Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-056 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-069 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-070 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ANVO 19/07134-044 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-037 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-038 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-039 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-040 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-041 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ANVO 19/07232-037 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07232-038 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ANVO 19/07232-039 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07232-040 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ANVO 19/07232-041 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07232-042 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-012 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - SØKNAD ANVO 19/07136-013 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEVIKAR, 100% FAST STILLING - ARBEIDSAVTALE SALF 19/06824-011 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEVIKAR, 100% FAST STILLING - TILBUD SALF 19/06824-012 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - SØKNAD ANVO 19/07191-027 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD ANVO 19/07195-025 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07196-037 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-104 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD ANVO 19/07197-105 25 Offl §25 2020/01/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD BLI01 19/07302-010 25 Offl §25 2020/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07202-009 25 Offl §25 2020/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07203-013 25 Offl §25 2020/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER SEKTOR EIENDOM - SØKNAD MSE 19/07203-014 25 Offl §25 2020/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - INTERVJU BLI01 20/00066-020 25 Offl §25 2020/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - INTERVJU BLI01 20/00066-021 25 Offl §25 2020/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - INTERVJU BLI01 20/00066-022 25 Offl §25 2020/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - INTERVJU BLI01 20/00066-023 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-043 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-044 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-045 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-046 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-047 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-048 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-049 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-050 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-056 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ANVO 19/07328-057 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/07330-061 25 Offl §25 2020/01/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-043 25 Offl §25 2020/01/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-044 25 Offl §25 2020/01/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-045 25 Offl §25 2020/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - SØKNAD ANVO 20/00037-012 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 20/00121-007 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 20/00121-008 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 20/00121-009 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/00122-007 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/00122-008 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/00122-009 25 Offl §25 2020/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - BEKREFTELSE ANVO 20/00124-003 25 Offl §25 2020/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-007 25 Offl §25 2020/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-008 25 Offl §25 2020/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTERE - SØKNAD MSE 20/01300-009 25 Offl §25 2020/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-005 25 Offl §25 2020/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR VANNVERK 100% FAST - SØKNAD MSE 20/01451-006 25 Offl §25 2020/01/25