Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PERMANENT PLASSERING AV RUBBHALL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PERMANENT PLASSERING AV RUBBHALL Procon AS KHM 19/07205-004 2020/01/30
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - HØRING - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN Veavågen Bygdautvalg AAHO 17/00895-053 2020/01/30
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - HØRING - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. BJØRN ODDVAR MADSEN AAHO 17/00895-055 2020/01/30
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - PUBLIC INSPECTION OF ZONING PLAN - PLAN IDENTIFICATION NUMBER 2103 - SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN - 5/280 MFL. - KARMØY IN NORWAY LAILA RUTH BECKER AAHO 17/00895-057 2020/01/30
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM STØTTE TIL LYNGBRENNING - AVALDSNES GRUNNEIGERLAG Kjell Sigve Kvalavåg PCH01 12/00690-256 2020/01/30
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - INNSPILL/MERKNAD FRA KRISTIAN LINDAAS SØRENSEN PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 Kristian Lindaas Sørensen YSL 17/04858-034 2020/01/30
I TEK 22/157 - RETTING I MATRIKKELEN FORMÅLSENDRING AV SJØHUS - 22/157 - RETTING I MATRIKKELEN - FORMÅLSENDRING AV SJØHUS Marton Stava KHM 20/01612-001 2020/01/30
I TEK 16/64 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - INGJERD SIGDIS LJØEN SKAUG - 16/64 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - INGJERD SIGDIS LJØEN SKAUG Vassbakk & Stol AS OSG 20/01605-001 2020/01/30
I TEK REGRESSKRAV ETTER TILBAKESLAG - AUSTIGARD 33 - JARLE GRINDHAUG FREMTIND FORSIKRING - 1586159600006 - REGRESSKRAV - SKADE ETTER TILBAKESLAG - FORURENSNINGSLOVEN § 24 A FREMTIND FORSIKRING - 1586159600006 Fremtind Forsikring AS OSG 20/01619-001 2020/01/30
U TEK 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - SAK TIL UTTALE - 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/06845-005 2020/01/30
U TEK 57/127 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. RIVING, TILBYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - BOLIG OG BUTIKKLOKALE - SAK TIL UTTALE - 57/127 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. RIVING, TILBYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - BOLIG OG BUTIKKLOKALE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/07259-007 2020/01/30
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - TILLATELSE TIL ENDRING - 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING Urbanhus Kjededrift AS KRRE 19/01244-024 2020/01/30
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - SØKNAD KORTTID - NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM Arbeidstilsynet SIB 12/00092-348 2020/01/30
I TEK 40/1 - OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL - 40/1 - SØKNAD OM OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL Inger Johanne Riisdal BJP01 20/01625-001 2020/01/30
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TERRASSEBLOKK (FELT 10 ) - 141/213 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE (FELT 10 ) Odd Hansen AS KMY 18/04244-007 2020/01/30
I TEK 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PERMANENT PLASSERING AV RUBBHALL - 86/238 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR - BEHANDLING ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet KHM 19/07205-005 2020/01/30
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SAKSBEHANDLING AV VEDLAGTE SAK OVERFØRES FRA STATENS VEGVESEN TIL ROGALAND FYLKESKOMMUNE Statens vegvesen, Region Vest GTH 15/04024-065 2020/01/30
U TEK 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG VASKEHALL - RAMMETILLATELSE - 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG VASKEHALL Hille Melbye Arkitekter AS IGR 20/00128-004 2020/01/30
U TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Asplan Viak v/Mona Lunde BHA02 17/04178-035 2020/01/30
I SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SØKNAD OM STØTTE TIL DIALEKTPROSJEKT PÅ HAUGALANDET Karmsund Mållag ANKO 19/00027-047 2020/01/30
I TEK 3/271 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - ØNSKER Å KJØPE 3/271 Thomas Olai Boge NILI1 20/01568-002 2020/01/30
I TEK 47/449 - SOLVIGVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 47/449 - REVIDERT SITUASJONSPLAN OG BRANNTEGNINGER Sandve Trelast AS KHM 20/00198-004 2020/01/30
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Svein Åge Susort ALS06 19/01657-023 2020/01/30
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE - TRIO R.J.H, UNDERHOLDNING PÅ BU OG BEHANDLINGSHJEM Trio R.J.H v/ Hugo Austevik EIE 20/01301-003 2020/01/30
U TEK 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG - 20/9 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS JKV 19/00831-008 2020/01/30
I TEK 123/201 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - ETABLERING AV HØYSPENTKABEL - 123/201 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL ETABLERING AV NY HØYSPENTKABEL Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 20/01304-002 2020/01/30
