNES VEL - 79/197 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - HINDERAKER & VISNES VEL Hinderaker og Visnes Vels Barnehage ALS06 20/01470-004 2020/01/31
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - FDV SYSTEM - VEILEDENDE KUNNGJØRING - 20/1473 DIALOGMØTE - FDV SYSTEM Doffin KRWI 20/01473-001 2020/01/31
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00247-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
I TEK 119/152 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 119/152 - REVIDERT REKVISISJONSKSJEMA OG SITUASJONSKART Anders Skattkjær XXI 20/01494-002 2020/01/31
I TEK 3/449 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, SIGBJØRN - 3/449 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, SIGBJØRN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 20/01636-001 2020/01/31
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Trial Klubb ANKO 20/00039-019 2020/01/31
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 20/01638-001 24 Offl.§24 2020/01/31
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR HYTTERENOVASJON ALS06 20/01642-001 24 Offl.§24 2020/01/31
U SEN PLAN 546-12 - DETALJREGULERING FOR STEMMEMYR - OMDISPONERING AV AREAL FOR STØYSKJERMING TIL BOLIGFORMÅL - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 546-12 - DETALJREGULERING FOR STEMMEMYR - OMDISPONERING AV AREAL FOR STØYSKJERMING TIL BOLIGF Eiendomsavdelinga JST 20/01639-002 2020/01/31
I TEK 87/33 OG 87/88 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - PEDERSEN, LONE BEATE OG VEDØY, KNUT ANDRÊ - 87/33 OG 87/88 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - PEDERSEN, LONE BEATE OG VEDØY, KNUT ANDRÊ Knut Andre Vedøy HAS 20/01641-001 26 Off.l.26 2020/01/31
I TEK VASSDRAGSANLEGG - GODKJENNING AV REVURDERING AV DAM BREKKEDAMMEN - VANNVERKSDAM - KARMØY KOMMUNE - VEDTAK Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) SAT 12/01763-027 2020/01/31
I TEK 13/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TENACIOUS AS - 13/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TENACIOUS AS Per Inge Sjurseth AS ORO01 20/01644-001 2020/01/31
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - FORELØPIG SVAR - EIENDOMSSKATT - KLAGE TNO05 19/01333-010 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-336 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-337 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-338 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 119/467 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Roger Eilertsen Nordset GEL 20/00031-017 2020/01/31
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - FORELØPIG SVAR - EIENDOMSSKATT - KLAGE TNO05 19/01526-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Midtbø Karsten ALA04 20/00072-002 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Eilertsen Karen Synnøve K ALA04 20/00072-003 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Eike Bjarne ALA04 20/00072-004 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Eike Geir Ingvar ALA04 20/00072-005 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Eike Heidi Karin ALA04 20/00072-006 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Eike Kjell Egil ALA04 20/00072-007 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Eike Knut Inge ALA04 20/00072-008 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Eike Rigmor Margaret ALA04 20/00072-009 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Olsen Aina Eike ALA04 20/00072-010 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Magny Edel ALA04 20/00072-011 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Eike Hjørdis ALA04 20/00072-012 2020/01/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 43/634 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Aleksander Emilsen Wahlø GEL 20/00031-018 2020/01/31
I SKU NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - BER OM REFERAT OG STATUS I SAKEN - STANGALAND SKOLE Advokat Knut Magnus Haavik BAN03 17/01910-009 2020/01/31
I TEK 83/63 - SKEIE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 83/63 - SKEIE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Øyvind Hogneland Hansen HAS 20/01645-001 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-339 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
I TEK 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Kjell Brun AMJ 20/01646-001 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-340 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/392, 2229 - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/392, 2229 TNO05 19/01704-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-341 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/02034-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
U TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H4 - 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - OVERSENDELSE AV KLAGE BK6 - BYGG H4 Berge Sag og Trelast AS GTH 19/07357-005 2020/01/31
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-342 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILBUD - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/31
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILBUD - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/31
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILBUD - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/31
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILBUD - 19/948 RAMMEAVTALE LEIE AV MULTIFUNKSJONSMASKINER OEI 19/00948-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-343 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
U TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER STD:19/5171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/3 I KARMØY KOMMUNE Hausken Kirsten Ohm HAS 20/01517-004 2020/01/31
U TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER STD:19/5171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/3 I KARMØY KOMMUNE Hausken Thomas Kristian HAS 20/01517-005 2020/01/31
U TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER STD:19/5171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/3 I KARMØY KOMMUNE Edvardsen Elvira Gjertrud HAS 20/01517-006 2020/01/31
U TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER STD:19/5171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/3 I KARMØY KOMMUNE Vaaga Inge HAS 20/01517-007 2020/01/31
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-344 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - FORELØPIG SVAR - EIENDOMSSKATT - KLAGE TNO05 19/02005-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/31
I TEK 15/428 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER LUND - 15/428 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER LUND Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01647-001 2020/01/31
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - UTTALELSE FRA MATTILSYNET - 31.01.19 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. Mattilsynet AAHO 17/00895-058 2020/01/31
I TEK 141/183 - TEKNISK PLAN - BOLIGOMRÅDE LITLASUND - ETTERSENDING FDV FAGERVOLLTUNET Lhv Tjenester AS BTH04 18/01828-016 2020/01/31
I TEK VANN OG VASSDRAG - INNKALLING TIL MØTE I VA-GRUPPA I HAUGALAND VANNOMRÅDE 10. FEBRUAR, KL. 8.30-11.30 I TYSVÆR RÅDHUS Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-064 2020/01/31
U TEK 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/418 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD Vigleik Tvedt KRRE 19/07228-005 2020/01/31
U TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - FORELØPIG SVAR - 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - TNO05 19/02761-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 - GNR. 86/237, 238 OG 239 - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 - GNR. 86/237, 238 OG 239 TNO05 19/05983-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/31
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01637-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
U TEK 1/216 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 1/216 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TNO05 19/06563-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/31
U TEK OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA - LEIE AV AREAL TIL PARKERINGSPLASS OASEN STORSENTER - GNR/BNR 148/95,724 - INDEKSREGULERING PER 1.1.2020 LEIE AV AREAL TIL PARKERINGSPLASSEN OASEN STORSENTER Olav Thon Eiendomsselskap ASA NILI1 12/00616-006 2020/01/31
I TEK SØKNAD OM EKSTRA SØPPELDUNK - BEKREFTELSE - BEHOV FOR EKSTRA SØPPEDUNK ANNA 20/00222-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
U TEK 68/82. 68/1 OG 68/348 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 68/82. 68/1 OG 68/348 - MELDING OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Olav Eide ALA04 20/01587-002 2020/01/31
U TEK LEIEKONTRAKTER HOVEDGATEN 52 AS, KOPERVIK - INDEKSREGULERING AV LEIEAVTALE GJELDENDE FRA 1.1.2020 Wright Trafikkskole AS NILI1 19/05521-009 2020/01/31
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01635-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 64/211 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - STANGELAND BARNESKOLE Hlm Arkitektur AS MAAA1 20/00006-023 2020/01/31
U TEK 64/778 - EIENDOMSSKATT - BUNNFRADRAG - FORELØPIG SVAR - 64/778 - EIENDOMSSKATT - BUNNFRADRAG TNO05 19/06564-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/31
U TEK 149/65 - EIENDOMSSKATT - BUNNFRADRAG - FORELØPIG SVAR - 149/65 - EIENDOMSSKATT - BUNNFRADRAG TNO05 19/06565-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/31
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 21 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Florin, Kjell, Hans Erik, Ole Gunnar Eltel AKR02 17/00780-101 2020/01/31
U TEK 3/449 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, SIGBJØRN - SVAR - 3/449 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, SIGBJØRN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 20/01636-002 2020/01/31
U TEK 122/128 - SOLDALVEGEN, RØYKSUND - FORSTØTNINGSMUR - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 122/128 - SOLDALVEGEN, RØYKSUND - FORSTØTNINGSMUR I K Gabrielsen KRRE 20/00189-002 2020/01/31
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-140 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
U TEK OPPDRETT AV FISK, SKALLDYR, KAMSKJELL - SVAR - KOMMUNAL HØRING - SØR FARMING AS ORG. NR. 923187030 - SØKNAD OM ENDRING AV ANLEGGSPLASSERING PÅ LOKALITET 10029 TUHOLMAN Rogaland Fylkeskommune PCH01 12/00586-019 2020/01/31
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06715-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/31
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - SVAR - SVAR PÅ 59/255 OG 66/845 - OVERSENDELSE AV MIDL. RESULTAT OG AREALREGNSKAP FOR GODKJENNING Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 19/05750-145 2020/01/31
U TEK 66/79 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/7084 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/79 TILLEGSAREAL (JARLE EILERTSEN) 66/79 I KARMØY KOMMUNE Hjørdis Eike ALA04 20/00072-014 2020/01/31