Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - PROTOKOLL FRA SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT - 9.1.2020 Statnett SF MSA 17/03756-041 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/01/27
U TEK AVTALER - LEKEPLASSER - AVTALE MED VEAMARKEN VELFORENING OM LEKEPLASSER 5/540 John Helge Askeland ALI 20/00218-001 2020/01/27
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - MØTEREFERAT - UTKAST TIL GODKJENNING Advokat Knut Magnus Haavik v/adv. flm. Nicolai Danielsen PEID 18/05153-057 2020/01/27
U TEK PLAN 4087 - MOLO FOR LANDFALLSANLEGG PÅ KALSTØ - PLANINITIATIV/OPPSTARTSMØTEREFERAT Norconsult AS YSL 20/00597-004 2020/01/27
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DIALOG MED ASSISTENTER SOM OPPFØLGING AV TILBUDET TIL BPA-MOTTAKERE Prima Assistanse AS CBE02 18/01699-177 2020/01/27
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DATABEHANDLERAVTALE Olivia Assistanse AS CBE02 18/01699-178 2020/01/27
U TEK 73/25 - SUNDVEGEN, SUND - TILBYGG TIL ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 73/25 - SUNDVEGEN, SUND - TILBYGG TIL ENEBOLIG Leif Ove Gåsland EDH 20/01433-004 2020/01/27
I SEN ELEVSAK - PROSESSKRIV CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/27
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - KOPI AV SØKNAD TIL FYLKESMANNEN OM TILTAK I SJØ Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 20/00183-012 2020/01/27
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/179 - E7 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/213 - E7 O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/01512-001 2020/01/27
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/617 - E8 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/617 - E8 O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/01519-001 2020/01/27
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/181 - E9 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS BYGGESAK 20/181 - E9 O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/01520-001 2020/01/27
I TEK 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS E10 - 141/213 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN PROSJEKT AS E10 O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/01521-001 2020/01/27
I TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING - 15/1097 - OPPDATERTE "SOM BYGGET" TEGNINGER Hellvik Hus Karmøy AS JKV 19/04713-009 2020/01/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 54/6 - BER OM INNSYN I BYGGESAK Advokat Magnus F Moen KIS 17/00073-457 2020/01/27
I TEK 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 21/17 - REDEGJØRELSE OM LANDBRUKSFAGLIG VURDERING, BEVARING AV STEINGARD OG USIKRE GRENSER Eskild Kvala AS IGR 19/06723-006 2020/01/27
U SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 17.01.2020 Bp'en AS EVI1 12/03814-060 2020/01/27
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TERRASSEBLOKK (FELT 10 ) - 141/213 - SØKNAD OM ENDRING I ANSVARSRETT OG SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE (FELT 10 ) Odd Hansen AS KMY 18/04244-005 2020/01/27
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRINGSBREV - OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - KOMMUNEDELPLAN FOR OVERVANN Haugesund Kommune EIST 20/00178-006 2020/01/27
I TEK 71/206 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (13C) - TILTAKSHAVER: ESKILD KVALA AS BYGGESAK 14/3661 - 71/206 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 14/3661 S O Lund AS ALS06 15/01394-003 2020/01/27
I TEK 43/198 - VARDENVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING ENEBOLIG - 43/198 - VARDENVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING ENEBOLIG Boligleverandøren Karmøy AS KHM 20/01543-001 2020/01/27
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - BEVILLING - MELDING OM ENDRINGER Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/00374-062 26 Off.l.26 2020/01/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kolnes pensjonistforening ANKO 20/00039-009 2020/01/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 19/00122-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Avaldsnes Sanitetsforening ANKO 20/00039-013 2020/01/27
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-015 25 Offl.§25 2020/01/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Støtteforeningen for Åkra bu- og behandlingsheim ANKO 20/00039-011 2020/01/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Åkra Gladdans ANKO 20/00039-010 2020/01/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Sevland Sjakklubb ANKO 20/00039-012 2020/01/27
I TEK 64/167 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAUGALAND HUS AS - 64/167 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAUGALAND HUS AS Comfort Karmøy AS ORO01 20/01523-001 2020/01/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01544-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
I TEK 15/950 - RØRLEGGERMELDING: BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: GL PROSJEKTSERVICE - 15/950 - RØRLEGGERMELDING: BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: GL PROSJEKTSERVICE O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/01525-001 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-057 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-058 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD ANVO 19/07131-030 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-071 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-072 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD ANVO 19/07133-060 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-046 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-047 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-048 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-049 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-050 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ANVO 