Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 28.01.2020 - MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 28.01.2020 Gunnar Amland MSA 20/01317-001 2020/01/28
U TEK 15/1379 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RONNY BREIVIK - 15/1379 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RONNY BREIVIK Vassbakk & Stol AS OSG 20/01436-003 2020/01/28
U TEK 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1551 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Svein Harald Andersen EDH 20/00112-005 2020/01/28
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - ETTERLYSER REFERAT OG TILBAKEMELDING PÅ URFØRELSE AV TILTAKSPLAN Advokat Knut Magnus Haavik v/adv. flm. Nicolai Danielsen PEID 18/05153-061 2020/01/28
I TEK 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - 13/184 - KLAGE PÅ VEDTAK Trond Guthormsen GTH 19/07227-007 2020/01/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 47/607 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR REPERASJON/ERSTATNING AV STØTTEMUR Odd Helge Bøe KIS 17/00073-459 2020/01/28
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - DOKUMENTASJON PÅ AT PÅLEGG OM TILBAKEFØRING AV MASSER IMØTEKOMMES OG UTFØRES SOM ANMODET Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-062 2020/01/28
U TEK 12/434 - SEVLAND - BYGGETILSYN - 12/434 - PÅLEGG OM RETTING OG VEDTAK OM TVANGSMULKT Espen Langåker JKV 19/06183-004 2020/01/28
U TEK 115/228 - SØNDRE EIKE - BYGGETILSYN - 115/228 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Jan Sigve Knutsen JKV 19/06507-002 2020/01/28
U TEK 57/363 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN - LEVEGG MED TAK PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 57/363 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN - LEVEGG MED TAK PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Gro Olsen c/o Ivan Rayson BEEI 20/00148-003 2020/01/28
U TEK 64/458 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/458 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG Glenn Stava KHM 20/01308-002 2020/01/28
I TEK 6/1 - HARINGSTAD - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV LÅVE/REDSKAPSHUS - 6/1 - MOTTATT MANGLER - DOKUMENTASJON FOR DISPENSASJON FOR AVSTAND TIL VANNLEDNING, SITUASJONSKART OG FOTO Per Herman Syre EDH 20/00135-016 2020/01/28
U TEK 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG - SAK TIL UTTALE - 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/06509-004 2020/01/28
U TEK 71/206 - BREKKEVEGEN, BREKKE - NYBYGG ENEBOLIG (13C) - 71/206 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 14/03661-014 2020/01/28
I TEK 148/872 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG VASKEHALL - 148/872 - REDEGJØRELSE FOR MANGLER - SAMTYKKE FRA ARBEIDSTILSYNET ER IKKE NØDVENDIG Hille Melbye Arkitekter AS IGR 20/00128-003 2020/01/28
I TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/8 - LANDSKAPSVURDERING VEDRØRENDE ERSTATNINGSBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/05431-013 2020/01/28
U TEK 123/134, BYGG E&F, KROSSNESV, SNIK. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 123/134 - FERDIGATTEST - TOMANNSBOLIG, BYGG E OG F Hans Vidar Martens JKV 08/01283-027 2020/01/28
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - OPPHØR AV ANSVARSRETT Norsk Riving AS KRRE 19/01810-045 2020/01/28
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01548-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Tuastad Bygdalag ANKO 20/00039-014 2020/01/28
I TEK 58/91 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE VADSTØ - 58/96 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE VADSTØ Comfort Karmøy AS ORO01 20/01549-001 2020/01/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Tuastad Bygdalag ANKO 20/00039-015 2020/01/28
I TEK 58/91 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE VADSTØ - 58/96 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE VADSTØ Comfort Karmøy AS ALS06 20/01549-003 2020/01/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD - DISPONERING AV KOMMUNALE TORG OG PARKER - 11. JUNI 2020 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-001 2020/01/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV KOPERVIK GÅGATE 7, 8 OG TORGET - 11-14.06.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-002 2020/01/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV FESTPLASSEN, GÅGATE 4,5 OG 7 - 17.05.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-003 2020/01/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV GÅGATE 8, PARKEN, LOKKET OG TORGET I KOPERVIK - 17.05.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-004 2020/01/28
I TEK 30/14 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNUS DALE - 30/14 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNUS DALE Comfort Karmøy AS ORO01 20/01558-001 2020/01/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV PARKEN, TORGET OG LOKKET I KOPERVIK - 19.11.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-005 2020/01/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV GÅGATE 4,5,7 OG 8 I KOPERVIK - 19.11.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-006 2020/01/28
I TEK 30/14 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNUS DALE - 30/14 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNUS DALE Comfort Karmøy AS ALS06 20/01558-002 2020/01/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV GÅGATE 4,5,7 OG 8 I KOPERVIK - 12 -13.12.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-007 2020/01/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV PARKEN, LOKKET OG TORGET 12-13.12.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-008 2020/01/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV GÅGATE 4, 5, 7 OG 8 I KOPERVIK - 24.10.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-009 2020/01/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV PARKEN, LOKKET OG TORGET I KOPERVIK 24.10.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-010 2020/01/28
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-030 25 Offl.§25 2020/01/28
I SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG Favnamyr Velforening OFL 20/00041-002 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD ANVO 19/07129-031 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-031 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-073 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-053 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-042 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-043 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/07104-006 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-043 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/07109-028 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07109-029 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - INTERVJU BLI01 19/07233-016 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENESHAVN SKOLE - INTERVJU BLI01 19/07233-017 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-112 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-113 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-012 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-013 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-014 