I TEK 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI - 108/10 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ERSTATNINGSHYTTE OG UTVIDELSE AV BRYGGEANLEGG Fiskeridirektoratet KRRE 19/04992-013 2020/01/30
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 9680 ÅKRAVEGEN - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Hans J Rasmussen AS OSG 17/01108-142 2020/01/30
I TEK 96/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN ASLAKSEN - 96/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN ASLAKSEN Rørleggermester Olsen ORO01 20/01606-001 2020/01/30
I TEK 96/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN ASLAKSEN - 96/33 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN ASLAKSEN Rørleggermester Olsen ALS06 20/01606-003 2020/01/30
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-016 25 Offl.§25 2020/01/30
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Øygardshaugen velforening OFL 20/00041-003 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-043 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-044 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-071 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-072 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-039 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-085 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-027 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-028 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-033 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-034 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-051 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-052 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-159 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-160 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-161 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-162 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-132 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-133 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-134 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-135 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-136 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-137 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-138 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-139 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-140 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-141 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-142 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-143 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-144 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-145 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-146 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-147 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-148 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-149 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-150 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-151 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-152 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-153 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-154 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-155 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-156 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-157 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-158 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-159 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-160 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-161 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-162 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-163 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-164 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-165 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-166 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-167 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-168 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-169 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-170 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-171 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-172 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-173 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-174 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-175 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-176 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-177 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-178 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-179 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-180 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-181 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-182 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-183 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 100 % FAST - AVSLAG JBR04 19/07270-184 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - SØKNAD ANVO 19/07324-016 