19/07232-043 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-026 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-038 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-108 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-109 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-110 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-111 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-059 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-062 25 Offl §25 2020/01/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-063 25 Offl §25 2020/01/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-027 25 Offl §25 2020/01/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-011 25 Offl §25 2020/01/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-007 25 Offl §25 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Helge Amdal ALS06 20/01488-001 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Tommy Scheit Andersen ALS06 20/01488-002 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Jan Ingvar Bendiksen ALS06 20/01488-003 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Reidar Bendiksen ALS06 20/01488-004 2020/01/27
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - OVERSENDER NY ARBEIDSVARSLINGSPLAN MED NYE DATOER - SØRAGADÅ 46 - 42 Vea Energi AS KSU01 17/00247-220 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Knut Andreas Bentsen ALS06 20/01488-005 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Arve Børseth Bjørnsen ALS06 20/01488-006 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Johan Breivik ALS06 20/01488-007 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Knut Bendik Christiansen ALS06 20/01488-008 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY William Martin Falkeid ALS06 20/01488-009 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Feøy Holding I AS ALS06 20/01488-010 2020/01/27
I TEK 48/1 - TØMMING AV SEPTIKTANK - HILLESLANDVEGEN 160 - GJELDER TIDSBRUK - GEBYR FOR VARSLING/TØMMING AV SEPTIKTANKER Knut Dale ANNA 19/06832-010 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Feøy Velforening ALS06 20/01488-011 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Odd Flatjord ALS06 20/01488-012 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY John Dag Lodden Gravdal ALS06 20/01488-013 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Paul Haugen ALS06 20/01488-014 2020/01/27
U TEK 53/3 - MIDLERTIDIG KONSESJON ETTER HUSDYRKONSESJONFORSKRIFTEN § 9B DAHL, PEDER OSKAR - UTTALELSE FRA KARMØY KOMMUNE NÅR DET GJELDER SØKNAD OM MIDLERTIDIG KONSESJON ETTER HUSDYRKONSESJONSFORSKRIFTEN § 9 B DAHL, PEDER OSKAR Fylkesmannen I Rogaland LKS 20/01490-003 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Sverre Asmund Haugen ALS06 20/01488-015 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Tove Haugen ALS06 20/01488-016 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Arne Guttorm Hovda ALS06 20/01488-017 2020/01/27
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01459-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - 58/59, 58/96 OG 58/477 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - KLAGEBEHANDLING Vikanes Bungum Arkitekter AS BFH 19/02272-014 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Bjørn Gunnar Håstø ALS06 20/01488-018 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Øyvind Håstø ALS06 20/01488-019 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Eyvind Iversen ALS06 20/01488-020 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Freddy Jordan-Andersen ALS06 20/01488-021 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Solveig Hausken Kirkhus ALS06 20/01488-022 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Erling Knudsen ALS06 20/01488-023 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ole Berner Knutsen ALS06 20/01488-024 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ingebjørg Kolstø ALS06 20/01488-025 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY John Steinar Kristiansen ALS06 20/01488-026 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Arne Kvernenes ALS06 20/01488-027 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Helga Margareth Landsnes ALS06 20/01488-028 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Eli Lobekk ALS06 20/01488-029 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Åse Smedsvik Lodden ALS06 20/01488-030 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Arnstein Lothe ALS06 20/01488-031 2020/01/27
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 OG 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD Åkra Skolekorps BSE02 18/02278-031 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Rolf Henry Mardal ALS06 20/01488-032 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Dag Mathiassen ALS06 20/01488-033 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Harald Mathiassen ALS06 20/01488-034 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Magnar Mathiassen ALS06 20/01488-035 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Bernt Dominikus Nagell ALS06 20/01488-036 2020/01/27
I TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - SVAR PÅ KOMMENTARER OG FORSLAG TIL PLAN 4084 DETALJREGULERING VISNES HAVN Fylkesmannen i Rogaland YSL 18/05019-037 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Jon Kristian Nilssen ALS06 20/01488-037 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Gro Nybøe ALS06 20/01488-038 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Svein Kristian Olaisen ALS06 20/01488-039 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Karl Martin Orre ALS06 20/01488-040 2020/01/27