25 Offl §25 2020/01/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-008 25 Offl §25 2020/01/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - SØKNAD MMW 19/07268-009 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-060 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-061 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-062 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-063 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-034 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-035 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-036 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-037 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-038 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-039 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-040 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-041 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-042 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-043 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-044 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-045 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-046 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-047 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-048 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-049 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-050 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-051 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-052 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-053 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-054 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-055 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-056 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-057 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-058 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-059 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-060 25 Offl §25 2020/01/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURHUSLEDER - TORVASTAD KULTURSENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00067-061 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - TILBUD ANVO 19/07329-046 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07329-047 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-013 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-014 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-015 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-030 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-011 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-029 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-030 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-002 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-003 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-004 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-005 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - SØKNAD BLI01 20/01545-006 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - SØKNAD ANVO 20/00937-004 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER X3 90-100 % - SØKNAD ANVO 20/00937-005 25 Offl §25 2020/01/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-012 25 Offl §25 2020/01/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-013 25 Offl §25 2020/01/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-014 25 Offl §25 2020/01/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-015 25 Offl §25 2020/01/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-008 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - SØKNAD BLI01 20/01432-003 25 Offl §25 2020/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - SØKNAD BLI01 20/01432-004 25 Offl §25 2020/01/28
I SEN PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 20.01.2020 PLAN 5109 - OMRÅDEREGULERING FOR KOLNES SENTRUM Rogaland Fylkeskommune JST 19/06445-016 2020/01/28
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 24.01.2020 Fylkesmannen I Rogaland YSL 17/04858-033 2020/01/28
I SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - SVAR - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL SALGSBEVILLING Haugalandet Ølutsalg AS EVI1 18/02531-016 2020/01/28
U SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - HELGANES MOTORSPORTSENTER DRIFTSTILSKUDD 2020 Helganes motorsportsenter ved kasserer Karl Henry Gaard OFL 12/02181-069 2020/01/28
I TEK 64/14 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - EIDE SKOLE - 64/14 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - EIDE SKOLE Karmøy Rørteknikk AS ORO01 20/01566-001 2020/01/28
I TEK GJESTEPARKERING VED SVEIVAMYRVEGEN - KLAGE ETTER GJESTEPARKERING FORSVANT VED SVEIVAMYRVEGEN Annlaug Oddny Frøvik KSU01 20/01550-001 2020/01/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/04852-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
I TEK 64/211 - LYNGVEGEN, STANGALAND - OPPARBEIDELSE AV TOMT - VEG, GS-VEG, VANN- OG AVLØPSANLEGG - 64/211 - REVIDERT VEGPLAN Karmøy Kommune, sektor eiendom IGR 20/00156-004 2020/01/28
U TEK 119/340 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/1551 - 119/340 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Svein Harald Andersen EDH 20/00112-006 2020/01/28
U TEK 58/91 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE VADSTØ - 58/91 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - RUNE VADSTØ Comfort Karmøy AS OSG 20/01549-002 2020/01/28
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 19/00122-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
U TEK 15/950 - RØRLEGGERMELDING: BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: GL PROSJEKTSERVICE - 15/950 - RØRLEGGERMELDING: BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: GL PROSJEKTSERVICE O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/01525-002 2020/01/28
U TEK 123/134 - BYGG A&B, KROSSNESV, SNIK. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 123/134 - FERDIGATTEST - TOMANNSBOLIG, BYGG A OG B Einar Arthur Kolstad JKV 08/01280-033 2020/01/28
U TEK 122/210 - RØYKSUND - FORHÅNDSKONFERANSE - 122/210 - REFERAT - FORHÅNDSKONFERANSE Risanger Invest Ii AS KRRE 20/00806-002 2020/01/28
I TEK 16/70 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KENNETH OG MARIETTE T. WALLAND - 16/70 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KENNETH OG MARIETTE T. WALLAND Vassbakk & Stol AS OSG 20/01553-001 2020/01/28
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - BREKKE VBA, RÅVANN/DRIKKEVANN - BREKKE VBA, RENVANN/DRIKKEVANN - ODDVAR ERIKSEN - UKE 4 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-081 2020/01/28
I TEK 16/58 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HELGE STONGHAUGEN - 16/58 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HELGE STONGHAUGEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01555-001 2020/01/28
I TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - KLAGE PÅ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Trond Kjetil Jakobsen GTH 17/04878-026 2020/01/28
U TEK DYPVANNSLEDNING, FEØY - AVTALE - SVAR - AVTALE PÅ SPILLVANNSLEDNING Peder Christiansen NILI1 12/02426-009 2020/01/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISKE RÅDGIVERE I TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 20/01556-002 25 Offl §25 2020/01/28