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD ANVO 19/07325-019 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ANVO 19/07327-061 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-021 25 Offl §25 2020/01/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-028 25 Offl §25 2020/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - SØKNAD MSE 20/00149-003 25 Offl §25 2020/01/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-032 25 Offl §25 2020/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-033 25 Offl §25 2020/01/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-034 25 Offl §25 2020/01/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-012 25 Offl §25 2020/01/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-031 25 Offl §25 2020/01/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-032 25 Offl §25 2020/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-033 25 Offl §25 2020/01/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-034 25 Offl §25 2020/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-035 25 Offl §25 2020/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-011 25 Offl §25 2020/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-012 25 Offl §25 2020/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-013 25 Offl §25 2020/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-014 25 Offl §25 2020/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-015 25 Offl §25 2020/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - SØKNAD ANVO 20/00937-006 25 Offl §25 2020/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - TRUKKET ANVO 20/00937-007 25 Offl §25 2020/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-017 25 Offl §25 2020/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-010 25 Offl §25 2020/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-011 25 Offl §25 2020/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 20/01556-003 25 Offl §25 2020/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - SØKNAD BLI01 20/01432-005 25 Offl §25 2020/01/30
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - ALKOHOLOMSETNING 2019 - COOP Coop Sørvest SA EVI1 20/01599-003 2020/01/30
I TEK ANMODNING OM OPPRETTING AV HUMMERRESERVAT - ANMODNING OM OPPRETTING AV HUMMERRESERVAT I KARMØY KOMMUNE Naturvernforbundet I Rogaland PCH01 20/01626-001 2020/01/30
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SØKNAD OM LEIE AV DEKKE TIL ÅKRAHALLEN - 24 - 25.03.20 Åkra Idrettslag TVI 16/04347-031 2020/01/30
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER ARTUR TROSNAVÅG - AUTORISASJON - KURSBEVIS, PLANTEVERN ARTUR TROSNAVÅG Artur Trosnavåg HHU 20/01613-001 2020/01/30
U TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02272-015 2020/01/30
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - SØKNAD OM SKILT 522 GANG- OG SYKKELVEG PÅ FAVNAMYRVEGEN VED KIWI. Statens vegvesen, Region Vest KSU01 20/01588-001 2020/01/30
I TEK GRAVESØKNAD - STORHAUGSVEGEN 16 - REVIDERT SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - STORHAUGSVEGEN 16 Geir Tangjerd KSU01 20/01505-003 2020/01/30
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - MELDING OM TILSYN 26.03.20 - BYGNES LEGEKONTOR Arbeidstilsynet TSK01 12/00140-253 2020/01/30
I TEK 13/599 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - HAGESTUE - 13/599 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Einar Bjørnsen JKV 15/02697-004 2020/01/30
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 , 2019 OG 2020 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-098 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE - MOLINERDAG 2020 Ferkingstad Velforening Vest EIE 20/01301-002 2020/01/30
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 68/5 - SPØRSMÅL OM TILBAKEFØRING AV TERRENG I TOMTEGRENSE MOT 68/449 Kjell Magne Eide KMY 17/00073-462 2020/01/30
I TEK 142/727 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 142/727 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester Leif K Hausken AS KMY 18/03089-029 2020/01/30
U TEK 15/2265 - HOLMAVEGEN, ÅKRA, PARKERINGSPLASS - 15/2265 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 18/03756-009 2020/01/30
I TEK 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG - 20/9 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS JKV 19/00831-009 2020/01/30
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE - FREDTUN LEIRSTED Geir Sofus Sommerfeldt EIE 20/01301-005 2020/01/30
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - OPPLYSNINGER OM SEPTIKTANK Hans Kristian Stensland ALS06 20/01488-070 2020/01/30
U SEN 15/2468 - ÅKRA, SØKNAD OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 15/2468. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/07075-004 2020/01/30
U TEK 64/529 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE NIELSEN - 64/529 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG Karl Johan Nilsen ALS06 20/00195-005 2020/01/30
I TEK 64/407 - AUSTRE KARMØYVEG, STANGALAND - TILBYGG GARASJE OG VERANDA - 64/407 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Didrik Brun Ferkingstad KHM 19/03504-005 2020/01/30