I TEK 83/63 - VISNESVEGEN, SKEIE - TILBYGG TERRASSE OG HAGESTUE - 83/63 - VISNESVEGEN, SKEIE - TILBYGG TERRASSE OG HAGESTUE Øyvind Hogneland Hansen EDH 20/01509-001 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Arne Sander Paulsen ALS06 20/01488-041 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ingebjørg Amalie Høviskeland Pedersen ALS06 20/01488-042 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ingrid Margaret Mortasund Rikstad ALS06 20/01488-043 2020/01/27
I TEK 15/728 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TERJE HAALAND - 15/728 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TERJE HAALAND Vassbakk & Stol AS OSG 20/01513-001 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Bertha Marie Simonsen Rydningen ALS06 20/01488-044 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Frode Rydningen ALS06 20/01488-045 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Henrik Østervoll Sjursen ALS06 20/01488-046 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Rolf Jacob Sjursen ALS06 20/01488-047 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Bjørg Østervold Solberg ALS06 20/01488-048 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Hans Kristian Stensland ALS06 20/01488-049 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Sveinung Stensland ALS06 20/01488-050 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Signy Irene Storesund ALS06 20/01488-051 2020/01/27
U TEK 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - FISKEBERGVEGEN 66 - GNR. 4 OG BNR. 421 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen I Rogaland BFH 18/02999-018 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Einar Mathias Svendsen ALS06 20/01488-052 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ellen Kristine Svendsen ALS06 20/01488-053 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Elvira Kristin Svendsen ALS06 20/01488-054 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ernst Roar Svendsen ALS06 20/01488-055 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Jan Kristian Svendsen ALS06 20/01488-056 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Rolf Svendsen ALS06 20/01488-057 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Lars Johan Sølhusvik ALS06 20/01488-058 2020/01/27
U TEK 57/104 -HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV VINDUER, REPARASJON AV RÅTESKADER MM - SAK TIL UTTALE - 57/104 -HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV VINDUER, REPARASJON AV RÅTESK Foreningen Gamle Skudeneshavn KHM 20/01450-002 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Jorunn Margrethe Thorsen ALS06 20/01488-059 2020/01/27
U TEK OSNESVEGEN - INFORMASJON OM AKSJONER TILKNYTTET OVERVANN PÅ BALLØKKE/LEKEPLASS - OSNESVEGEN - INFORMASJON OM AKSJONER TILKNYTTET OVERVANN PÅ BALLØKKE/LEKEPLASS Odd Bentsen ETS 20/01507-001 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Svein Karsten Thorsen ALS06 20/01488-060 2020/01/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-498 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Bente Tønnessen ALS06 20/01488-061 2020/01/27
I TEK 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM RESEKSJONERING John Gilbert Helgeland MAH 20/01511-001 2020/01/27
I TEK 16/30 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TONI KRISTIN MEDHAUG - 16/30 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - TONI KRISTIN MEDHAUG Vassbakk & Stol AS OSG 20/01515-001 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ann-Elin Bjelland Kallevig Valdersnes ALS06 20/01488-062 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Elisabeth Velde ALS06 20/01488-063 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Georg Konrad Velde ALS06 20/01488-064 2020/01/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-499 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Else Synnøve Veste ALS06 20/01488-065 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ruth Elisabeth Iversen Wigsnes ALS06 20/01488-066 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Johannes Øpstebø ALS06 20/01488-067 2020/01/27
U TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Per Sigve Øritzland ALS06 20/01488-068 2020/01/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-500 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/04852-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-501 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-502 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-503 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/01516-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-333 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U TEK 16/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GEORG LANDE - 16/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GEORG LANDE Vassbakk & Stol AS OSG 20/01480-003 2020/01/27
U TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kristian Steinnes EDH 20/00835-004 2020/01/27
U TEK 16/134 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNE NILSEN - 16/134 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS MAGNE NILSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01493-003 2020/01/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 20/01518-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U TEK 86/182 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS-ANDRÉ EKERHOVD - 86/182 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOMAS-ANDRÉ EKERHOVD Thomas-André Ekerhovd ALS06 20/00102-004 2020/01/27
U TEK 16/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE SIGVART LIKNES - 16/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE SIGVART LIKNES Vassbakk & Stol AS OSG 20/01479-003 2020/01/27
I TEK 83/57 - SKEIEVEGEN, SKEIE, TILBYGG BOLIG OG FRITTSTÅENDE GARASJE - 83/57 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Mariusz Stanislaw Bartosiewicz EDH 17/01848-003 2020/01/27
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 86/83 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE ÅKREHAMN TRÅLBØTERI AS Petter J. Rasmussen AS REK 20/00006-018 2020/01/27