I TEK 38/314 - SYRE - NYBYGG ENEBOLIG - 38/318 - REVIDERT DISPENSASJONSSØKNAD OG OPPLYSNINGER OG TILTAKETS YTRE RAMMER Sandve Trelast AS KHM 19/06118-006 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-032 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-033 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-034 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - TRUKKET ANVO 19/07129-035 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-036 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-037 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-038 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-039 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-040 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE ANVO 19/07129-041 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-059 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-060 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-061 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-062 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-063 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-064 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-065 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-066 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-067 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-068 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - BEKREFTELSE ANVO 19/07130-069 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-032 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-033 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-034 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-035 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-036 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - BEKREFTELSE ANVO 19/07131-037 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TRUKKET AGB 19/07132-074 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-075 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-076 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-077 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-078 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-079 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-080 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-081 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-082 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-083 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 19/07132-084 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-051 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-052 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-053 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-054 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-055 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-056 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-057 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-058 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-059 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-060 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-061 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-062 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-063 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-064 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-065 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-020 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - TRUKKET ANVO 19/07135-021 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-022 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-023 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-024 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KJØKKENDRIFT - BEKREFTELSE ANVO 19/07135-025 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-015 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-016 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-017 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-018 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-019 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-020 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - BEKREFTELSE ANVO 19/07136-021 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-031 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-032 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-033 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-034 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-035 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-036 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-037 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-038 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - BEKREFTELSE ANVO 19/07137-039 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-019 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-020 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-021 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-022 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-023 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-044 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-045 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-046 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-047 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-048 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-049 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-050 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-051 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-052 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-053 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-054 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ARO07 19/07139-055 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER VIKARIAT 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07152-010 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER VIKARIAT 100% - TILBUD ANVO 19/07152-011 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07323-009 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07323-010 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KARMØY LEGEVAKT, SYKEPLEIER - BEKREFTELSE ANVO 19/07323-011 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - BEKREFTELSE ANVO 19/07324-013 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - BEKREFTELSE ANVO 19/07324-014 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER, LEGESEKRETÆR - BEKREFTELSE ANVO 19/07324-015 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-030 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - BEKREFTELSE ANVO 19/07326-031 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-051 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-052 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-053 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-054 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-055 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-056 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-057 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-058 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-059 