U TEK 64/615 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN - 64/615 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MAGNE KOLBEINSEN Magne Kolbeinsen ALS06 20/00217-004 2020/01/30
U TEK 64/386 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIEP JOHNNY VO - 64/386 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SIEP JOHNNY VO Siep Johnny Vo ALS06 20/00220-004 2020/01/30
U TEK 16/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE SIGVART LIKNES - 16/47 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MAGNE SIGVART LIKNES Magne Sigvart Liknes ALS06 20/01479-004 2020/01/30
I TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/436 - MOTTATT MANGLER - REKVISISJON MED FULLMAKT OG SITUASJONSKART Hjr Rasmussen Bygg AS JHE 20/00861-003 2020/01/30
U TEK 16/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GEORG LANDE - 16/19 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JOHN GEORG LANDE John Georg Lande ALS06 20/01480-004 2020/01/30
U TEK FELLESFØRING VEAVÅGEN - LYSMAST FELL19-127-T1 STØLSHAUGVEGEN 11 - SVAR - FELLESFØRING VEAVÅGEN - LYSMAST FELL19-127-T1 STØLSHAUGVEGEN 11 Oneco Networks AS HPE 19/07318-002 2020/01/30
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E7 - 141/213 - MOTTATT MANGLER - OPPDATERTE TEGNINGER OG SITUASJONSPLAN TOMT E7 Odd Hansen AS KIS 20/00179-003 2020/01/30
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - HØRINGSBREV - KV. 1456 ØYGARDSVEGEN SKILT 306.1 FORBUDT FOR MOTORVOGN M/UNDERSKILT Sør-Vest Politidistrikt KSU01 20/01588-002 2020/01/30
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hereid Hus AS KMY 19/01112-034 2020/01/30
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER PER ERIKSEN - AUTORISASJON - PLANTEVERN PER ERIKSEN Fylkesmannen i Rogaland HHU 20/01616-001 2020/01/30
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER FRODE KVALE - AUTORISASJON - KURSBEVIS, PLANTEVERN FRODE KVALE Fylkesmannen i Rogaland HHU 20/01615-001 2020/01/30
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER KRISTIAN MJØLHUS - AUTORISASJON - KURSBEVIS, PLANTEVERN KRISTIAN MJØLHUS Fylkesmannen i Rogaland HHU 20/01621-001 2020/01/30
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER EIVIND TJOLAND - AUTORISASJON - KURSBEVIS, PLANTEVERN EIVIND TJOLAND Fylkesmannen i Rogaland HHU 20/01623-001 2020/01/30
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER SILJE KRISTINE JOHANNESSEN - AUTORISASJON - KURSBEVIS, PLANTEVERN SILJE KRISTINE JOHANNESSEN Fylkesmannen i Rogaland HHU 20/01618-001 2020/01/30
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER NILS STAVA - AUTORISASJON - KURSBEVIS, PLANTEVERN NILS STAVA Fylkesmannen i Rogaland HHU 20/01622-001 2020/01/30
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER ZVIAD MAMNIASHVILI - AUTORISASJON - KURSBEVIS, PLANTEVERN ZVIAD MAMNIASHVILI Fylkesmannen i Rogaland HHU 20/01620-001 2020/01/30
I TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER JAN ARILD HØINES - AUTORISASJON - KURSBEVIS, PLANTEVERN JAN ARILD HØINES Fylkesmannen i Rogaland HHU 20/01617-001 2020/01/30
U TEK 2/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDERSEN, ARNA OG BACHMANN, AUDNY - SVAR - 2/5 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Arna Andersen BJP01 20/01596-003 2020/01/30
U TEK 58/91 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE VADSTØ - 58/91 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - RUNE VADSTØ Rune Vadstø ALS06 20/01549-004 2020/01/30
U TEK 1/173 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF TERJE WIIK - 1/173 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - LEIF TERJE WIIK Leif Terje Wiik ALS06 20/00024-004 2020/01/30
I TEK 68/99 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - CECILIE KOLLTVEIT - 68/99 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - CECILIE KOLLTVEIT Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 20/01610-001 2020/01/30
I TEK 68/99 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - CECILIE KOLLTVEIT - 68/99 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - CECILIE KOLLTVEIT Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 20/01610-002 2020/01/30
U TEK 15/1036 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD KÅRE ELIASSEN - 15/1036 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ODD KÅRE ELIASSEN Odd Kåre Eliassen ALS06 20/01441-004 2020/01/30
U TEK 15/1379 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RONNY BREIVIK - 15/1379 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RONNY BREIVIK Ronny Breivik ALS06 20/01436-004 2020/01/30
U SEN 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/457 - MELDING/ERKLÆRING 70/91,14. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/457 Kartverket - Tinglysingen REK 19/00243-016 2020/01/30
U TEK 15/703 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RINO ANDRE SOLTVEIT - 15/703 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RINO ANDRE SOLTVEIT Rino Andre Soltveit ALS06 20/01478-004 2020/01/30