U TEK GRAVESØKNAD - STORHAUGSVEGEN 16 - SVAR - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - STORHAUGSVEGEN 16 Geir Tangjerd KSU01 20/01505-002 2020/01/27
I TEK 119/661 - SPANNAVEGEN, MYKJE, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 119/661 - VEDLEGG TIL SØKNAD OM FLYTEBRYGGE Jorunn Marit Rasmussen Langåker KRRE 19/06726-005 2020/01/27
U SEN INNFORDRING - AVSLUTNING AV SAK CEM01 18/04336-504 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U SEN SKUDEHALLEN - VEDR. SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN 22.05 - 24.05.20 - TILLEGGSINFORMASJON Jostein Birkelid TVI 12/01376-245 2020/01/27
U TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kristian Steinnes EDH 20/00835-005 2020/01/27
I SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD Visnes kultur- og aktivitetshus OFL 20/00040-001 2020/01/27
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 148/885 - SLETTING AV TINGLYST ERKLÆRING/AVTALE Statens Kartverk NILI1 19/02008-022 2020/01/27
I TEK 16/148 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JOHN MARTHON JOHANNESSEN - 16/148 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JOHN MARTHON JOHANNESSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01528-001 2020/01/27
I TEK 142/744 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 142/744 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Statens Vegvesen - drift og vedlikehold HAS 20/01526-001 2020/01/27
U TEK 12/138 - SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/138 - SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Svenn Andre Torland Haugland EDH 20/00169-003 2020/01/27
I TEK 16/76 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - GABRIEL OG ELLEN BERGLIOT SKAAR - 16/76 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - GABRIEL OG ELLEN BERGLIOT SKAAR Vassbakk & Stol AS OSG 20/01529-001 2020/01/27
I SEN ENDRINGER I KOMMUNELOVEN M.M. - ROBEK - NYE REGLER OM STATLIG KONTROLL MED KOMMUNER MED ØKONOMISK UBALANSE Kommunal- og Moderniseringsdepartementet LYK 13/02466-014 2020/01/27
I TEK 16/115 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KÅRE ANDREAS BOTNEN - 16/115 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KÅRE ANDREAS BOTNEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/01532-001 2020/01/27
I TEK MINIRENSEANLEGG - ÅRSRAPPORT FOR TYPEGODKJENTE MINIRENSEANLEGG Ecobio Norge AS ELO 12/01007-027 2020/01/27
U TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING Fylkesmannen i Rogaland BFH 19/01386-022 2020/01/27
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TYSVÆR KOMMUNE 2020-2023 Tysvær Kommune EIST 20/00178-007 2020/01/27
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/01527-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 19/05894-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/01530-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 20/01531-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
U TEK 55/7 - KJØP AV TEIG - SVAR - 55/7 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TEIG Odd Inge Fikstveit Tønnesen NILI1 19/07179-004 2020/01/27
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 22/355 - FORESPØRSEL OM SLOKKEVANNSKAPASITET Firesafe AS OSG 17/01108-140 2020/01/27
U TEK 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. BRUKSENDRING - 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. BRUKSENDRING - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS BFH 18/01371-010 2020/01/27
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE Fagforbundet TUS 20/01537-001 2020/01/27
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING NITO TUS 20/01535-001 2020/01/27
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-289 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/27
I TEK MILJØVEDTAKSREGISTERET - REGISTRERING AV VEDTAK I MILJØVEDTAKSREGISTERET Miljødirektoratet RLU 14/00972-002 2020/01/27
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 54/6 - BER OM INNSYN I BYGGESAK Advokat Magnus F Moen KIS 17/00073-458 2020/01/27
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 87/201 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/05439-031 2020/01/27
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 87/201 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Judith Marie Våge HAS 19/05439-032 2020/01/27
U TEK 15/1535 - STØLAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT TIL BOBIL - 15/1535 - STØLAVEGEN, ÅKRA. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT TIL BOBIL John Olav Skoglund JKV 16/00676-004 2020/01/27
I TEK 133/77 , 133/150 OG 133/12 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 133/77 , 133/150 OG 133/12 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Jon Kristian Nilssen AMJ 20/01542-001 2020/01/27
U SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - KONTROLL AV SALGSBEVILLING - 11.01.2020 Haugalandet Ølutsalg AS EVI1 18/02531-015 2020/01/27
U TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. - SVAR - KLAGE PÅ AVSLUTNING AV PLANARBEID PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes RLU 17/01939-020 2020/01/27
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - INNVILGET SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR 2020 Stiftelsen Amathea BSE02 19/00027-045 2020/01/27
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 OG 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - INNVILGET SØKNAD OM DRIFTSTØTTE FOR 2020 Kirkens Sos BSE02 18/02278-032 2020/01/27
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - AVSLAG SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD OVER BUDSJETT I 2020 Veiledningssenter For Pårørende Vest-Norge BSE02 19/00027-046 2020/01/27
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 OG 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - AVSLAG SØKNAD OM TILSKUDD Fredtun Leirsted BSE02 18/02278-033 2020/01/27