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-064 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-065 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-066 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-067 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-068 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-069 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-070 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-071 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-072 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-073 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-074 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TRUKKET ANVO 19/07328-075 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-076 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-077 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-078 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-079 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-080 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-081 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-082 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-083 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-084 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ANVO 19/07328-085 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-064 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-065 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-066 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-067 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-068 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-069 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-070 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-071 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-072 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-073 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-074 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-075 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-076 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-077 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-078 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-079 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-080 25 Offl §25 2020/01/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/07330-081 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-047 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-048 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-049 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-050 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-051 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-052 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-053 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-054 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-055 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-056 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-057 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-058 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-059 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-060 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-061 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-062 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-063 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-064 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-065 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-066 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-067 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-068 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-069 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-070 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-071 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-072 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-073 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-074 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-075 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-076 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-077 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-078 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-079 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-080 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-081 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-082 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-083 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-084 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-085 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-086 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-087 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-088 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-089 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-090 25 Offl §25 2020/01/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE REKRU 19/07331-091 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-016 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-017 25 Offl §25 2020/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-018 25 Offl §25 2020/01/28
U TEK 149/453 - SPANNALIA, SPANNE - SØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 149/453 - SPANNALIA, SPANNE - SØKNAD OM DISPENSASJON Bt Byggtjenester AS IGR 19/07265-005 2020/01/28
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE EKSPROPIASJON - FAKTURA Wegner Advokatfirma AS SMO02 16/04490-054 2020/01/28
U TEK 22/21, 20 OG 93 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 22/21, 20 OG 93 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Asle Ferkingstad SLA08 19/06358-003 2020/01/28
I TEK FRILUFTSOMRÅDER - ANMODNING OM FJERNING AV ULOVLIG CONTAINER VED ÅKRASANDEN Friluftsrådet Vest PEID 12/01121-046 2020/01/28
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 54/6 - INNSYN Advokat Magnus F Moen KIS 17/00073-460 2020/01/28
I TEK 16/52 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ÅKRA SPEIDERGRUPPE - 16/52 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ÅKRA SPEIDERGRUPPE Vassbakk & Stol AS OSG 20/01559-001 2020/01/28
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - 141/183 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Bolig Partner Prosjekt AS HAS 19/07085-027 2020/01/28
I TEK 57/42 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - GJERDE - 57/42 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/07272-005 2020/01/28
I TEK 16/9 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JENS OG MARIANN SJØEN - 16/9 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JENS OG MARIANN SJØEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01560-001 2020/01/28
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - 141/183 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Tore Brunborg HAS 19/07085-028 2020/01/28
U TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Odd Hansen Prosjekt AS YSL 16/00593-053 2020/01/28
U TEK 141/183 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6240 - 141/183 OG 141/165 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kolnes Boligfelt AS HAS 19/07085-029 2020/01/28
I TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - RAPPORT - PROBLEMKARTLEGGING I LANDBRUKSPÅVIRKEDE ELVER I ROGALAND Rambøll Management Consulting AS PCH01 12/01250-029 2020/01/28
U TEK 146/2 - KJØP AV KOMMUNAL KAI - 146/2 - KJØP AV KOMMUNAL KAI Vico Eiendom AS NILI1 19/07284-002 2020/01/28
I TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - RAPPORT - PROBLEMKARTLEGGING I TJØSVOLLVATNETS NEDSLAGSFELT Cowi AS PCH01 12/01250-030 2020/01/28
I TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - RAPPORT - OVERVÅKING I TILLØPSBEKKENE TIL TJØSVOLLVATNET Cowi AS PCH01 12/01250-031 2020/01/28
I TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - DETALJPLANFORSLAG PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/01514-021 2020/01/28
I TEK 131/9 - TORVASTAD - BYGGETILSYN - 131/9 - REDEGJØRELSE FOR SIKRING Åse Larsen EJO 19/07092-005 2020/01/28
I TEK 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5818 - 120/173 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆRING STD:19/5818 Kartverket - Tinglysingen MAH 19/06374-021 2020/01/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01516-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 20/01518-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 18/04287-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
I TEK 33/135 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE, BRUKSENDRING HOBBYROM OG INNREDNING LOFT - 33/135 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE, BRUKSENDRING HOBBYROM OG INNREDNING LOFT Ann Kristin Wikre KHM 20/01563-001 2020/01/28
I TEK 42/163 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/163 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Storamyr 17 AS EDH 20/01564-001 2020/01/28
I TEK 3/137 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I GRUNN - VEDR. SIGNERT ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Georg Grindhaug NILI1 20/01565-002 2020/01/28
I TEK 102/239 - VESTHEIM - NÆRINGSTOMT RASMUS FERKINGSTAD - FORLENGET RESERVASJON PÅ TOMT 19/7246 VS: NÆRINGSTOMT VESTHEIM - RASMUS FERKINGSTAD Rasmus Ferkingstad NILI1 19/07246-004 2020/01/28
I TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TNO05 19/02761-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/28
I TEK 15/1703 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND HALVORSEN - 15/1703 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND HALVORSEN Vassbakk & Stol AS ORO01 20/01570-001 2020/01/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 20/01531-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
U TEK 3/137 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I GRUNN - VEDR. TINGLYST RETT TIL Å ANLEGGE KLOAKKLEDNING Georg Grindhaug NILI1 20/01565-001 2020/01/28
I TEK 15/1703 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND HALVORSEN - 15/1703 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND HALVORSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 20/01570-002 2020/01/28
U TEK 3/637 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 3/637 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TNO05 19/01223-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/28
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG DELTA OM ARBEIDSTIDSORDNING VED ENGTUNET Delta BOER 12/00092-345 2020/01/28
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 16/254 - SLETTING AV TINGLYSTE AVTALER Statens Kartverk NILI1 19/02008-023 2020/01/28
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 141/213 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Odd Hansen AS REK 20/00006-019 2020/01/28
U TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - VARSEL OM BYGGETILSYN - STRANDAVEGEN 31 I K Gabrielsen JKV 19/04786-011 2020/01/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/01569-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
I TEK 146/31 - BØVÅGVEGEN, BØ. TILBYGG ENEBOLIG - 146/31 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingvor Sandvin KMY 19/01383-006 2020/01/28
U TEK 3/137 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I GRUNN - 3/137 - TINGLYSING AV RETTIGHET Kartverket - Tinglysingen NILI1 20/01565-003 2020/01/28
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - SØKNAD OM ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML §10-12 4.LEDD FOR AVD. ENGTUNET Karmøy Kommune Helse- og Omsorgsetaten JAB 12/00092-346 2020/01/28
I TEK 15/1033 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ASLE KJETIL OG ELLEN ROGNALDSEN - 15/1033 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ASLE KJETIL OG ELLEN ROGNALDSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01576-001 2020/01/28
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 5/66 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Knut Dagfinn Blikshavn PEID 14/03191-132 2020/01/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/03028-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01548-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01544-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
I TEK 17/15 - SØRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND, RIVING ANNEKS/REDSKAPSHUS - 17/15 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Stol JKV 18/01235-007 2020/01/28
U TEK 138/7 - SALG AV KOMMUNAL TOMT - 138/7 - ØNSKER Å KJØPE KOMMUNAL TOMT Haugesund International School MAAA1 20/01452-002 2020/01/28
I TEK 43/11 OG 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/11 OG 43/12 - MOTTATT MANGLER, SITUASJONSKART Jakob Høines EDH 19/04705-005 2020/01/28
I TEK 16/151 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ARILD MAARTMANN - 16/151 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ARILD MAARTMANN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01579-001 2020/01/28
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/01562-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/01577-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
U TEK 13/609 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING TOSTEMBEKKEN 64-72, STD:18/4062 - 13/757 - OVERSENDELSE AV NYTT MATRIKKELBREV ETTER RETTING Advokat Vegard Nataas HAS 18/04612-021 2020/01/28
I TEK 47/242 - NESAVEGEN, VIK. RIVING EKSISTERENDE OG NYBYGG ENEBOLIG - 47/242 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Haaland & Thuestad AS EJO 11/02477-016 2020/01/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-334 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/28
U TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/436 - OPPMÅLINGSSAK - MANGELBREV Hjr Rasmussen Bygg AS JHE 20/00861-002 2020/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 3/289 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK John Kristian Kristoffersen Kloster GEL 20/00031-014 2020/01/28
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SØKNAD OM Å FÅ DEKKET EKSTRA PENSJONSUTGIFTER 2019 - STIFTELSEN NORHEIM BARNEHAGE Pbl (private Barnehagers Landsforbund) ETH01 16/01128-659 2020/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 148/75 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Hans Dankertsen GEL 20/00031-015 2020/01/28
U TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - SVAR - PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS STNY 15/01064-052 2020/01/28