I TEK 15/2162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, CHRISTIAN OG SALOMONSEN, MALIN JOHANNESEN - 15/2162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Christian Ferkingstad BJP01 20/01609-001 26 Off.l.26 2020/01/30
I TEK 15/2162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, CHRISTIAN OG SALOMONSEN, MALIN JOHANNESEN - 15/2162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Malin Johannessen Salomonsen BJP01 20/01609-002 26 Off.l.26 2020/01/30
U TEK 16/134 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNE NILSEN - 16/134 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNE NILSEN Lars Magne Nilsen ALS06 20/01493-004 2020/01/30
U TEK 88/242 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØYVEIEN 31 AS - SVAR - 88/242 OG 251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HUSØYVEIEN 31 AS Husøyveien 31 AS BJP01 20/01600-002 2020/01/30
U TEK 65/27 OG 66/380 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - WATHNE, UNNI ALTERN - 65/27 OG 66/380 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING WATHNE, UNNI ALTERN Unni Altern Wathne ALA04 20/01449-002 2020/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00247-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
U TEK GRAVESØKNAD - STORHAUGSVEGEN 16 - SVAR - REVIDERT SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - STORHAUGSVEGEN 16 Geir Tangjerd KSU01 20/01505-004 2020/01/30
I HSE SYSTEMER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV FARLIGE SITUASJONER - SYSTEMER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV FARLIGE SITUASJONER Fylkesmannen I Rogaland BOER 20/01598-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E8 - 141/213 - MOTTATT MANGLER - OPPDATERTE TEGNINGER OG SITUASJONSPLAN TOMT E8 Odd Hansen AS KIS 20/00617-003 2020/01/30
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG TOMT E9 - 141/213 - MOTTATT MANGLER - OPPDATERTE TEGNINGER OG SITUASJONSPLAN Odd Hansen AS KIS 20/00181-003 2020/01/30
I TEK 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI - 108/10 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR RIVING OG OPPFØRING AV HYTTE, ANNEKS, NAUST OG KAI/BRYGGE Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/04992-014 2020/01/30
I HSE SYSTEMER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV FARLIGE SITUASJONER - OPPFØLGING ETTER STEDLIG BEFARING BOER 20/01598-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
I SKU KLAGE - SVAR PÅ MELDING TIL FYLKESMANNEN ESO 20/01629-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-335 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
I HSE SYSTEMER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV FARLIGE SITUASJONER - FORELØPIG TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGING AV SAK Fylkesmannen I Rogaland BOER 20/01598-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, AVALDSNES ALDER OG HELSESENTER - DRIKKEVANN, MJÅVANN - UKE3 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-082 2020/01/30
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE - TRIO R.J.H, UNDERHOLDNING PÅ BU OG BEHANDLINGSHJEM Trio R.J.H v/ Hugo Austevik EIE 20/01301-004 2020/01/30
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 149 - STEMMEMYR - SPØRSMÅL OM UTBYGGING I OMÅDET Stemmemyr velforening v/Kristin Førre Mortveit KMY 17/00073-463 2020/01/30
I HSE SYSTEMER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV FARLIGE SITUASJONER - SYSTEMER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV FARLIGE SITUASJONER BOER 20/01598-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN/FAMILIEAVLASTER 2018/2019 - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-022 25 Offl.§25 2020/01/30
U TEK 128/12 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG - 128/12 - FERDIGATTEST Arne Vik KMY 17/03151-007 2020/01/30
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALGENE - FREDTUN LEIRSTED Geir Sofus Sommerfeldt EIE 20/01301-006 2020/01/30
U TEK 146/31 - BØVÅGVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG - 146/31 - FERDIGATTEST Ingvor Sandvin KMY 19/01383-007 2020/01/30
U TEK 149/473 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/473 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE (SPANNATOPPEN 56 - BOLIG 12) Askeland Byggmester AS KMY 17/04321-015 2020/01/30
I TEK 58/211 - EIENDOMSSKATT - 58/211 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ØNSKER Å ENDRE BUNNFRADRAG MSA 20/01611-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/30
I TEK 66/549 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/549 - MOTTATT MANGLER - OPPDATERTE TEGNINGER Odd Hansen AS KIS 19/06201-006 2020/01/30
I TEK GRAVESØKNAD - BÅSHUSVEGEN 4 - 6 - GRAVESØKNAD - BÅSHUSVEGEN 4-6 A & B Andreassen Maskin AS OSG 20/01614-001 2020/01/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/02034-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
I TEK 25/9, LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER. TILBYGG LØE & NYBYGG HAGESTUE - 25/9 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bjørg Marit Olsen JKV 13/02726-003 26 Off.l.26 2020/01/30
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 , 2019 OG 2020 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-099 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
U TEK 25/9, LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER. TILBYGG LØE & NYBYGG HAGESTUE - 25/9 - FERDIGATTEST - NYBYGG HAGESTUE Bjørg Marit og Oddvar Olsen JKV 13/02726-004 2020/01/30
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Aslaug Olena Johannessen EDH 20/01597-003 2020/01/30
I TEK P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - SAMSPILLSENTREPRISE - NYE IDRETTSHALLER PÅ ÅKRA - VEDRØRENDE GARANTI NR.B402254 - FOR VEIDEKKE ENTREPENØR AS BERGEN Atradius JAS03 17/04361-013 2020/01/30
I SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - VEDRØRENDE SØKNAD OM FREMSKUTT SKOLESTART PFA 19/06352-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
U HSE INNSPARINGSTILTAK - 2019 - - SVAR - FORSLAG TIL INNSPARINGSTILTAK - HELSE OG SOSIAL Inge Kristian Melhus SGJ 19/06313-003 2020/01/30
U TEK 15/165 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ELIAS ODDVAR ANDERSSON - 15/165 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - ELIAS ODDVAR ANDERSSON Elias Oddvar Andersson ALS06 19/07375-004 2020/01/30
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-138 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-139 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
I HSE LEGESENTRE/FASTLEGEPRAKSIS - ALLE SONER - KLAGE PÅ LEGESENTER AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01624-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
I HSE HØRINGER - 2020 - OPPRETTING AV FEIL I NOU 2019: 24 INNTEKTSFORDELING MELLOM REGIONALE HELSEFORETAK Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-008 2020/01/30
U HSE OMSORGSPLAN 2020 - INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER - SIGNERT TILSAGN OM INVESTERINGSTILSKUDD - VELFERDSTEKNOLOGI KOPERVIK/BYGNES Husbanken BSE02 17/02436-005 2020/01/30
I TEK KLAGE PÅ DISPONERING AV AREAL - NORDNES, SKUDENESHAVN - NY UTTALE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE I FORBINDELSE MED SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I SKUDENESHAVN Rogaland Fylkeskommune MAAA1 15/03491-010 2020/01/30
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ANDREASSEN, MARTHE OG THORSEN, THOMAS Hjr Rasmussen Bygg AS REK 20/00006-022 2020/01/30
I TEK PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30 - STONGVEGEN - MERKNAD TIL PLAN 2119 Jostein Langåker BHA02 18/04914-020 2020/01/30
U TEK LEIEAVTALE - FRISØRSALONG - VEA SYKEHJEM - INDEKSREGULERING AV LEIEAVTALE FRISØRSALONG - VEA SYKEHJEM Vea Hårdesign Tone Lise Engedal NILI1 13/00354-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/30
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/58 - SVAR PÅ SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR ENDRING AV BRUKSOMRÅDE I BOLIG Silje Szerminska BEEI 17/00073-461 2020/01/30
U TEK LEGEVAKT/AMBULANSESTASJON, ÅKRA - UTLEIE TIL HELSE FONNA - INDEKSREGULERING AV LEIEAVTALE LEGEVAKT/AMBULANSESTASJON, ÅKRA Helse Fonna HF NILI1 12/00606-009 2020/01/30
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 2607/2609 ÅKRAVEGEN - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Firesafe AS OSG 17/01108-143 2020/01/30
I HSE IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP HJERNESLAG FASE 2 - SPØRSMÅL OM IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP HJERNESLAG FASE 2 (OPPFØLGING OG REHABILITERING) Landsforeningen For Hjerte og Lungesyke RKV 20/01627-001 2020/01/30
U TEK 15/163 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 15/163 - UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Åkra Sjømat Eiendom AS JHE 20/00126-002 2020/01/30
U SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - TILSVAR - SAK 19-189118TVI-HAUG/ Haugaland Tingrett KSE 19/01577-012 2020/01/30
U TEK KARMØY KOMMUNALE KINO - UTLEIE - INDEKSREGULERING AV HUSLEIE PER 1.1.2020 Karmøy Kino AS NILI1 12/00637-005 2020/01/30
U TEK SKUDENES AKTIVITETSHUS - UTLEIE - INDEKSREGULERING PER 1.1.2020 MENIGHETSKONTORET I SKUDENES Karmøy Kirkelig Fellesråd v/Kjetil Osnes Bøe NILI1 12/00613-008 2020/01/30
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - PUBKVELD 07.02.20 Visnes kultur- og aktivitetshus EVI1 20/00007-011 2020/01/30
U TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Raglamyr Handelspark AS EDH 20/01483-003 2020/01/30
I TEK 3/728 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GREGERSEN, ARNT OVE - 3/728 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Arnt Ove Gregersen BJP01 20/01630-001 26 Off.l.26 2020/01/30
I SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/30
U SEN LEVERANDØRSEMINAR - VORMEDAL IDRETTSHALL - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1474 LEVERANDØRSEMINAR - IDRETTSHALL VORMEDAL KRWI 20/01474-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/30
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - NÆRINGSEIENDOM - KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - DEKNING AV SAKSKOSTNADER TNO05 15/01908-039 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/30